Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH THUỘC LINH
    2 Cô-rinh-tô 12:2 chép, “có một người trong Christ”. Loài người suy nghĩ về công tác Cơ Đốc, Đức Chúa Trời suy nghĩ về loại người của người Cơ Đốc. Trong cả Cựu ước và Tân Ước không có danh nào lớn hơn danh “người của Đức Chúa Trời”. Danh nầy là vàng của đền thờ, là tiêu chuẩn vĩnh cửu cân đo theo siếc-lơ nơi thánh.

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Những Thắc Mắc Về Kinh Thánh


Tôi chỉ là người đang tìm kiếm lẽ thật nhưng có một số thắc mắc, mong Hội Thánh dành chút thì giờ giải thích cho tôi hiểu để có thể chấp nhận đạo Thiên Chúa:

       1. Thiên Chúa làm ra tội ác, làm cho người vô tội bị thảm sát ?
9 Vì cớ mọi sự gớm ghiếc của ngươi, ta sẽ làm giữa ngươi một sự mà trước kia ta chưa hề làm, sau nầy cũng không hề làm nữa. 10 Ở giữa ngươi, cha sẽ ăn thịt con, con sẽ ăn thịt cha. Ta sẽ làm sự đoán phạt nghịch cùng ngươi; và mọi kẻ sót lại của ngươi, ta sẽ làm cho nó tan lạc ra mọi gió.
Ê-xê-chi-ên 5

Thánh Kinh Giải Đáp -1
        Một độc giả từ Australia gởi cho chúng tôi những câu hỏi về Kinh thánh như sau:

Hỏi:
1. Nhận xét là không phải bất cứ ai tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình đều được vào Vương Quốc Ngàn Năm. Vì ai muốn được vào Vương Quốc Ngàn Năm “phải trả giá.”

2. Bất cứ ai tin nhận Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã chết trên thập giá, là Ngài chết thay cho con người tội lỗi của người đó, thì người đó được Chúa tha tội và được hưởng sự sống đời đời. Và sự sống đời đời Chúa ban cho con dân của Ngài là một quà tặng và không bao giờ bị tướt mất. Thế thì, trong trường hợp người nầy không được vào Vương Quốc Ngàn Năm. Người nầy sẽ được ở đâu?

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Tiếng nói của các tiên tri--2

Image result for photo of prophet Jeremiah in the stocks Tiếng nói của Jeremiah (tiếp theo)

"Nhưng những kẻ … chẳng biết Christ, cũng chẳng rõ tiếng nói của các tiên tri mà người ta đọc mỗi ngày sa-bát" (Công-vụ 13:27 ).

"Đức Giê-hô-va phán: Khi bảy mươi năm ấy sẽ mãn, ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và dân người, vì cớ tội ác chúng nó. Ta sẽ phạt xứ người Canh-đê và biến thành một nơi hoang vu đời đời " (Giê-rêmi 25:12 ).

CÔNG NGUYÊN LÀ GÌ?
Vào tết Dương lịch năm 1937, khi nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu đang bị thực dân Pháp quản thúc tại Huế, có người đem tặng cho ông tập lịch năm mới.  Để giải toả sự bực bội về sự đô hộ của đế quốc Pháp trên Đất Việt chúng ta, Cụ Phan viết hai câu thơ châm chọc:

   “Tháng một đứng trên đầu tháng chạp,
   Ngày Nam nằm dưới đít ngày Tây”.

Thật vậy hai câu thơ nầy nói lên hai loại lịch: lịch của người phương Tây—Dương lịch và lịch của người Á Đông—Âm lịch. Trong bất cứ tập lịch nào trên đất Việt chúng ta, Dương lịch thông dụng hơn nên in nằm trên, Âm lịch in nằm dưới. Trên thế giới còn có một số loại lịch có tính phổ thông giới hạn như lịch của người da đỏ Maya, lịch Hồi giáo và Phật lịch.