Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Xác Thịt Và Bản Ngã-


Có người viết “bản ngã, Cái tôi cũ, là hiện thân của Quỉ Sa-tan”. Câu nầy sai lầm. Nếu vậy thì sa tan đang có đến 7 tỉ sự hiện thân sao? Chỉ Antichrist mới là hiện thân của sa tan.
Con người có ba phần, thể, hồn và linh. Trước khi sa ngã, hồn con người là đầy tớ của linh. Linh cai tri thân thể qua trung gian hồn.
Trong hồn người có hai phần: 1/ chức năng, gồm có tâm trí, tình cảm và ý muốn.2/ sự sống của hồn hay hồn lực. Hồn là con người, là một thân vị vô tính, phải khuất phục tâm linh.
Sau khi con người ăn trái cấm, sa tan vào thân thể (nguyên sơ là vô tính), hòa trộn với nó và khiến thân thể trở thành xác thịt. Xác thịt không phải là thân thể, mà là thân thể sa ngã, hư hoại-. Xác thịt là những sự thực hành tội lỗi của thân thể. Thân thể khi ấy trở thành dụng cụ của sa tan. Thân thể không thể không phạm tội càng thêm.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

TỤC LỆ VÀ THỰC HÀNH CỦA LỄ GIÁNG SINH LÀ THỜ THẦN TƯỢNG---Cây Thông Nô-ên-
Người Scandinavi  Bắc Âu,trong thời kỳ tiền Cơ Đốc giáo thờ cây cối. Ở Ai Cập, cây chà là được mang vào trong nhà như một biểu tượng tôn giáo. Ở Rome, cây linh sam (tùng) được trang trí bằng đồ chơi để vinh danh ngày sinh nhật của sao Thổ; nến được buộc chặt vào cây để biểu thị sự trở lại của mặt trời với trái đất. Dân Druids vinh danh Odin (Woden) bằng cách buộc táo mạ vàng và các lễ vật khác trên cành cây. Người Đức đã sử dụng cây xanh để thờ cúng và tôn vinh vị thần yule và cũng  để kỉ niệm thần mặt trời phục sinh; họ đã mang nó vào trong nhà như một biểu tượng của sự may mắn. Trong Giê-rê-mi 10: 2-5, Chúa nghiêm cấm chúng ta học các phong tục vô ích và thờ ngẫu tượng của các quốc gia trong việc chặt cây và trang trí chúng trong nhà.- “"Chớ học đường-lối của các dân-tộc, Và đừng khủng khiếp vì các dấu-hiệu của các từng trời Mặc dầu các dân-tộc khủng khiếp vì chúng; Vì tập-quán của những dân-tộc ấy đều là ảo-tưởng; Bởi vì nó là gỗ đốn từ rừng, Sản phẫm từ những bàn tay của một thợ thủ-công với một dụng-cụ chặt-đẽo. "Chúng trang-trí nó bằng bạc và bằng vàng; Chúng đóng nó chặt bằng đinh và bằng búa Hầu cho nó sẽ chẳng lung-lay. "Chúng như con bù-nhìn trong cánh đồng dưa leo, Và chúng không thể nói; Chúng phải được khiêng đi, Bởi vì chúng không đi được! Đừng sợ chúng, Vì chúng không thể làm một điều gì hại, Chúng cũng chẳng có thể làm một điều lành nào."

NGUỒN GỐC CỦA GIÁNG SINH THUỘC VỀ NGOẠI GIÁO-Trong bài viết 'Giáng sinh', bách khoa toàn thư Công giáo tuyên bố: 'Trong những ngày đầu tiên của Giáo hội không có bữa tiệc nào như vậy. ... Giáng sinh không phải là một trong những lễ hội sớm nhất của Giáo hội ... 'Kitô hữu trong những ngày đầu không kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giêsu!”
Cơ Đốc nhân trong ba thế kỷ đầu tiên đã bị đàn áp vì đức tin của họ cho đến năm 325 sau khi Hoàng đế La Mã Constantine trong hội đồng Nicea xây dựng Tín điều Nicene, hợp pháp hóa hoàn toàn Cơ Đốc giáo, thậm chí biến nó thành tôn giáo nhà nước của Đế chế. Trong một nỗ lực để xoa dịu những người cải đạo danh nghĩa trên khắp các vùng lãnh thổ của La Mã, những người không muốn từ bỏ các bữa tiệc ngoại đạo của họ và làm cho họ kiên định với sự nghiệp của quốc giáo, Constantine đã áp dụng nhiều bữa tiệc tôn giáo và thực hành tôn giáo của các vị thần khác nhau vào Cơ Đốc giáo. Bất chấp sự phản đối của nhiều tín đồ trung thành chống lại bản chất ngoại giáo và phù phiếm mà ngày sinh của Chúa Jesus được tổ chức, một cuốn niên giám La Mã từ năm 354 sau Công nguyên đưa ra một tham chiếu rõ ràng đầu tiên vào ngày 25 tháng 12, ngày được tôn vinh bởi một số tôn giáo ngoại giáo, được coi là ngày sinh của Chúa Jesus.

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Ba Tôi Tớ Của Chúa- Ê-li, Áp-đia và A-háp-1 Các Vua 18: 5-13 TKTC, “Lúc đó A-háp nói với Áp-đia: "Hãy đi khắp xứ, đến tất cả các suối nước và tất cả các thung-lũng; có lẽ chúng ta sẽ tìm được cỏ và cứu sống ngựa và la, mà không cần phải giết một phần gia súc nào." Vì vậy, họ chia đất ra giữa họ để đi xuyên qua; một mình A-háp đi con đường nầy và một mình Áp-đia đi con đường kia. Bấy giờ, trong khi Áp-đia Ô-ba-đia đang trên đường, kìa, Ê-li gia gặp người, người nhận ra ông và cúi mặt mình xuống và thưa: "Có phải đây là ông, Ê-li, chủ của tôi?" Và ông nói với người: "Chính ta. Hãy đi, nói với chủ ngươi: 'Kìa, Ê-li có ở đây.'" 9Và người nói: "Tội-lỗi gì mà tôi đã phạm, để ông phó kẻ tôi-tớ nầy của ông vào tay A-háp để xử-tử tôi? Như GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ông sống, chẳng có một dân-tộc nào hay một vương-quốc nào mà chủ tôi đã chẳng sai đi tới để truy tìm ông; và khi họ nói: 'Ông ấy không có ở đây,' thì người bắt vương-quốc đó hay dân-tộc đó thề rằng họ đã không tìm được ông. Và bây giờ ông lại nói: 'Hãy đi, nói với chủ ngươi: "Kìa, Ê-ligia có ở đây."' Và sẽ xảy ra, khi tôi rời khỏi ông, thì Linh Đức GIA-VÊ sẽ đem ông đi đến nơi tôi không biết; thế là, khi tôi đến và nói cho A-háp biết và người không thể tìm được ông, người sẽ giết tôi, mặc dầu tôi-tớ nầy của ông đã kính-sợ Đức GIA-VÊ từ thời thanh-niên của tôi. Há chủ tôi đã chẳng được nói cho biết điều tôi đã làm khi Giê-sa-bên giết chết các tiên-tri của Đức GIA-VÊ, rằng tôi đã giấu 100 tiên-tri của Đức GIA-VÊ cứ 50 người trong một động, và cung-cấp cho họ bánh và nước, hay sao?”.

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

CẦU NGUYỆN-


"Trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; Ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 13 Đến sáng hôm sau, Ngài gọi các môn đồ đến và chọn mười hai người trong số họ, gọi là sứ đồ" (Lu ca 6:12-13).
"Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi"
(Ê-sai 65:24)
-
Đêm dài khi lạnh lẽo trên núi đá,
Chứng kiến nhiệt năng cầu nguyện Chúa ta.
-
Cầu nguyện là chiến trận. Có thể nào trong phòng nhóm hội thánh của chúng ta ngày nay có ghi câu "chúng tôi đang đấu vật trong sự cầu nguyện". Hội thánh chễnh mảng không biết chỗ cầu nguyện là nơi tranh chiến cùng các quyền lực của sự tối tăm.
Thậm chí cầu nguyện đòi hỏi sức mạnh vật lý; cầu nguyện làm hao mòn thần kinh; cầu nguyện bao gồm cả con người tín đồ. Cầu nguyện phải đứng ưu tiên. Cầu nguyện là then cài của chúng ta để khóa cửa ban đêm, là chìa khóa của chúng ta để mở cửa cho ban ngày. Cầu nguyện là sức mạnh. Cầu nguyện là sự giàu có. Cầu nguyện là sức khoẻ của linh hồn.

Bản Chất Được Đổi Mới
Tít 3:5, “Ngài cứu chúng ta, không phải vì việc công nghĩa mà chính chúng ta đã làm, bèn là theo sự thương xót Ngài, nhờ sự tắm rửa của sự tái sanh và sự đổi mới của Thánh Linh”.
Chúng ta ngợi khen Chúa vì, là tín đồ trong Đấng Christ, chúng ta đã được đem vào giai đoạn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, các tín đồ có bản chất thanh tẩy và đổi mới. Theo Tít 3:5, các tín đồ đã có bản chất thanh tẩy qua, “sự tắm rửa của sự tái sanh và sự đổi mới của Thánh Linh”. Chữ Hi lạp dịch là “sự tái sanh” ở đây là chữ khác với chữ “sanh lại” trong 1 Phiero 1:23. Chữ “sự tái sinh” trong Tít 3:5 ám chỉ sự thay đổi từ một tình trạng nầy đến tình trạng khác. Được sinh lại là khởi đầu sự thay đổi nầy. Sự tắm rửa của sự tái sinh bắt đầu với việc chúng ta được sanh lại và tiếp tục với sự đổi mới của Thánh Linh như diễn trình của sáng tạo mới của Đức Chúa Trời để làm cho chúng ta nên một người mới. 

Hai Con Đường


Mathio 7: 13-14,” "Hãy vào ngõ hẹp, vì ngõ rộng và đường lớn dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó thì nhiều. Song ngõ hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ tìm được thì ít.”
Luca 13:24, ““Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều kẻ sẽ tìm vào mà không thể được”..
Theo nguyên văn kinh thánh Hi lạp thì câu “dẫn đến sự sống” là “leading away into the life”—dẫn vào sự sống đời đời.
Tôi nghe một số người rao giảng rằng hai con đường nầy dẫn đến hai nơi là thiên đàng và hồ lửa diệt vọng. Nếu nhờ đi con đường chật hẹp khó khăn mà được vào thiên đàng thì sự cứu rỗi là do việc làm chớ không phải là sự ban cho của Chúa. Vì Epheso 2:8-9 nói rằng, “Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, ấy không phải từ anh em đâu, bèn là ban tứ của Đức Chúa Trời; cũng chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe khoang”. Thế thì hai kết cuộc, hai nơi đến của hai con đường nầy là đâu?

Cơ Nghiệp Đời Đời Của Tín Đồ


1 Phiero 1:4, “được cơ nghiệp không hư nát, không ô uế, không suy tàn, để dành cho anh em ở trên trời”
1 Phiero 1: 5, 9,, 13 “sự cứu rỗi sẵn sàng hiển lộ trong thời kỳ sau rốt- nhận được hiệu quả của đức tin anh em, là sự cứu rỗi hồn mình đặt hi vọng trọn vẹn nơi ân điển sẽ đem đến cho mình khi Jêsus Christ hiển hiện”-
1 Phiero 5: 1, 4, 10, “đồng dự phần trong vinh hiển sắp hiển lộ:-- anh em sẽ nhận được mão miện vinh hiển chẳng hề tàn héo.-- Đức Chúa Trời của mọi ân điển đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Christ”.
Qua sự tái sinh, chúng ta đã được sinh vào một cơ nghiệp mới. Theo 1 Phiero 1: 4, cơ nghiệp nầy không ở trên trái đất, nó được giữ trên trời. Dù cơ nghiệp nầy được giữ cho chúng ta trên trời, chúng ta có thể hưởng nó trên đất nầy ngay bây giờ. Cơ nghiệp thiên thượng, thần thượng, thuộc linh của chúng ta được gìn giữ trên trời, song le nó liên tục được truyền đạt vào tâm linh chúng ta để chúng ta tận hưởng.
• Không hư nát:

Mùa Gặt Lúa Mì


Khải thị 14:1-6, “Tôi lại thấy, kìa, Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người, đều có danh của Ngài và danh của Cha Ngài ghi trên trán mình. 2 Tôi nghe một tiếng từ trời như tiếng nhiều dòng nước, như tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe đó lại như tiếng đàn cầm của kẻ gảy đàn cầm mình vậy. 3 Chúng hát một bài ca mới trước ngai, và trước bốn sanh vật cùng các trưởng lão; không ai học được bài ca đó, trừ ra mười bốn vạn bốn ngàn người đã được mua chuộc khỏi đất mà thôi. 4 Những lẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì vốn còn đồng thân. Hễ Chiên Con đi đâu thì họ cũng theo đó. Họ đã được mua chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con. 5 Trong miệng họ chẳng có lời dối nào, họ cũng không có tì vít gì.”

SỨC LỰC LẦN LẦN THÊM—

-
Thi thiên 84:5-7--Phước cho người nào được sức lực trong Chúa, Và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn! Đương khi đi qua trũng khóc lóc Nguyên-bổn rằng: trũng Ba-ca .Họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch; Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm; Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.
Psa 84:5-7- Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.
Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.
They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.
-
Sức lực lần lần thêm mãi mãi,
Cho ai lòng hướng đến Si-ôn,
Trũng sâu khóc lóc đầy mưa sớm,
Ra mắt Chúa Trời Đấng kính tôn.