Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Tinh Hoa Kinh Thánh

XIN BẠN CLICK VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐỌC BÀI, CÁM ƠN!


1. NHỮNG SỰ PHONG PHÚ CỦA SỰ KHẢI THỊ THẦN THƯỢNG
2. NHỮNG TIÊU BIỂU TRONG CỰU ƯỚC
3. Bốn Phúc Âm Của Đức Chúa Trời 
4. Thánh Kinh Số Mục-- Con Số 3
5. 12 Hình Thể Về Người Yêu Của Chúa Trong Nhã Ca
6. Đường Hướng Thời Gian- 1
7. Đường Hướng Thời Gian- 2
8. Những Huyền Nhiệm Trong Tân Uớc
9. Tám Phương Diện Của Vương Quốc
Ngôn Từ
10. Tóm Lược Thơ Epheso
11. Toát Yếu Thơ Galati
12. Yếu Nghĩa Thơ Philip
13. Đại Ý Thơ Colose
14. Chứng Cớ Của Jesus Christ
15.Các Biểu Tượng Của Đức Linh Trong Tân Ước-1
16. Các Biểu Tượng Của Đức Linh Trong Tân Ước -2
17. Thanh Kinh Số Mục- Con số 2
17 bis- Thánh Kinh Số Mục--Con số 4
18. 10 Minh Họa Chúa Jesus Là Đá Thuộc Linh
19. Những Biểu Hiệu Của Tín đồ--1
20. Sáu Loại Cứu rỗi
21. Những Biểu Hiệu Của Tín Đồ-2
22. Những Biểu Hiệu Của Người Tín Đồ-3
23. Noi Dung Tho Corinhto
24. Cay Coi Duc Jehovah
25.Nhung Bieu Hieu Cua Tn Do--4
26. Cứu Cánh Của Đức Chúa Trời
26 Tư Cách Bình Đất
27, Ngày Phục Sinh của Chua Jesus?
28. Shalom
29. Ánh Sáng Thế Giới
30. Jesus nhan vat vi dai nhat lich su
31. Cái Lưỡi
32. Trong Christ chúng ta có?
33. Thập Tự Giá
34. Ngài sẽ được gọi là...
35. Hội Nghị G-8
36. Trai Luu
37. Con Người Đến Hay Đi?
38. Enoch Đã Chết
39. Thành Phố Đức Chúa Trời Trên Đất
40. Không thấy trần trụi
41. Từ Trời Mà Xuống
42. Daniel 8:10
43. Thực Tế Thuộc Linh--1
44. Thực tế Thuộc Linh Và Mê Cuồng--2
45. 75 ngày tẩy sạch đền thờ sau đại nạn
46. Thưc Tế Thuộc Linh Hay Mê cuồng--3
47. Mê Cuồng -1
48. Cây Tri Thức
49. Cây Sự Sống
50. Mê Cuồng 2
51. Hai Cây
52. Ân Sũng
53. Khải thị 17
54. Sáng Thế Kí 1:1
55. Sáng thế kí 22:8
56. Tiêu Biểu Trong Genesis
57. Công Tác Hoàn Tất
58. Đấng Chí Cao
59. Một Lần Nữa
60. Sự Sống Ra Từ Sự Chết
61. Hebron
62.Thời Kì Dân Ngoại
63. Đá góc
64. Ba bản Gia Phả
65. Điềm Chúa Đến
66. Vật Rung Chuyển
71, Cái Thang thuộc thiên
72. Tiệc cưới Cana
74. Năm lời cảnh báo
75. Chúa không thất vọng
77. Thứ Tự Thuộc Linh Trong Jerusalem Mới
78. Đấng Christ tứ diện
79.Hai cây ô-liu
80. Đấng A Men
81. Thức ăn của loài rắn
82. Triệt phá sự cai trị lâu đời của Satan
83. Các thời kỳ của các dân ngoại
84. Niên biểu của nền văn minh Lưỡng hà
85. Thành phố có các nền tảng--1
86. Thành phố có các nền tảng--2
87.Thành phố có các nền tảng--3
88.Thành phố có các nền tảng--4
89. Hội thánh được cất lên trước đại nạn không?
90. Thành phố có các nền tảng-5
91. Thành phố có các nền tảng--6
92. Thành phố có các nền tảng-7
93. Thành phố có các nền tảng--8
94. Những diễn giả trong sách Gióp
95. Có quỉ trong hồn người không?
96. Phải chăng Salome là mẹ sứ đồ Giăng và Gia-cơ
97.Lời Đức Chúa Trời xảy ra
98. Sự khác biệt giữa sự sống đời đời và vương quốc ngàn năm
99. Giu-đa Ích-ca-rốt là ai?
100. Tiếng nói của các tiên tri--2 
101- nguời trưởng thành thuộc linh
102. Bi mat cua sach Da-ni-en
103. Chỉ định Jesus là Con Dức Chúa Trời
104 Sự cất lên của người đắc thắng trong thời tận thế
105. Người Tôi Tớ
106. Sự Ghen Tương Của Đức Chúa Trời Đối Với Các Nguyện Tắc
107. Năm của lễ
108. Cay Coi
109. Đặt Làm Dấu Hiệu
110. Sự Khôi Phục Thần Thượng 
111. Sự Thật Của Phúc Âm 
112. Hội Thánh , Trụ Và Nền Của Sự Thật
113. Bạn Có Biết Năm Phúc Âm Trong Kinh Tân Ước 
114. Sự Thật Trong Jesus 
115. Lời Đức Tin Và Lời Lẽ Thật 
116. Trong và ngoài dòng chảy thần thượng 
117. gia cơ và đảng cắt bì tại Jerusalem 
118. Con mọt và con sư tử 
119. Người cấp dưỡng và ngươi nô lệ 
120. Cung Phụng Sự Sống 
121. Sự Chết Tấn Công Hội Thánh 
122. Có Một, Bốn Hay Bảy Hội Thánh Trên Địa Cầu? 
123. Bạn Hữu Thần Thượng Của Chúa Jesus
124. Jerusalem Trải qua Các thời Đại