Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Sự Tuận ĐạoKinh Thánh: Khải. 2:-3:

 Hội thánh ở Smyrna

Khải thị là một cuốn sách được Chúa Giêsu ban cho "các nô lệ của Ngài" (1:1). Đây là một cuốn sách dành cho các nô lệ. Đối với những người nô lệ, họ được cho thấy những điều mà phải nhanh chóng diễn ra. Trong cuốn sách này về các biến cố trong tương lai, hai trong các lá thư gởi cho bảy Hội thánh địa phương nói về sự tử đạo. Một là Hội thánh ở  Smyrna và Hội thánh kia là tại Pergamos. Trong bức thư gửi cho Smyrna, không có một lời quở trách. Từ ngữ Smyrna  có nghĩa là "một dược" trong ngôn ngữ gốc, nó có nghĩa đau khổ. Myrrh là một hợp chất được sử dụng để ướp xác người chết (Giăng 19:39). Nó liên quan rất nhiều đến sự chết.

Khát vọng tối cao của một sứ đồ" Hầu cho tôi được biết Ngài và quyền năng của sự sống lại của Ngài, và được dự phần trong sự khổ sở của Ngài mà đồng hoá theo sự chết của Ngài " (Phi-líp 3:10).

Có một vài lời trong các tác phẩm của ông tiết lộ ông đã giao thác cho Chúa Giê-su như thế nào. Toàn bộ bối cảnh là một sự tuôn đổ tổng kết của tấm lòng ông cho Đấng mà ông nói đã "bắt" lấy ông, và ông  tập trung tất cả vào nửa câu ngắn gọn: "hầu tôi có thể biết Ngài". Điều ấn tượng về khát vọng này thể hiện thời điểm mà tại đó nó được thực hiện. Đây là một người đã có một sự mặc khải và kiến ​​thức của Chúa Giêsu Christ lớn hơn bất cứ người nào khác vào thời điểm đó. Kiến thức đó bắt đầu từ thời điểm ông nói, " Đức Chúa Trời vui lòng khải thị Con của Ngài trong tôi". Sự bắt đầu đã tàn phá ông, và đưa ông vào sa mạc để cố gắng nắm bắt ý nghĩa của điều đó. Sau đó, ông đã "đã được cất lên đến từng trời thứ ba... nghe những lời không thể nói, mà người nào cũng không được phép nói ". Ở giữa, và xung quanh hai kinh nghiệm nầy, có bằng chứng về một kiến ​​thức ngày càng phát triển đến Đấng Christ. Ở đây, sau tất cả những điều đó, gần cuối đời, ông kêu la nhiệt tình: " hầu tôi có thể biết Ngài."

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Gia Tăng khả năng thuộc linh"Ta còn có nhiều điều nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ các ngươi không thể đương nổi...." (Giăng 16:12).

"Anh em ơi, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thuộc linh, nhưng như với người thuộc xác thịt, như với con trẻ trong Christ vậy.  Tôi từng cho anh em uống sữa, chớ chẳng cho đồ ăn cứng, vì anh em không thể chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa có thể I Cor. 3:1-2).

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Thương Đời Hoa BướmBướm hoa, hoa bướm nơi nơi.
Mơn man theo gió chơi vơi nô đùa.
Ngờ đâu đến một chiều mưa.
Phũ phàng giông tố làm thưa cánh hồng.

Xức dầu cho chiến trậnTrong những ngày này chúng ta đã bận rộn với bản chất và hiệu quả của việc thực hiện lời hứa của Chúa Cha. Đó là lời hứa với Chúa Con, và sau đó được thực hiện thông qua Chúa Con cho Hội thánh, là Thân Thể của Ngài. Vì vậy, lời hứa cuối cùng đã được tiết lộ là một lời hứa có tính tập thể, không chỉ là một lời hứa cá nhân như vậy. Trước đây, chúng tôi có chỉ ra rằng sau baptism của Ngài, thật rõ ràng và ngay lập tức có lời khẳng định: " Bấy giờ Thánh Linh đưa Jêsus đến đồng vắng để chịu ma quỉ cám dỗ.." Theo tiêu biểu học, baptism là việc Ngài chấp nhận vào lúc khởi đầu về chức vụ có thập giá của Ngài - cái chết, chôn cất, sự phục sinh - và tất cả việc giảng dạy và làm việc của Ngài, kể từ rày về sau đều dựa trên lập trường và trong ánh sáng đó. Nó rất là quan trọng và gợi ý rằng hoạt động đầu tiên dưới sự xức dầu phải là một cuộc gặp gỡ có chủ ý với "bá chủ của thế giới này." Cuộc chiến của các thời đại được liên kết, vấn đề đời đời như là mục đích cuối cùng của " lời hứa " được đưa lên cùng một lúc. Điểm mà chúng ta muốn ở lại là điều này, mục đích rõ ràng và sự tác thành của sự xức dầu bằng Thánh linh là sự xung đột –tình trạng chiến tranh.

Chịu đóng đinh đối với thế giới tôn giáo


" Nhưng về phần tôi, tôi quyết hẳn chẳng khoe khoang gì, chỉ khoe khoang về thập tự giá của Chúa chúng ta là Jêsus Christ đó thôi;vì nhờ thập tự giá ấy thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. "( Gal. 6:14)

Thật là thú vị khi có lời thông báo cách đặc biệt, trong đó vị sứ đồ nói về thế giới ở đây. Thuật ngữ đó là một thuật ngữ rất hàm súc, và bao gồm một mức lượng rất lớn. Tại đây Paul hạ xuống đến (linh) tinh thần của điều này. Anh em chú ý văn cảnh. Thật tốt cho chúng ta coi tầm quan trọng của điều nầy. " Đến đỗi chính họ, là những kẻ chịu cắt bì, cũng không giữ luật pháp đâu; duy muốn anh em chịu cắt bì, hầu được khoe khoang trong xác thịt của anh em "(câu 13).

Cơ Đốc Nhân Và Tổ Quốc


Vietnam

Sau khi một người được cứu, anh phải đối phó với vấn đề tổ quốc mình. Mặc dù đây là một vấn đề thế tục, nó rất quan trọng cho bước đi cá nhân của một cơ đốc nhân. Một cơ đốc nhân nên giao tiếp với quốc gia của mình như thế nào? Một tín đồ mới phải chăm sóc vấn đề này đúng cách để không phạm sai lầm trong bước đi của mình.

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Hồn Người Và Sự Lừa Bịp
1.Theo Bản Chất Con Người Bây Giờ Là Một Tạo Vật Bị Lừa Dối:

Một vấn đề mà Kinh Thánh nói rõ ràng không thể nhầm lẫn thông suốt là sự lừa dối của con người. Tất cả các phương pháp của Đức Chúa Trời với con người đều có thực tế này phía sau. Kể từ sự sa ngã, nhân loại được coi như là một dòng dõi  bị lừa dối. Không chỉ nhân loại bị lừa dối ban đầu trong Adam, nhưng  bao giờhọ cũng bị tiến tới trong sự lừa dối của mình đến độ sâu hơn. Thay vì thoát khỏi sự lừa dối này bởi những gì được gọi là "sự soi sáng", tức là nền văn minh, văn hóa, giáo dục, vv ..., những điều nầy chỉ làm cho sự lừa dối mạnh mẽ hơn. Điều này được nhìn thấy trong thực tế là tại các quốc gia được "soi sáng 'và 'tiến bộ' nhất, vào giờ cuối này của lịch sử thế giới, lại bị khóa trong sự kìm kẹp của một lực lượng mà buộc họ sử dụng tất cả sự soi sáng của họ để sản xuất các phương tiện hủy diệt lẫn nhau trên phạm vi như vậy và bằng nhiều cách của các quỉ và man rợ như chưa bao giờ được biết đến. Hãy để chúng tôi giới thiệu ở đây một hay hai phân đoạn Thánh Kinh.