Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Cơ Đốc giáo đã mất phương hướng của mình

There are two ways Stock Photos


Cơ Đốc giáo ngày nay đã mất phương hướng, mất tiêu điểm của mình. Những chân lý trung tâm khi mà chúng ta đã đứng trên đó trải hai ngàn năm qua đã bị mất trong sương mù của tiếng ồn và sự xao lãng, cùng giữa sự nổi lên của chủ nghĩa nhân bản và xác thịt. Chưa bao giờ, trong lịch sử của thế giới phương Tây, chúng ta đã nhìn thấy họ như một dân buông lung xu hướng lạc thú như vậy. Vì phần lớn Cơ Đốc giáo giới giống như thế giới, sau khi chúng ta thấy một hội thánh buông lung. Những người nầy đã sản xuất các giảng sư và giáo sư sẽ giảng cho họ những gì họ muốn nghe. Thường rất khó để nói sự khác biệt giữa một diễn giả được loài người điều động và một nhà giảng sư đúng. 

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Thờ Lạy Nữ Thần Semiramis Và Trăng Lưỡi Liềm


Sau khi Nim-rốt chết, hệ thống đức tin của Babylon khởi sự hình thành cách cụ thể. Những người Babylon tin rằng Nim-rốt đã đầu thai thành Tham-mu, con trai Nim-rốt, bởi quyền năng của Semiraris, vợ của Nim-rốt. Bởi thế, họ truyền bá chuyện hoang dường nầy và bắt đầu tôn trọng quyền năng của Semiramis.

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

MỸ ĐỨC CỦA CƠ ĐỐC NHÂN


Từ liệu “khởi đầu” trong Mác 1:1 “Khởi đầu Tin lành của Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời” ngụ ý chấm dứt nhiều điều. Chấm dứt nhiều điều rồi thì phúc âm mới khởi sự được. Hãy xem những gì hiện hữu vào thời điểm 1:1: văn hóa, các dân ngoại, tuyển dân Đức Chúa Trời, lời hứa, kinh luật, cựu ước, đền thờ, hệ thống phục vụ tế lễ, cách đúng đắn để thờ phượng Đức Chúa Trời theo các qui định của Ngài. Qua những điều nầy, chúng ta thấy có nhiều điều tốt, tích cực, thậm chí có nhiều điều đã được Đức Chúa Trời ấn định. Cựu ước được Đức Chúa Trời ban cho. Tất cả luật pháp, qui định, nghi lễ, hình thức, thực hành, các qui tắc và những phục vụ trong Cựu ước đều đã được Đức Chúa Trời ấn định. Đền thờ, chức tế lễ và hệ thống thờ phượng chắc chắn do Đức Chúa Trời ban hành. Bây giờ, trong 1:1, giữa tất cả những điều tốt đẹp tích cực nầy, chúng ta lại thấy một khởi đầu khác-- khởi đầu của phúc âm Jesus Christ.

Vương quốc Đức Chúa Trời và cuộc chiến thuộc linh

ngayba0

Ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất


Sáng Thế Ký 1:1 cho biết “ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo nên trời và đất”. Câu 2 tiếp theo “và trái đất là hỗn độn và trống không”. Nhiều người cho rằng ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo nên trái đất một cách hỗn độn, rồi sau đó cần vài tỷ năm để sự sống phát triển trên trái đất. Thật ra không phải như vậy! Ê-sai 45:18 cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã không tạo ra trái đất một cách hoang tàn mà Ngài đã tạo ra nó để ở. Gióp 38:4-7 đề cập đến lúc Ngài tạo ra trái đất “Khi Ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi. Ai đã ấn định kích thước của nó, ngươi có biết không? Và ai đã giăng thước dây để đo nó? Nền nó đặt trên chi? Ai có đặt hòn đá góc của nó? Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng”. Đức Chúa Trời như một kiến trúc sư đại tài đã thiết kế rất tỉ mỉ khi tạo ra trái đất. Ngài đã ấn định kích thước, đo đạc, và đã đặt nền móng cho cho trái đất. Ngài còn đặt hòn đá góc cho nó nữa. Nếu Ngài đã thiết kế và đo đạc như vậy thì làm sao kết quả là một sự hỗn độn được? Chiếc xe hơi đầu tiên mà hãng Mercedes tạo ra có phải là một sự lộn xộn không? Nếu loài người chúng ta không tạo ra sự hỗn độn thì Đức Chúa Trời càng không thể. Gióp 38:7 cho biết các thiên sứ đã cất tiếng reo mừng hân hoan khi Ngài tạo xong trái đất một cách tuyệt vời. Tôi không tin các thiên sứ có thể vui mừng hân hoan khi nhìn thấy một đống hỗn độn.