Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

A-ĐAM VÀ Ê-VA-

A-đam Chúa sáng tạo ra,
Chúa dùng đất sét cùng là hơi linh;
A-đam, hồn sống chuyển mình,
Toàn quyền cai quản công trình Ê-đen,
Chúa cho ông ngủ rất yên,
Xương sườn Chúa lấy tạo nên vợ người.
Ê-va, hình thức khác rồi,
Là phần tăng trưởng của người đầu tiên,
A-đam tiêu biểu tinh tuyền
Cho Jesus Christ thượng thiên- Con Người-
Ê-va, hình bóng tuyệt vời,
Cho toàn Hội thánh đời đời, cao sang,
Là hình thức khác huy hoàng,
Là phần tăng trưởng vô vàn Chúa ta,
Christ và Hội thánh thật là:
Nhiệm mầu lớn nhất chúng ta chấp hành.
Bạn ơi, hãy nhớ cho rành,
Quan tâm Đấng Christ tâm thành hôm nay;
Đừng quên hội thánh sánh vai,
Là Người phối ngẫu Chúa hay kiếm tìm./.
-
Cây Sự Sống cảm tác—27-4-2015
(Nguồn: Sáng. 2: 7, 21-23, Epheso 5:32,“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.- Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào.  Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có Sự mầu nhiệm nầy là lớn, nhưng tôi nói về Christ và Hội thánh”.THUỐC CHỮA BỆNH BUỒN PHIỀN—Thiên thiên 37 quen thuộc miêu tả sự thịnh vượng của kẻ ác, nhưng cuối cùng kẻ ác bị hình phạt, còn người công bình trước bị hà hiếp thì về sau được quyền thừa hưởng trái đất trong thiên hi niên. Theo các bạn kẻ ác đây là những ai?—Tín đồ ác hay dân vô tín ác? Theo tôi tin. Đó là những tín đồ ác, đánh đập bạn đồng công của mình.
-
THUỐC CHỮA BỆNH BUỒN PHIỀN—
Hồn con bực tức, Chúa ơi,
Buồn phiền khi thấy bao người ác gian,
Thành người quyền thế giàu sang,
Hung hăng cai quản thiên dân nhu mì.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

SỰ ĐỀ PHÒNG TRONG CHIẾN TRẬN THUỘC LINH

Trong nếp sống của một tín đồ, mỗi giai đoạn đều có nguy cơ riêng. Sự sống mới không ngừng gây chiến với bất cứ điều gì nghịch lại với nó. Trong khi các thánh đồ sống trong lĩnh vực thân thể, sự sống mới sẽ gây chiến với tội lỗi; trong khi họ sống trong lĩnh vực của hồn, sự sống mới sẽ gây chiến với sự sống thiên nhiên; cuối cùng, trong khi họ sống trong lĩnh vực của linh, sự sống mới sẽ gây chiến với các chấp chánh và quyền lực của satan. Khi một tín đồ trở nên  thuộc linh, các ác linh sẽ đột kích linh người ấy. Đây là lý do tại sao điều đó được gọi là chiến tranh thuộc linh, vì đó là một cuộc chiến được đánh bằng linh ở hai phe. Tuy nhiên, các tín đồ không thuộc linh sẽ không có hoặc hiếm có một hiểm họa như vậy. Một tín đồ không nên nghĩ rằng một khi mình đã đạt đến giai đoạn thuộc linh thì mọi sự đều ổn thỏa và không còn nhu cầu chiến đấu nữa. Chúng ta phải nhận thức rằng Cơ Đốc nhân sẽ dành trọn đời mình trên chiến trường. Người ấy không thể buông vũ khí xuống cho đến khi người ấy trình diện trước mặt Chúa. Khi còn thuộc xác thịt, người ấy đương đầu với nguy cơ và xung đột trong lĩnh vực của xác thịt; khi đã trở nên thuộc linh, người ấy đương đầu với nguy cơ và chiến trận thuộc linh. Trong đồng vắng, dân Israel chỉ gây chiến với dân Amalek. Nhưng sau khi bước vào Canaan, họ bắt đầu chiến đấu với bảy bộ tộc của miền đất. Trước khi các tín đồ trở nên thuộc linh, Satan và các ác linh sẽ không tấn công linh của các tín đồ; sau khi các tín đồ trở nên thuộc linh, mọi điều này sẽ xảy ra.

SỰ CẦU NGUYỆN VÀ CHIẾN TRẬN


 Sự Cầu Nguyện Thuộc Linh
-
Mọi sự cầu nguyện phải là thuộc linh. Một sự cầu nguyện không thuộc linh thì không phải là cầu nguyện và sẽ không nhìn thấy kết quả. Nếu mọi sự cầu nguyện trên đất ngày nay đều là các sự cầu nguyện thuộc linh thì các tín đồ sẽ có nhiều thành tựu thuộc linh. Tuy nhiên, các sự cầu nguyện thuộc xác thịt thì rất nhiều! Ý muốn riêng trong sự cầu nguyện thuộc linh thành ra vô ích. Ngày nay, nhiều tín đồ xem sự cầu nguyện là một công cụ để hoàn thành chủ đích riêng của họ. Nếu có tri thức hơn, họ sẽ nhận thức rằng sự cầu nguyện chỉ là con người nói với Đức Chúa Trời về ý muốn của Ngài. Xác thịt phải bị đóng đinh ở bất cứ nơi đâu nó được tìm thấy. Thậm chí trong sự cầu nguyện, một người cũng không được để cho xác thịt hiện hữu. Công tác của Đức Chúa Trời không để cho bất cứ ý tưởng loài người nào có thể pha trộn vào. Ngay cả khi động cơ là tốt lành và công tác là ích lợi đối với con người, Đức Chúa Trời cũng không cho phép con người khởi xướng bất cứ điều gì mà đòi hỏi Ngài bước theo sự dẫn dắt của con người. Các tín đồ chỉ có một quyền duy nhất, đó là làm điều Đức Chúa Trời bảo họ làm. Họ không có quyền bảo Đức Chúa Trời điều Ngài nên làm. Ngoài việc bước theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời ra thì các tín đồ không thể đóng góp gì cho công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không tham dự vào bất kỳ công tác nào được khởi xướng bởi ý riêng, bất kể con người cầu nguyện cho điều đó nhiều bao nhiêu. Ý muốn riêng chỉ làm cho sự cầu nguyện trở nên xác thịt thôi.

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

A-ĐAM ĐẦU TIÊN VÀ A-ĐAM CUỐI CÙNG- -


Cúi đầu xuống đất trước ngôi,
Tội con xấu hổ khôn lời diễn phô,
Chúa ơi, con có danh nhơ,
Là nguồn bản chất tội ô di truyền

ĐI LÊN TỪ BỰC-
Trước tiên tin Đức Chúa Trời,
Sau thì tin đến Con Người xuống đây,
Từ tin đến đức tin hoài,
Tiến trình dân thánh mỗi ngày mỗi lên.

MÔI-SE VÀ ĐẤNG CHRIST-
Môi-se đem luật đến đây,
Tình yêu chân lý dẫy đầy bình an,
Do Người cao quí truyền ban,
Là Jesus ở thiên đàng giánh sinh.