Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

KHOA HỌC MINH HỌA- 9


1- Tiềm lực của than đá
Bất cứ khi nào bạn thấy một đống than đá, hãy lột mũ, cúi đầu thờ lạy  Đức Chúa Trời vì sự thương xót nhân từ của Ngài. Chúa biết rằng chúng ta sẽ có mùa đông lạnh lẽo nên Ngài dự bị than đá. Sự kiện Ngài dự bị là bằng chứng không chối cải được rằng Ngài yêu thương và chăm sóc tạo vật của mình. Ngài làm nên mùa đông nhưng Ngài đã dự bị cho sự an ủi của chúng ta trong giữa mùa đông ấy. Ngài đã cất giấu than đá trong lòng đất, nơi đó nó không bị lãng phí và rồi ban cho loài người tri thức và quyền năng cần thiết, nhờ đó tìm kiếm và khai mỏ.