Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

BA PHƯƠNG DIỆN SỰ HOÀ NHẬP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TỔNG KẾT VÀ CÁC TÍN ĐỒ ĐƯỢC TÁI TẠO (2)II.Phương diện thứ hai sự hoà nhập của Đức Chúa Trời được tổng kết với các tín đồ là cây nho thật—John 15:1-8, 16:
  1. Cây nho thật như là dấu hiệu của Đấng Christ tổng bao hàm là cơ cấu của Đức Chúa Trời đã  trải qua tiến trình và được tổng kết
  2. Các nhánh của cây nho là các tín đồ của Christ, những người theo bản chất là các nhánh cây ô liu hoang dã  và đã được tháp vào cây ô liu vun trồng (Rô. 11:17, 24) qua việc họ tin vào Christ (Giăng 3:15).Cả cây ô liu vun trồng và cây nho thật ngụ ý Christ. Do đó, đuợc tháp vào cây ô liu vun trồng là được tháp vào cây nho thật.

THỰC TẾ THUỘC LINH HAY MÊ CUỒNG-5CHƯƠNG 5
MÊ CUỒNG: CÁC LÝ CỚ VÀ SỰ GIẢI PHÓNG
Mọi sự mê cuồng  hay ám ảnh đều có lý cớ. Chúng ta sẽ cố gắng tìm ra vài lý cơ căn bản bằng cách nhìn cách chính xác xuyên qua Kinh Thánh.
Yêu mến sự tối tăm.
Dân chúng yêu mến sự tối tăm hơn sự sáng. Đây là lý cớ chính yếu của sự mê cuồng. Tình yêu bất chính thường như vậy khải thị sự lầm lạc của tấm lòng, do đó những người như vậy dễ bị mê cuồng, để tránh các sự khó khăn và cứu chính mình khỏi các hoạn nạn, họ không dám chạm mặt sự sáng nhưng tự an ủi mình rằng họ đúng mà. Dần dần họ thực sự tin họ đúng. Do đó họ bị mê cuồng. Các người Do Thái từ chối Chúa Jésus vì cớ họ đã yêu mến sự tối tăm hơn sự sáng (Giăng 3:19). Họ đã không có sự sáng vì họ cư trú trong bóng tối tăm.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Bộ Y Tế


 Tổ chức Y tế Thế giới là cơ quan chuyên ngành của Liên Hợp Quốc cho sức khỏe. Nó được thành lập vào năm 1948. Chủ đích của WHO, như quy định trong hiến pháp của nó, là đạt được mục tiêu làm cho  tất cả các dân tộc có thể có cấp độ cao nhất về sức khỏe. Sức khỏe, được quy định hiến pháp của WHO như là một tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh mặt thể chất, tâm thần và xã hội chớ không chỉ đơn thuần không có bệnh tật hay tai họa.

Vương quốc của Đức Chúa Trời


[higher.jpg]
Ma-thi-ơ 6:33 "Nhưng trước hết hãy lo tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ thêm cho các ngươi ".

Vương quốc của
Đức Chúa Trời là gì?

 "Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công nghĩa, bình an, và vui vẻ trong Thánh Linh." (Rô-ma 14:17). Vương quốc của Đức Chúa Trời không phải tự nhiên nhưng siêu nhiên.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Xuống Khỏi Cây Kiến thức về Thiện và Ác


[tree_climbing.jpg]
 Sách La Mã có 16 chương và chương 16 là các lời chào thăm từ Paul. Nếu chúng ta lấy 15 chương đầu và chia làm 2, mỗi nửa cuốn sách này có 7,5 chương. Bảy chương rưỡi đầu tiên có một sự mặc khải về cuộc hành trình của sứ đồ Phaolô tuột xuống cây kiến thức thiện và ác và 7,5 chương tiếp theo của Sách cuộc hành trình của sứ đồ Paul leo lên cây sự sống.

Leo Lên Cây Sự Sống


 [Tree+(2).jpg]
Đối nghịch của Luật pháp đức tin

Nếu bạn tuân thủ pháp luật, sẽ không có đức tin

Đối diện của công việc là
ân điển

Nếu bạn làm việc để xứng đáng được hưởng phước lành, ân sủng ngừng
tuôn chảy.

Đối nghịch của xác thịt là Đức Linh

Nếu bạn ở trong xác thịt của
mình, bạn không ở trong Đức Linh

25 Điều Đáng ghi Nhớ


[Christian_Fish.png]

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy được hướng dẫn đăng những lời ghi chú ở đây vì những lời này của Đức Chúa Trời là thực phẩm tốt cho con người linh (our spirit-man) của chúng ta. Chúng ta hãy thú nhận (Homo Logo) là nói cùng một điều mà Đức Chúa Trời nói về chúng ta ...! Chúng ta hãy xác định mình với Ngài. Chúng ta hãy dự tiệc và nuôi dưỡng người linh của chúng ta. Thánh Linh sẽ làm chứng cho sự thật rằng chúng ta thú nhận biến đi chúng ta từ vinh quang đến vinh quang!