Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

TRONG KHI CHÚNG TA CHỜ ĐỢI-


Ban chúng con niềm vui ngày Chúa đến,
Giữa niềm đau thương vây phủ quanh đây,
Giữa lo âu, kinh hãi quá dẫy đầy,
Tiếng than khóc, than van không hề dứt;
Có mặt Ngài niềm hỉ lạc đại phúc,
Chuyện dài thế giới khổ não cắt ngang,
Ban bằng chứng ngày vui vẻ hân hoan,
Niềm vui Chúa, -sức mạnh trong khổ đói.

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

TÔI SẼ Ở TRONG NHÀ CHÚA ĐỜI ĐỜI-Giữa thế giới đau thương nhiều biến động,
Tâm linh tôi mơ nhà Chúa trên cao,
Lấy chi hồn trống rỗng lấp đầy nào?
Ký ức rỉ máu không sao chữa trị!

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC-

 (Heb. 5: 11-14; 6: 1-3).
"Theo thời gian thì đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi nhưng nay còn cần có kẻ dạy anh em các điều sơ học về nguyên lý sấm ngôn của Đức Chúa Trời" (Heb. 5:12). Với gánh nặng lớn, vị sứ đồ đang viết những lời này với các tín hữu Hê-bơ-rơ. Họ đã nhận được lời Chúa cặp theo quyền năng trong nhiều năm. Lẽ ra, họ đã phát triển nhiều về mặt thuộc linh và trở thành giáo viên, nhưng họ vẫn như trẻ em. Họ không sẵn sàng tiếp nhận thịt cứng, giống như con người không thể nhận được thực phẩm cứng. "Nhưng đồ ăn cứng thì để cho kẻ trưởng thành, tức là kẻ nhờ sự hay sử dụng mà luyện tập ngộ tài mình để phân biệt thiện ác" (Heb. 5:14).

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Mai tôi đi...Mai tôi đi...chẳng có gì quan trọng,
Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,
Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn...

SUY GẪM VỀ SỰ CHẾT-


Mỗi buổi sáng khi thức dậy, bước chân xuống khỏi giường ngủ, tôi thường cảm tạ Chúa vì Ngài còn cho tôi còn sống thêm một ngày mới nữa.

Cuộc đời này của anh em sẽ kết thúc nhanh chóng (Gióp 9:25, 26, 1 :1-2; Lu-ca 12:20, Hê- bơ-rơ 9:27), hãy xem anh em sẽ ra sao trong một thế giới khác. Hiện nay anh em còn là người, ngày mai anh em sẽ biến mất và khi anh em đã được dời đi mất rồi, anh em cũng nhanh chóng ra khỏi tâm trí mình.-“ Các ngày của tôi mau hơn kẻ trạm; Nó trốn không thấy điều phước hạnh. Nó xớt qua mau như thuyền nan” (Gióp 9:25-26). “Ông sẽ được tuổi cao khi vào trong phần mộ, Như một bó lúa mà người ta gặt phải thì” (Gióp 5:26)

Đối tượng của việc thờ phượng- Đức Chúa Trời Tam NhấtTrong cuộc họp này chúng ta không chỉ thông công về một số đề tài mà chúng ta muốn chạm được ao ước của lòng Cha. Chúa Giê-su nói một lời rất quan trọng trong Giăng 4:23-24: „Nhưng giờ sắp đến, và bây giờ đã đến, khi những người thờ phượng thật thờ phượng Cha trong linh và lẽ thật; vì Cha tìm kiếm những người thờ phượng Cha như vậy. Đức Chúa Trời là Linh, và ai thờ phượng Ngài thì phải thờ phượng trong linh và lẽ thật“. Nếu dùng tâm và lý trí của mình, anh em không thể chạm được Đức Chúa Trời, vì Ngài là Linh. Tôi hy vọng những người mới tin Chúa sẽ hiểu rằng con người gồm có ba phần: thân thể, hồn và linh (theo 1.Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Hồn được kết nối với tâm, còn linh nằm sâu tận bên trong cùng của con người.

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

CẶP MẮT SOI THẤU CỦA CHÚA-Chúa ơi, mắt Chúa sáng thay,
Nhìn xuyên bóng tối đêm dài tối tăm,
Hành vi kín giấu con làm,
Ngài đều thấy hết rõ ràng chẳng sai.