Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

A-BÔ-LÔ TƯỚI NƯỚC
    Vào thế kỷ thứ nhất, Ê-phê-sô là thành phố hải cảng và là thủ phủ của tỉnh A-si, Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Tại Ê-phê-sô có trục đường giao thông thủy bộ trong khu vực. Đánh giá được yếu tố địa lợi đó của Ê-phê-sô, nên sứ đồ Phao-lô đã công tác tại đó 3 năm ròng rã để xây dựng một Hội thánh lớn tại thành phố và qua Ê-phê-sô rao giảng lời chức vụ cho cả vùng đến nỗi sử gia Lu-ca ghi: “hết thảy những kẻ trú tại A-si, cả người Do-thái lẫn người Hi-lạp đều nghe Lời Chúa” (Sứ. 19:10).

    Theo Sứ đồ 20, Phao-lô nói rằng ông đã rao giảng phúc âm ân điển Đức Chúa Trời, vương quốc Đức Chúa Trời và cả nghị quyết của Đức Chúa Trời cho Hội thánh Ê-phê-sô. Rồi khi Phao-lô ở tù lần thứ nhất, ông viết thơ tín lẽ thật thần thượng đỉnh cao, là thơ Ê-phê-sô. Theo các bản chép tay cổ nhất thì Ê-phê-sô 1:1 chép, “Phao-lô, sứ đồ của Christ Jêsus, do ý chỉ của Đức Chúa Trời đạt cho các thánh đồ ở….”. Từ ngục thất La mã Phao-lô nhờ Ti-chi-cơ mang thơ nầy về Ê-phê-sô, sao chép ra nhiều bản rồi điền tên các hội thánh trong vùng vào chỗ trống, vì đây là bức thư luân lưu, và Ê-phê-sô nhận thơ trước nhất. Hội thánh Ê-phê-sô đi đầu so với các hội thánh trong vùng, và các đồng công thường xuyên ghé thăm hội thánh đó.

Bạn Có Chồng Chất Của Cải?
Gia-cơ 5:1-6 “À, các ngươi là kẻ giàu có kia, hãy khóc lóc, kêu la vì cớ khổ nạn sẽ đổ trên các ngươi.  Của cải các ngươi bị mục nát, áo xống các ngươi bị sâu mọt ăn đi.  Vàng bạc các ngươi bị ten rét; ten rét đó sẽ làm chứng nghịch các ngươi, ăn thịt các ngươi như lửa vậy. Các ngươi đã dồn chứa tiền của trong những ngày sau rốt.  Kìa, tiền công con gặt đã gặt ruộng các ngươi, mà các ngươi đã gian lận không chịu trả, thì kêu rêu, và tiếng kêu oan của con gặt đã thấu đến tai Chúa Vạn quân.  Các ngươi đã ăn ở xa hoa trên đất, buông lung vui thú, nuôi béo lòng mình trong ngày làm thịt.  Các ngươi đã định tội và giết người công nghĩa, mà người chẳng chống trả các ngươi”
Gia-cơ nặng lời khiển trách người giàu trong chương 5:1-6 của bức thư. Người giàu có bốn đặc điểm:

Nghèo Mà Vẫn Giàu
Gia cơ 2:5 “Hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy nghe: Đức Chúa Trời há chẳng lựa chọn kẻ nghèo của thế giới nầy để được giàu có trong đức tin, và thừa thọ nước Ngài đã hứa cho kẻ thương yêu Ngài hay sao?”
Lu-ca 12:21 “Kẻ nào dồn chứa của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời, thì cũng như vậy”
Những người giàu nhất là những người nghèo không có Đấng Christ. Và tín đồ sở hữu Đấng Christ (và mọi thứ thuộc linh với Ngài) rất giàu có, ngay cả khi anh ta phải làm việc chăm chỉ để kiếm bánh  ăn hàng ngày.
Tôi nhớ một người bạn đã từng nói với tôi về một nhà quý tộc giàu có. Ông sở hữu những vùng đất rộng lớn, hầu hết tất cả đều nằm trong một thung lũng. Nơi ở của anh ta cũng ở đó. Trong thung lũng này cũng có một Cơ Đốc nhân già nghèo nhưng hạnh phúc và kiên định, sống ở đó. Anh ta kiếm được tiền trong các mỏ đá của nhà quý tộc. Một ngày nọ, nhà quý tộc bị bệnh nặng, và bệnh càng ngày càng tệ hơn. Một đêm kia anh cảm thấy rất tệ. Các bác sĩ lắc đầu và bảo rằng anh ta ít có hy vọng.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

CHÚA TRỊ VÌ TRONG VƯƠNG QUỐCHỡi Đức Chúa Trời, xin ban cho vua sự xét đoán của Chúa, Và ban cho vương tử sự công bình của Ngài. Người sẽ đoán xét dân sự Chúa cách công bình, Xử kẻ khốn cùng cách ngay thẳng. Nhân vì sự công bình, các núi và gò nổng Sẽ đem bình an đến cho dân chúng. Trong ngày vua ấy, người công bình sẽ hưng thịnh, Cũng sẽ có bình an dư dật cho đến chừng mặt trăng không còn. Thi 72:1-3, 7

MỐI LIÊN HỆ CỦA CƠ ĐỐC NHÂN VỚI LUẬT PHÁP-Khi đọc các thư tín điều cần thiết là phải phân biệt giữa "pháp luật- law" và "pháp luật- the law".  (Trong nguyên văn tiếng Hi lạp có chép: law và the law—mà tiếng Việt không thể dịch được). Nơi nào có mạo từ xác định (the) được sử dụng, từ ngữ đó (the law) đề cập đến pháp luật Môi-se; khi nào không có mạo từ “the”, từ ngữ “law” nói đến pháp luật như một nguyên tắc. Việc chúng ta được giải thoát khỏi "luật pháp" được dựa trên sự chúng ta được giải thoát  khỏi "pháp luật" như một nguyên tắc. Đức Chúa Trời không còn giao dịch với chúng ta theo các nguyên tắc của pháp luật. Kết quả là, chúng ta không có kết nối với pháp luật của Si-nai. Là một nguyên tắc, "luật pháp"  lớn hơn " the luật pháp" như một sự vật. Là một nguyên tắc, luật pháp bao gồm "the luật pháp" như một sự vật. Chúng ta có ngụ ý gì khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời không giao thiệp với chúng ta trên cơ sở luật pháp? Chúng ta có ngụ ý rằng Ngài không còn đưa ra các đòi hỏi với chúng ta nữa. Nếu tôi đang sống theo nguyên tắc của pháp luật, tôi đang tìm cách làm hài lòng Đức Chúa Trời, nhưng việc tìm cách làm hài lòng Đức Chúa Trời bằng những việc làm tuân giữ luật pháp chết như vậy, không làm Ngài đẹp lòng .

Ngày Tàn Của Triều Đại Vua Sau-lơ-(2 Samuel 4)
Câu gốc: 2 Samuel 3:1b
I.                   Triều đình vua Sau-lơ suy thoái- 2 Sa. 4:1-3
Tác giả sách 2 Samuel giới thiệu cái chết của tổng bính Áp-ne là báo hiệu ngày suy tàn của triều đại vua Sau-lơ đã đến.
II.                Ứng viên không thể làm vua. 2 Sam 4:4
Tác giả giới thiệu Mê-phi-bô-sết, con trai của Giô na tha, cháu nội của vua Sau-lơ trong tình trạng bại liệt, ngụ ý sự chấm dứt của dòng vua Sau-lơ.
III.              Hai người nổi loạn- 2 Sam. 4:5-7
Chúa cho phép sự nổi loạn trong hàng hoàng thân của vua Ích-bô-sết để  đưa đến sự kết thúc triều vua Sau-lơ đúng thì giờ Ngài cho phép.
IV.            Tính cách công nghĩa vủa vua David- 2 Sam. 8-12
Vua David không ban thưởng cho hai tên sát nhân mà còn trừng phạt chúng. Ông không mừng khi vua Mê-phi-bô-sết, kẻ thù của mình,  chết. Đó là một điều hiếm có.

Phục Hồi Hình Ảnh--
Giăng 15:14-Các con là bạn hữu của Ta nếu các con thi hành điều Ta truyền.
-
Ý tưởng về tình bạn thần thượng- phàm nhân, bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Há chẳng phải Đức Chúa Trời đã nói trước tiên sao? Các ngươi là bạn bè của Ta? (Giăng 15:14), vì đó sẽ là đống mảnh vỡ không tha thứ được cho bất kỳ người nào dám nói như vậy phải không? Tôi là bạn của Đức Chúa Trời? Nhưng vì Ngài tuyên bố chúng ta là bạn bè của Ngài, thì đó là một hành động vô tín khi ai bỏ qua hoặc từ chối mối quan hệ đó. . . . Mặc dù mỗi bên hoàn toàn khác nhau tận căn bản, nhưng hai thân vị có thể tận hưởng tình bạn gần gũi nhất cho cả cuộc đời; vì  điều kiện tiên quyết của tình bạn không phải là những người tham gia phải như nhau trong tất cả mọi thứ; họ chỉ cần giống nhau ở những điểm mà tính cách của họ cần chạm vào.


Sự hòa hợp là giống hệt nhau tại các điểm tiếp xúc, và tình bạn là sự giống nhau của hai trái tim hợp nhất. Vì lý do này, toàn bộ ý tưởng về tình bạn thần thượng- phàm nhân là đủ hợp lý và hoàn toàn đáng tin cậy. Đức Chúa Trời vô biên và con người hữu hạn có thể kết hợp cá tính của mình trong tình bạn dịu dàng, hài lòng nhất. Trong mối quan hệ như vậy, không có ý tưởng về sự bình đẳng; chỉ có sự giống nhau khi trái tim của con người đáp ứng được trái tim của Đức Chúa Trời. Sự giống nhau này có thể có được bởi vì hồi nguyên thủy Đức Chúa Trời đã tạo con người theo hình ảnh của Ngài và vì cớ Ngài hiện đang làm lại những gì trong hình ảnh của con người mà đã bị tội lỗi làm tiêu mất.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Nô-ê, Đa-ni-ên Và Gióp-«Dù có Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp ở đó, Chúa Giê-hô-va phán,thật như Ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai hay con gái của họ,nhưng chỉ cứu được mạng sống họ nhờ sự công chính của họ mà thôi »- E xê chi ên 14 :20
«Trong thời Nô-ê thể nào thì trong ngày Con Người cũng thể ấy:  Người ta ăn uống, cưới gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả » (Lu ca 17 :26-27). 
« Gióp liền trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu rồi sấp mình xuống đất mà thờ lạy  và nói: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ Tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!” Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội và chẳng nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. ». (Gióp 1 :20-22).

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

KHÓ KHĂN GIAN NAN—GIÀU SANG NGẠO MẠN-
Mác 4:5-7, 16-19-, “Và một số khác đã rơi trên đất có đá nơi đã chẳng có nhiều đất; và nó nảy mầm liền vì nó không có một độ sâu nào của đất. Và sau khi mặt trời đã mọc, nó bị cháy sém; và vì nó đã không có rễ, nó héo đi. Và một số khác đã rơi ở giữa gai góc, và gai góc mọc lên và làm nó chết ngạt, và nó đã chẳng được mùa gì cả--  Và tương tự, họ là những kẻ mà trên họ hạt giống được gieo như trên những chỗ có đá, những kẻ, khi họ nghe lời, vui vẻ nhận lời liền; và họ không có rễ vững-chắc trong họ, nhưng chỉ tạm-thời; đoạn, khi hoạn-nạn hay bắt bớ nổi lên vì lời, tức thì họ bị khiến cho sẩy chân. Và những kẻ khác là những kẻ trên họ hạt giống được gieo như giữa gai góc; đây là những kẻ đã nghe lời,và các sự lo-lắng về thế-giơi, và sự lừa-đảo của sự giàu-có, và các sự ham-muốn các điều khác đi vào trong và bóp nghẹt lời, và nó trở thành không kết-quả”.

MÓNG RẼ VÀ NHAI LẠITrong Leviki 11, Đức Chúa Trời ban cho dân trên đất của Ngài là Israel những quy tắc cụ thể về những gì họ nên ăn hoặc không ăn.  Là Cơ đốc nhân (ngoài lệnh cấm ăn máu) chúng ta không có những quy tắc như vậy. Tuy nhiên, các tài liệu tham khảo của Đức Chúa Trời cho dân của mình, sau đó cũng nói với chúng ta đôi điều. Chúng ta có thể và nên tự hỏi mình có thể học được gì từ điều này liên quan đến đời sống thuộc linh của chúng ta. Rốt cuộc, mọi thứ được viết trong Cựu Ước đều để chỉ dẫn chúng ta (Rô 15: 4).

Điểm đầu tiên mà Chúa chỉ ra trong Leviki 11 là con dân Israel chỉ được phép ăn động vật vừa có móng rẽ  và cũng nhai lại. Động vật nào chỉ có một trong hai đặc điểm được coi là không tinh khiết và không thể ăn. Điều này là rõ ràng từ các ví dụ khác nhau của Đức Chúa Trời. Có những con vật có lẽ là động vật nhai lại, nhưng không có móng chẻ đôi, và có những con vật có thể đã có móng rẽ, nhưng không thể được kể trong số những động vật nhai lại.

Vai Trò Của Sa-tan"Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù nghịch đến gieo cỏ lùng giữa lúa mì, rồi đi" (Mathio 13:25) –

Trong câu chuyện ngụ ngôn về cỏ dại trên cánh đồng, chúng ta thấy ma quỷ gieo cỏ dại như thế nào. Hắn luôn muốn mang điều ác đến với mọi người. Thường thì anh ta đã thành công vì con người chúng ta không đủ cảnh giác.
Satan tự gieo lén cỏ dại "rồi ra đi". Anh ta thường là kẻ vô hình ngay cả ngày hôm nay. Đây là điều nguy hiểm. Chúng ta thường nghĩ rằng một điều gì đó không tệ lắm, và không nhận ra rằng Sa-tan là người tạo ra chúng, nhưng anh ta không bỏ lỡ cơ hội nào. Nhưng khi mọi người ngủ khi anh ta đến, và khi họ thức dậy, anh ta đã ra đi lâu rồi, nhưng kết quả của hành động của Satan là cỏ dại, loại cỏ tương tự như lúa mì. Đặc biệt, nếu loại cỏ này vẫn còn nhỏ, khó có thể phân biệt được nó với lúa mì thật. Chỉ khi có thể nhìn thấy gié lúa mì trổ ra thì mới thấy cỏ lùng là một loại gié lúa khác, nhưng khi đó hai thứ đẽ trưởng thành rồi

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Ngọc Lục Bảo (Emerald)Ngọc lục bảo là viên ngọc thứ ba trong hàng đá quý đầu tiên trên bảng đeo ngực và là đá quý thứ tư trong nền móng của Jerusalem trên trời.  Cái mống quanh ngai của Chúa  chép ở Khải huyển 4:3 cũng có màu giống như ngọc lục bảo nầy.  Màu của nó là màu xanh đáng yêu như của đồng cỏ. Nó cũng là một trong những viên ngọc được người ta ngưỡng mộ và mong muốn nhất. Màu xanh của nó nhất thiết phải khiến chúng ta nghĩ đến sự sáng tạo, trái ngược với màu xanh của bầu trời.

Ngọc lục bảo, như chúng ta có thể dễ dàng đoán ra, là biểu hiệu của Đấng Mê-si-a của Israel liên quan đến vinh quang của Vương quốc ngàn năm. Chúa giữ dân chúng trên "cỏ xanh" (Mác 6:39), khi Ngài hóa bánh đầy dẫy  cho họ ăn. Vì vậy, Ngài đã thực hiện lời tiên tri của Thi thiên 132:15: "Ta sẽ ban phước cho lương thực Si-ôn được dư dật, Cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn bánh no nê" Với phép lạ hóa bánh nầy, Ngài đã bắt đầu những phép lạ mà Ngài sẽ hoàn thành trong "thời đại tương lai" đến một mức độ lớn hơn nữa. Ngài sẽ ban phước cho dân của Ngài như chưa từng có. Phước lành của Ngài sẽ lấp đầy cả trái đất. Vì vậy, không nênnghi vấn rằng ngọc lục bảo là biểu hiệu của vương quốc ngàn năm.

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Hoàng Ngọc--
Viên đáthứ hai trên bảng đeo ngực thầy tế lễ thượng phẩm là một viên đá quý tên là hoàng ngọc (topaz). Các bản dịch kinh thánh rất lộn xộn. Topaz dịch là Hoàng ngọc mới chính xác. Hoàng ngọc là châu báu thứ 9 trong các nền tảng của Giê-ru-sa-lem mới.
Rõ ràng, ở đây chúng ta có hoàng ngọc của người xưa, còn được gọi là "hoàng ngọc phương Đông". Đá quý nầy có một màu vàng tuyệt đẹp. Hoàng ngọc lấp lánh như tia nắng, một kỳ quan thực sự của sự sáng tạo. Mẫu vật đẹp được giao dịch với giá cả rất lớn. Màu sắc của vàng ròng, phản ánh hoàng ngọc, nói lên công lý thần thượng, như chúng ta đã thấy ở Hồng bửu thạch. Bởi hòn đá này, chúng ta đã thấy sự công bình biện minh (xưng nghĩa) cho tội nhân tội lỗi, người đến với Chúa Giêsu tin Ngài, vì máu Đấng Christ đổ trên Gô-gô-tha.

NHỮNG DANH XƯNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI--
Là con người ai cũng phải có tên họ với mục đích phân biệt nhau và biểu lộ cà tính của mình. Đức Chúa Trời là Chân Thần độc nhất trong vũ trụ, không có loài thọ tạo nào mà không biết và ngộ nhận Ngài, cho nên theo một phương diện, Đức Chúa Trời không cần có Tên, hay có Danh xưng với mục đích phân biệt. Nhưng theo một diện khác, Ngài cần có nhiều Tên, có nhiều Danh xưng—để khải thị chính Ngài ra.
Những Danh xưng của Đức Chúa Trời bày tỏ bản chất, thể yếu, thuộc tính, mĩ đức, kế hoạch, vinh quang, công tác của Ngài một cách bao la và cụ thể rất dễ cho con người qua đó nhận biết được Thân vị của Ngài.
Nói cách tóm tắt Đức Chúa Trời có 4 đơn Danh chính yếu là Đức Chúa Trời, Jehovah, Chúa và Cha, cũng như khá nhiều hợp danh phát sinh từ 4 đơn danh trên.
1-    Đức Chúa Trời
Tiếng Hê-bơ-rơ là Elohim và tiếng Hi lạp là Théos. Chữ Elohim xuất hiện chừng 2500 lần trong kinh văn Hê-bơ-rơ, thì 2300 lần áp dụng cho Đức Chúa Trời. Danh Theos xuất hiện trên 1300 lần trong kinh thánh Hi lạp. Elohim là Đức Chúa Trời quyền năng. Danh Elohim ngụ ý Đức Chúa Trời đa số (ba một). Elohim đa số đi kèm động từ đơn số như Sáng thế kí 1:1, 27.

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Hồng Bửu Thạch-
 Hồng Bửu Thạch-  là viên đá quý đầu tiên trong hàng trên cùng bảng đeo ngực của A-rôn  (Xuất hành 28: 17-20). Trong Xuất 39: 10-13, chúng ta tìm thấy cùng một danh sách theo cùng một thứ tự. Hồng Bửu Thạch không nên được nhầm lẫn với Hồng Mã Não, mà chúng ta sẽ bàn luận sau.
Hồng Bửu Thạch có màu đỏ và vàng và do đó có màu của máu và vàng. Hai màu này, hợp nhất trong một hòn đá quý, nói lên hai sự thật liên quan chặt chẽ: giá trị huyết của Jesus Christ và áo sự công bình là chính Ngài mà tội nhân  được mặc vì cái chết hy sinh của Đấng Cứu Chuộc vĩ đại của chúng ta. Đối với vàng có nghĩa là công lý thần thượng trong Kinh thánh. Cả hai tạo thành nền tảng của mối quan hệ của chúng ta với Đức  Chúa Trời ; nếu không thì sự hiệp thông với Ngài sẽ không thể thực hiện được. Vì giá trị vô giá của dòng máu này, tội nhân nghèo nhất có thể được chấp nhận, xưng nghĩa, thanh tẩy, và do đó trở thành  đối tượng  tình yêu của Chúa Cha.
Tội nhân được cứu và được hoàn thiện vĩnh cửu này ở trước mắt Ngài như một viên ngọc quý, mang theo những tia sáng vinh quang của Con yêu dấu của Ngài. Từ đó chúng ta có thể thấy tại sao viên đá đầu tiên của bảng đeo ngực chỉ là một viên Hồng Bửu Thạch. Chúa sử dụng những từ ngữ và hình ảnh mà Ngài sử dụng trong Kinh thánh chính xác biết bao! Chúng ta có thể ngưỡng mộ sự khôn ngoan hoàn hảo của Ngài cả trong các công trình sáng tạo và trong Kinh thánh.

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

JEHOVAH SHAMMAH—Đức Giê-hô-va Shammah--
Exechien 48:35--Từ nay tên của thành sẽ là: CHÚA Ở TẠI ĐÓ.”  BDM
Exechien 48:35-Châu vi thành sẽ có mười tám ngàn cần; và rày về sau tên thành sẽ là: “Đức Giê-hô-va ở đó!”

Đức Giê-hô-va Shammah có nghĩa là : Đức Jehovah ở đó. Đó là danh hiệu Chúa tự chỉ về mình với tư cách Đấng ngự trong thành Jeusalem vào thời kì Thiên hi niên. Trong quá khứ, đền tạm và đền thờ là nơi Ngài ngự, trong tương lai Ngài sẽ vận hành trong phạm vi rộng rãi hơn, là thành cổ thành Jerusalem. Vào lúc đó  thành Salem có chu vi 10.000 cần (cubit). Mỗi cần là 0,45 mét, vậy chu vi của thành Salem trong Thiên hi niên là 4500 mét., và có người nói là 9000 mét.

Câu Chúa hỏi loài người sau khi họ sa ngã là: “Hỡi A-đam, ngươi ở đâu?” Câu hỏi thứ nhất trong Tân ước hỏi Chúa là “Ngài ở đâu?” (Giăng 1: 38).
Lời Đức Thánh Linh qua kinh thánh  đáp lại về quá khứ, hiện tại và tương lai là:
Ngài đã ở đâu?
-
Trong máng cỏ thấp hèn, nhục hóa,
Trong cám dỗ vật vã đồng hoang,
Trong tòa án bị chối ngang,
Trên cây thập tự muôn vàn khổ đau.
-
Trong ý chỉ nhiệm mầu Thánh Phụ,
Trên con đường chức vụ gian nan,
Trong mồ rồi sống huy hoàng,
Trong thăng thiên, trở lại toàn năng trị đời.

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

RA KHỎI HAI SA MẠC-


-
Nhã 3: 6-- Người kia là ai, ở từ đồng vắng đi lên, Giống như trụ khói, xông một dược và nhũ hương, Với đủ thứ hương của con buôn-
Nhã 8 : 1-5-Ồ! Chớ chi chàng làm anh em tôi,
Kẻ đã bú mớm vú của mẹ tôi!
Nếu tôi gặp chàng ở ngoài,
Ắt tôi sẽ hôn chàng, không ai khinh bỉ tôi được.
2 Tôi sẽ dẫn chàng vào nhà mẹ tôi!
Tại đó chàng sẽ dạy dỗ tôi;
Tôi sẽ cho chàng uống rượu thơm,
Nước ngọt của trái thạch lựu tôi.
3 Tay tả người sẽ kê dưới đầu tôi,
Còn tay hữu người ôm lấy tôi.
4 Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươi,
Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta
Cho đến khi nó muốn.
5 Người nữ nầy là ai, từ đồng vắng đi lên,
Nương dựa lương nhân của nàng?
Ta đã đánh thức mình tại dưới cây bình bát:
Ở đó mẹ bị đau đớn mà sanh mình ra,
Ở đó người mà đã sanh đẻ mình bị cơn lao khổ.

Con Rắn Đồng Và Cái giếng Phun--
Dân 21:8-9-Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. 9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.
Dân 21:16-18-Từ đó dân Y-sơ-ra-ên đến Bê-re - Nghĩa là giếng , ấy đó là cái giếng mà Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nhóm hiệp dân chúng, ta sẽ cho chúng nó nước. Y-sơ-ra-ên bèn hát bài nầy: Hỡi giếng, hãy tuôn lên! Hãy ca hát cho nó! Giếng mà các vua chúa (prince) đã khai, Các tước vị (nobles) của dân chúng đã đào Với phủ việt cùng cây gậy mình!
Giăng 3:14-15- Ví như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng cần phải chịu treo lên thể ấy, hầu cho hễ ai tin Ngài đều được sự sống đời đời.
Giăng 4:14 Jêsus đáp rằng: “Hễ ai uống nước nầy vẫn còn khát nữa, 14 nhưng hễ ai uống nước ta cho, thì đời đời hẳn chẳng hề khát nữa; vì nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.”

Cái Giếng Gia Cốp--
Giăng 4:5-6, 13-14- Vậy, Ngài đến một thành thuộc về Sa-ma-ri, gọi là Si-kha, gần đám đất mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhơn đi đàng mỏi mệt, Jêsus ngồi bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu-Jêsus đáp rằng: “Hễ ai uống nước nầy vẫn còn khát nữa, nhưng hễ ai uống nước ta cho, thì đời đời hẳn chẳng hề khát nữa; vì nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.”
Sáng 33:18-20- Gia-cốp ở xứ Pha-đan-A-ram đến thành Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an, được bình an. Người đóng trại trước thành, bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại, giá một trăm miếng bạc của con Hê-mô, cha Si-chem. Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt tên là Ên-Ên-ô-hê-Y-sơ-ra-ên Ên-Ên-ô-hê-Y-sơ-ra-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của Y-sơ-ra-ên.
Sáng 48:22-Còn cha sẽ cho con một phần đất trổi hơn các anh em, là phần đất của cha đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân A-mô-rít đó.

Xuất 13:19 19 Môi-se dời hài cốt Giô-sép theo mình, vì Giô-sép có bắt dân Y-sơ-ra-ên thề quyết rằng: Chắc Đức Chúa Trời sẽ viếng các ngươi; hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây
Giô suê 24:32- Hài cốt của Giô-sép mà dân Y-sơ-ra-ên đã dời từ xứ Ai cập, thì người ta chôn ở Si-chem, trong đồng ruộng Gia-cốp mua của con cháu Hê-mô, cha Si-chem, giá một trăm miếng bạc; con cháu Giô-sép được hài cốt đó làm sản nghiệp-

Con Rắn Bằng Đồng--
Giăng 1:14-chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con độc sanh của Cha
Giăng 3:14- Ví như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng cần phải chịu treo lên thể ấy,
Rô 8:3-Ngài đã vì tội lỗi mà sai chính Con Ngài lấy hình trạng của xác thịt tội lỗi, và định tội cho tội lỗi ở trong xác thịt
Rô ma 8:3-God, sending his own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh:
-
Hôm nay tôi mời các bạn chiêm ngưỡng vinh quang của Đấng Christ trong hình dạng con rắn bằng đồng.
Khi Chúa phán, “Mat 12:34 - Ớ dòng dõi rắn độc kia, các ngươi vốn là ác, thể nào nói điều thiện được? Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.
Mat 23:33 - Ớ loài rắn, dòng dõi rắn độc kia ơi, thể nào các ngươi thoát khỏi sự đoán phạt của địa ngục được?—thì Ngài ngụ ý Ngài nhìn loài người như loài rắn độc, vì sau khi ông bà A-đam sa ngã, loài người trở thành con cái của satan, là loài rắn, và sa-tan cũng là con rắn đời xưa, cha đẻ của nhân loại vô tín.
Dan 21:7-9- Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân chúng. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống”.

-

DÂN SAY RƯỢU-1. Dân thánh dễ say rượu ma môn, rượu ma men, rượu tham vọng địa vị rồi đánh đấm lẫn nhau. - Hệ phái nầy dánh với hệ phái kia . Mục sư nầy đánh với mục sư nọ…Giê rê mi 13:12
-
Chúa hỡi, dân thánh Ngài say rượu,
Từ vua , quan, tư tế , tiên tri,
Họ say rượu thật là bí tỉ,
Đến nổi đánh nhau mới lạ lì.
-

2. E-sai 28:1-13- Người lãnh đạo 10 chi phái Bắc quốc Israel tượng trưng cấp lãnh đạo trong tất cả các hội thánh. Họ chếnh choáng vì rượu. Rượu nầy không phải là rượu theo nghĩa đen. Người say rượu điạ vị, say rượu ham tiền thì họ sẽ không hiểu khải thị, khải tượng của Chúa gì cả.

Lãnh đạo Ép-ra-im chếnh choáng,
Say mèm vì rượu mạnh, rượu nho,
Trí bại hoại không hiểu khải tượng,
Lời hiện hành của Chúa mù mờ.
-
3. Dân thế giới—Mathio 24:4850; Rô ma 13:13; Lu ca 21:34
Dân thế giới say sưa tiền bạc, xe con, nội thất. Đng tiếc đa số tín đồ cũng say sưa vật chất như vậy. người say sưa vật chất không được Chúa cất lên trước cơn đại nạn.
-
Dân thế giới đắm say vật chất,
Thánh đồ sao lại giống thế nhân,
Ham tiền bạc, xe con, nội thất,
Lòng trĩu nặng, đờ đẫn mười phần.

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

JEHOVAH SABAOTH—Đức Giê-hô-va vạn quân-
Danh nầy xuất hiện lần đầu ở 1 Sa-mu-ên 1:3 “Mỗi năm, Ên-ca-na ở thành mình đi lên Si-lô đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân”.
Bước vào Tân ước Đức Thánh Linh gọi Chúa Vạn quân là Chúa Jesus. Ro 9:29 “Lại như Ê-sai đã nói trước rằng: "Nếu Chúa vạn quân chẳng để giống lại cho chúng ta, Thì chúng ta đã trở nên như Sô-đôm và giống như Gô-mô-rơ vậy." Gia 5:4- “Kìa, tiền công con gặt đã gặt ruộng các ngươi, mà các ngươi đã gian lận không chịu trả, thì kêu rêu, và tiếng kêu oan của con gặt đã thấu đến tai Chúa Vạn quân”-. Từ đó chúng ta kết luận Đức Giê-hô-va vạn quân trong Cựu ước là chính Chúa Jesus.

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

NĂM GIAI ĐOẠN KHÔI PHỤC CỦA CHÚA-

Nguyên chỉ của Đức Chúa Trời, kế hoạch thần thượng của Ngài là muốn chiếm hữu một đại gia đình con cái mà Con đầu lòng là Jesus Christ, một Người Vợ đời đời cho Đấng Christ, một ngôi đền xây bằng vàng, trân châu, đá quý cho Đức Thánh Linh cư trú, và cả ba sẽ  tồn tại đến các thời đại vô chung.
Nhưng kế họach của Chúa không thi hành trót lọt vì kẻ thù chặn phá, và vì con dốt nát cùng yếu đuối làm trở ngại mục đích đời đời. Do đó Đức Chúa Trời có một công tác khôi phục thần thượng trong 5 giai đoạn để giải cứu và đưa tiến độ kế hoạch thần thượng thành toàn viên mãn vào cuối nước ngàn năm.
1-Phục hồi địa cầu:
Ngay sau sự phản loạn của Lucifer, Đức Chúa Trời đề khởi sự phục hồi địa cầu và bầu trời quanh địa cầu trở thành hành tinh xanh cho nhân loại cư trú. Sau khi loài người sa ngã và bị tiêu diệt trong nước lụt, Chúa kêu gọi ông Áp-ra-ham và tạo ra tuyển dân Israel. Nói tóm một lời, trong giai đoạn một, thành quả sự khôi phục của Chúa là dân Israel.

CHÚA NẮM GIỮ TÔI-Thánh ca số 205 của HTTLVN chép, “Tôi vững vàng, Tôi vững vàng, Trong cánh tay Christ dường thái san; Bao phủ rồi, bao phủ rồi, Do ái tâm Christ hằng giữ tôi. Không lo sợ điều ác, không quân thù dọa nhát, Chúa giữ tôi ngày đêm bao quát; Tôi vững vàng, Tôi vững vàng, Trong cánh tay Christ dường thái san!”.
   Lẽ thật về việc Chúa nắm giữ con dân Ngài có hai phương diện như sau: Chúa nắm giữ tín đồ trong sự cứu rỗi chắc chắn đến đời đời và Chúa nắm giữ tín nhân trưởng thành trọn vẹn đến cuối cùng:

1-Chẳng Ai Giựt Nó Khỏi Tay Ta… Khỏi Tay Cha Ta. Giăng 10:28-29
Mãi đến hôm nay, sau cuộc Cải Chánh giáo hội 500 năm mà vẫn còn nhiều tín đồ  hồ nghi và chưa vững tin vào sự cứu rỗi chắc chắn của Chúa. Có người nói với tôi, miển được có chiếc vé vào thiên đàng là thỏa lòng.
Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa, chúng ta sở hữu sự sống đời đời của Đức Chúa Trời, thì bàn tay quyền năng của Chúa Jesus nắm giữ chúng ta và thêm nữa bàn tay thương yêu của Đức Chúa Trời Cha bao bọc chúng ta trong sự an toàn đến đời đời. Dù sau khi tin Chúa, tín đồ còn phạm tội, nhưng sự cứu rỗi chắc chắn nầy không dời đổi bao giờ. Sự nắm giữ nầy là một ân huệ miển phí của Chúa, người tín đồ không phải trả giá gì, ngoại trừ sự ăn năn và tiếp nhận Chúa lúc đầu.

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Hai Sách Giô-suê Và Quan Xét-
Giô-suê   1:1 và Thẩm phán 1:1 “Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng--Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Ca-na-an? “

   Nếu chúng ta so sánh trạng thái của dân Chúa trong thời Giô-suê  với trạng thái của dân chúng trong thời các thẩm phán, thì chúng ta thấy một xu hướng suy giảm đáng kể.

    Trong sách Giô-suê, chúng ta thấy  toàn dân đang chiến đấu như một người. Trong  sách các thẩm phán, một người chiến đấu thay cho toàn dân – vị thẩm phán giữ vai trò chủ chốt và lãnh đạo cuộc chiến.

BƯỚC THEO ĐƯỜNG LỐI CHÚAChúa ơi, hướng dẫn đường con,
Tuân theo qui luật vẹn toàn lòng son,
Xin ban ân điển đầy tròn,
Am tri, thực hiện càng hơn ý Ngài.

Xin Linh Ngài ngự hôm nay,
Viết xong luật Chúa lòng nầy rõ thay,
Lưỡi con không hướng lạc sai,
Theo người nói dối giữa loài người chung.

Mắt con xây khỏi hư không,
Ý tâm hư hoại theo dòng thế nhân,
Lòng tham dục vọng hư thân,
Xin ngăn dấy động trong tâm hồn nầy.

Dẫn con theo lối đường Ngài,
Cho lòng thành thật hằng ngày, Chúa ơi,
Đừng cho tội lỗi lên ngôi,
Cho lương tâm sạch thỏa vui đầy tràn.

Hồn con ưa thích đi hoang,
Chơn con trợt té trên đàng ngã nghiêng,
Tuy nhiên lối Chúa chẳng quên,
Xin Ngài hồi phục con chiên lỗi lầm.

Cho con theo lệnh Chúa ban,
Con đường vui thích huy hoàng biết bao,
Tấm lòng, tay với cái đầu,
Đừng cho con chống ngai cao của Ngài.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

CHÚA ĐỊNH TÍNH CHẤT NGƯỜI ĐƯỢC KÊU GỌINô-ê đã say rượu
Áp-ra-ham đã từng bán vợ để cứu thân mình.
Sa-ra đã thiếu kiên nhẫn ưa xúi chồng 
Gia-cốp là một người lừa đảo
Ta-ma là một gái loạn luân
Môi-se là một người nói cà lăm
Mi-ri-am là người ưa nói xấu
Ghê-đê-ôn là người nhút nhát
Ra-háp là k nữ
Ê-li là người thất thường
Ru-tơ là người Mô-áp
Đa-vít đã có cuộc tình t bất chánh
Giô-na đã chạy trốn Đức Chúa Trời
Ma-thê là người hay lo lắng
La-xa-rơ đã chết
Xa-chê là người lùn, tham tiền
Si môn Phi-e-rơ lên xuống như lượn sóng
Giăng đã có tánh nóng giận
Ma-thi-ơ là một người thu thuế
Thô-ma là người nghi ngờ
Phao-lô là một người biệt phái của người Pha-ri-si
 Môi-se, Đa-vít, Phao-lô đã từng là kẻ sát nhân.
-

Đức Chúa Trời không kêu gọi những người có tư cách,
Ngài đã định tư cách cho NGƯỜI ĐƯỢC KÊU GỌI .
Chúng ta chỉ là bình đất tất cả.
“Nhưng tư cách của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời”- II Cor. 3:5

Jehovah-Nissi—Jehovah Cờ Xí-
Xuất 17 :15  « Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là ‘Giê-hô-va cờ xí của tôi ».
  Chữ  יְהֹוָה נִסִּי phiên âm là yehôvâh nissı̂y  đọc là yeh-ho-vaw' nis-see'.
Jehovah nissi: có nghĩa là  the Lord my banner. Chữ «nissi»  có nghĩa là phù hiệu., được dịch uyển chuyển trong Kinh cựu ước là : «buồm» trong Esai 33 :23 ; Exech 27 :7, « cờ » trong Esai 49 :22 ; 62 :10, Thi 60: 4 ; « gương » trong Dân 26 :10 ; « cây sào » trong Dân 21 :8,9.

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Đức Jehovah Jireh Là Chúa Jesus--
Đơn Danh “Jehovah” là Tên của Đức Chúa Trời, xuất hiện chừng 7000 lần trong kinh cựu ước, còn “Jesus” là Tên của Đức Chúa Trời nhục hóa, được chép gần 800 lần trong Kinh Tân ước.
Hiện nay có nhiều người đang rao giảng Chúa Jesus chỉ là nhà cách mạng, là nạn nhân của xã hội đương thời, là thánh tử đạo, và họ không nhìn nhận Đức Jehovah là Chúa Jesus.
Trong kinh thánh bản gốc chỉ chép, “The Jesus (Đức Jesus)” và nhiều chỗ chỉ ghi là “Jesus”, nên có nhiều người cho đó là sự phạm thượng khi viết là Jesus hay kêu: “ôi Jesus”. Thực ra chữ “Jesus” có nghĩa “Đức Jehovah Cứu Chúa”.. cho nên nếu chúng ta cầu nguyện “Ôi Jesus” là chúng ta đã kêu “Ôi Đức Jehovah Cứu Chúa” rồi.

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Ba Danh Đức Jehovah Có Mối Liên Hệ Cá Nhân Với Tín Đồ--
Khi đọc qua bốn sách tin lành, tôi tin rằng các bạn đã có ấn tượng về sự kiện Giu đa Ích-ca-ri-ốt không bao giờ gọi Chúa Jesus là “Chúa”, mà anh ta chỉ gọi là “Thầy”. Đó là con người vô tín. Giu đa cũng như vài tà giáo khác hôm nay, không tin và chấp nhận Chúa Jesus là Đức Chúa Trời.
Tôi tin vì cớ đó nên Đức Thánh Linh đã khải thị ba danh của Đức Jehovah nói lên mối liên hệ thân thiết của tín đồ với Đức Jehovah trong cựu ước như sau:

1.     Jehovah Eloheenu—Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi-
Danh nầy xuất hiện trong sách Phục truyền luật lệ kí đến 19 lần- Thí dụ 4:7, 6:4-“Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai”. Một tác giả thi thiên nói, “Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Và thờ lạy trước bệ chân Ngài: Ngài là thánh! Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Chúa đã đáp lời cho họ” (Thi 99:5,8)
Bạn có tin Đức Jehovah thuộc về chúng ta chăng, hay Ngài chỉ là Đấng khách quan, không có mối liên hệ gì với chúng ta?

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

Vào Sâu Trong Mùa Đông
“Những người trốn thoát của nhà Giu-đa còn sống sót sẽ tiếp tục đâm rễ ở dưới và ra trái ở trên” (Ê-sai 37:31).

“Khi đến nơi và thấy ân điển Đức Chúa Trời thì ông (Ba-na-ba) vui mừng và thúc giục mọi người cứ vững lòng theo Chúa” (Công vụ 11:23)

Trong chiều dài và chiều sâu của mùa đông, mùa xuân có thể có vẻ giống như một chặng đường dài thoát ra phải không? Điều này cũng rất đúng cho những mùa tiết thuộc linh của chúng ta, vì tất cả chúng ta sẽ trải qua mùa đông đen tối của tâm hồn mình trước khi bước vào mùa xuân vĩnh cửu.

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Tại Sao Chúa Muốn Giết Môi-se?Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24, chúng ta đọc rằng Đức Chúa Trời đã tìm cách giết Môi-se trên đường ra khỏi vùng hoang dã để đến Ai Cập trong quán trọ. Làm thế nào để tôi hiểu điều này?

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24 “Dọc đường, tại một quán trọ, Đức Giê-hô-va hiện ra với Môi-se và tìm cách giết ông.  Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con mình, rồi lấy nó chạm vào chân Môi-se, và nói: “Thật, chàng là người chồng huyết cho tôi!”  Đức Giê-hô-va tha cho Môi-se. Do việc cắt bì nầy mà Sê-phô-ra nói: “Chàng là người chồng huyết”.

Không có vấn đề, hay là một sự kiện bí ẩn, nhưng khi chúng ta điều tra việc đó, nó có một nguyên nhân tự nhiên. Đức Chúa Trời đã ủy thác Môi-se  làm người lập pháp cho dân của Ngài vẫn còn ở Ai Cập. Làm sao nó có thể khác hơn là bản thân  ông trước tiên quy phục luật pháp. Nếu tôi không làm những gì tôi dạy, tôi sẽ bị khiển trách như những người khác. Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cắt bì mọi người nam từ trước (Sáng 17:10).

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Nhìn Về Phía Đông-
Giô-ên 2 :20 " Ta sẽ khiến đạo binh đến từ phương bắc lánh xa các ngươi, và đuổi nó vào đất khô khan và hoang vu, quân tiên phong nó vào biển đông. Quân hậu tập nó vào biển tây. Mùi hôi nó bay lên, mùi tanh nó dậy lên, vì nó đã làm những việc lớn »
Ê-xê-chi-ên 8:16 "Kế đó, Ngài đem ta vào hành lang trong của nhà Đức Giê-hô-va; nầy,nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va, giữa hiên cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng hai mươi lăm người sấp lưng về phía đền thờ Đức Giê-hô-va và xây mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ lạy mặt trời »

Lễ Hội Nô-ên-

Hăm lăm tháng chạp mỗi năm,
Có ngày lễ hội trong tầm cở cao,
Tín đồ khắp chốn, nơi nao,
Cũng đều nô nức dự vào ngày vui;
Thế gian cũng giống thế thôi,
Ăn chơi, mua sắm hết lời diễn ra,
Pháo hoa, tiệc yến sa đà,
Quây quần nhóm họp nhà nhà vui chơi:
Gọi là: “mừng Chúa ra đời”,
Cứu dân, độ thế tuyệt vời vinh quang.
Nào ngờ lễ hội Satan,
Bốn ngàn năm trước còn mang nhiệm mầu:
Ngày sinh thần mặt trời cao,
Có từ tháp cũ ban đầu, Ba-bên;
Tên con Nim-rốt lan truyền,
Muôn dân mặt đất đều quen lễ nầy;
Hăm lăm sinh nhật xưa nay,
Lan vào Hội thánh những ngày hoang mang;
Dán cho nhãn hiệu huy hoàng,
Ngày sinh của Chúa thiên đàng cứu dân.
Lắm người biết rõ nguyên nhân,
Gượng cười là dịp phát phân Tin Lành,
Bất tuân Lời Chúa phán rành:
“Lễ vui ngươi đó để dành chi đâu?
Nặng nề Ta lắm từ lâu,
Ta ghê, Ta ghét, Ta nào thỏa vui;
Tránh đi việc ác bao đời,
Rửa tay cho sạch, vâng lời kim ngôn”.
Bạn ơi, kỳ cuối gần tròn,
Hãy chào lễ cưới Chiên Con quá gần,
Nê-ên, lễ hội thế nhân,
Ta nên dứt bỏ toàn phần hôm nay;
Giáng sinh như rượu dễ say,
Bạn mau giả rượu chờ Ngài tái lâm./.

—mùa Nô-ên 2014
“Đức Giê-hô-va phán: Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng sự rao nhóm hội; ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi, là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gánh lấy” (Ê-sai 1:11-14).

HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH-2
1-Đức Chúa Trời ăn năn?
--Câu Hỏi: 1Sa-mu-ên 15 có chép Đức Chúa Trời “không phải loài người mà ăn năn" (câu 29) và sau đó lại nói "Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Sau-lơ làm vua" (câu 35). Đây có phải là sai lầm của người dịch kinh thánh không?

--Trả Lời: Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi thắc mắc của bạn. Chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc đó như sau:
Thắc mắc của bạn cụ thể xuất phát từ hai câu của cùng một đoạn Kinh Thánh "Ta hối hận vì đã lập Sau-lơ làm vua; bởi người đã xây bỏ Ta, không làm theo lời Ta. Sa-mu-ên buồn rầu, kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm" (1 Sa-mu-ên 15:11). "Vả lại, Đấng phù hộ Y-sơ-ra-ên chẳng nói dối, và không ăn năn; vì Đấng ấy chẳng phải loài người mà ăn năn!" (1 Sa-mu-ên 15:29) "Sa-mu-ên chẳng còn thấy Sau-lơ nữa cho đến ngày mình thác….; còn Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Sau-lơ làm vua của Y-sơ-ra-ên." (1 Sa-mu-ên 15:35 ).
Giô na 3: 9,10 chép “Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, …hay sao? Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó”.  Chữ “ăn năn” trong sách Giô na có nghĩa “đoái tiếc, khuây lãng” – “Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, .. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve…”   (Giô na 4 :10-11).

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Vua Sa-lô-môn bàn luận Về Chim chóc
Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, sự thông sáng rất cao, cùng lòng rộng rãi như cát trên bờ biển.  Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn trổi hơn sự khôn ngoan của mọi người phương đông..  Người nói ba ngàn câu châm ngôn, và làm một ngàn năm bài thơ.  Người luận về cây cối, từ cây bá hương của Li-ban cho đến chùm kinh giới mọc ra nơi vách; người cũng có luận về loài vật, loài chim, loài côn trùng, và cá.  Có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, (1 Vua 4:29, 30,32-34).
Trong khi đọc những câu này thời gian gần đây, tôi bắt đầu tự hỏi Sa-lô-môn đã viết những gì về các loài chim. Đây là những gì tôi đã tìm thấy cho đến nay. Vì giăng lưới ra trước mặt các loài chim, lấy làm luống công thay (Châm ngôn 1:17)
Theo chú thích của John Wesley "Uổng công thay” – Các người đánh bẫy chim, giăng lưới của mình trước mặt loài chim phí công của mình. Nhưng những người này, ngu dại hơn những con chim ngu ngốc ngớ ngẩn, và mặc dù chúng không biết gì về điều ác mà các tiến trình giăng bẫy này sẽ mang lại cái ác cho chúng, nhưng chúng sẽ không có cảnh báo ".
∞∞∞∞

Chim Chóc Rỉa Thịt Người
Tôi đã được đọc qua 1 và 2 Samuel và 1 Kings gần đây trong Bản tiếng Anh tiêu chuẩn (ESV). Cho đến nay tôi đã tìm thấy bảy tài liệu tham khảo về "chim", và "chim trời".
Năm trong số các câu liên hệ với những con chim về điều gì đó, đặc biệt là để ăn thịt. Một câu nói về việc giữ không cho chim ăn và câu khác hoàn toàn không liên quan đến việc ăn.
Hãy bắt đầu với một câu dễ hiểu. Trong 1 Vua, Solomon đã được làm vua, nối ngôi cha ông, David, qua đời. Ông cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để biết làm thế nào cai trị và làm những gì là đúng. Ông vẫn còn là một người trẻ. Ông được trí tuệ vượt trội hơn bất kỳ ai khác.