Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

Chúa Dự Bị-


Sáng thế ký 22:14: "Áp-ra-ham gọi địa điểm đó là “Giê-hô-va Cung Ứng.” (Jehovah Jireh) Vì vậy, ngày nay người ta còn nói: “Trên núi của Đức Giê-hô-va điều ấy sẽ được cung ứng”
1 Samuel  23: 25-28- Sau-lơ và các thuộc hạ đi tìm Đa-vít. Người ta báo tin nầy cho Đa-vít, ông xuống chỗ tảng đá trong hoang mạc Ma-ôn. Khi hay tin, Sau-lơ đến đó truy đuổi Đa-vít.  Sau-lơ đi trên sườn núi bên nầy, còn Đa-vít và thuộc hạ đi sườn núi bên kia. Đa-vít vội vàng chạy trốn để thoát khỏi Sau-lơ. Nhưng khi Sau-lơ và các thuộc hạ đang bao vây để bắt Đa-vít và những người theo ông,  thì có một người đưa tin đến báo cho Sau-lơ: “Xin bệ hạ về gấp, vì người Phi-li-tin đang xâm lấn xứ sở.”  Sau-lơ ngưng truy đuổi Đa-vít để trở về đánh người Phi-li-tin. Vì thế, người ta gọi chỗ nầy là Tảng Đá Phân Rẽ"
-
Hỡi các thánh chớ nên run sợ,
Đừng ngã lòng tuyệt vọng đớn đau,
Hãy trông chờ sự giúp đỡ mới,
Khi Chúa Trời hiện đến nhiệm mầu.

Cơ Đốc Nhân-


Hạnh phước, tôn trọng là bằng chứng,
Tín đồ được trọng dụng, Chúa khen,
Đường anh đi lắm ưu phiền,
Những năm còn lại triền miên khổ sầu.

Tính cách vương giả đâu nào thiếu,
Chức năng tư tế biểu lộ hoài,
Mão triều tươi thắm lâu dài,
Niềm vui bất tận ngày ngày trào dâng.

Đức Chúa Trời chuyển động diệu kì-Thi-thiên 77:19: "Con đường của Chúa ở trong biển, Các lối của Chúa ở 
dưới nước sâu, Còn các dấu chân Chúa không ai thấy được".
-
Theo đường huyền nhiệm Chúa đi tới,
Nhiều linh công vô đối thi hành,
Đặt chân trên sóng biển xanh,
Cỡi trên giông bão hoành hành trần gian.

CÂY TRÁI MÙA THU-


Sáng 2:8-9: Sau đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một khu vườn tại Ê-đen,ở hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. 9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và ăn ngon.
Ê-sai 5:10-Một vườn nho khoảng bốn héc-ta(f) Chỉ sản xuất được hai mươi hai lít(g) rượu nho.
Giăng 15:6-Nếu ai không cứ ở trong Ta thì bị ném ra ngoài như cành nho và bị héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa thì nó cháy-
Lu-ca 13:6-7: Rồi Ngài kể ẩn dụ nầy: “Người kia trồng một cây vả trong vườn nho mình; ông đến tìm quả nhưng chẳng thấy quả nào.  Ông nói với người trồng nho: ‘Kìa đã ba năm nay ta đến hái quả nơi cây vả nầy nhưng chẳng thấy gì cả. Hãy đốn nó đi, tại sao để nó choán đất vô ích.
Ma-thi-ơ 15: 13- 13 Ngài đáp: “Cây nào Cha Ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi.
Giu-đe 1:12- họ là những cây không quả vào cuối thu, chết hai lần, bị nhổ bật rễ.
-

Đức Jehovah Cờ Xí- Jehovah Nissi-


Xuất hành 17:15: Môi-se lập một bàn thờ và đặt tên là “Giê-hô-va là ngọn cờ của tôi”.
1 Samuel 17:45-49: Đa-vít nói với tên Phi-li-tin: “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Y-sơ-ra-ên mà ngươi đã thách thức.  Hôm nay, Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ban thây của đạo quân Phi-li-tin làm mồi cho chim trời và thú rừng. Khắp thế gian sẽ biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Y-sơ-ra-ên,  và toàn thể hội chúng nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, Ngài sẽ phó các người vào tay chúng tôi.”  Khi tên Phi-li-tin đứng dậy, xông tới tấn công Đa-vít thì Đa-vít nhanh chóng chạy về phía trận tuyến để xáp chiến với tên Phi-li-tin. 49 Đa-vít thọc tay vào túi lấy một viên đá, rồi dùng ná ném trúng vào trán tên Phi-li-tin. Viên đá lọt thấu vào trán, làm cho Gô-li-át té úp mặt xuống đất.

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Cuộc Đời Chim Sẻ-Thi thiên 84:3- Ngay cả con chim sẻ còn tìm được một nơi để ở Và chim én còn kiếm được một chỗ để làm tổ đẻ con, Là nơi gần bàn thờ của Chúa-
Mathio 6: 26-Hãy xem loài chim trời: không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao?
-
Trong giông bão chim đảo điên quá,
Tổ ấm vỡ rồi sống lao đao,
Sóng cuồng dòng đời tuôn vô định,
Chim khổ sầu chao đảo thấp cao.