Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

THƠ CHÚA MỖI NGÀY


·        Thân kính tặng các BẠN ĐỒNG LAO
                                          đang hầu việc CHÚA.
@   Ngày xưa làm thơ cho đời
 Đời như giấc mộng tỈnh rồi lại mơ
Giờ đây còn ít vần thơ
Gửi dâng lên Chúa, Đấng chờ đợi ta.

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

TỔNG QUAN LÊ-VI-KÝ


Của lễ thiêu

Sự khải thị thần thượng trong Kinh Thánh có tính tiệm tiến, tiến tới liên tục, từ Sáng thế ký đến sách Khải thị. Sáng thế ký khải thị sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và sự sa ngã của con người, còn Xuất Hành khải thị sự cứu rỗi và sự xây dựng nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời.

Là sự tiến tới xa thêm của sự khải thị thần thượng, Lê vi ký tiết lộ sự thờ phượng và nếp sống của dân được chuộc của Đức Chúa Trời. Khi Israel còn ở với Đức Chúa Trời tại Sinai, chừng 11 tháng, Đức Chúa Trời huấn luyện họ thờ phượng và tham dự Ngài cho sự vui hưởng của họ và sống một cuộc đời thánh khiết, tinh sạch, vui mừng.

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

TOÁT YẾU XUẤT AI CẬP KÝ

Quan tài Joseph tại Ai Cập


Sách Sáng Thế Ký kết thúc với một người chết nằm trong quan tài tại Ai cập (Sáng 50:26). Điều nầy chỉ tỏ rằng tuyển dân của Đức Chúa Trời đã ở trong tình trạng sự chết tại Ai cập. Dầu họ ở trong sự chết, họ vẫn sống động và hoạt động (1:7). Trong khi họ lo mưu sinh tại Ai cập và hưởng thụ các lạc thú của Ai cập, họ đã bị Pharaoh chiếm đoạt và nô dịch để phục vụ ông ta cách nhọc nhằn ( 1:10-14; 2:23; 5:6-18). Do đó, họ đã bị cản trở không hoàn thành mục đích mà vì đó Đức Chúa Trời đã sáng tạo và chọn lựa họ.

TÓM LƯỢC SÁNG THẾ KÝ

Israel chúc phước cho hai con Joseph


Genesis (Sáng thế ký) do Bản Bảy Mươi đặt tên, là chữ Latin có nghĩa sự sinh ra, nguồn gốc.  Là sách đầu của Kinh thánh, Sáng thế ký cho sinh ra và là căn nguyên của các lẽ thật thần thượng trong Lời thánh. Do đó các hột giống của các lẽ thật thần thượng đã được gieo trồng trong sách nầy. Những hạt giống nầy lớn lên và phát triển trong các sách tiếp theo của Kinh thánh, đặc biệt là trong Tân Ước và cuối cùng được thu hoạch trong sách Khải thị.

Sách Sáng thế ký là mô hình thu nhỏ của toàn bộ sự khải thị của cả Kinh Thánh. Nó bắt đầu với con người được sáng tạo trong hình ảnh Đức Chúa Trời (1:26) và chấm dứt với một con người được gọi là Israel (32:28; 43:6,11; 48:2), một con người biến đổi không chỉ ở trong hình ảnh của Đức Chúa Trời bên ngoài, nhưng một con người, mà trong anh, Đức Chúa Trời đã truyền Ngài vào, làm anh ta thành sự biểu hiện của Ngài. Israel biến đổi là một hạt giống, một mô hình thu nhỏ của Jerusalem mới.

Israel chúc phước các con


Hiển nhiên, các chương 1-2 của Sáng thế ký chỉ là một văn kiện về sự sáng tạo, thực vậy, hầu như mọi chi tiết trong văn kiện của hai chương nầy là một sự khải thị về Đấng Christ, Ngài là sự sống cho dân Đức Chúa Trời (Giăng 1:1, 4; 11:25; 14:6) cho sự sản sinh và xây dựng hội thánh. Các chương 3- 50 giới thiệu các tiểu sử của 8 nhân vật lớn trong hai nhóm 4 người:--đại diện hai dòng dõi loài người: A đam, A bên, Hê nóc, và Nô ê, đại diện dòng dõi sáng tạo—và Áp ra ham, Y sác, Gia cốp và Giô sép, đại diện dòng dõi được kêu gọi.

Những gì được ghi chép không chủ yếu là các công tác của những người nầy, nhưng chủ yếu là đời sống họ, nếp sống họ, đường lối của họ có với Đức Chúa Trời.

Trong Sáng thế ký, Đức Chúa Trời dùng cả văn kiện sự sáng tạo và tiểu sử 8 nhân vật để khải thị đời sống mà sẽ làm thành toàn mục đích của Ngài./.

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Giô-suê Cương Yếu

Mặt trời dừng lại

Giô-suê.

Việc thành lập dân chúng trong miền đất bởi sự hướng dẫn vá quyền năng thần thượng, theo lời hứa, nhưng thông qua các cuộc xung đột, trong đó lòng trung thành trong bước đi của dân chúng với Đức Chúa Trời được thử nghiệm.
Sự nghiệp của Joshua bắt đầu sau khi qua sông Jordan trong quyền năng của sự phục sinh, và có vị trí quyền năng của nó cho cuộc xung đột tại Ghinh-ganh- sự cắt bì -- sự chết cho xác thịt.
Họ ăn ngũ cốc của của đất trước khi họ có sự xung đột nào.

Xuất Hành Cương YếuXuất Hành Khỏi Ai Cập

Xuất Hành.
Trong sách này, chúng ta tìm thấy Đức Chúa Trời đến thăm dân Ngài, sự cứu chuộc, và thiết lập mối quan hệ với dân của Ngài, cho dù đó là bằng cách kiểm tra của pháp luật, hoặc các sự sắp xếp của ân sủng, mà Ngài có thể chịu đựng với họ, với mục đích riêng biệt về sự cư ngụ trong họ, và hơn nữa, làm cho họ ở trong một nơi Ngài đã chuẩn bị cho họ. Tất cả được kết nối với bốn nguyên tắc bao la – sự cứu chuộc, việc mang họ đến với Đức Chúa Trời, việc Đức Chúa Trời cư ngụ giữa vòng họ, và cuối cùng sự thánh khiết. Thể chế tế lễ được thiết lập để duy trì mối quan hệ với Đức Chúa Trời khi dân chúng không thể có liên quan ngay lập tức. Kết nối với tất cả điều này bạn có, ngoài sự phán xét của thế giới, và sự giải thoát cuối cùng của dân trần gian. Với Môi-se, con người của ân sủng, bạn có Zipporah, người đại diện cho hội thánh, nhưng những con cái của họ là nhân chứng của kết nối vĩnh cửu của Đấng Christ với Israel.

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Sáng Thế Ký Cương Yếu


Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất

Trong cuốn sách này, chúng ta có tất cả các nguyên tắc lớn trong mối quan hệ của Đức Chúa Trời với con người, cần đưa ra sự cứu chuộc mà làm ra một dân cho Đức Chúa Trời và nơi cư trú cho Đức Chúa Trời trong con người. Ngoại trừ chương 2:3, bạn không bao giờ có được chữ "sự thánh khiết" trong Sáng Thế Ký, và bạn không bao giờ có Đức Chúa Trời ở với con người .

TẬN THẾ

Hành tinh rơi vào trái đấtTừ đầu lịch sử nhân loại, suy cứu về sự kết thúc của thế giới đã cuốn hút con người. Huyền thoại và những câu chuyện về sự kết thúc của trái đất tồn tại trong hầu hết các tôn giáo và văn hóa từng biết. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, con người có vẻ không hài lòng với câu trả lời họ nhận được. Họ chuyển sang Nostradamus, Edgar Cayce, hoặc bài viết của Hindu cổ hy vọng sẽ khám phá ra một chút ít sự thật mà sẽ đáp ứng mong muốn bẩm sinh của họ để biết điều gì đó về tương lai và số phận cuối cùng của thế giới.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

CỰC QUANG HUYỀN ẢO


Những bức ảnh dưới đây là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Bjorn Jorgensen, một người sống tại thành phố Tromso ở phía bắc Na Uy.
      CUC QUANG HUYEN AO 1
Cực quang xuất hiện khi các luồng hạt mang điện tích từ gió mặt trời tương tác với từ trường trái đất, tạo nên những dải sáng ở Bắc Cực.

Cả cõi sáng tạo rên rỉ


 


Sáng thế ký 1: 31 “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành”.

Cậu bé, ô cậu bé, khi Adam và Eve giới thiệu tội lỗi vào sự hoàn hảo của Eden, họ đã không có ý niệm mơ hồ nào về mức độ sự chết và tiêu hủy họ tung ra, không chỉ trên bản thân họ, nhưng trên mọi điều duy nhất Đức Chúa Trời tạo ra.

Sáng thế ký 3: 17 " Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn."

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

NGÀI LÀ ...

Abraham dâng hiến để Melchizedek
Melchizedek

Con là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là trưởng tử trên mọi tạo vật. Vì trong Người, muôn vật được sáng tạo ra: những điều ở trên trời và dưới đất, hữu hình và vô hình, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị hoặc chủ quyền, tất cả mọi thứ đã được dựng nên nhờ Người và cho Người. Ngài có trước muôn vật, và trong Người mọi sự cấu kết với nhau. Và Ngài là Đầu của Thân thể, hội thánh, Ngài là sự khởi đầu và Con đầu lòng trong vòng người chết, vì vậy mà trong tất cả mọi thứ Ngài có thể có quyền ưu việt. Đức Chúa Trời rất hài lòng khi có tất cả sự đầy đủ của mình ở trong Ngài, và thông qua Ngài hòa giải với chính mình tất cả mọi thứ, cho dù mọi thứ trên trái đất hoặc những thứ ở trên trời, bằng cách hòa bình thông qua huyết của Ngài, đổ trên thập tự giá. (Colose 1)

Tính toàn vẹn của Lời Đức Chúa Trời

Kinh Thánh

Tất cả mọi thứ mà Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta được tìm thấy trong một cuốn sách chúng ta gọi là Kinh Thánh. Nó là một bộ sưu tập của 66 cuốn sách hay thư tín của các tác giả khác nhau trong khoảng thời gian ít nhất 1.600 năm. Thánh Linh  của Đức Chúa Trời  nói qua tất cả các tác giả và dùng họ viết những gì Ngài muốn chúng ta nghe. Nếu Ngài đã nói dối với chúng ta chỉ một lần, hoặc thất bại trong việc giữ Lời Ngài chỉ một lần, "Nếu chúng ta chỉ có hi vọng trong Christ ở đời sống nầy mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ đáng thương hơn hết. "(1 Cor 15:19), vì cớ sự cứu chuộc và số phận đời đời của chúng ta phụ thuộc vào tính toàn vẹn của Lời Đức Chúa Trời.