Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

CHÚA HAI LẦN HIỆN ĐẾN


Nhân dịp mùa lễ hội Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2013 và năm mới 2014, chúng ta nên suy gẫm hai lần Chúa hiện đến thế giới nầy. Kinh thánh sách Hê-bơ-rơ 9:26,28 chép, “Nhưng hiện nay đến kỳ kết cuộc các đời Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng chính mình làm sinh tế để cất bỏ tội lỗi đi. .. cũng vậy, Đấng Christ, vì đã dâng mình một lần đủ cả để gánh các tội lỗi của nhiều người, thì sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải vì tội lỗi nữa, bèn để cứu rỗi kẻ trông đợi Ngài”.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Tại sao bạn không đến với tác giả của Kinh Thánh?

Cách đây bảy năm, tôi thông công với các sinh viên trong trường đại học về một đoạn Kinh Thánh. Khi thấy họ nói khác với những điều tôi đã nghe và đã đọc trong sách giải nghĩa Kinh Thánh, tôi rất bất bình nên tranh luận khá gây gắt với họ. Họ càng giải thích, tôi càng “cãi tới bến”. Họ mới nói với tôi rằng: “Tranh luận với nhau không có ích gì. Tại sao bạn lại không đến gặp trực tiếp tác giả của Kinh Thánh để hỏi. Tác giả của Kinh Thánh là Chúa Jesus, Ngài không ở đâu xa mà đang sống trong bạn. Bạn nên hỏi Ngài nghĩ gì khi Ngài nói như vậy. Chỉ những gì Ngài nghĩ mới có giá trị thôi”.

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

NHÂN LOẠI TÁM NGƯỜI SAU NƯỚC LỤT


Đa số học giả nghiên cứu chữ viết của người Trung Quốc đều đồng ý rằng chữ Trung Hoa đã được phát minh từ khoảng năm 2500 T.C. Điều nầy phù hợp với sự phân tán các chủng tộc của loài người sau tháp Babel, là khoảng năm 2218 T.C. Và có lẽ sách Sáng Thế Ký được Môi-se viết vào khoảng năm 1490 T.C

Sau khi bị phân tán khỏi tháp Babel, từ vùng Lưỡng hà (Iraq), người Trung Hoa cổ đại di trú về định cư tại Hoa lục. Các nhà thông thái Trung Hoa sáng chế ra Hán tự. Điều lạ lùng là Hán tự có nhiều chữ diễn tả ý nghĩa câu chuyện của 11 chương đầu tiên trong sách Sáng thế ký của Thánh kinh. Dù hiện nay có một số nhà thần học Tân phái đả phá Kinh thánh và phủ nhận tác quyền thần thượng của Kinh Thánh, nhất là sách Sáng Thế ký. Họ nói câu chuyện Sáng thế ký chỉ là chuyện thần thoại, nhưng ý nghĩa sâu sắc của nhiều chữ Hán đã minh chứng Sáng thế ký là sự thật, là Lời của Đức Chúa Trời.