Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Hiện Trạng Dân Chúa Ngày Nay—-
Thức ăn của người làm mắt con đui,
Sống trong đêm tối nhưng luôn vui cười,
Con không nhìn ra hội thánh biến chất,
Trở nên tôn giáo chết khô đê tồi.
-
Chúa ơi, con ăn giáo lí người ngoài,
Làm cho tai điếc kinh niên lâu ngày,
Linh Chúa phán qua hội thánh tươi mới,
Tâm con đờ đẫn, cứng xơ khổ thay!
-
Người ta ra lệnh chẳng tự nói năng,
Học bài có sẵn nói ra cho nhuần,
Tiếng Linh tươi mới không cảm biết,
Con không ý kiến nói năng như “thần”.
-
Con chết với Ngài là Đấng phục sinh,
Nhưng con sống động khi bệnh hội mình,
Vô nơi nhóm họp vang dội gào thét,
Nhưng con chết lặng trong giờ dưỡng linh.
-
Xin cho kẻ mù được thấy, Chúa ơi,
Điếc nghe, câm nói như bao con người,
Kích hoạt cho dân thánh Chúa sống động,
Xích xiềng tôn giáo bẻ tung kịp thời.
-
Tín đồ mà chết thật rất bẩn hôi,
Điếc câm khó biết Tân Lang lai hồi,
Biết bao thời triệu dồn dập xảy tới,
Ngạo mạn, hâm hẩm, vô tâm vẫn cười!
Minh Khải- 5-5-2016
Ca Khúc Đời Đời Của Hồn Tôi—


-
Chúa đang ở gần, Ngài kêu gọi,
Con mong nghe được tiếng thương yêu,
Thi hành ý Chúa không mệt mỏi,
Đổi đau thương nhận lãnh mão triều.
-
Chúa muốn con sớm hội ngộ Chúa,
Ngài là phần hưởng con muôn đời,
Bản chất Ngài khải thị từng bữa,
Cấu tạo trong con mãi không thôi.
-
Ô đại phúc thay ở bên Chúa,
Cõi đời đời thỏa mãn vô chung,
Ngày thấy Chúa là ngày hạnh phước,
Mọi gian truân cuộc sống qua rồi.
-
Ô thần ái trong Ngài con biết,
Vinh quang thần thượng bùng nổ ra,
Tầm mắt thỏa mãn điều chưa thấy,
Mão miện đời đời là Chúa mà.
-
Chúa minh chứng hi vọng sáng chói,
Ngài bên con hiện thực đời đời,
Bí mật của tình yêu vô đối,
Lòng trông mong thỏa mãn không thôi.
-
Làm sao con bỏ Ngài, hỡi Chúa,
Niềm vui nầy từ Chúa ban cho,
Hi vọng sáng chói Ngài đã hứa,
Đại phúc đời đời sẽ bất ngờ.
-
Sống với Chúa có đủ mọi sự,
Niềm vui thần thượng không bóng mây,
Trước tiên Cha ban Ngài mọi thứ,
Rồi đời đời thuộc về con hoài.
-
Con chờ và lao tác cần mẫn,
Phụng sự Ngài phước hạnh nơi đây,
Điều Chúa giao thi hành trọn vẹn,
Ý chỉ Ngài thân thiết hôm nay./.
MK. 5-5-2016
SÁCH MÁC BÀI 23Kinh thánh : Mác 7 :31-8 :26

CHỮA LÀNH NGƯỜI ĐIẾC VÀ CÂM
Trong 7 :31-37, chúng ta có trường hợp chữa lành một người điếc và câm. Trước chương 7, hầu hết những trường hợp chữa lành trong Phúc Âm Mác là những trường hợp chữa lành trọn vẹn một người. Chẳng hạn như  bà gia của Phi-e-rơ bị sốt rét (1 :30-31). Bà được chữa lành, và đó là sự chữa lành trọn vẹn một người. Một thí dụ khác về loại chữa lành này là chữa lành người bại (2 :3-12). Khi người bại được chữa lành, cả một con người trọn vẹn được chữa lành. Điều này đúng với việc tẩy sạch người phung (1 :40-45). Nhưng trong 7 :31-37, chúng ta không có việc chữa lành một người trọn vẹn ; thay vào đó, chúng ta có sự chữa lành môt số cơ quan đặc biệt. Thật vậy, tất cả những trường hợp chữa lành sau Mác chương 7 đều liên quan đến các cơ quan cụ thể, không phải là toàn thể con người. Những trường hợp chữa lành này chủ yếu thuộc về ba cơ quan : mắt, tai và lưỡi

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Quy Luật Dành Cho Dân Israel Mới-


-
Tôi không dám sánh mình với Gia-cốp, nhưng tôi đồng thanh với lời phát biểu của ông với vua Pha-ra-ôn ở Ai cập như sau: “Các năm của đời tôi thật ngắn ngủi và nhọc nhằn không được bằng các năm phiêu lưu của thân phụ tôi”.
Tôi sanh sau, đẻ muộn, kém thua các bậc tiền bối thuộc linh trong thời đại trước. Nhưng tôi trăn trở rất nhiều tại sao có lắm bậc trưởng thượng thuộc linh lại sa ngã. Nhiều người được lên cao trong địa vị, nổi tiếng trên địa cầu, thì không bao lâu sau đó lại sa ngã thảm thương. Người ta thường nói “mật ngọt chết ruồi”. lời khen ngợi quá đáng của ab5n sẽ giết chết nhiều tôi tớ Chúa đấy.
Bạn tôi ngậm ngùi gởi cho tôi bốn câu thơ:

Tiếng Gọi Của Chúa—


-
Ô tiếng năng quyền của Chúa đó,
Kêu gọi con lìa bỏ trần gian,
Xin ban âm hưởng dịu dàng,
Từ nơi thượng giới dẫy tràn lòng con.
-
Tiếng dịu ngọt trường tồn chưa biết,
Tỏ cho con tình tiết địa cầu,
Về thời qua mất mai sau,
Quyền năng tiếng Chúa trổi cao dường nào.
-
Không có tiếng ngọt ngào như vậy,
Nhân hiền, nghiêm túc mãi không thôi,
Thế nhân run sợ lặng hơi,
Tiếng thiên thượng ấy muôn đời oai nghi.
-
Đâu có âm thinh gì như vậy,
Cảm động lòng con mãi từng ngày,
Tiếng Ngài ràng buộc chắt thay,
Ân hồng thôi thúc lòng nầy hiến dâng.
-
Âm sắc tiếng Chúa hùng mạnh lắm,
Đã một lần đánh động linh con,
Bình an, sự sống tâm hồn,
Ách Ngài quyết chẳng nao sờn, Chúa ơi.
-
Chúa đã phán tuyệt vời tiếng ấy,
Khiến lòng con từ đấy yêu Ngài,
Chọn điều tốt nhất xưa nay,
Thiên ân giải phóng lạ thay cuộc đời.
-
Chúa muốn con mừng vui bước tới,
Bằng đức tin tuyệt đối tin Ngài,
Nhờ nghe tiếng Chúa xưa rày,
Am tri nỗi khổ tình Ngài hi sinh.
-
Vinh quang đó khó hình dung lắm,
Con mong ngày đó đắm mình vào,
Lối con vội vã lên cao,
Vào nơi an nghỉ nhiệm mầu sống vui.
-
Niềm tin con dựa lời Ngài phán,
Tâm hồn mong tiếp cận Chúa hoài,
Tâm tư xoay hướng theo Ngài,
Nghĩ về thượng giới tương lai chói ngời.
-
Dường như các thánh vui nhìn thấy,
Mọi điều thần thượng ấy thuộc mình,
Ngôi nhà vĩnh cữu vô hình,
Con đang tiếp cận trong linh hằng ngày./.
Nhật Minh—4-5-2016

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Lược Giải Sách Thi Thiên – 35-


-
Thơ Đa-vít làm
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi,
Hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi.
3 Xin hãy rút giáo, cản đường kẻ nào rượt theo tôi;
Hãy nói cùng linh hồn tôi: Ta là sự cứu rỗi ngươi.
4 Nguyện kẻ tìm giết mạng sống tôi phải bị hổ thẹn và sỉ nhục;
5 Nguyện chúng nó như trấu bị gió thổi đùa,
Cầu xin thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng nó đi!
7 Và vô cớ đào một cái hầm cho linh hồn tôi.
12 Chúng nó lấy dữ trả lành;
13 Còn tôi, khi chúng nó đau, tôi bèn mặc lấy bao,
Kiêng ăn ép linh hồn tôi,
Lời cầu nguyện tôi trở vào ngực tôi.
14 Tôi cư xử dường như là bạn hữu hay là anh em tôi;
15 Nhưng trong lúc tôi bị gian nan, chúng nó bèn nhóm lại vui mừng;
Những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng tôi, song tôi chẳng biết;
Chúng nó cấu xé tôi không ngừng.
17 Chúa ôi!... rút mạng sống tôi khỏi sư tử.
18 Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn,
Ngợi khen Ngài giữa dân đông.
24 Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, hãy đoán xét tôi tùy sự công bình của Chúa;
26 Phàm kẻ nào vui mừng về sự tai họa tôi,
Nguyện họ đều bị hổ thẹn và mắc cỡ;
27 Còn ai binh duyên cớ công bình tôi,
Nguyện họ đều reo mừng;
Nguyện họ thường nói không ngớt: Đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va thay!
Là Đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn.