Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

DÂN SÔ-ĐÔM TÂN THỜI CÓ KẾT THÚC NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI?  Khi viết thơ Rô-ma chương 2, sứ đồ Phao-lô luận giải về tình trạng đạo đức xuống dốc của loài người, ông sử dụng tư liệu từ Sáng thế kí làm nền.
 - Rô ma 1: 19-20 chép, “Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã bày ra trong họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi.  Vì những sự của Ngài mà mắt không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế đã thấy rõ, nhờ các vật dựng nên mà nhận biết được; nên họ không thể nào chữa mình được” – Hai câu kinh thánh nầy nhắc lại sự sáng tạo trời đất trong Sáng thế kí chương 1.

HÃY SỬ DỤNG MỌI KHÍ GIÁP CỦA CHÚA—-
“Vậy, hãy đứng, thắt lưng bằng lẽ thật” (Epheso 6:14)
“Vậy, anh em hãy thắt lưng tâm ý,…”  (1 Phieo 1:13)
“Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông” (Ê-sai 11:5).
““Lưng các ngươi phải thắt lại,” (Lu ca 12:35).
-
Người lao động tay chân hay hầu bàn phải thắt lưng cho gọn ghẽ, nếu không áo quần sẽ lùng thùng, cản trở hiệu năng phục vụ. Khải Thị chương 1 cũng nói Chúa Jesus thắt đai vàng ngang ngục để phục vụ bảy hội thánh, là bảy chơn đèn vàng.
Nhưng Phi-e-rơ nói rõ là thắt lưng cho tâm ý theo nghĩa bóng, chớ không phải thắt lưng theo nghĩa đen. Theo nguyên văn Hi lạp, “tâm ý” đây là διάνοια, đọc là  dianoia, có nghĩa là : trí trưởng tượng, tâm trí, sự hiểu biết.. Nên Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, để làm chiến binh của Chúa, chúng ta phải thắt chặt tâm ý, trí tưởng tượng, tư tưởng của mình lại, không cho nó đi lang thang, lùng thùng như chiếc áo không được thắt lại cho gọn gàng.
Phao lô thì nói: “thắt lưng bằng lẽ thật”. Tôi đã từng nói, “lẽ thật” là sự thật, và chỉ có Đức Chúa Trời và những lời Ngài nói là Kinh thánh và những việc Ngài làm trong sự cứu chuộc và xây dựng hội thánh, thì những điều đó mới là lẽ thật, sự thật. Ngoài ra chỉ là lẽ giả, lời nói dối của satan.
Thắt lưng tâm ý bằng lẽ thật là làm cho tâm trí, tư tưởng, trí tưởng tượng mình đầy dầy Lẽ thật của Chúa, không cho tâm trí mình lang thang, nổi loạn, tự do suy nghĩ theo sự gợi ý của kẻ thù. Về một mặt, ta cần đội mão trụ sự cứu rỗi, che chở tâm trí và cản ngăn ác linh gieo những tư tưởng tiêu cực vào tâm trí mình, còn về mặt nầy, chúng ta phải kiểm soát tâm trí, không cho nó đi lang thang, mà phải hướng nó suy tư theo lẽ thật của Chúa. Cả hai việc làm nầy đều rất khó thực hiện. Vì nếu không, ta không quản lí được tâm ý mình, để cho ác linh tự do gieo tư tưởng của nó vào, chúng ta đã bại trận rồi. Còn nếu tâm trí chúng ta không chứa đầy lẽ thật của Chúa, chúng ta cũng chiến bại nốt.
Nếu các bạn không tiêu hóa Lẽ thật của Chúa mà lại ấp ủ, cho mình nhuần thấm các lẽ giả của tà giáo, hoặc lời giảng sai lạc của người ta—như người lao động chân lấm tay bùn là bị Chúa rủa sả, hay cần giải phóng phụ nữ Cơ Đốc, Mục sư là người chịu xức dầu có địa vị độc tôn, không nên đụng tới..v….v..thì các bạn lo trang bị khí giáp của Đức Chúa Trời mà làm gì. Bạn đã chiến bại rồi.
Hỡi các bạn, là chiến binh của Chúa, hãy thắt lưng tâm trí mình bằng lẽ thật của Đức Chúa Trời.
Minh Khải

DIỄM TÌNH CA-Ngày nay Nhã Ca vẫn còn được xem là một trong những sách tối nghĩa và khó hiểu nhất trong Kinh thánh, nhưng không phải lúc nào Nhã ca cũng bị coi như vậy. Qua bao thế kỉ, nó là một trong các sách được đọc nhiều nhất và được ưa thích nhất.
Trong suốt những ngày tháng đen tối nhất của Cuộc Cải Chánh Tin Lành ( khoảng trước năm 1516) khi phái Albigenses chạy trốn Giáo hội Công giáo La mã và John Hus dẫn nhóm Cơ Đốc nhân nhỏ bé của mình vào xứ Bohemin, thì quyển sách nầy được đọc, trích dẫn, tham khảo và học thuộc lòng bởi những người tị nạn. Lịch sử của một nhóm tiền Cải Chánh, là Hội thánh giao ước, của Scotland (từ đó xuất hiện ông John Knox và Hội thánh hệ phái Trưởng lão chỉ ra rằng Nhã ca đã được học và trích dẫn rộng rãi trong suốt thời kì họ bị bắt bớ , trong khi họ bị săn đuổi như bầy thú vật suốt các vùng núi và thung lũng hẹp của Châu Âu.
Bạn có thích và vui hưởng sách Nhã ca không?

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

SỐNG GẮN BÓ VỚI CHÚA-
Chúa gọi ta nhìn xem Ngài rõ,
Hầu được cứu khỏi Ba-by-lôn,
Ê-sai thấy Vua ngai cao chói lóa,
Đất Chúa Trời mở rộng dưới chơn.
(Ê-sai 45 ;22 ; 34 :170

Hồn Đa-vít deo theo Chúa mãi,
Nhớ đến Ngài suy gẫm trên giường,
Giơ tay lên ngợi ca Chúa thánh,
Hồn no nê mỡ béo, tủy xương.
( Thi thiên 63 :3-8)

Ba na ba khuyên Ky-tô hữu,
Hãy hết lòng gắn bó Chúa mình,
Ân điển Chúa hoạt động giữa họ,
Tay Ngài ở cùng bởi Thánh Linh.
(Công vụ 11:23).

Phao-lô khuyên bước đi trong Chúa,
Như Áp-ram trong xứ trước rồi,
Cây châm rễ vững bền dưới đất,
Hồn níu chặt trong Chúa không thôi.
(Cô-lô-se 2;6-7)


Bạn có sống như vậy không nhỉ?
Hay tâm tư gắn chặt hư không?
Linh lực Chúa trong bạn khô cạn,
Vì không gần gũi Chúa hết lòng?
M.K.20-7-2018

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

KHÓC MỘT NGƯỜI BẠN RA ĐI-Tôi muốn viết đôi dòng lịch sử,
Bốn tám năm việc Chúa dẫn đường,
Ba anh em gắn bó yêu thương,
Đồng chí nguyện âm thầm khải đạo,
Đường lối Chúa rao truyền không thạo,
Sức lực yếu, quá ít tiền nong,
Thiếu phương tiện lời Chúa lưu thông,
Ba chơn đèn dấy lên ba chỗ,
Thu hút dân lưu đày hâm mộ,
Mục tử ganh tị liền dấy lên,
Mô phỏng việc Chúa quá ưu phiền,
Lớn tiếng hô la “tôi có trước!”.
Ba anh em cúi đầu chùn bơớc,
Trước cuộc chiến đẫm máu nhà Cha,
Thế trận hội thánh lại chia ba,
Ba đứa mất nhau, sống li cách,
Giữa hội thánh hoàn vũ quy hoạch,
Hội thánh  biến tướng Lao đi xê,
Lan tràn khắp kẻ chợ, vùng quê,
Hai mười tám đá lót đường vỡ,
Chúa kêu gọi đột xuất anh đó,
Tôi run sợ khóc lóc đau thương,
Phải chăng giờ kết thúc tỏ tường?
Chùa gọi về người tiền phong nhỏ,
Hai chúng tôi rồi sẽ đến đó,
Khai trình việc khải đạo của mình,
“Xin giúp con giữ trọn niềm tin,
“Với sứ mạng xưa Chúa giao phó”.
M.K. 19-7-2018

Nô-ê, Đa-ni-ên Và Gióp-
«Dù có Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp ở đó, Chúa Giê-hô-va phán,thật như Ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai hay con gái của họ,nhưng chỉ cứu được mạng sống họ nhờ sự công chính của họ mà thôi »- E xê chi ên 14 :20
«Trong thời Nô-ê thể nào thì trong ngày Con Người cũng thể ấy:  Người ta ăn uống, cưới gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả » (Lu ca 17 :26-27). 
« Gióp liền trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu rồi sấp mình xuống đất mà thờ lạy  và nói: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ Tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!” Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội và chẳng nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. ». (Gióp 1 :20-22).

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

ĐẤNG CHRIST VÀ MÊN-CHI-XÊ-ĐÉC-Hê-bơ-rơ 11:1-3, 11-24
Mên-chi-xê-đéc, thầy thượng tế,
Vua Sa-lem, công nghĩa, bình an,
Đón rước Áp-ram ngày đại thắng,
Tượng trưng Vua Jesus vinh quang.

Thượng tế hoàng gia nơi chí thánh,
Đến cùng người cung cấp cần nhu,
Jesus từ Chúa Trời xuất hiện,
Chức sự trời giàu có, nhân từ.

Mên-chi-xê-đéc đem bánh rượu,
Cấp dưỡng Áp-ram rất vẹn toàn,
Bánh rượu thần thượng Jesus có,
Giờ bẻ bánh ban phát dư tràn.

Đem Chúa Trời đến cùng nhân loại,
Thượng Tế Jesus đã thành công,
Từ linh giới Ngài đã hiện đến,
Với ân điển, lẽ thật vô song.

Chức vụ A-rôn từ luật pháp,
Do điều răn xác thịt mau qua,
Ban Mên-chi-xê-đéc vượt trổi,
Do quyền năng sự sống bao la.

Jesus từ A-rôn mà đến,
Ngồi bên hữu Chúa Trời trên cao,
Christ từ nơi chí thánh linh giới,
Đến phụng sự nhân loại dồi dào.
MK.18-7-2018

ĐỨC CHÚA TRỜI VINH QUANG HIỆN ĐẾN-
Công vụ 7:1-4, Sáng 6: 5-7; Giô suê 24: 2-3, Ha ba cúc 3:3-4, E-sai 63:1-6
-
Bóng tối thời Nô-ê quá lớn,
Bao trùm cả xã hội loài người,
Ý tưởng lòng họ đáng xấu hổ,
Việc hung ác đầy dẫy mọi nơi.

Sau nước lụt rồi lại sa ngã,
Cả nhân loại thờ lạy tượng thần,
Đức Chúa Trời vinh quang chói lóa,
Hiện ra cùng Áp-ram nhiều lần.

Tại U-rơ, Canh đê u tối,
Đức Chúa Trời vinh hiển hiện ra,
Ô khải thị thần thượng tươi mới,
Mở đường cho dân thánh đi xa.

Tổ phụ ta bên kia sông lớn,
Hầu việc các thần khác nhiều đời,
Ánh quang từ Chúa Trời vinh hiển,
Dẫn dắt đến đất hứa nghỉ ngơi.

Đức Chúa Trời vinh hiển lại đến,
Từ Thê-man phía đông Si-ôn,
Vinh quang bao phủ cả trời đất,
Mọi núi đồi quỳ xuống thờ tôn.

Từ Bốt-ra Chúa Trời xuất hiện,
Giày đạp các dân máu ngập tràn,
Ngài ép rượu phía đông thành thánh,
Vào Sa-lem khải hoàn, vinh quang.
MK.18-7-2018

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

Chức Tế Lễ Của Đấng Christ Và A-Rôn-He bơ rơ 7:26-28, “Thật vậy, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần đến: thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các tầng trời.  Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, Ngài không cần phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài dâng chính mình Ngài làm sinh tế một lần đủ cả.  Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm; còn lời thề có sau luật pháp thì lập Con, là Đấng được toàn hảo đời đời.
Hê bơ rơ 10: 11-12, “Mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế, là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. 12 Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời;  và từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ cho chân Ngài.  Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi.
Lê vi kí 9:23, “Môi-se và A-rôn vào Lều Hội Kiến rồi đi ra chúc phước cho dân chúng”
Lê vi kí 10:17-18, “Trong lúc thầy tế lễ vào Nơi Chí Thánh để làm lễ chuộc tội,không một ai được ở trong Lều Hội Kiến cho đến khi người trở ra. Như vậy, người làm lễ chuộc tội cho chính mình, cho nhà mình và cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên.  Rồi người đi ra chỗ bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va để làm lễ chuộc tội cho bàn thờ; người lấy một ít máu bò đực tơ và máu dê đực bôi lên các sừng của bàn thờ,