Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

NHỮNG HUYỀN NHIỆM TRONG TÂN ƯỚC


   Trong thời kỳ từ A-đam đến Môi-se, và thời kỳ từ Môi-se đến Chúa Jesus mọi sự đều được tiết lộ, phô bày, không có điều gì là huyền nhiệm cả. Cũng sẽ y như vậy trong thiên hi niên và trời mới đất mới. Mọi sự sẽ được tiết lộ, và sẽ không còn huyền nhiệm nữa. Nhưng từ Chúa Jesus giáng sanh đến vương quốc thiên hi niên, mọi sự đều là huyền nhiệm.

CON TRƯỞNG CHÚA TRỜI HIỂN TRỊ

CON TRƯỞNG CHÚA TRỜI HIỂN TRỊ
[Thi. 97; Hêb.1:6]

Mai mốt Chúa ta sẽ trị đời
Ấy là Con trưởng của Vua trời.
Công bình, ngay thẳng nền ngai báu,
Bóng tối, mây đen phủ chỗ ngồi.
Thiên sứ cúi thờ Chủ trái đất,
Si-ôn vui hát Đấng lên ngôi.
Ghét điều ác, hỡi anh em thánh,
Chúa đến ban ta nước tuyệt vời.

TIỆC VƯỢT QUA VÀ TIỆC LỀU TẠM

TIỆC VƯỢT QUA VÀ TIỆC LỀU TẠM

Đời tín đồ ăn tiệc thỏa thay,
Vượt qua, lều tạm tiếp thêm hoài.
Vượt Qua pháp lý trong ơn chuộc,
Lều tạm hữu cơ cứu rỗi đầy.
Ăn tiệc ban đầu khi cải hoán,
Hành trình chung kết nghỉ ngơi rày.
Hôm nay lao khổ xây Thân Thể,
Lều tạm ngàn năm hồi tưởng rày.

CHỨC NĂNG HAI MẶT CỦA CHRISTĐấng Christ là chân Chúa tuyệt luân,
Phương danh, thiên chức rất tinh thuần.
Con Đa-vít trí tuệ, quyền bính,
Con Áp-ram, nguồn phước các dân.
Kiến Trúc sư xây dựng điện thánh,
Tân Lang rước Vợ mới lìa trần.
Đền thờ,Vợ mới hai mà một,
Kết nối cùng Christ vui vẹn phần.

HAI GIAI ĐOẠN CỦA HỘI THÁNHĐền tạm, đền thờ tiếp nối xây,
Phô ra Hội thánh tiến lên đây.
Đồng hoang nhà Chúa còn sơ sót,
Đất hứa đền Ngài trọn vẹn thay.
Ở sách Côrinth tuyên Hội yếu,
Êphêsô, Hội vững an rày.
Mong sao Hội thánh càng thăng tiến,
Để hóa nên Thân Christ chốn nầy.

HAI HÌNH BÓNG CỦA ĐẤT HỨA

HAI HÌNH BÓNG CỦA ĐẤT HỨA

Đất hứa mang hình bóng gấp đôi,
Giô-suê sách ấy diễn nên lời:
Hêbrơ vẽ nước ngàn năm đó,
Êphsô phô tư thế cõi trời.
Chiến thắng A-na-kim chiếm xứ,
Định cư trong nước nghỉ ngơi rồi.
Nay dân đắc thắng Satan trước,
Cuối rốt được vào vương quốc ngồi.

HÌNH BÓNG CỦA HAI THƯỢNG TẾ

HÌNH BÓNG CỦA HAI THƯỢNG TẾ

Hai Thầy Tế Lễ Cả vinh thay,
Tiêu biểu Jêsus Chúa thuở nay.
Chức vụ A-rôn, Ngài ở đất,
Mên-chi-xê-đéc, Chúa trên ngai.
Nơi đây tha tội, ban ân cứu,
Trên đó ban cho thắng tội rày.
Thập giá cứu ta xa Ai-cập,
Đi vào đất hứa bởi ngôi Ngài

NGAI BÁU VÀ ĐỀN THÁNHKìa xem Khải Thị có hai phần,
Ngai báu và đền thánh rất cân.
Cái mống, ngai cao tan sạch đất,
Cái hòm, điện thánh cõi trời tuân.
Trên ngai Thánh Phụ lo cai quản,
Trong điện Chúa Trời tỏa sáng trưng.
Ngai báu đưa ta vô điện thánh,
Cuối cùng ngai, điện thánh hòa chung.

NGAI CỦA CHÚA

NGAI CỦA CHÚA

Ngai thánh Chúa cao cả biết bao,
Chiên Con,Thiên Chúa ngự chung nhau.
Hướng về vũ trụ ngai quyền bính,
Cùng chúng ta ngai ân điển cao.
Tâm thánh đồ Christ nầy ngự trị,
Trời cao Đấng ấy vẫn làm Đầu.
Thiên ân, thương xót tràn ngai đó,
Ta đến bên ngai nhận lãnh mau

THÂN THỂ VÀ CÔ DÂU CỦA ĐẤNG CHRISTChúa còn tìm kiếm Cô Dâu hoài,
Là Hội Thánh vinh hiển ở đây.
Thân Thể hôm nay phô sự sống,
Cô Dâu mai mốt xứng đôi rày.
Jesus Nguyên Thủ đang cai quản,
Đấng Christ Tân Lang sắp tái lai.
Nguyện ước Thân Ngài mau trưởng tiến,
Hóa thành Vợ Mới thỏa tâm Ngài-
-
Minh Khải-

QUYỀN TRƯỞNG TỬ

QUYỀN TRƯỞNG TỬ

Quyền nam tử các thánh trên cao,
Tế lễ, ngôi vua, của cải dào.
Kẻ sống gian dâm nào hưởng đến,
Người ưa phàm tục có chi đâu.
Đam mê dâm đãng Ru-bên mất,
Luôn sống ham ăn thiệt Ê-sau.
Hội Thánh trưởng nam vô nước Chúa ,
Mất quyền trưởng tử khóc kêu gào.

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

LUẬT TỘI LỖI VÀ LUẬT SỰ CHẾT

LUẬT TỘI LỖI VÀ LUẬT SỰ CHẾT
 

Trong ta Ma Quỉ đã phô bày,


Hai luật bẩm sinh quỉ quái thay.


Làm sự không mong luật tội khiến,


Ngăn làm tốt luật chết ra tay.


Nhiệt tình phạm tội do nơi đó,


Bất lực làm lành cũng tại đây.


Luật tội tan khi cùng Chúa chết,


Cùng Ngài sống, luật chết lìa ngay.


Minh Khải

VƯƠNG QUỐC GIAO HỘI THÁNH


Mathio 22


Vương quốc trời sâu nhiệm lắm thay,


Qua lời Chúa dạy thuở xưa rày.


Làm vườn nho sống trong thời cũ,


Dự tiệc cưới vào Tân Ước nầy.


Dân khổ công tuân theo luật pháp,


Người ăn yến hưởng vui Christ hoài.


Dân Do thái mất phần vương quốc,


Hội thánh dân ngoài hưởng nước Ngài.

THÂN THỂ NGƯỜI TÍN ĐỒ

THÂN THỂ NGƯỜI TÍN ĐỒ

Thân thể ta đền của Đức Linh,
Do Christ nội trú lúc tân sinh.
Thân ô tội đắm mê vi phạm,
Thân chết liệt suy với Chúa mình.
Bắt phục thân theo đường thánh khiết,
Dâng thân làm khí giới công bình.
Thân ta được chuộc tôn vinh Chúa,
Mau chuyển đổi  thành thân thuộc linh.

#1 Cor.3:16;6:19;Ro.6:6,13;7:24;9:27[/b]

Minh Khải

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Hoàng Trọng Thừa (1875-1953)

 Hoàng Trọng Thừa
(1875-1953)


Năm 1991, trong dịp đại lễ Kỷ Niệm 80 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam (1911-1991), tôi ra Đà Nẵng dự kỳ lễ đặc biệt này. Một buổi chiều bất ngờ tôi được đưa đi thăm nghĩa trang Hội Thánh Tin Lành Hội An, nơi tạm thời an nghỉ của các tôi con Chúa. Trong số những ngôi mộ, nổi bật lên mộ chí của cụ cố Mục sư Hoàng Trọng

Tiểu Sử Cố Mục Sư Phan Ðình Liệu (1888-1973)

                      
Tiểu Sử Cố Mục Sư Phan Ðình Liệu
(1888-1973)

Ông Phan Đình Liệu là một Mục sư thuộc Giáo Hội Tin Lành ở Việt Nam đã chịu bắt bớ khảo tra nhiều nhất. Sự khổ nhục mà Mục sư Liệu nếm trải là một biến cố nặng nề giáng xuống Giáo Hội Tin Lành non trẻ, và cũng đã là làm chấn động dư luận trong và ngoài

Lê Văn Thái

 Lê Văn Thái
(1890-1994(?)Mục sư Lê Văn Thái là một nhà lãnh đạo nổi bật của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong một giai đoạn nhiễu nhương hơn hết của tình hình chánh trị ở đất nước này.

KẾT CẤU CỦA PHÚC ÂM GIĂNG


     Trên thập tự giá, Chúa Jesus đã gởi gắm bà Mari, mẹ Ngài cho sứ đồ Giăng trông nom tuổi già của bà, vì Giăng là cháu ruột của Mari, kêu bà bằng dì. Giăng được bà kể lại những gì mà bà ghi nhớ vào lòng về sự sinh ra và thuở thiếu thời của Chúa Jesus. Nhờ sự trường thọ, nhờ được cấu tạo kinh thánh Cựu ước, sau mấy mươi năm suy gẫm cho đến khi cụ Giăng gần 100 tuổi, cụ được Đức Linh cảm thúc viết một phúc âm sự sống, miêu tả Chúa Jesus Cứu chúa vốn là Đức Chúa Trời. Trong 4 gương mặt của cherubim, phúc âm Giăng biểu hiện mặt chim ưng huyền bí. Tên “Giăng” là thể rút ngắn của danh “Giê-hô-nan” trong Cựu ước, có nghĩa “Đức Jehovah là nhân từ”.

KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH


KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH

Sứ đồ Phao-lô xác chứng “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn” (IITi 2Tm 3:16). Và Sứ đồ Phierơ cũng đã khẳng định “Thánh linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (IIPhi 2Pr 1:21). Thánh kinh mang bản chất nhân tính bao gồm chữ viết, văn phạm, văn mạch, văn hoá, văn chương, lý luận, hoàn cảnh lịch sử, địa lý, v. v… Ngoài ra Kinh thánh còn mang bản chất thần tánh như vô ngộ, có thẩm quyền, hiệp nhất và huyền nhiệm. Vậy giữa khoa học và Kinh thánh có hoà hợp nhau không?

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

ĐỀN TẠM VÀ ĐỀN THỜ TRONG PHÚC ÂM GIĂNG


“ Ngôi Lời đã trở nên xác thịt đóng trại giữa chúng ta...” (1:14)
“Hãy phá đền thờ nầy đi, rồi trong 3 ngày Ta sẽ dựng lại...Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài” (2:19, 21).

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Theodore Austin-Spark

Theodore Austin-Spark

Chủ Bút Tạp Chí “Chứng Nhân và Chứng Cớ”                       Theodore Austin -Sparks (1888-1971), thường được gọi là "ông Sparks" hoặc chỉ là "TAS", là một nhà truyền giảng phúc âm và tác giả cơ đốc nổi tiếng của Anh quốc .

ĐỨC THÁNH LINH


ĐỨC THÁNH LINH

   Vào năm 325 S.C., hoàng đế Constantine bảo trợ và chủ trì giáo hội nghị của các hội thánh thời kỳ đó nhóm họp tại Nicaea. Hội nghị giải quyết và dàn xếp một phần sự chia rẽ giữa các hội thánh do sự tranh luận về các lẽ thật gây nên. Hội nghị cũng đã đúc kết được bài tín điều cơ bản mà nguời ta gọi là tín điều Nicaea. Hội thánh Tin lành Việt nam thường gọi là tín điều các sứ đồ. Trong tín điều nầy có câu “ Tôi tin Đức Thánh Linh”.

John Bunyan

John Bunyan


John Bunyan
John Bunyan (ngày 30 tháng 11 năm 1628 - tháng tám 31, 1688), là ng
ười ni tiếng nht giữa các tác giả và nhà truyền đạo ca  phái Thanh giáo . Ông được sinh ra ti Harrowden (1 dm v phía đông nam ca Bedford), trong giáo x ca Elstow, Anh quốc . Ông cũn

ĐƯỜNG HƯỚNG THỜI GIAN TRONG SỰ KHÔI PHỤC CỦA CHÚA—Phần II

ĐƯỜNG HƯỚNG THỜI GIAN TRONG SỰ
KHÔI PHỤC CỦA CHÚA—Phần II


IV. Cuộc Cải Chánh:
1. Martin Luther (1483-1546)
   Khôi phục lẽ thật xưng nghĩa bởi đức tin vào trao quyển Kinh thánh mở toang cho thế  giới. Các tác phẩm đầu tiên của ông được viết trong linh của Anh Em của Đời sống chung, bày tỏ rằng sự cứu rỗi nắm được bởi sự tiếp cận trực tiếp cùng Đức Chúa Trời qua đức tin trong Christ và vâng phục Lời Ngài. Gắn kết theo lẽ thật Kinh thánh. Dịch Kinh thánh ra tiếng Đức.

ĐƯỜNG HƯỚNG THỜI GIAN TRONG SỰ KHÔI PHỤC CỦA CHÚA—Phần I

ĐƯỜNG HƯỚNG THỜI GIAN TRONG SỰ
KHÔI PHỤC CỦA CHÚA—Phần I

“ Và khiến cho mọi người đều thấy cuộc gia tể sự huyền nhiệm là gì, mà trải qua các thời đại đã được giấu kín trong Đức Chúa Trời, là Đấng đã sáng tạo muôn vật” (Eph.3:9).

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

ĐƯỜNG VÀO VƯƠNG QUỐC

ĐƯỜNG VÀO VƯƠNG QUỐC
 Mathio 5:21-22; Gia cơ 2:13


Anh em khi giận nói ngông cuồng,
Làm mích lòng nhau vẫn nhớ luôn.
Lời nhiếc “đồ ngu” chờ xét xử,
Hành vi “thương xót” hưởng khoan hồng.
Kíp hòa kẻ nghịch trên đường tiến,
Mau trả đồng xu nợ vấn vương.
Vương quốc đâu dung hai địch thủ,
Nhưng gồm các thánh dạ yêu thương.

CẮT BÌ TẠI GHINH GANH
Ghinh-Ganh địa điểm cắt bì dân,
Điểm xuất phát người sẽ tiến thân:
Tại đó Sau-lơ đành thất bại,
Chỗ nầy Ê-li-sê thành công.
Cắt bì bậy hoá công nhân ác,
Sống bởi Linh thành sứ giả luôn.
Chúa bảo thiên dân từng thế đại,
Cắt bì thật sự phải chuyên cần.

# Giô suê 5:2-9; 1 Sam.10:8; 13:7-15; 11:14-15;
2 Vua 2:1; Phil. 3;2-3; Lamã 2:29, Giê 9:25-26

NGUYÊN LIỆU ĐỀN THỜ SALÔMÔN XÂY DỰNG

NGUYÊN LIỆU ĐỀN THỜ
 SALÔMÔN XÂY DỰNG
    I Vua 5:6,17;6:20-21; 7:45


Đền thờ của Salômôn xây
Rất giống Hội dân thánh bữa nay:
Đá quí đẽo xây nền vững chắc,
Hương nam đốn bọc vách lâu dài.
Vàng tinh khiết kéo ra bao khắp,
Đồng luyện cao chùi bóng sáng thay.
Nguyên liệu trên đây bày tỏ Christ,
Cũng là kinh nghiệm của dân Ngài.

NƯỚC NGÀN NĂM
Đất hứa tượng trưng nước Christ trao,
Thiên dân vô đó khó dường bao!
Giô-suê, Ca-lép thân còn sống.
Gia-cốp, Giu-se cốt chuyển vào.
Các trái đầu mùa thì biến hóa,
Đồng trinh đắc thắng phục sinh sau.
Trong vương quốc ấy đều đông đủ,
Các thánh xưa nay trả giá cao.
M.K.

NHỜ CẬY CHÚA

NHỜ   CẬY   CHÚA
 Gieremi 17:5-12


Ngai vinh hiển vững lập từ đầu,
Nơi thánh cho dân chúng đã lâu.
Người cậy Chúa, cây trồng mé nước,
Kẻ nhờ người, thạch thảo đồng cao.
Đa đa ấp trứng nở đâu hết,
Trọc phú trữ tiền chấm dứt mau.
Suối nước sống tuôn tràn chớ bỏ,
Chúa tra lòng xét trí linh mầu.


VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA CHA

VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA CHA
           Mathio  13:43; 26:29

Nước Cha hiển lộ rất phi thường,
Ấy chỗ trên trời sáng chói luôn.
Sứ giả dường ngôi sao tỏ rạng,
Người công nghĩa giống thái dương luôn.
Thầy trò uống chén nước nho mới,
Chủ tớ ban khen phần thưởng hơn.
Trên ấy thiên dân- thầy tế lễ,
Địa cầu ngự trị tước vì vương.

TOÀ ÁN ĐẤNG CHRIST
Toà án Christ dân thánh rõ bày,
Người mừng rỡ, kẻ thảm sầu thay:
Tôi trung tín lãnh nhiều ban thưởng,
Dân nợ nần mang án khổ dài.
Kẻ trọng tội đem thân lửa đỏ,
Công nhân lười đấm ngực chua cay.
Công lao chén nước dường ban thưởng,
Chỉ kẻ thuộc linh xứng đáng rày.
Minh Khải--


VINH QUANG NƯỚC TRỜI HIỂN LỘ

VINH QUANG NƯỚC TRỜI HIỂN LỘ
            Mat.8:12, Đa.12:3,12,
         I Cô. 15:40-41; Quan 5:31


Vinh quang sáng chói nước trên trời,
Hiển lộ phô bày Chúa với tôi.
Sản nghiệp Đa-ni-ên đứng nhận,
Ngôi cao các sứ đồ lên ngồi.
Người khôn rực sáng vòng khung ấy,
Dân thánh diệu vinh tinh tú trời.
Tiếp lấy Jesus nào chết mất,
Người yêu Chúa giống thái dương rồi.
         

JESUS, ĐẤNG LÃNH ĐẠO

JESUS, ĐẤNG LÃNH ĐẠO
   Math. 23:10; Heb.2:10

Duy Chúa Jesus lãnh đạo hoài,
Ngài là Chủ Soái cứu ân đây.
Môi-se giải phóng xa Ai-cập.
Giô-suê đưa vô Đất hứa rày.
Cho thoát khổ sai nhiều khốn khổ,
Cấp ban an nghỉ thoả vui hoài.
Hai ông hình bóng Ngài hai mặt,
Chúc tán Jesus, Nguyên Thủ đây.

JESUS,SỨ ĐỒ VÀ THƯỢNG TẾ

JESUS,SỨ ĐỒ VÀ THƯỢNG TẾ
                Heb.3:1

Sứ đồ, Thượng tế có tương quan,
Bởi Chúa Jesus vẫn đảm đang.
Sứ giả từ trời vào trái đất,
Thầy Tư tế bước đến thiên đàng.
Đem Thiên Chúa đến Hội dân thánh,
Chuyển chúng ta vào cõi đại quang.
Bản chất, vinh quang Cha cấp phát,
Nan đề ta có Chúa lo toan.

SALOMON GẶP CHÚA

SALOMON GẶP CHÚA

Salomon hiến tế sinh dào,
Chúa hiện ra tuyên hứa rất cao.
Từ đó ông tìm hòm chứng cớ,
Nhờ đây ông trị nước cao sâu.
Bàn thờ lớn hiệu năng bao quát,
Trí tuệ cao tra xét rất mầu.
Tế lễ ban đầu là chỗ đứng,
Người xây dựng nếp sống mai sau.

* I Vua 3:4-15;II Sử. 1:2-13

SỰ CÔNG NGHĨA THỰC NGHIỆM VÀ VƯƠNG QUỐC

SỰ CÔNG NGHĨA THỰC NGHIỆM
          VÀ VƯƠNG QUỐC


Công nghĩa thực hành khó trải qua,
Là điều kiện hưởng nước Cha ta.
Công bình bề mặt dễ phô diễn,
Mỹ đức bề trong khó sống ra.
Thực khách yến Vua mặc áo cưới,
Cô dâu ngày cưới áo thêu hoa.
Công bình thực nghiệm, Christ cư trú,
Việc nghĩa hạnh nhiều, Christ toả ra.

* Mathio 5:20