Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Hiệp một với Đức Chúa Trời trong việc Ngài khước từ thế giới nàyWatchman Nee và T.Austin-Sparks

Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi! Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ nầy khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Áp-ra-ham, là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao?” (2 Sử. 20:7)

Nhưng, hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi là tôi tớ Ta, còn ngươi, Gia-cốp, là kẻ Ta đã chọn, dòng giống của Áp-ra-ham, bạn Ta;”( Esai 41:8).

“Vậy là ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công nghĩa cho người;” rồi người được gọi là bạn hữu của Đức Chúa Trời.” (Gia 2:23).

Chúng tôi đã thông báo rằng trong các buổi nhóm tối, chủ đề của chúng tôi sẽ là: "Bước vào tấm lòng của Đức Chúa Trời", và khi chúng ta nói về trái tim của Đức Chúa Trời, chúng ta có ngụ ý tình bạn với Đức Chúa Trời, vì tình bạn ngụ ý  người nầy đã bước vào trái tim của người kia. Đó là vấn đề của mối quan hệ từ tấm lòng.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Sự Sống Ra Từ Sự Chết-Tôi muốn bắt đầu chủ đề dò xét này bằng lời của Martin Luther –

"Lý do con người có thể dễ dàng bị xúc phạm
là vì những hình dạng xấu xí của thập tự giá. Nó cho những người muốn an ủi, giúp đỡ, và chăm sóc những người khác là điên, hoặc những người tự hào về sự giàu có tuyệt vời của họ, sự công bình, dũng cảm, chiến thắng tội lỗi, cái chết, và mọi sự dữ, và về niềm vui của họ, sự cứu rỗi, và sự sống đời đời, tất cả trong khi những người này cùng thiếu thốn, yếu kém, gặp khó khăn, và bị khinh thường, ngược đãi và giết chết như những kẻ thù độc hại nhất của nhà nước và tôn giáo, không phải bởi đám đông hỗn độn nhưng bởi người dân chất lượng trong cả hai lĩnh vực chính trị và Giáo Hội. Họ tự coi mình đã làm cho Đức Chúa Trời sự phục vụ lớn nhất khi họ đã làm điều này. Và như vậy khi họ hứa hẹn phước lành vĩnh cửu cho những người khác, trong khi bản thân họ đang diệt vong cách thảm hại trong con mắt của thế giới, họ đang bị chế nhạo và bị buộc phải nghe: "hỡi bác sĩ, hãy chữa bệnh cho mình" (Luca 4:23)! Đây là nguồn gốc của các lời than phiền khắp các Thánh Vịnh: "Tôi là một con sâu và không phải là người, bị nhân loại khinh miệt  và loài người xem thường '(Thi. 22:6). 'Đừng xa tôi, cho khi các sự rắc rối gần, và không ai giúp đỡ "(Thi. 22:11).

Một Lần Nữa


krnica2.jpg

Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Còn một lần nữa, khỏi ít lâu nữa, Ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất, biển và đất khô.Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước, và những sự ao ước của các nước hầu đến; rồi Ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Đấng Chí Cao


Tôi đã nhìn vào sức mạnh của các từ ngữ tiếng Hebrew về chữ “chí cao. Chữ đó cuối cùng đề cập đến Đức Chúa Trời trong thiên hi niên nhưĐức Chúa Trời tối cao được biểu hiện khi đó, loại trừ những gì là giả tạo, là điều hiển nhiên. Đây là sức mạnh của một từ ngữ, sự loại trừ và tính ưu việt hơn tất cả những người khác, nắm giữ vị trí của một Đức Chúa Trời thật, nhưng cao quý và tối cao trong sự cai trị. Đức Giê-hô-va là, như chúng ta biết, Đức Chúa Trời, Đấng trong mối quan hệ với Israel, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời tối cao, Đấng cao nhất. Tuyên bố đầy đủ của danh hiệu nầy, và thời gian của nó, là trong Sáng thế ký 14:19, 20, 22. Các Kẻ thù của Israel hoàn toàn bối rối, và bị phó vào tay của ông Abraham, và người thừa kế của lời hứa đã được Ngài ban phước, Ngài sở hữu chủ trời và đất. Ngài là tối cao, và đã nắm lấy tất cả mọi thứ thành sở hữu của Ngài

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Công Tác Hoàn Tất Của Christ
Chúng ta không thể rao giảng đức tin  không rao giảng công việc đã hoàn thành của Ngài.

Chúng ta không thể rao giảng niềm hy vọng  không rao giảngcông việc đã hoàn thành của 
Ngài.


Chúng ta không thể rao giảng 
tình yêu  không rao giảng công việc đã hoàn thành của Ngài.

Một vài lời về Tam Vị Nhất ThểViệc áp dụng các chữ số cho vị thần thượng hay bất kỳ con người đạo đức nào vô lí. Chúng tôi không có ngụ ý là điều tương tự bằng sự hiệp nhất trong hình ảnh và trong tâm trí. Nhưng tôi phủ nhận rằng Đức Chúa Trời đã là, hoặc đã bao giờ có thể được, hay được cho thấy là một. Ngài là một, nhưng Ngài không bao giờ được tiết lộ là một. Ngài đã được tiết lộ là một khi tương phản với số đa số của các vị thần. Nhưng khi được tiết lộ là một, Ngài đã không được tiết lộ cách đầy đủ. Ngài luôn luôn tồn tại trong Tam Vị Nhất thể trong sự hiệp nhất-- không phải tôi giả vờ dò thấu được điều này, nhưng tôi biết điều đó, bởi vì, khi tiết lộ cách đầy đủ, Ngài được tiết lộ như vậy. Khi Ngài đã được tiết lộ như là một, Ngài đã không để cho bản thân mình  được tiếp cận, cẩn thận bày tỏ điều này, cư ngụ (như được biết đến) đằng sau tấm màn che. Tóm tắt, Ngài đã sử dụng các hình ảnh cảm biết được cách khác nhau để tỏ rằng Ngài không được biết, rằng ánh sáng thật đã không tỏa sáng, và rằng đường vào nơi chí thánh chưa biểu lộ.

CÁC TIÊU BIỂU TRONG GENESIS

Ficus rubiginosa Fruit Ficus rubiginosa
Webster định nghĩa tiêu biểu học về một người, một điều, hoặc sự kiện đều là làm biểu hiệu hoặc đại diện cho điều khác. Nói chung sự việc được hình dung trước trong tiêu biểu không phải là một con người suông, nhưng là  người-Trời. Các tiêu biểu của Cựu Ước có chức năng giống như các dụ ngôn trong Tân Ước. Chúngcác cửa sổ để làm sáng tỏ một số biểu hiệu hoặc đối tượng. Hãy xem xét các dụ ngôn của Matthew 13 và các lá thư gởi cho bảy hội thánh ở châu Á từ Khải thị 23.

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Genesis 22: 8

"Rồi cả hai cha con cùng tiếp tục đi”


 một huyền nhiệm tuyệt vời minh họa ở đây về : mầu nhiệm thập giá. Hai lần trong chương này chúng ta được nói rằng Abraham  cha,  Isaac là con trai,  cả hai người cùng đi với nhau đến nơi hy sinh, nơi  Con trai duy nhất (-- 11:17) đã được dâng hiến, mặc dù cuối cùng, như một người  cũng đã nói rất hay, "Đức Chúa Trời dung tha sự đau nhói trong trái tim của một người cha , nhưng Ngài không dung tha Con của Ngài."  Vì vậy, trong suốt tất cả các thời đại,  có thể  nói về Cha đời đời  Con  đời đời,  họ đã đi chung với nhau. Thập tự giá vẫn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Christ đã được phó cho cái hết bởi sự biết trước của Đức Chúa Trời. Sự cứu chuộc đã được lên kế hoạch  dự bị rất lâu trước khi tội lỗi ngẩng cái đầu  xấu xí của nó lên để làm hư hỏng cõi sáng tạo đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. Trải qua tất cả các thế kỷ, Đức Chúa Cha và Chúa Con đã bàn bạc với nhau liên quan đến sự cứu chuộc vĩ đại phải được thực hiện.

Sáng thế ký 1:1


Ban đầu Đức Chúa Trời đã sáng tạo các từng trời và địa cầu.

Thật là một lời giới thiệu tuyệt vời cho quyển Kinh Thánh được cảm thúc! Chúng ta không biết khi nào  trụ ra đời. Các nhà khoa học có nhiều ý kiến khác nhau  hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm, khi họ cố gắng xác định tuổi của thế giới. Nhưng kho quay nhìn trở lại quá khứ thật xa xăm như tâm trí con người có thể suy nghĩ  chúng ta phải đến chỗ đụng phải Đức Chúa Trời. Vũ trụ không phải là kết quả của cơ hội  quáng hoặc của các định luật nhất định không giải thích được của thiên nhiên. Đây là sản phẩm của một tâm trí bậc thầy. Một Đức Chúa Trời thể làm cho tồn tại. Vì Ngài phán, thì việc liền có;

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Khải Thị: Chương 17


  Hội thánh bội đạo

Ân Điển Trích dẫn


Trong chính Ngài, Đức Chúa Trời là tình yêu, qua Ngài, tình yêu được thể hiện, và bởi Ngài, tình yêu được định nghĩa và ân sủng  được khuếch đại ...

Cựu Ước được khải thị trong Tân Ước, Tân ước được giấu kín trong Cựu ước. Giêsu qua thập giá  Đấng Trung Gian. Nếu chúng ta không thể nhìn thấy những gì Giêsu đã làm, chúng ta không bao giờ có thể hiểu được Tân ước ... Khi chúng ta không nhìn ra Tân ước, chúng ta đã bỏ mất ân sủng của Ngài.

Hai Cây Trong Chúng ta


Khi chúng ta còn non trẻ trong Chúa, chúng ta có ít kiến ​​thức về hai cây nầy hoặc chúng ta có thể nói chúng ta thậm chí không quan tâm chúng. Chúng ta nhìn từ xa, hai cây này phát triển bên cạnh nhau, rất gần nhau. Nhưng khi con người linh của chúng ta được phát triển qua sự thức tỉnh của ân sủng Ngài, chúng ta được dẫn dắt gần hơn và gần hơn những cây này và khoảng cách giữa hai cây trở nên xa nhau. Đó là khi chúng ta theo hai cây mà chúng ta nhận ra rằng hai cây có một khoảng cách giữa chúng. Chúng rất khác nhau  ...