Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 16
Những Người Được Chứng Nhận Tốt-
-
Hê-bơ-rơ 11:32-39-Tôi còn nói gì nữa? Vì nếu tôi muốn nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các nhà tiên tri, thì không đủ thì giờ. 33 Những người ấy bởi đức tin đã chinh phục các vương quốc, thực thi công lý, nhận được những lời hứa, bịt mồm sư tử, 34 tắt ngọn lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, trở nên dũng cảm trong chiến trận, khiến quân ngoại xâm chạy trốn. 35 Có các phụ nữ nhận lại thân nhân mình từ cõi chết sống lại; có kẻ thà bị tra tấn mà không chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn. 36 Có những người khác bị chế giễu, đánh đập, lại còn bị xiềng xích và lao tù nữa. 37 Họ đã bị ném đá, bị cưa đôi, bị giết bằng gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc bằng da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp và ngược đãi. [r] IISu 2Sb 24:21 38 Thế gian không xứng đáng cho họ ở. Họ phải lưu lạc trong hoang mạc, trên núi cao, trong hang động, trong những hầm hố dưới đất. 39 Tất cả những người ấy dù đã được chứng nhận tốt nhờ đức tin, nhưng chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình.
-

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 16
Những Người Được Chứng Nhận Tốt-
-
Hê-bơ-rơ 11:32-39-Tôi còn nói gì nữa? Vì nếu tôi muốn nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các nhà tiên tri, thì không đủ thì giờ. 33 Những người ấy bởi đức tin đã chinh phục các vương quốc, thực thi công lý, nhận được những lời hứa, bịt mồm sư tử, 34 tắt ngọn lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, trở nên dũng cảm trong chiến trận, khiến quân ngoại xâm chạy trốn. 35 Có các phụ nữ nhận lại thân nhân mình từ cõi chết sống lại; có kẻ thà bị tra tấn mà không chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn. 36 Có những người khác bị chế giễu, đánh đập, lại còn bị xiềng xích và lao tù nữa. 37 Họ đã bị ném đá, bị cưa đôi, bị giết bằng gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc bằng da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp và ngược đãi. [r] IISu 2Sb 24:21 38 Thế gian không xứng đáng cho họ ở. Họ phải lưu lạc trong hoang mạc, trên núi cao, trong hang động, trong những hầm hố dưới đất. 39 Tất cả những người ấy dù đã được chứng nhận tốt nhờ đức tin, nhưng chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình.
-

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 15
Những Người Thắng Hội Thánh Lao-đi-xê- Khải 3:14-21
-
Con hãy viết cho thiên sứ (sứ giả) của hội thánh Lao-đi-xê: “Đấng A-men, Đấng làm nhân chứng thành tín và chân thật, là khởi nguyên của vạn vật Đức Chúa Trời sáng tạo. 15 Ta biết các công việc con; con không lạnh cũng không nóng; Ta ước gì con nóng hoặc lạnh hẳn thì hơn. 16 Vì con hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sắp nhổ con ra khỏi miệng Ta. 17 Vì con nói: ‘Ta giàu, ta đã làm nên giàu có, không cần chi nữa,’ nhưng con không biết mình cùng khốn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và lõa lồ. 18 Ta khuyên con hãy mua vàng tinh luyện bằng lửa của Ta để con được giàu có, mua áo xống tinh bạch để mặc vào và sự xấu hổ vì lõa lồ của con khỏi lộ ra, và mua thuốc nhỏ mắt để nhỏ vào mắt con ngõ hầu con thấy rõ.
19 Còn Ta, những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách và sửa phạt. Vậy, con hãy sốt sắng và ăn năn đi! 20 Này, Ta đứng bên cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào với người ấy; Ta sẽ ăn tối với người, và người với Ta.
21 Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, cũng như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai Ngài. 22 Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh!”
-
Lịch sử đế quốc La mã ghi lại sự kiện khi thành phố Lao-đi-xê bị động đất, nhưng họ từ chối sự tài trợ của chính phủ trung ương. Họ nói họ có đủ khả năng tái thiết thành phố  mình.
Nhiều nhà giả kinh ứng dụng kinh nghiệm hội thánh Lao-đi-xê cho hội thánh Anh em tây phương và đông phương sa ngã. Điều đó là đúng. Nhưng theo một diện khác, tình trạng hội thánh nầy ứng dụng cho tình trạng các hội thánh trên mặt đất trước ngày Chúa tái lâm, là thời kỳ hiện nay của chúng ta.
1.“‘Ta giàu, ..không cần chi nữa”—“hãy mua vàng tinh luyện bằng lửa của Ta để con được giàu có”.
Tại một số quốc gia trong thời kì bắt bớ đạo trước đây, một trang kinh thánh phải mua cách lén lút bằng chiếc nhẫn cưới, một sách trong Kinh thánh bằng giá trị con dê. Ngày nay Kinh thánh in ấn thừa mứa, sách vở bài giảng qua các phương tiện hiện đại trở nên quá thừa thải, nên dân Chúa trở nên tự mãn, lương tâm chai lì, tâm linh cùn mằn không còn biết đói khát Lời Chúa nữa. Thái độ tự kiêu, tự hào, tự đại về sự giàu có giáo lí là phố biến. Nhưng họ chỉ có giáo lí, nắm văn tự khô khan, chứ không có vàng ròng lẽ thật, không có sự khải thị tươi mới, nên thực ra họ rất nghèo khó về thuộc linh.
2.”Con không biết mình ...đui mù và lõa lồ. Ta khuyên con hãy mua áo xống tinh bạch để mặc vào và sự xấu hổ vì lõa lồ của con khỏi lộ ra”.
Kẻ kiêu ngạo không hề thấy tình trạng thật của mình mà chỉ sống trong sự hoang tưởng.
Những chiếc bình Chúa dùng đều được Ngài che giấu, nên dân bàng quang khó mà nhận biết họ. Những tín đồ xác thịt nông cạn để lộ chân tướng bản ngã mình mà không có áo xống tinh sạch do tậu mua bằng giá đắt đỏ để mặc vào.
3. “Mua thuốc nhỏ mắt để nhỏ vào mắt con ngõ hầu con thấy rõ”.
Ê-xê 1:18-“Vòng bánh xe to lớn và dễ sợ; cả bốn vòng bánh xe đều đầy mắt chung quanh” Khải 4:6. “Giữa ngai và quanh ngai có bốn sinh vật trước mặt và sau lưng đầy những mắt”. Khi Chúa chuyển động, các sinh vật, ngụ ý tân sáng tạo của Ngài đều đầy mắt. Mặt trước sau, trong ngoài, trên dưới đều đầy mắt, giúp cho những người đó  thấy và hiểu tất cả.
Bạn có thị lực như vậy chăng? Hãy mua thuốc xức mắt của Chúa. Đáng thương cho nhưng người không thấy gì, hay thấy một nữa, hay loạn thị thuộc linh. Không thấy gì hoặc thấy theo góc độ sai lầm đều không thể có khả năng đắc thắng tình trạng hâm hẩm, kiêu căng của hội thánh Lao-đi-xê hiện nay được.
Kết luận:
Tóm lại nếu bạn không trả giá đắt để mua vàng, mua áo, mua thuốc mắt, bạn không thể được đậu vào nước ngàn năm. Bạn chỉ bị quăng vào nơi kỉ luật khóc lóc nghiến răng, rồi sau đó mới vào thiên đàng, vào thành thánh đoàn tụ với toàn thể hội thánh của Chúa trong cõi đời đời.
Minh Khải- 7-9-2016


NHÂN VẬT THÁNH KINH—37
Absalom-- Người Mẫu Cấp Quốc gia

Để mở đầu cho bài nầy, tôi có 4 dòng thơ như sau:
“Thực tâm không muốn giết cha,
Áp-sa-lôm chỉ ba hoa khoe tài;
Con người tham vọng, đẹp trai,
Vung tay cho cả nước say tài mình”.
-
Theo 2 Samuel 3:2-3, trong khi trị vì tại Hếp-rôn, David có cưới người vợ thứ ba là Ma-a-ca. Nàng là công chúa của vua Thanh Mai, xứ Ghê-ru-sơ, một đất nước nằm về phía đông bắc hồ Ga-li-lê. Ma-a-ca sinh cho David người con trai thứ ba  là Áp-sa-lôm.

NHÂN VẬT THÁNH KINH—36
Hai Nhà Vua Ích Kỷ Rô-bô-am Và Giê-rô-bô-am-
-
Toàn bộ lịch sử quốc gia Israel trong Cựu ước từ vua Sau-lơ, vua đầu tiên cho đến Sê-đê kia, vua cuối cùng, chỉ có 41 vị vua tất cả. Theo ánh sáng Kinh thánh, nhà Israel tiêu biểu Hội thánh Tân ước, và các nhà vua của họ tượng trưng các người chăn bầy, các mục tử trong hội thánh Chúa hôm nay.
Mấy ngày qua khi đọc sách Các Vua thứ nhất, tôi được ấn tượng về hai vị vua sống trong bước ngoặt lịch sử của Israel là vua Rô-bô-am và vua Giê-rê-bô am.
1.       Vua Rô-bô-am:
Rô-bô-am là ai và tính cách ông như thế nào? 1 Các Vua 14:21 nói khi Rô-bô-am lên ngôi, ông đã 41 tuổi. Mẹ ông là Na-a-ma, một phụ nữ ngoại đạo, người Am-môn. 2 Sử ký 9:30 nói Sa-lô-môn trị vì 40 năm, vậy thì Rô-bô-am đã ra đời một năm trước khi Sa-lô-môn lên ngôi. Con gái Pha-ra-ôn Ai-cập là vợ chính thức của Sa-lô-môn, nhưng có thể Na-a-ma là tình nhân của ông, khi vua David còn sống.

NHÂN VẬT THÁNH KINH--35
Nghệ Thuật Chối Quanh Điêu Luyện Của A-rôn-
-
Xuất 4:14, “Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Môi-se mà phán rằng: Có phải A-rôn, người Lê-vi, là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đương đi đến đón ngươi kia; khi thấy ngươi, chắc sẽ vui mừng trong lòng”.
Xuất 32:1-6, 21-25,” Dân chúng thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng: Nào! Hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Môi-se nầy, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi.  A-rôn đáp rằng: Hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta.  Hết thảy đều lột vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho A-rôn; người nhận lấy nơi tay họ, và dùng đục làm thành một bò con đúc. Dân chúng nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên! Nầy là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập.  A-rôn thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó; đoạn, người la lên rằng: Sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va!  Sáng mai dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và lễ thù ân; ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi—

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 26-
Tám Phương Diện Của Vương Quốc
-
Tôi nhận thấy đa số tín đồ chưa phân biệt được thiên đàng với thiên quốc, chưa hiểu thấu đáo nước trời và sự sống đời đời là gì. Vương quốc là lãnh vực cai trị của Đức Chúa Trời, thiên đàng là nhà của Ngài. Lẽ thật về vương quốc khá phức tạp. Ước mong các bạn nắm vững được các yếu điểm về vương quốc như sau- MK 13-9-2016
-

   Vương quốc là lãnh vực Đức Chúa Trời có thể vận dụng quyền làm Vua của Ngài. Có 8 phương diện của vương quốc như sau:
I.Vương Quc Của Đức Chúa Trời:
   Giăng 3:3, 5,“Nếu người nào chẳng được tái sanh, thì không thể thấy được vương quốc Đức Chúa Trời

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 25 -
Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
Tín đồ thích tạo nên sự công nghĩa bản thân-
-
Công 2:37- Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?”
Công 16: 30- Đề lao …hỏi rằng: “Thưa hai ông, tôi cần phải làm gì để được cứu?”
Bản tính độc lập, tự túc của con người lúc nào cũng muốn làm cái gì đó để làm Đức Chúa Trời hài lòng. Dân chúng nghe Phi-r-rơ vào ngày Ngũ tuần và viên đề lao thành Phi-líp, cũng như  cả triệu Cơ đốc nhân khác hiện nay cũng đều muốn làm gì đó cho Chúa.
Công 2:37- Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?”
Công 16: 30- Đề lao …hỏi rằng: “Thưa hai ông, tôi cần phải làm gì để được cứu?”
MK- 12-9-2016

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 24 -
Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
Tín Đồ Nên Làm Theo Luật Pháp Cựu Ước Không?
-
Dân kỉnh kiền của Chúa hôm nay luôn luôn muốn làm theo luật pháp cựu ước, làm theo văn tự quá khứ mà Chúa đã ban cho. Họ không biết luật của Linh sự sống trong Christ Jesus.
Trong cuộc sống của mình, Chúa Jesus đã tuân hành đầy đủ bộ luật cựu ước, đáp ứng mọi đòi hỏi của Đức Chúa Trời thay cho chúng ta. Ngài cũng đã chết để thủ tiêu các đòi hỏi đó đối với tín đồ, cho nên tín đồ không còn bổn phận vâng giữ luật pháp Cựu ước như một việc làm để lấy đó làm vui lòng Đức Chúa Trời.
Galati 3: 10- che12p, “ Vì hễ ai lấy công việc của luật pháp làm căn cứ thì mắc rủa sả rồi, bởi có chép rằng: “Đáng rủa sả thay là kẻ không giữ theo mọi sự đã chép trong sách luật pháp”. Chúa đã giải phóng chúng ta khỏi sự đòi hỏi của luật pháp, nhưng nếu ai ngày nay còn làm theo luật pháp là bị rủa sả, vì kẻ  ó không có thể đủ khả năng vâng giử trọn vẹn luật pháp được.
Đại đa số tín đồ lầm lẫn, không hiểu Kinh thánh, nên cố lấy việc làm luật pháp để làm vui lòng Chúa. họ không biết luật của sự sống trong Christ Jesus, qua đó chúng ta sẽ sống nếp sống cao hơn tiêu chuẩn đạo đức của luật cũ.

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 23 -
Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
-
Những Lời Tiên Tri Không Xảy Ra-
-
Một mục tử nọ dẫn vài tín đồ mình đến trước một tòa nhà cao lớn đồ sộ và nói với tín đồ, “Chúa đã phán với tôi rằng ít ngày nữa đây người ta sẽ giao tòa nhà nầy cho tôi để làm trụ sở trung tâm hầu việc Chúa”. Nhưng hơn 30 năm rồi, lời tiên tri đó vẫn chưa xảy ra và mục tử đó  vẫn còn quản nhiệm một hội thánh nọ.
Tôi không chế nhạo những tín đồ tuyên bố rằng đã nghe tiếng Chúa phán hứa nầy nọ. Điều cốt yếu là tiếng mà họ đã nghe có phải là tiếng của Chúa hay tiếng ma quỷ giả mạo tiếng Chúa.
Giê rê mi 23:16 chép, “CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Đừng nghe lời các tiên tri ấy nói với các ngươi, Chúng cho các ngươi nghe toàn chuyện phù phiếm, Chúng nói lên cảnh tượng tâm trí chúng suy ra, Chứ không do miệng CHÚA phán dạy”.

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 22-
Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
Tín Đồ Chân Thật-
-
Các tín hữu trong Đấng Christ đã được Đức Chúa Trời tam nhất  tạo ra theo hình ảnh của Ngài như những con người ba phần với một linh, một hồn, và một thân thể, làm chiếc bình của Đức Chúa Trời để chứa đựng Ngài, bày tỏ Ngài, đại diện cho Ngài, và trị vì thay cho Ngài trên mọi tạo vật. Tại thời điểm sáng tạo, Đức Chúa Trời đã không đặt sự sống và bản chất của Ngài vào con người. Ngài chỉ tạo ra một tâm linh trong con người để linh con người có thể tiếp nhận được Đức Chúa Trời thể Linh vào anh ta làm sự sống. Nhưng con người đã sa ngã dưới sự cám dỗ của Satan. Con người đã không tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời; đúng hơn, anh ta đã bị Satan làm hư hoại, mang bản chất tà ác của Satan và được cấu thành một tội nhân.
Bởi vì điều này, chính Đức Chúa Trời đã trở thành một con người và khoác lấy xác thịt của con người sa ngã. Tên của Con Người này là Giêsu Christ, Đấng ở trong xác thịt của Ngài, đã chết thay cho con người và cứu chuộc con người khỏi các tội lỗi của anh ta, chấm dứt  tội nhân cùng với Satan, thế giới, và sự sáng tạo cũ. Sau cái chết của Ngài, toàn bộ thân vị của Ngài đã được sống lại, và trong sự sống lại, Ngài được chuyển đổi thành Linh ban sự sống. Như vậy, Ngài ngự vào các tội nhân, là những người  tin tưởng và tiếp nhận Ngài và trở nên một với họ. Do đó Ngài tái tạo họ trở thành con cái Đức Chúa Trời và các chi thể của Ngài, làm cho họ hiệp một với Ngài, và hợp thành Thân Thể hữu cơ của Ngài, đó là hội thánh, sự đầy đủ của Ngài như biểu hiện tập thể của Ngài.

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 21- 
Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
Trên Thân Thể Hay Trong Tâm Linh Tín Đồ?
-
Trước tình trạng lầm lẫn của dân Chúa về phép lạ, dù ngày hôm nay được Chúa thúc giục, nhưng tôi cảm thấy miển cưỡng viết bài nầy, vì biết rằng nó sẽ chạm đến các anh em thân yêu trong Chúa.
Thập niên 80 của thế kỉ trước là bản lề chuyển đồi và mảnh đất sinh sản nhiều người lãnh đạo của các loại hội thánh ngày nay.
Sau năm 1975, giáo hội Công giáo tại Vn có phòng trào linh ân, mở đường nhiều giáo dân trở về nguồn Kinh thánh, nhưng họ đem theo dấu kì phép lạ giả mạo. Do ảnh hưởng của cuộc phục hưng 1960 ở Indonesia và hội Ngũ tuần, nên rất nhiều thanh niên Tin lành cũng nhiễm phong trào linh ân không đúng kinh thánh. Đó là nói tiếng là vô nghĩa và trau dồi cách tiếp xúc Chúa bằng các cơ quan thân xác của mình, thay vì sử dụng tâm linh để gặp Ngài. Có một số người, mà ngày nay đang là thủ linh của các hội thánh, kể cả các hội thánh Anh em Đông phương, đã chia sẻ những kinh nghiệm gặp Chúa của họ cách trực tiếp với tôi như sau:

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 20-
Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
-
Năm Loại Luật pháp trong Kinh thánh
-
Luật là gì? Luật là nguyên tắc hành động, là qui trình chi phối con người và mọi loài sự sống hay vạn vật như các hành tinh. Vạn vật, từ loài thảo mộc, động vật đến các nguyên tử, thiên hà đều được Đức Chúa Trời lập trình cho chúng nó phải sinh trưởng, vận hành trong qui luật nào đó. Kinh thánh cũng nói đến những luật khác như luật của các từng trời—“ Ngươi có biết luật (ordinance, manner) của các từng trời sao? Có thể lập chủ quyền nó dưới đất chăng?- (Gióp 38:33). Trong bài nầy tôi chỉ bàn luận về năm loại luật có ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của tín đồ, vì tôi thấy đại đa số tín đồ lầm lẫn các loại luật pháp nầy.
Đức Chúa Trời không bị luật nào chi phối, nhưng vạn vật đều bị chi phối theo nguyên tắc, qui trình, qui luật mà Ngài đã cài đặt trong chúng nó khi Ngài sáng tạo ra chúng nó. Sự sống càng cao năng lực của qui luật càng lớn.

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 19-
Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
Năm Loại Tha Thứ Dành Cho Cơ Đốc Nhân-
-
   Kinh thánh khải thị công việc cứu chuộc của Đấng Christ trên thập tự giá, đổ huyết ra, có hiệu quả đời đời. Ê-phê-sô 1:7 chép, “Trong Con ấy chúng ta được sự cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha thứ các sự quá phạm của chúng ta, theo sự giàu có của ân điển Ngài”. Kinh Tân ước nói đến 5 loại tha thứ dành cho Cơ Đốc nhân. Chúng ta phải phân biệt 5 loại tha thứ nầy, nếu không, chúng ta sẽ lầm lẫn về các sự dạy dỗ minh bạch trong Kinh thánh, nhất là sẽ rơi vào sự dạy dỗ về ngục luyện tội. Nhưng nói đúng ra, thì tín đồ Cái chánh không thể tin giáo lý về ngục luyện tội, nhưng lại không chấp nhận sự trừng phạt tín đồ trong nơi khóc lóc và nghiến răng, sau khi Chúa Jêsus tái lâm.

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 24 -
Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
Tín Đồ Nên Làm Theo Luật Pháp Cựu Ước Không?
-
Dân kỉnh kiền của Chúa hôm nay luôn luôn muốn làm theo luật pháp cựu ước, làm theo văn tự quá khứ mà Chúa đã ban cho. Họ không biết luật của Linh sự sống trong Christ Jesus.
Trong cuộc sống của mình, Chúa Jesus đã tuân hành đầy đủ bộ luật cựu ước, đáp ứng mọi đòi hỏi của Đức Chúa Trời thay cho chúng ta. Ngài cũng đã chết để thủ tiêu các đòi hỏi đó đối với tín đồ, cho nên tín đồ không còn bổn phận vâng giữ luật pháp Cựu ước như một việc làm để lấy đó làm vui lòng Đức Chúa Trời.
Galati 3: 10- che12p, “ Vì hễ ai lấy công việc của luật pháp làm căn cứ thì mắc rủa sả rồi, bởi có chép rằng: “Đáng rủa sả thay là kẻ không giữ theo mọi sự đã chép trong sách luật pháp”. Chúa đã giải phóng chúng ta khỏi sự đòi hỏi của luật pháp, nhưng nếu ai ngày nay còn làm theo luật pháp là bị rủa sả, vì kẻ  ó không có thể đủ khả năng vâng giử trọn vẹn luật pháp được.
Đại đa số tín đồ lầm lẫn, không hiểu Kinh thánh, nên cố lấy việc làm luật pháp để làm vui lòng Chúa. họ không biết luật của sự sống trong Christ Jesus, qua đó chúng ta sẽ sống nếp sống cao hơn tiêu chuẩn đạo đức của luật cũ.