Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

VUA GIÔ-RAM NƯỚC GIU-ĐA(1 Các vua 22: 50; 2 Các vua 8:16-24; 2 Sử kí 21.)
“Đừng theo con đường khiến cho vua chúa bị bại hoại”—Châm ngôn  31:3b.
Tên “Giô-ram”có nghĩa là : “đuợc Đức Gia Vê tôn cao”.
Trong số bảy người con của Giô-sa-phát, Giô ram là con trai cả; và Giô sa phát đã trao vương quốc cho ông, "bởi vì ông ấy là người con đầu" Có vẻ như, từ 2 Vua 8:16, Giô sa phát cho Giô ram cùng làm vua với ông trên ngai vàng trong suốt cuộc đời còn lại của minh. Có lẽ Giô sa phát thấy trước và lo sợ những gì có thể xảy ra sau cái chết của mình; và để có thể ngăn chặn bất kỳ thảm hoạ nào như vậy, ông cố gắng cho ngai vàng được bảo đảm tốt cho Giô ram trước khi ông tắt thở. Và để xoa dịu sáu người con trai còn lại của mình, “Vua cha ban cho họ nhiều của cải bằng bạc và vàng, những báu vật, cùng với các thành kiên cố trong xứ Giu-đa”. Có lẽ, tất cả họ không phải là con cái của một người mẹ, vì hai người trong số họ mang chính xác cùng tên— A-xa-ria. Điều này sẽ tạo sự bất đồng, và đó là một cảnh báo cho tất cả mọi người thấy Giô sa phát kết thúc những tháng ngày còn lại của mình với đám mây bão tố đang đe doạ treo trên ngôi nhà của ông.

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

THÁI HẬU MA-A-CA-1 Các vua 14:21, “Rô-bô-am, con trai của Sa-lô-môn, cai trị Giu-đa. Khi lên ngôi, vua đã được bốn mươi mốt tuổi. Vua trị vì mười bảy năm tại Giê-ru-sa-lem,thành Đức Giê-hô-va đã chọn trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, để đặt danh Ngài tại đó. Mẹ vua tên là Na-a-ma, người Am-môn.”
1 Các vua 15:2, A-bi-giam trị vì ba năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Ma-a-ca, con gái của A-bi-sa-lôm (là Áp-sa-lôm)
1 Các vua 15:10, 13 “A-sa lên ngôi vua Giu-đa.  Vua cai trị bốn mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem. Bà nội của vua tên là Ma-a-ca, con gái của A-bi-sa-lôm- Vua cũng cách chức thái hậu của Ma-a-ca, bà nội mình, vì bà đã dựng tượng A-sê-ra .A-sa triệt hạ hình tượng đó và đốt trong thung lũng Xết-rôn”.
2 Sử kí 15:16, “Vì Ma-a-ca, mẹ (queen mother) vua A-sa, đã làm một hình tượng ghê tởm cho thần A-sê-ra nên vua A-sa cách chức thái hậu của bà, đánh đổ hình tượng ấy và nghiền nát rồi thiêu đốt trong thung lũng Xết-rôn”

TÌNH YÊU BỊ THƯƠNG VÀ CHẢY MÁU-Tình yêu bị thương và chảy máu,
Từ dấu đinh xuyên thủng tay chân,
Bẻ bánh nuôi dưỡng cả quần chúng,
Bóng cánh tôi ẩn náu an toàn.
Tình yêu chịu đòn thế tôi đó,
Nhũ hương Ga-la-át chữa lành,
Lối hẹp đau thương Chúa giẫm bước,
Đến Gô- tha chịu chết chân thành.
Tình yêu đội mão gai trên trán,
Những lằn roi rách thịt trên lưng,
Tôi không hiểu nổi ái tâm Chúa,
Khi âm phủ gào thét vang lừng.
Tiếng gào rên siết, “Ta bị bỏ”,
Tiếng gào vang thấu đến trước ngai,
Trong trũng tử thần xương rời rã,
Lặng lẽ trút hơi nỗi u hoài.
Tình yêu thần thượng lăn tảng đá,
Ngôi mộ người giàu được Chúa dùng,
Ngày mới phục sinh nay sáng tỏa,
Thiên binh hát, môn đồ vui mừng.
Tình yêu thắng âm ti, sự chết,
Chữa lành thương tích con người,
Người người hát mừng chúc tán,
Trên trời, dưới đất rộn tiếng cười.
ST.

VUA A-SA NƯỚC GIU-ĐA-


Truyền đạo 4:13, “Một người trẻ nghèo mà khôn, còn hơn một ông vua già mà dại, chẳng còn biết nghe lời khuyên can”.
Giê rê mi 41:9, “quăng những thây mình đã giết vào trong hố, ở kề bên Ghê-đa-lia, tức là hố vua A-sa đã đào, vì sợ Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên”.
1 Các vua 15:9-10, “Năm thứ hai mươi, đời vua Giê-rô-bô-am là vua Y-sơ-ra-ên, thì A-sa lên ngôi làm vua Giu-đa.  Người cai trị bốn mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem. Bà nội người tên là Ma-a-ca, con gái của A-bi-sa-lôm”.
2 Sử kí 15:19, “Chẳng có giặc giã cho đến năm thứ ba mươi lăm đời A-sa”
2 Sử kí 16:12-13,” Năm thứ ba mươi chín đời A-sa trị vì, A-sa bị đau chân, đến đỗi nặng lắm; trong cơn bịnh người không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, nhưng tìm kiếm những thầy thuốc. A-sa an giấc cùng tổ phụ người, băng hà năm thứ bốn mươi mốt đời người trị vì”.

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

CHIM ƯNG TIÊU BIỂU CHÚA-Xuất hành 19:4 TKTC, “'Chính các ngươi đã thấy điều Ta đã làm cho dân Ê-díp-tô, và Ta đã mang các ngươi trên cánh của các con đạibàng như thể nào, và đã đem các ngươi đến cùng chính Ta.
Phục truyền 32:11,” "Như con đại-bàng lay động tổ của nó, Bay lượn bên trên con nhỏ của nó; Ngài đã giăng cánh của Ngài và đã bắt chúng, Ngài đã mang chúng trên các đầu cánh của Ngài”.
Thi thiên 103:5, “Là Đấng thỏa-mãn các năm của ngươi với các điều lành, Để tuổi niên thiếu của ngươi được làm mới lại như tuổi niên thiếu của chim đại-bàng”.
Ê sai 31:5, “Như các chim bay, thế là Đức GIA-VÊ vạn-quân sẽ bảo-vệ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ bảo-vệ và giải-phóng nó; Ngài sẽ vượt qua và giải-cứu nó”
Ê sai 40:30-31, “Dẫu những kẻ trẻ tuổi trở nên rã-rời và mệt-mỏi, Và các trai-tráng mạnh-mẽ sẩy chân tệ hại,Nhưng những kẻ trông-đợi Đức GIA-VÊ Sẽ được sức mới; Họ sẽ nâng cánh lên như các con đại-bàng, Họ sẽ chạy và không mệt, Họ sẽ bước đi và không trở nên rã-rời”

BA G- CẠM BẪY CỦA SA-TAN.Bạn tôi viết cho tôi về 3 G :  “cạm bẫy của mỗi tín đồ là : Girl, Gold và Glory- Gái, Vàng, Và Vinh quang”.
1 Giăng 2:16, sứ đồ cao niên là cụ Giăng viết Ba G sau một quá trình theo Chúa chừng 70 năm: “tư dục của xác thịt, tư dục của mắt, và sự kiêu căng của đời sống nầy”.
Bản Kinh thánh Amplified dịch: For all that is in the world—the lust and sensual craving of the flesh and the lust and longing of the eyes and the boastful pride of life [pretentious confidence in one’s resources or in the stability of earthly things]

LỐI VÀO BỊ CẤM-Công vụ 24:25: “Khi Phao-lô giảng luận về sự công nghĩa, sự tiết chế và sự xét đoán tương lai, thì Phê-lít cả sợ, mà rằng: “Bây giờ hãy tạm lui, đợi khi ta rảnh, sẽ gọi ngươi lại.”
Tôi từng thấy những tấm bảng hiệu ở lối vào một tài sản có một Villa sang trọng, được bao quanh bởi một khu vườn xinh đẹp. Chủ sở hữu không muốn bất cứ ai vào bất động sản tuyệt vời của mình mà không được phép. Chỉ những vị khách được mời mới được chào đón. Bảng hiệu này cũng treo trên một số cửa trái tim. Khi Chúa Giê Su nói chuyện với dân chúng về phúc âm và tìm cách bước vào cuộc sống của họ, họ tự bảo vệ mình một cách lịch sự nhưng kiên quyết. "Cuộc sống của tôi là một vấn đề riêng tư!" Họ không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc của họ bởi vì họ muốn quyết định cuộc sống của chính mình. Nhưng Đấng Cứu Rỗi không ép buộc họ. Nếu chúng ta không mở lòng mình cho Ngài, Ngài cứ tiếp tục đi tới.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

CON THÚ LÊN NGÔI-Rồi đây con thú lên ngai,
Ba năm sáu tháng quản cai độc tài,
Mười sừng - những kẻ tai sai,
Tiểu vương thực hiện lệnh “ngài” sa-tan,
Vào đền mạo nhận, vênh vang,
Cho mình là Chúa vinh quang tột cùng,
Babylon diệt tận chung,
Thánh đồ, dân tuyển lao lung khổ hình,
Cái ăn, cái sống linh đinh,
Đều do mã số xăm hình trên thân,
Bốn hai tháng kết thúc gần,
Toàn dân hội thánh dự phần cất lên,
Bạn đừng mơ mộng hảo huyền,
Cất lên trước bảy năm liền sau đây,
Sống đời đắc thắng hôm nay,
Khả thi biến hóa trước ngày gian nguy,
Là ngày con thú trị vì….
Minh Khải 23-5-2018CHÚA XÉT HỎI CON CHIÊN-- ĐOÁN PHẠT NGƯỜI CHĂN-Ezekiel 33:12-13, “Về phần con, hỡi con người, hãy nói với dân tộc con rằng: Sự công chính của người công chính sẽ không cứu được nó khi nó phạm tội, và sự dữ của kẻ dữ sẽ không làm cho nó sa ngã một khi nó đã từ bỏ điều dữ ấy. Người công chính sẽ không nhờ sự công chính vốn có của mình mà được sống trong ngày mình phạm tội.  Dù Ta có nói với người công chính rằng nó chắc chắn sẽ sống, tuy nhiên, nếu nó cậy sự công chính mình mà phạm tội, thì chẳng có một việc công chính nào của nó được nhớ đến nhưng nó sẽ chết trong sự gian ác mình đã phạm”
Ezekiel 34:9-11-17, 20.”Những người chăn của Ta cũng không tìm kiếm chiên Ta, nhưng chúng chỉ lo nuôi mình mà không nuôi chiên Ta.’  Vì thế, hỡi những người chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va:  Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy Ta chống lại những người chăn đó và Ta sẽ đòi lại chiên của Ta nơi tay chúng. Ta không để cho chúng chăn chiên của Ta nữa, và chúng cũng không thể tự chăn chính mình nữa. Ta sẽ giải cứu chiên Ta khỏi miệng chúng để chiên không làm đồ ăn cho chúng.’

DANH ĐỨC GIA-VÊ-Sáng thế kí 22:14, Áp-raham bèn gọi tên chỗ đó là Đức GIA-VÊ Sẽ Cung-cấp; như
được nói cho đến ngày nay: "Trên núi của Đức GIA-VÊ nó sẽ được tìm thấy."
Xuất hành 15:26, “Ta sẽ chẳng giáng trên ngươi một trong các chứng bịnh mà Ta đã giáng trên dân Ê-díp-tô, vì Ta, GIA-VÊ, là Đấng chữa lành của ngươi."
Xuất hành 17:15, “Môi-se bèn xây một bàn-thờ, và đặt tên nó là Đức GIA-VÊ là Cờ Của Ta”.
Lê vi kí 20:8, “8Và các ngươi sẽ giữ các luật-lệ của Ta và thực-hành chúng; Ta là GIA-VÊ, Đấng làm các ngươi nên thánh (thánh hoá các ngươi)”.
1 Tê sa lô ni ca 5:23, “Bây giờ xin chính Đức Chúa TRỜI bình-an thánh hóa anh em hoàn-toàn; và xin linh và hồn và thân-thể của anh em được giữ-gìn trọn-vẹn, không trách được lúc Chúa Giề-xu Cơ-rít-tô của chúng ta đến”.
Các quan xét 6:24: “Đoạn Ghê-đê-ôn xây một bàn-thờ cho Đức GIA-VÊ ở đó và đặt tên nó là: Đức GIA-VÊ là Sự Bình-an”
1 Sa mu ên 1:3, “3Bấy giờ, ông nầy đi lên từ thành của ông hàng năm để thờ-phượng và để dâng tế-vật cho Đức GIA-VÊ vạn-quân tại Si-lô. Và Hóp-ni và Phi-nê-a, là 2 người con trai của Ê-i, là các thầy tế-lễ của Đức GIA-VÊ ở đó”

DÂN CAI TRỊ ĐỊA CẦU-Thi thiên 45:16: “Các con trai Ngài sẽ thay cho tổ phụ Ngài;  Ngài sẽ lập họ làm quan trưởng trong khắp thế gian”.
2 Timothe 4:18, “Chúa sẽ giải thoát ta (Phao lô) khỏi mọi công việc ác, và cứu vớt ta vào nước trời của Ngài”
Mathio 13:43, “Khi ấy những người công nghĩa sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha họ. Ai có tai, hãy nghe”
Lu ca 19:17-19, “Chủ rằng: 'Đầy tớ lương thiện kia ơi, tốt lắm! Vì ngươi trung tín trong việc rất nhỏ, thì ngươi khá cầm quyền trên mười thành.' 1 Đứa thứ hai đến trình rằng: 'Thưa chủ, nén bạc của chủ đã làm ra được năm nén.'  Chủ rằng: 'Ngươi cũng hãy cầm quyền trên năm thành”

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

THẤY SỰ CỨU RỖI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜIÊ sai 40: 5-Bấy giờ, vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ hiển hiện, Và mọi người đều sẽ xem thấy”
Lu ca 3:6, “Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.”
Lu ca 2: 29-32, “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Chúa;  Vì con mắt tôi đã thấy sự Cứu rỗi của Chúa,  Mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân.  Tức là sự sáng tỏ ra cho dân Ngoại bang, Và vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên của Chúa.”
-
Vinh quang Chúa Thánh hiện ra,
Ẩn trong Jesus suốt qua đời Ngài,
Vinh quang thần chói lọi thay,
Hóa thành cứu rỗi nhân loài hiểu ngay.

Si-mê-ôn ngợi khen Ngài,
Cứu ân ông thấy trước ngày mạng chung,
Cứu ân rọi sáng muôn dân,
Vinh quang dân tuyển muôn phần vẻ vang.

Jesus chân tượng thần quang,
Lâm trần khoác lấy tấm thân con người,
Khi Ngài đi lại trên đời,
Dân ngồi chỗ tối thỏa vui đổi đời.

Người ngồi miền chết lâu rồi,
Thấy Ngài hưởng cứu rỗi, ôi thỏa lòng,
Vinh quang của Chúa lạ lùng,
Đến ban ân cứu vô cùng vô song.
Minh Khải 22-5-2018XÁC CHẾT ISRAEL CHỜ HƠI THỞ THUỘC LINH


Ezekiel 37 chép ” Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên tôi; Ngài dắt tôi ra bởi Thần Đức Giê-hô-va và đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy những hài cốt.  Ngài dẫn tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy. Kìa, có rất nhiều hài cốt trong thung lũng đó, và các hài cốt ấy rất khô.  Ngài lại phán với tôi: “Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng: ‘Hỡi hài cốt khô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va.’  Chúa Giê-hô-va phán với những hài cốt ấy rằng: ‘Nầy, Ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống.  Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’”  Vậy, tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dặn. Khi tôi đang nói tiên tri thì có tiếng động mạnh và những xương hợp lại, ráp thành từng bộ với nhau.  Tôi nhìn thấy gân và thịt sinh ra trên những xương ấy, có da bao bọc nhưng không có hơi thở ở trong.”

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

2. DẤU HIỆU--


19 tháng 5 năm 1780 - Mặt trời và mặt trăng tối đen-
Hai mươi lăm năm sau, ghi chú tiếp theo được đề cập trong một lời bói toán xuất hiện. Vào cái gọi là "Ngày tối tăm", là ngày 19. Vào tháng 5 năm 1780, mặt trời tối đen ở New England, Hoa kì,  trong vài giờ. Ở một số nơi trong khu vực thậm chí tối cả ngày. Hiện tượng này không thể giải thích mãi cho đến ngày hôm nay.
Có một số lý thuyết:
• Tro của núi lửa đã lan rộng trong không khí và nuốt một phần ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, không có núi lửa phù hợp cho lý thuyết này.
• Khói từ lửa cháy rừng đã làm tối bầu trời.
• Nhật thực có thể ngăn ánh sáng mặt trời.

1. CÁC DẤU HIỆU-Ngày 1 tháng 11 năm 1755 - Trận động đất ở Lisbon, Bồ đào nha:
Vào ngày 1 tháng 11 năm 1755, vào Ngày lễ Tất cả các Thánh củaa giáo hội Công giáo, một trận động đất lớn xảy ra tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. Nó đạt đến độ lớn ước tính khoảng 8,5 đến 9 trên thang Richter.  Có 30.000 đến 100.000 người mất mạng. Một cơn sóng thần đã tăng lên đến 18 mét so với chiều cao bình thường và, cùng với một đám cháy lớn, thành phố gần như hoàn toàn bị phá hủy. Trận động đất bao phủ diện tích ít nhất 10 triệu km2 và được ghi nhận ở phần lớn châu Âu, châu Phi và châu Mỹ.
Ông Charles Lyell mô tả:

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

CÓ HƠI BẤT CÔNG CHĂNG?"Nếu tôi rao giảng Tin Lành, tôi chẳng có cớ gì để tự hào, vì tôi bị ràng buộc phải làm như vậy; nhưng, nếu tôi không rao giảng Tin Lành thì thật khốn khó cho tôi. Nếu tôi tự nguyện làm việc nầy thì được thưởng; còn nếu không tự nguyện, chức vụ cũng vẫn ủy thác cho tôi" 1 Cô-rinh-tô 9: 16-17
Có một câu chuyện về một vị giáo sĩ cao tuổi từ châu Phi hồi hương. Ông ấy đi chung con tàu của tổng thống Hoa kì Theodore Roosevelt, đã đi săn bắn lớn ở châu Phi trở về. Đến New York, tổng thống đã được cả đám đông cổ vũ, trong khi nhà truyền giáo không được ai chú ý.

Nhà truyền giáo nói bằng một giọng cay đắng với vợ mình, "bằng cách nào đó có sự không công bằng ở đây, chúng ta dâng cuộc đời mình để sống chinh phục mọi người cho Chúa, và khi chúng ta về đến nhà, chúng ta không thấy có phần thưởng và không ai chào đón chúng ta cả. Tổng thống săn bắn một số động vật - và trở thành một nhà vua được tiếp nhận hoan nghinh”.

"Khi họ cầu nguyện trước khi đi ngủ, nhà truyền giáo cảm thấy như Chúa đã nói với ông ta: "con có biết tại sao con vẫn chưa nhận được tiền công chăng? Biết không? Con chưa về đến nhà mà".
Phao-lô đã theo đuổi cùng mục tiêu trong chức vụ của mình. Ông ấy không có phần thưởng hời hợt hoặc tiền công theo ý nghĩa thời gian giới hạn như vậy. Ông ấy đã sẵn sàng chờ cho đến khi mình về đến nhà -- trong ngôi nhà cuối cùng của mình - để nhận những gì Đức Chúa Trời đã hứa với ông. Bạn đã sẵn sàng chờ đợi chưa?
-
Rao phúc âm tình yêu thúc đẩy,
Cả đời nào ai biết đến mà,
Niềm vui trước mặt mình nhìn thấy,
Trên bàn thờ mạng sống đổ ra.