Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

SỰ SỐNG VÀ SỰ SÁNG-
“Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người“ (Giăng 1:4)
-
1.Lời Giới thiệu-
Hôm nay các tín hữu cần ánh sáng. Thật vô lý cho con cái của Đức Chúa Trời có được sự sống nhưng không có ánh sáng. Những người có sự sống chắc chắn phải có ánh sáng. Giăng 1: 4 nói rằng” trong Ngài có sự sống, và sự sống là ánh sáng của loài người”. Sự sống của Chúa là ánh sáng của con người. Khi một người nhận được sự sống của Chúa, anh nhận được ánh sáng. Về phía Chúa, trước tiên có sự sống và sau đó ánh sáng. Về phía chúng ta, trước tiên có ánh sáng và sau đó sự sống. Chiều sâu thuộc linh mà một người tin đồ có được thì phụ thuộc vào lượng ánh sáng mà anh đã nhận được.

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

QUYỂN SÁCH CÕI THIÊN NHIÊN-
Thánh thi 19:1-6- “ Các từng trời loan truyền vinh quang của Đức Chúa Trời,Cõi không gian tuyên bố công việc của tay Ngài. Ngày này qua ngày khác, truyền rao sứ điệp, Đêm nọ đến đêm kia bày tỏ sự hiểu biết. Không diễn văn, không ngôn ngữ, Không ai nghe tiếng nói của chúng. Tiếng của chúng vang ra khắp đất, Lời nói chúng nó đến tận cùng thế giới, Ngài đã dựng lều cho mặt trời trên không gian.  Mặt trời như tân lang ra khỏi loan phòng Như dũng sĩ hân hoan đi vào trận đấu. Mặt trời mọc từ đầu chân trời này, Chạy vòng đến cuối chân trời kia, Không gì thoát khỏi sức nóng mặt trời.
Thánh Thi 104:10-14-Ngài làm các suối phun lên nơi thung lũng, Chảy qua giữa các đồi;  Chúng cung cấp nước cho tất cả thú rừng; Những con lừa hoang cũng được giải khát. Chim chóc làm tổ bên các dòng suối Và cất tiếng hót trên những cành cây. Từ cung điện trên cao Ngài tưới núi non; Đất đai tràn ngập hoa quả nhờ công việc Ngài.Ngài làm cỏ xanh mọc lên cho súc vật, Cây cối mà loài người trồng trọt Từ đất, nơi cung cấp thực phẩm;

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH-26-Ê-li
Tiên Tri Ê-li Có Sống Chung Với Quả Phụ Không?
-
1 Vua 17: 9-17- Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng: 9 Hãy chỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một người góa-bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. Vậy, nàng đi và làm theo điều Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày.  Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra. Sau một ít lâu, con trai của người đàn-bà, tức là chủ nhà, bị đau; bịnh rất nặng đến đỗi trong mình nó chẳng còn hơi thở. Người đáp với nàng rằng: Hãy giao con nàng cho ta. Người bồng nó khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao, chỗ người ở, và để nó nằm trên giường mình.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN-43.
 Lạy Đức Chúa Trời, xin xét xử cho tôi.
Xin bênh vực trường hợp tôi chống lại một dân vô đạo.
Xin giải cứu tôi khỏi người lừa dối và bất công.
2 Vì chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi,
Đấng bảo vệ tôi. Tại sao Ngài từ bỏ tôi?
Vì sao tôi bước đi buồn thảm
Trong sự đàn áp của kẻ thù?
3 Xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài
Hướng dẫn tôi,
Đưa tôi đến núi thánh của Ngài,
Là nơi Ngài ngự.

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN-44-
-Sống cuộc đời như con chiên chờ ngày làm thịt-
-
Thơ Con Cháu Cô-rê Làm Để Dạy Dỗ
1 Lạy Đức Chúa Trời, tai chúng tôi có nghe,
Tổ phụ chúng tôi đã thuật lại,
Công việc Ngài làm trong đời họ
Vào thời xưa.
2 Chính Ngài dùng tay mình đánh đuổi các nước đi,
Nhưng Ngài trồng tổ phụ chúng tôi.
Ngài đổ tai họa cho các dân,

NHÂN VẬT THÁNH KINH-23-Roboam-
Rô-bô-am-Tín Đồ Ngu Ngơ-
-
1 Vua 9:16-16 (Pha-ra-ôn là vua của Ai-cập đã đi lên chiếm lấy Ghê-xe, phóng hỏa đốt thành, tiêu diệt dân Ca-na-an cư ngụ trong thành, rồi ban thành ấy làm của hồi môn cho con gái mình, là vợ Sa-lô-môn.
1 Vua 11:1-3- Ngoài con gái của Pha-ra-ôn, vua Sa-lô-môn yêu nhiều phụ nữ ngoại quốc khác; ấy là các phụ nữ người Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, Si-đôn, và Hê-tít. Họ thuộc về các dân mà Chúa đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Các ngươi không được cưới gả với chúng, vì chắc chắn chúng sẽ khiến cho lòng các ngươi ngả theo các thần của chúng.” Nhưng Sa-lô-môn yêu say mê các phụ nữ ấy.  Vua có bảy trăm vợ là các công chúa và ba trăm cung phi. Các vợ của vua đã làm cho lòng vua chuyển hướng sai lạc.
1 Vua 14:21- Khi ấy Rô-bô-am, con của Sa-lô-môn trị vì Giu-đa. Rô-bô-am được bốn mươi mốt tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì mười bảy năm tại Giê-ru-sa-lem, là thành CHÚA đã chọn trong các chi tộc của Y-sơ-ra-ên, để đặt danh Ngài tại đó. Mẹ của vua là bà Na-a-ma, người Am-môn.
I Vua 12 :7-11-7 Họ tâu với vua: “Nếu ngày nay vua quyết định làm đầy tớ cho dân nầy và phục vụ họ, dùng lời tử tế nhã nhặn đối đáp với họ, thì họ sẽ làm tôi của vua mãi mãi.”
8 Nhưng vua chẳng coi những lời khuyên của các đại thần cao niên ra gì. Vua bàn luận với những người trẻ, là những người lớn lên đồng thời với mình, và đang phục vụ vua.  Những người trẻ lớn lên đồng thời với vua tâu: thì vua hãy nói với họ rằng, ‘Ngón tay út của ta còn lớn hơn cái lưng của cha ta.’  Nầy, nếu cha ta đã đặt một ách nặng nề trên các ngươi, thì ta sẽ chất thêm ách các ngươi nặng hơn nữa. Cha ta trừng phạt các ngươi bằng roi, nhưng ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp.”

NHÂN VẬT CHÍ   Kinh Thánh đầy dẫy ánh sáng và sự khải thị của Đức Chúa Trời. Kinh thánh là chính Đức Chúa Trời mặc lấy văn tự. Kinh thánh vạch trần loài người. Những con người được Kinh thánh chép đến đều bị phơi bày trước mắt độc giả; rồi khi đọc đến độc giả cũng thấy chính tình trạng thật của mình trong các nhân vật đó trước mặt Đức Chúa Trời.
   Có một luật giúp giải nghĩa Kinh Thánh là luật về lần chép đầu tiên. Lần chép đầu tiên về một vật, một người, hay sự xuất hiện lần đầu của một từ ngữ nào là bí quyết, là định nghĩa mà Đức Thánh Linh sắp bàn luận đến về việc đó.