Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

CUỘC CẢI CHÁNH CỦA ANABAPTIST

CUỘC CẢI CHÁNH CỦA ANABAPTIST

Những nhà cải chánh trong thế kỷ 16 được chia thành 3 nhóm. Thứ nhất, nhóm theo quan điểm cải chánh, hoàn toàn dựa trên Kinh thánh: Martin Luther, Zwingli, Calvin. Thứ hai, nhóm Anabaptist và những nhà cải chánh li khai, hoàn toàn phủ nhận truyền thống của Hội thánh và luôn mong muốn vương quốc Thiên hi niên sớm được hình thành trên đất. Thứ ba, nhóm theo chủ nghĩa cá nhân và phong trào Đức Thánh Linh cực đoan như Thomas Muntzer, Ridden John và trường phái Socinus.

CUỘC CẢI CHÁNH TẠI SCOTLAND

CUỘC CẢI CHÁNH TẠI SCOTLAND

Cuộc cải chánh tại Scotland ảnh hưởng tích cực đến việc thành lập Hội thánh Trưởng Lão, và trở nên trung tâm Trưởng Lão thế giới. Đây là điểm khác biệt với các cuộc cải chánh khác. Hội thánh Trưởng Lão Hàn Quốc được ảnh hưởng từ Scotland nhiều nhất. Do vấn đề địa lý và chính trị nên cuộc cải chánh tại đây xảy ra trể hơn so với Đức, Thụy Sĩ, và Anh. Scotland là một nước nhỏ nên thường bị Anh xâm chiếm. Để đánh đuổi kẻ thù, Scotland cần có sự liên minh nhiều cường quốc khác.

JOHN CALVIN VÀ CUỘC CẢI CÁCH TẠI GENEVA

JOHN CALVIN VÀ CUỘC CẢI CÁCH TẠI GENEVA

Cuộc cải chánh Geneva được thực hiện và hoàn thành do nỗ lực của Calvin. Lúc này cũng có nhiều nhân vật nổi tiếng: Rafael, Michelangelo, Spencer, William Shakespeare, Erasmus, Martin Luther, Zwingli…, nhưng trong số đó không có người nào ảnh hưởng đến lịch sử thế giới như John Calvin.

TÓM LƯỢC THƠ EPHESOTÓM LƯỢC THƠ EPHESO


    Thơ tín nầy diễn giảng cách đặc biệt về Hội thánh và tiết lộ Hội thánh trong 7 phương diện như sau: (1) Thân Thể Christ, sự đầy đủ, sự biểu hiện của Đấng đầy dẫy mọi sự trong mọi sự (1:23; 4:13); (2) Người Mới (2:15), một người tập thể, không chỉ có sự sống của Christ nhưng cũng có Thân vị Ngài; (3) Vương quốc Đức Chúa Trời (2:19), với

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

EVAN ROBERTS

EVAN ROBERTSTrong số tất cả những người có liên kết với cuộc phục hưng năm 1904, Evan Roberts là nổi tiếng nhất. Với 26  tuổi đầu,vào mùa thu năm 1904, ông lập tức đã trở thành một người nổi tiếng ở xứ Wales khi các tờ báo địa phương và quốc gia hằng ngày đăng tải tin tức về sự lan tràn của cuộc phục hưng.

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Khí hậu và thảo mộc Xứ Thánh


Khí hậu và thảo mộc

Tính chất tương phản trong vùng đất của Kinh Thánh càng được khẳng định gấp đôi khi nghiên cứu về khí hậu và thảo mộc ở đó. Cả hai yếu tố nầy phô bày mức độ tương phản cao trong vùng đất của Kinh Thánh.

Khí hậu

Khí hậu có thể được định nghĩa là những điều kiện phổ biến về nhiệt độ, lượng mưa, áp suất không khí trong một khu vực nào đó. Pa-lét-tin là một khu vực có khí hậu chuyển tiếp bao gồm bốn vùng thời tiết nổi bật.

Những Đặc Trưng Của Xứ ThánhVùng đất của Kinh Thánh, trong chiều kích lớn hơn, rõ ràng là đã được Chúa thiết kế cho mục đích thể hiện chân lý cứu rỗi. Mọi đặc trưng chủ yếu của nó phục vụ như những mảnh lớn của một bức tranh ghép hình mà những nét đan dệt khiến cho chân lý của Đức Chúa Trời dễ nhớ lâu dài hơn. Vị trí của Xứ Thánh trong việc kết nối ba lục địa, sự gần gủi với sa mạc và biển, cũng như tính đa dạng sinh học của nó đều góp phần tích cực vào việc nhấn mạnh chân lý cứu chuộc.

Địa Lý Xứ Thánh -4

Sa-ma-ri 


Nằm về phía bắc Giê-ru-sa-lem là phần lãnh thổ Sa-ma-ri , với khu liên hợp thủ đô tại Si-chem và thành phố Sa-ma-ri. Nằm dưới chân của vùng núi đôi Ga-ri-xim và Ê-banh là bàn thờ đầu tiên cho Chúa được xây dựng trong vùng đất nầy.

DÒNG HỌ HEROD

Herod the Great
Đa-ni-ên 11: 39  nói tiên tri mấy trăm năm trước về  việcc làm của Herod đại vướng. Herod nhìn nhận, chạy theo đế quốc , nên được đế quốc trọng dụng. “người sẽ ban thêm sự vinh hiển cho kẻ nào nhận mình. Người cho họ cai trị nhiều người, và chịu tiền bạc mà chia đất”. 

1.     Herod đại vương: (37 TC- 4 S.C.): Math.2: , Luca 1:5.
  Herod là họ của gia đình. Ông nội y là Antipas cai trị xứ Galilee, chết năm 78 T.C. Dòng họ nầy thuộc về Idumea, Edom của Esau. Cha y là Antipater, làm đại lý xứ Giu đê (47-43 T.C). Sau đó Herod đại vương làm vua chư hầu xứ Galilee vào năm 37 T.C. Mark Antony lập Herod đại vương lên ngai, và Caesar Augustus gia tăng các đặc quyền của ông.

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

TÁM PHƯƠNG DIỆN CỦA VƯƠNG QUỐC

Giêrusalem mới
Giê-ru-sa-lem mới


   Vương quốc là lãnh vực Đức Chúa Trời có thể vận dụng quyền làm Vua của Ngài. Có 8 phương diện của vương quốc như sau:

I.Vương Quôc Của Đức Chúa Trời:
   Giăng 3:3, 5,“Nếu người nào chẳng được tái sanh, thì không thể thấy được vương quốc Đức Chúa Trời”