Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 8


Những Ai Thắng Hội Thánh Ê-phê-sô-
Khải 2:1-7-1
Đa số nhà giải kinh áp dụng Hội thánh Epheso cho hội thánh trong thế kỉ đầu tiên sau Chúa. Tuy nhiên, do Chúa phán, “Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán cùng các Hội thánh”—thì Lời Chúa phán cho 7 hội thánh đều có thể áp dụng cho bất cứ hội thánh nào ở đâu và bất luận vào thời kì nào. Nếu bạn đắc thắng bối cảnh hội thánh bạn đang sinh hoạt về những điểm sau đây bạn sẽ được đậu vào nước ngàn năm:
1-“Ta biết công việc ngươi,  lao khổ của ngươi, sự nhẫn nại ngươi,”
Vào khoảng năm 54 S.C sứ đồ Phao lô viết về hội thánh Tê sa lô ni ca, “chúng tôi không ngớt nhớ đến công việc của đức tin, sự lao khổ của tình thương yêu, và sự nhẫn nại của hi vọng anh em trong Jêsus Christ Chúa chúng ta” (1:3). Công việc làm cho Chúa là do đức tin soi dẫn, lao khổ cho Chúa vì tình yêu thương thúc đẩy, nhẫn nại chịu khổ vì có lòng hướng đến hi vọng vinh hiển ngày mai. Nhưng khi Chúa bảo sứ đồ Giăng viết thơ Ê-phê sô thứ hai (năm 90 S.C.), Ngài xét đoán họ chỉ còn công việc, sự lao khổ và nhẫn nại suông. Sau hơn 30 năm, tình trạng hội thánh chung suy thoái trậm trọng, chỉ còn là tổ chức tôn giáo chết, không có sự sống, không có đức tin, tình

NHÂN VẬT THÁNH KINH—22-Sê-pha


Sê-pha Và Người Què- Kẻ Ban Cho Và Người Ăn Mày-
-
Công vụ 3:1-8- Phê-rơ và Giăng đi lên Đền Thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều.  Một anh què từ lúc sơ sinh hằng ngày được khiêng đến Đền Thờ, đặt tại Cổng Đẹp để xin khách vào đền bố thí. Thấy Phê-rơ và Giăng bước vào Đền Thờ, anh xin họ cho ít tiền.  Phê-rơ và Giăng đều chăm chú nhìn anh. Phê-rơ bảo: “Anh hãy nhìn chúng tôi đây!”  Anh què ngước nhìn hai người, mong được họ cho chút gì.
 Phê-rơ nói: “Bạc, vàng tôi không có, nhưng điều tôi có, xin tặng cho anh: Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su ở Na-xa-rét, anh hãy bước đi!”  Phê-rơ nắm tay phải anh đỡ đứng dậy. Lập tức, bàn chân và xương mắt cá anh trở nên vững vàng,  Anh què nhảy lên, đứng dậy, bước vào Đền Thờ với hai sứ đồ, vừa đi, vừa nhảy và ca ngợi Đức Chúa Trời.
-

NHÂN VẬT THÁNH KINH—21-Gia cơ


Gia-cơ Xưa Và Nay-
-
Mấy năm trước tôi có đọc một bài viết trong báo The Times đăng một nguồn tin về một người dân Á-rập mang chiếc bình bằng gốm nung bán cho cơ sở mua phế liệu tại nước Israel. Các nhà khảo cổ lại phát hiện đây là chiếc bình hốt cốt của Gia cơ, em của Chúa do dòng chữ tiếng Hê-bơ-rơ khắc trên chiếc bình trống không ấy.
Truyền thống ghi lại rằng: Do thái giáo tại Jerusalem thấy Gia cơ và đảng cắt bì sốt sắng dâng của lễ trong đền thờ, nên họ tưởng Gia cơ đã trở lại Do thái giáo. Họ triệu tập cuộc nhóm họp lộ thiên gồm những Cơ đốc nhân Do thái và dân Do thái vô tín rồi dùng giáo quyền yêu cầu Gia cơ đứng lên tuyên bố phủ nhận thần tính của Chúa Jesus, để lật đổ đức tin những Cơ Đốc nhân Do thái. Nhưng ngược lại với lòng mong đợi của họ, Gia cơ tuyên bố Chúa Jesus là Đấng Mê-sia, là Đức Chúa Trời. Kết quả Gia cơ chịu tuận đạo vì dân cuồng tín Do thái giáo. Họ đã dùng chày vô đập ông chết. Lúc đó khoảng năm 65 hay 66 S.C. gì đó. Sau đó Phi e rơ bị người La mã đóng đinh ngược đầu, và sứ đồ Phao lô cũng bị chém đầu, vài năm trước khi đền thờ bị triệt phá năm 70.

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 13-


Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
-
Đóng Đinh Con Đức Chúa Trời Một Lần Nữa?
-
Tôi thường nghe con dân Chúa bàn luận với nhau về những tín đồ sa ngã. Họ nói tín đồ sa ngã không còn có thể ăn năn kịp thời để được cứu, vì nguời ấy đã đóng đinh Con Đức Chúa Trời một lần nữa? Thực hư của sự việc nầy ra sao. Tôi xin giải bày như sau:
Hê-bơ-rơ 6:1-7: Đây là vấn nạn lớn trong thơ Hê-bơ-rơ.

“CÁC NGƯƠI LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH”- 12-Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
-
Phân Biệt Do thái giáo Và Đảng Cắt Bì-
-
Còn nhiều tín đồ không nhìn ra sự khác biệt giữa Do thái giáo và Đảng cắt bì của Gia cơ, em của Chúa.
1-Về Do thái giáo thế kỉ thứ nhất Tân ước, Kinh thánh chép:
Công 4:1-7-“Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan giám điện và người Sa-đu-sê thoạt đến,  phiền tức vì hai người dạy dân chúng nhơn Jêsus mà rao giảng sự từ kẻ chết sống lại,  bèn hạ tay bắt họ mà giam cho đến sáng, vì bấy giờ đã tối rồi. Sáng ngày sau, các quan, các trưởng lão, và các văn sĩ nhóm họp tại Giê-ru-sa-lem, có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-trơ, và bao nhiêu thân tộc của thầy tế lễ thượng phẩm cũng đều ở đó nữa.  Họ để hai người đứng giữa mà tra hỏi rằng: “Các ngươi bởi quyền năng nào hay là nhơn danh nào mà làm điều nầy?”

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

CÁI LƯỠI-
Gia cơ 3:1-12-Thưa anh chị em, trong anh chị em không nên có nhiều người làm thầy vì biết rằng mình sẽ bị xét đoán nghiêm khắc hơn. 2 Vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói mới là người toàn hảo, có khả năng kiềm chế cả thân thể.
3 Chúng ta thắng cương vào miệng ngựa để bắt phục nó và điều khiển toàn thân nó. 4 Hãy xem các chiếc tàu dù lớn lao và bị gió mạnh dập dồi nhưng một bánh lái nhỏ đủ điều khiển nó theo ý người hoa tiêu. 5 Cũng thế, cái lưỡi là một chi thể nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Hãy xem một mồi lửa nhỏ đốt cháy cả khu rừng lớn biết bao. 6 Cái lưỡi là một ngọn lửa, một thế giới gian ác giữa các chi thể của thân thể ta. Nó làm băng hoại cả con người, đốt cháy cả cuộc đời và chính mình nó bị hỏa ngục đốt cháy.
7 Tất cả các loài thú vật, chim chóc, loài bò sát, và sinh vật dưới biển đều đang bị và đã bị loài người chế ngự, 8 nhưng không có người nào chế ngự được cái lưỡi, là một vật dữ phóng túng đầy chất độc giết người.
9 Chúng ta dùng lưỡi ca ngợi Chúa và Cha chúng ta, cũng dùng nó để nguyền rủa con người là kẻ được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. 10 Từ một miệng mà phát ra cả lời phúc lành lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh chị em, không nên làm thế! 11 Dòng nước xuất phát từ một mạch lại ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao? 12 Không thể nào được! Thưa anh chị em của tôi, cây vả có sinh trái ô-liu hay cây nho có sinh trái vả được không? Nguồn nước mặn cũng không chảy ra nước ngọt được.BDM

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN-43.
 Lạy Đức Chúa Trời, xin xét xử cho tôi.
Xin bênh vực trường hợp tôi chống lại một dân vô đạo.
Xin giải cứu tôi khỏi người lừa dối và bất công.
2 Vì chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi,
Đấng bảo vệ tôi. Tại sao Ngài từ bỏ tôi?
Vì sao tôi bước đi buồn thảm
Trong sự đàn áp của kẻ thù?
3 Xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài
Hướng dẫn tôi,
Đưa tôi đến núi thánh của Ngài,
Là nơi Ngài ngự.
4 Bấy giờ tôi sẽ đến bàn thờ Đức Chúa Trời,
Tức là đến với Đức Chúa Trời, sự vui mừng và sung sướng của tôi.
Lạy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời tôi,
Tôi sẽ gảy đàn hạc ca ngợi Ngài,
5 Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản
Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta?
Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời.
Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
Là Đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.
-
Anh em có bị người ta cấm đoán và xua đuổi ra khỏi chỗ thờ phượng Chúa mà họ quản lí  không?
Tác giả thi thiên nầy vô danh, nhưng người ta nghĩ đó là con cháu Cô-rê như thi thiên 42 đi trước.
Hai thi thiên nầy như hai chị em, mô tả tâm trạng người thánh đồ bị dân vô đạo, người bất kính đuổi ra khỏi nơi thờ phượng. Hồn người mệt mỏi, sờn ngã, chạy dài. Cuối cùng tác giả xin Chúa giải cứu, rồi đưa ông đến nơi thờ phượng thật trên núi thánh.
Núi cao ngụ ý tình trạng, địa vị thuộc linh ở trên cao. Nơi thờ phượng đó đầy dẫy ánh sáng và chân lí. Ông đến bên bàn thờ Ngài, chạm được chính Chúa, lòng dâng trào lời ca, tiếng đàn ca tụng Ngài. Ha-lê-lu-gia.
-
Dân vô đạo cấm con thờ phượng,
Kẻ dối gạt áp bức chặn đường,
Chúa là đồn lũy ẩn núp vững,
Kẻo kẻ thù cười nhạo khinh thường.
-
Lên núi thánh con mong bước tới,
Ánh sáng, chân lí Ngài dẫn đưa,
Con không thích nơi thờ thần tượng,
Chỉ yêu nhà Chúa ngự từ xưa.
-
Bàn thờ Chúa nơi con ca hát,
Niềm vui bất tận duy Ngài thôi,
Chạm được Chúa phước ân kinh ngạc,
Tiếng đờn cầm trổi khúc tuyệt vời.
-
Hồn ta hỡi, sao người sờn ngã,
Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời,
Gặp được Ngài ta được giải cứu,
Khỏi quân thù theo đuổi khắp nơi.
Minh Khải- 16-8-2016SUỐI NƯỚC SỐNG-
Đức Giê-su đáp: “Ai uống nước nầy rồi cũng khát lại, 14 nhưng uống nước Ta ban cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước Ta ban cho sẽ biến thành giếng nước trong người, tuôn tràn sự sống vĩnh phúc.” (Giăng 4:14 BDM)
But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall become in him a well of water springing up unto eternal life.John 4:14(ASV)

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 9


Những Ai Có Thực Tế Của Hội Thánh Si-miệc-nơ—Khải 2:8-11-
-
Những ai kinh nghiệm được những thực tế của Hội thánh tại Si-miệc-nơ thì chắc chắn sẽ được đậu vào nước ngàn năm:
1—(Câu 8) “Hãy viết cho sứ giả của Hội thánh tại Si-miệc-nơ rằng: 'Đấng đầu tiên và sau chót, Đấng đã chết rồi mà lại sống, phán rằng:…”
Bạn có kinh nghiệm và đang sống trong quyền năng sự phục sinh của Chúa không? Rất nhiều tín đồ sống trong năng lực sự sống cũ, chứ không hề kinh nghiệm lời Phao-lô nói, “hầu cho tôi được biết Ngài và quyền năng của sự sống lại của Ngài, và được dự phần trong sự khổ sở của Ngài mà đồng hoá theo sự chết của Ngài,  mong bất cứ thể nào tôi được đạt đến sự sống lại từ trong kẻ chết” (Phil 3:10-11).
Nói theo nghĩa bóng, bạn đã từng bị bạn bè chôn sống trong mồ và được sống lại rồi chăng? Nếu bạn không thể trổi dậy dưới sự chôn vùi của hoàn cảnh khắc nghiệt, bạn không thể vào vương quốc tương lai.

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 7
Mathio 7:13-14“Hãy vào cổng hẹp, vì cổng rộng và đường lớn dẫn đến hủy hoại, nhiều người đi vào đó. Cổng hẹp và đường nhỏ dẫn đến sự sống, chỉ có ít người tìm thấy.”BDM
-
Những Người Vào Cổng Hẹp Đường Nhỏ-
-
Có một thành viên tổng hội hệ phái tự xưng có lẽ thật đỉnh cao giảng rằng: “Theo hai câu kinh thánh ở Mathio 7:13-14, ai chịu cực chịu khổ vào cổng hẹp, đường nhỏ, cuối cùng sẽ được cứu linh hồn”.
Tôi nói với người thánh đồ đã nghe lời giảng như vậy rằng: “ông đó rao giảng phúc âm cứu rỗi bằng việc làm đó”.
Thật vậy hai câu kinh thánh nầy không nói về sự cứu rỗi linh hồn mà nói về vấn đề kết cuộc của tín đồ đi trên hai con đường khác nhau, ai sẽ được đậu vào vương quốc ngàn năm và ai rớt. Nhân sự tổng hội đã giảng sai lầm trầm trọng như vậy, bạn có thấy không?
Bản Kinh thánh ASV dịch: Matthew 7:13-14 -  Enter ye in by the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many are they that enter in thereby. For narrow is the gate, and straitened the way, that leadeth unto life, and few are they that find it..

“CÁC NGƯƠI LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH”- 11-
Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
-
Có một vài bạn chỉ trích tôi xúc phạm Gia cơ. Tôi trả lời Kinh thánh được chép để dạy dỗ chúng ta. Những sự sa ngã của Abraham, David hay thủ đoạn xấu xa của Gia cơ đều được Chúa cho ghi lại để chúng ta soi mình.
Tên Gia-cơ, hoặc 'Gia-cốp' thì theo tiếng Hi Lạp Iakōbos; tiếng Hê-bơ-rơ là. ya‘ăqōb; tiếng Anh là 'James' có nguồn gốc từ tiếng Ý ‘Giacomo'. Việt văn dịch là Gia cơ
Tôi ngạc nhiên vì  nhận thấy đa số tín đồ không biết lịch sử Gia cơ. Kinh thánh ước chép ít nhất 3 ông Gia cơ khác nhau.
1-Sứ đồ Gia-cơ là anh em ruột với sứ đồ Giăng, đã tuận đạo dưới bàn tay của vua Herod. Xem Mathio 10: 2; 17:1 và Công 12:2. Giăng và Gia cơ là anh em bạn dì ruột với Chúa Jesus và với Gia cơ, tác giả thơ gia cơ.

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

CÓ ĐIỀU TA TRÁCH CON-
Tình đầu nồng thắm dành Ta đó,
Nay sao con đã bỏ đi rồi,
Con say thần tượng loài người,
Với Ta nào kính như hồi mới tin.
-
An-ti-ba thuận tình giết đó,
Người chống lại tỏ rõ đường con,
Ba-la-am dạy ma-môn,
Mưu cầu lợi nhuận của con lâu rồi.
-
Đảng Ni-cô-la thời chuyên chế,
Con theo giáo lí để có quyền,
Thiên dân ai chủ trị trên,
Dùng nhiều thủ đoạn đạp nghiền anh em.
-
Dung nhượng Giê-sa-bên rao giảng,
Đầy tớ Ta họ dẫn gian dâm,
Của dâng thần tượng mê ăn,
Cả nhà con bệnh đang nằm giường lâu.
-
Mầu nhiệm sa-tan sâu hiểm bấy,
Dân của con Ta thấy theo rồi,
Như mầu nhiệm: « Chúa ra đời »,
Những người thắng được Ta thời ban khen.
-
Nổi danh sống động trên thế giới,
Công việc con chới với chết rồi,
Ăn năn tỉnh thức đi thôi,
Kẻo khi Ta đến con thời ngủ mê.
-
Con là Lao-đi-xê kiêu hãnh,
Giàu giáo lí thuần chánh hơn người,
Nghèo nàn sự sống đời đời,
Lộ hình bản chất đê tồi ghê thay.
-
Khoe khoang lẽ thật đầy uy thế,
Nhưng hâm hẩm trì trệ tâm linh,
Thuốc thoa mắt, áo trắng tinh,
Con đều từ bỏ, và khinh vàng ròng.
Minh Khải—14-8-2016CHÚA KHUYẾN KHÍCH SI-ÔN-
Hỡi Si-ôn, hãy thức dậy, thức dậy,
Mặc lấy sức lực ngươi.
Hỡi Giê-ru-sa-lem, thành thánh,
Hãy mặc các áo đẹp ngươi.
Vì kẻ không cắt bì và người ô uế
Sẽ không còn vào trong ngươi nữa.
2 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy rũ sạch bụi,
Đứng lên, hãy ngự trị.
Hỡi con gái Si-ôn, kẻ tù đầy,
Hãy tháo xiềng xích khỏi cổ ngươi.-Esai 52:1-2