Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

NGƯỜI SIÊNG NĂNG-


(Trong Châm Ngôn)
-
Proverbs 27:18-  Ai săn sóc cây vả, sẽ ăn trái nó; Và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng.
Proverbs 27:23-27-Hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên con, Và lo săn sóc các đàn bò của con; Vì sự giàu có không lưu tồn mãi mãi, Và mũ triều thiên há còn đến đời đời sao? Cỏ khô đã mất đi, cỏ non bèn mọc ra, Và người ta thâu nhập rau cỏ núi. Lông chiên con dùng làm áo xống cho con, Giá dê đực dùng mua đồng ruộng. Sữa dê có đủ làm đồ ăn cho con, Cho người nhà con, và đặng nuôi lấy các con đòi của con.

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—4


-
Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh, dùng về đàn dây
1 Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi,
Khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi.
Khi tôi bị gian truân Ngài để tôi trong nơi rộng rãi;
Xin hãy thương xót tôi, và nghe lời cầu nguyện tôi.
2 Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào?
Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không,
Và tìm sự dối trá cho đến bao giờ?
3 Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức.
Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta.
4 Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội;
Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng, và làm thinh.
5 Hãy dâng sự công bình làm của lễ,
Và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
6 Nhiều người nói: Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài.
7 Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó,
Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật.
8 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an;
Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN- 3
LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN- 3
-
Psalm 3: 1,3, 5, 8-Thơ Đa-vít làm, khi người trốn khỏi Áp-sa-lôm, con trai người
1 Đức Giê-hô-va ôi! Kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều dường bao!
Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay!
3 Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi;
Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.
5 Tôi nằm xuống mà ngủ;
Tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va, nâng đỡ tôi.
8 Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va.
Nguyện phước Ngài giáng trên dân Ngài!

Lược Giải Sách Thi Thiên--2


-
THÁNH ĐỒ TÂN ƯỚC-
(Thi thiên 2)
Loài người chống Christ thấy không bạn?
Người được khải minh mới hiểu thông;
Thịnh vượng trần gian bạn chớ kiếm,
Địa cầu thừa kế phước vô song.

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—1


-
Tín đồ Cựu Ước thích kinh luật,
Thịnh vượng cuộc đời mong mỏi thay,
Không biết chức năng kinh luật Chúa,
Vạch trần bản tánh của ta hoài.
-
Dân thánh hôm nay cũng giống lắm,
Phúc âm thịnh vượng vẫn tôn cao,
Cuộc đời từ bỏ ma-môn xấu,
Ít kẻ vui lòng chấp nhận vào.

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

NGƯỜI KHÔN NGOAN-


(theo sách Châm ngôn)
-
Sự khôn ngoan sáng tạo trời đất,
Cây sự sống cho những tín nhân,
Ai nắm khôn ngoan trường thọ mãi,
Là người khôn, sáng suốt, tinh thuần.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

TỪ VINH QUANG ĐẾN VINH QUANG---


-
Thi 104 :1-2-Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ.Mặc sự sang trọng và oai nghi!
 Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng khác nào bằng cái áo
 Rô 3 :23-Vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời
2 Cor. 3 :18-Chúng ta thảy đều để mặt trần mà chiếu lại sự vinh quang của Chúa như một cái gương, thì đều biến hoá nên cũng một hình tượng của Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, như bởi Chúa là Thánh Linh vậy

-
Vinh quang là chính Chúa phô bày,
Chúa mặc bằng nguồn sáng lớn thay,
Jesus đầy vinh quang nhục hóa,
Hồng ân, Lẽ thật mãi dư đầy.

Tội nhân thiếu hụt vinh quang Chúa,
Bao phủ mình bằng bản ngã thôi,
Nếp sống phô bày tính cách quỷ,
Mãi tìm vinh dự từ con người.

Tín nhân tiếp nhận Chúa hôm nay,
Ánh sáng dẫy đầy tâm khảm thay,
Vinh dự, vinh quang luôn phủ kín,
Vinh quang từng bước gia tăng hoài.
-
1 Giăng 1 :5 chép, « Đức Chúa Trời là ánh sáng ». Ánh sáng là bản chất sự biểu lộ bên ngoài của Đức Chúa Trời . Khi hiện ra cùng Abraham, Công 7 :2 chép, Chúa là « Đức Chúa Trời vinh quang ». Cho nên Đức Chúa Trời  biểu lộ bằng ánh sáng, bằng vinh quang chói ngời. Nhưng Giăng 1 ;14 chép, « Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta, đầy ân điển và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con độc sanh của Cha »..
Các môn đồ đầu tiên đã thấy vinh quang biểu lộ của Đức Chúa Trời nhục hóa là Chúa Jesus qua hai thành phần là ân điển và Lẽ thật. Họ chưa thấy vinh quang trên thân thể phục sinh của Ngài, như đã thấy trên núi hóa hình. Sự biểu lộ đó sẽ có khi Chúa Jesus tái lâm.
-
Chúng ta là tín nhân cũng gần giống như vậy. Như kinh nghiệm của ông Gia cốp bày tỏ. Khi ông dùng mánh khóe gian xảo để làm cho chiên dê đẻ con theo ý muốn, ông biểu lộ tính cách satan. Về sau tại Ai cập càng lúc ông càng biểu lộ vinh quang, vinh dự của Đức Chúa Trời. Những người tiếp cận ông đều cảm nhận được vinh quang, ánh sáng thần thượng đó.
Khi Chúa tái lâm, tín đồ sẽ có thân thể vinh hiển, chói lòa vinh quang Chúa như ánh mặt trời (Philip 3 :20-21, Mathio 13 :43). Nhưng ngày nay con người chúng ta có thể giảm bớt sự biểu lộ tính cách ma quỷ và mỗi ngày từng bước biểu lộ vinh quang của Chúa, mà người ngoài có thể cảm nhận được.
Minh Khải—15-12-2015


Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

SAO CON NGHE LỜI VỢ?
SAO CON NGHE LỜI VỢ?
( Why You listen to the words of your wife?)
-
Sao con đã lắng nghe lời vợ,
Ăn trái cây Ta dặn chớ ăn,
Con quá yêu nàng cố ý phạm,
Cuộc đời khó nhọc chớ than van.

CÔNG VIỆC CỦA SA TAN-CÔNG VIỆC CỦA SA TAN-
-
Con rắn đến gần con phỉnh gạt,
Tìm lời nói xấu Chúa điêu ngoa,
Con nghe lời đã làm sai quấy,
Sinh sản ra dòng dõi ác tà.
Sáng 3: 1-6 : ;1 Tim 2 :14

Tư tưởng con hư hoại thái quá,
Không đơn thuần với Chúa nguy thay,
Như Ê-va đã nghe lời rắn,
Chúa cứu con thay đổi mỗi ngày.
2 Cor. 11:2

Tại sao quỷ đã yêu cầu thế,
Sàng sảy con như thể lúa mì,
Con biết tại con ưa khoác lác,
Trở thành kinh nghiệm sống khiêm ti.
Lu ca 22:31

Sư tử rống ruồng quanh các thánh,
Có lần rình rập chính con rồi,
Lời cầu nguyện Chúa cứu con thoát,
Nhờ thức canh con chống chẳng thôi.
1 Phiero 5:8
Minh Khải—13-12-2015
-
1 Tim 2:14-Lại không phải A-đam bị lừa dối, bèn là đờn bà bị lừa dối mà sa vào sự quá phạm
2 Cor 11:2-3- Vì tôi lấy sự ghen tức của Đức Chúa Trời mà ghen tức anh em, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, hầu trình diện anh em cho Đấng Christ như một đồng nữ trinh khiết.  Nhưng tôi ngại rằng tâm tư của anh em bị bại hoại mất sự đơn thuần thanh khiết đối với Đấng Christ, cũng như xưa kia con rắn đã dùng quỉ kế mà dư hoặc Ê-va vậy.
Lu ca 22:31- Chúa lại phán: “Si-môn ơi, Si-môn, nầy, Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. 32 Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không bị mất. Vậy, đến khi ngươi đã trở lại, thì hãy làm cho vững vàng anh em ngươi.”
1 Phiero 5:8- Hãy dè giữ, hãy thức canh: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi ruồng quanh, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.