Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

BÀI CA CỦA VUA Ê-XÊ-CHIA- BỆNH TẬT VÀ SỰ BÌNH PHỤC-

Khi ta thoát khỏi khổ sầu,
Chúa Trời đáng hưởng ngọt ngào lời ca,
Theo gương khen ngợi đã qua,
Ê-xê-chia có thốt ra lời nầy:-

NHỮNG CON SỐ BẢY TRONG SÁCH KHẢI THỊ--

Trong phương án Chúa Trời cao cả,
Bảy chơn đèn rực tỏa ánh quang,
Bảy hội thánh đứng giữa trần hoàn,
Chứng cớ cho Jesus hằng sống.
-
Bảy sứ giả như vì sao sống,
Giữa màn đêm hội thánh suy vi,
Bảy người đắc thắng dẫn đường đi,
Cho ai muốn bước vào vương quốc

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

ÂN ĐIỂN BẢO TỒN—
Chúa Trời duy nhất, khôn ngoan,
Cũng là Cứu Chúa, Vương Hoàng vinh quang,
Thánh dân khiêm tốn kính dâng,
Lời khen ngợi với tâm thần kính tôn.
-
Tình thương hùng mạnh trường tồn,
Sự chăm sóc rất chu toàn vĩ mô,
Bảo tồn ta khỏi tội ô,
Thoát ngoài sự chết, bẫy dò sa tan.

CUNG PHỤNG SỰ SỐNG
Mục đích tối cao của Đức Chúa Trời đối với Hội thánh ngày nay là Hội thánh phải tự xây dựng trong tình thương yêu bởi một sự cung phụng sự sống, và do đó mà lớn lên thành Đấng Christ trong mọi sự. Đó là mục tiêu đặt trước Hội Thánh trong thơ Êphêsô, chương 4. Hơn nữa trong thơ I Cô 13, theo liền đoạn sách luận về Thân Thể mà chúng ta vừa suy nghĩ, Phaolô tỏ cho ta thấy rằng Đức Chúa Trời chẳng dùng các ân tứ, song dùng tình thương yêu và sự xây dựng lâu dài cho Hội thánh. Các ân tứ được biểu hiện bên ngoài bằng việc làm, lời nói, phép lạ, sự chữa bệnh, lời tiên tri…v.v. Còn tình thương yêu là bông trái do sự vận hành bên trong của Đức Thánh Linh qua thập tự giá trong sự sống các chi thể. Ân tứ là phương thức tạm thời, mặc dù chắc chắn là phương thức của Đức Chúa Trời; nhưng Thân Thể tự xây dựng trong sự yêu thương (Êph 4:16). Khi mọi sự khác qua đi, thì tình thương yêu còn lại.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

BÀI CA CỦA THẦY TẾ LỄ XA-CHA-RI-
Chúc tôn Chúa của tuyển dân,
Đấng làm Lẽ Thật dần dần hiện ra,
Cánh tay năng lực vẫn là,
Lời Ngài thề nguyện đã qua an bài.
-
Rễ David đượm sương mai,
Từ trời ân phước đổ đầy không thôi,
Nhánh Lời Hứa ấy nẩy rồi,
Là Sừng Cứu Rỗi đâm chồi trổ bông.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

CÔNG VIỆC CỦA MÔI-SE VÀ CHIÊN CON-


Tay Ngài mạnh mẽ, Chúa ơi,
Danh Ngài ai chẳng từng hồi sợ thay?
Hồng ân của Chúa cao dày,
Yêu Chiên Con mãi có ai chối từ?

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

CUỘC ĐUA CƠ ĐỐC NHÂN—
Hồn ơi, tỉnh thức đừng lo,
Tâm tư  run sợ bây giờ bỏ đi;
Cuộc đua thiên thượng kiên trì,
Dốc lòng can đảm, nhu mì tiến lên.
-
Đường đi gai gốc, hẹp thêm,
Tâm linh ta dễ yếu hèn, nhược suy,
Đừng quên Cứu Chúa quyền uy,
Tăng cường dân thánh đang đi hết lòng.

HAI KHO TÀNG NGÔN NGỮ CỦA TÍN ĐỒ-
Mathio 12:34-37, “Ớ dòng dõi rắn độc kia, các ngươi vốn là ác, thể nào nói điều thiện được? Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.  Người thiện do chứa thiện (kho tàng thiện) mà phát ra điều thiện, kẻ ác do chứa ác (kho tàng ác) mà phát ra điều ác.  Ta nói cùng các ngươi, mọi lời tầm phào mà người ta nói ra đều phải khai trình trong ngày xét đoán.  Vì bởi lời nói mà ngươi được xưng nghĩa (biện chính), cũng bởi lời nói mà ngươi bị định tội."
Lu ca 6:45, “Người thiện do lòng chứa thiện( kho tàng thiện) mà phát ra điều thiện, kẻ ác do lòng chứa (kho tàng)  ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng người mới nói ra”.

XÂY DỰNG TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG
Từ huyền nhiệm thiên thượng bây giờ chúng ta quay sang sự biểu hiện thế hạ. Sau khi đã thấy hội thánh, Thân Thể, trong mối tương quan của họ với Chúa, bây giờ chúng ta suy nghiệm các mối liên hệ loài người của hội thánh. Ngày nay thời kỳ đã chín muồi để chúng ta tự hỏi, các chi thể tác nhiệm lẫn nhau như thế nào?
Hầu như về mọi sứ đồ, chính Phao-lô là người đầu tiên có quan niệm coi Jesus và dân Ngài như một Thân Thể và các chi thể liên hệ. Chắc chắn đây là một cái nhìn đặc biệt về hội thánh do ông đề ra. Sau hết mọi sự, điều đó vốn cột chặt với chính sự hối cải và kêu gọi của ông, chứa đựng trong các lời đầu tiên của Chúa phán cùng ông: “Ta là Jesus mà ngươi đang bách hại” (Sứ 9:5). Bắt bớ những kẻ tin là bắt bớ Jesus. Đụng chạm các môn đồ Ngài là đụng chạm Ngài. Các lời nầy đã báo trước sự khải thị vĩ đại sẽ được ban cho Phao-lô về huyền nhiệm của hội thánh. Chúng đã bảo cùng ông đôi điều mới mẻ về Chúa tức đôi điều mà mãi đến khi đó không nhiều hơn sự hiểu ngầm trong các lời tuyên bố Ngài khi còn trên trái đất.

NHỮNG BIỂU HIỆU CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ--2
1.    II Tim. 2:15
Trong xưởng mộc người thợ chăm chú,
Cắt gỗ cho đúng mực thẳng ngay,
Công nhân Chúa chấp nhận là đây,
Phân giải lời nghiêm minh ngay thẳng.
2.     I Tê. 2:7
Nhũ mẫu hi sinh trong im lặng,
Yêu thương âu yếm các con mình,
Nào chú ý địa vị hư vinh,
Chỉ trăn trở sao cho con lớn.

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

XÂY DỰNG TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG

Từ huyền nhiệm thiên thượng bây giờ chúng ta quay sang sự biểu hiện thế hạ. Sau khi đã thấy hội thánh, Thân Thể, trong mối tương quan của họ với Chúa, bây giờ chúng ta suy nghiệm các mối liên hệ loài người của hội thánh. Ngày nay thời kỳ đã chín muồi để chúng ta tự hỏi, các chi thể tác nhiệm lẫn nhau như thế nào?
Hầu như về mọi sứ đồ, chính Phao-lô là người đầu tiên có quan niệm coi Jesus và dân Ngài như một Thân Thể và các chi thể liên hệ. Chắc chắn đây là một cái nhìn đặc biệt về hội thánh do ông đề ra. Sau hết mọi sự, điều đó vốn cột chặt với chính sự hối cải và kêu gọi của ông, chứa đựng trong các lời đầu tiên của Chúa phán cùng ông: “Ta là Jesus mà ngươi đang bách hại” (Sứ 9:5). Bắt bớ những kẻ tin là bắt bớ Jesus. Đụng chạm các môn đồ Ngài là đụng chạm Ngài. Các lời nầy đã báo trước sự khải thị vĩ đại sẽ được ban cho Phao-lô về huyền nhiệm của hội thánh. Chúng đã bảo cùng ông đôi điều mới mẻ về Chúa tức đôi điều mà mãi đến khi đó không nhiều hơn sự hiểu ngầm trong các lời tuyên bố Ngài khi còn trên trái đất.