Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Tân Jerusalem- 10

 Flowers, river and mountains Stock Photography
NHỮNG NGUYÊN TẮC THUỘC LINH VÀ NHỮNG
NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA JERUSALEM MỚI-
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NẾP SỐNG HỘI THÁNH
ĐỊA PHƯƠNG THỰC TIỄN NGÀY NAY (8)

VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA THÀNH PHỐ (1)
(1 Cor. 3 :12 ; Khải 3 ;18 ; Sáng 2 :11-12)

Tân Jerusalem -9

Beautiful rhododendron flowers and Bucura mountain lakes,Retezat mountains,Romania Royalty Free Stock Photography

NHỮNG NGUYÊN TẮC THUỘC LINH VÀ NHỮNG
NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA JERUSALEM MỚI –
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NẾP SỐNG HỘI THÁNH
ĐỊA PHƯƠNG THỰC TIỄN NGÀY NAY (7)

THÀNH PHỐ CÓ MƯỜI HAI CỔNG (1)
(John 10:7,9); 14: 6b; 3:3,5; Eph. 2:18: Roma 5:2; Pet. 1:10-11)

Tân Jerusalem -7

NHỮNG NGUYÊN TẮC THUỘC LINH VÀ NHỮNG
NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA JERUSALEM MỚI –
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NẾP SỐNG HỘI THÁNH
ĐỊA PHƯƠNG THỰC TIỄN NGÀY NAY (5)
THÁNH HÓA
(1 Thes. 5:23)
Kính thánh gọi Babylon là thành phố lớn, còn Jerusalem là thành phố thánh: “Và tôi đã thấy thành thánh, Jerusalem Mới, xuống từ trời từ Đức Chúa Trời, được sửa soạn  như một cô dâu trang sức đợi chồng mình”. (Khải 21:2). “Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cô dâu, vợ của Chiên Con. Rồi thiên sứ ấy đã đem tôi đi trong linh lên một ngọn núi cao lớn và chỉ cho tôi thấy thành thánh Jerusalem, xuống từ trời từ Đức Chúa Trời, có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ánh sáng của thành giống như một viên đá rất quí, giống như một viên bích ngọc, trong suốt như pha lê” (cc.9b-11). Trong chương 17, chúng ta nhìn thấy sự tương phản: “Và một trong bảy thiên sứ cầm bảy bát đã đến nói với tôi rằng: Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy sự thẩm phán đại kỹ nữ ngồi trên dòng nước. Rồi thiên sứ ấy đã đem tôi đi trong linh vào trong đồng vắng; và tôi thấy một người đàn bà ngồi trên một con thú màu đỏ tươi, đây những danh hiệu phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng. Và người đàn bà mặc trang phục màu tía và màu đỏ tươi, mạ vàng, đá quý và ngọc trai, tay cầm một cái chén vàng đầy các sự gớm ghiếc và những điều ô uế sự gian dâm của nó. Và trên trán bà có ghi một danh: HUYỀN NHIỆM, BABYLON LỚN, MẸ CỦA CÁC KỸ NỮ VÀ NHỮNG SỰ KINH TỞM TRÊN ĐẤT” (Khải 17:1-5) Cuối Kinh Thánh, chúng ta nhìn thấy hai thành phố, Babylon và Jerusalem mới. Babylon là thành phố xa xưa, là thành phố mà bắt đầu với sự xây dựng tháp Babel và đã kết thúc trong sự lộn xộn, vì mỗi người đã nói một ngôn ngữ khác nhau. Kết quả là sự chia rẽ, tản lạc và lộn xộn, và Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta về thành phố này: “Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi Babylon, để các ngươi không dự phần vào tội lỗi của nó và không nhận lấy các tai họa của nó” (Khải 18:4) Một kỹ nữ không thể là thánh; bà ta không có nguyên tắc nào cả và cởi mở đối với tất cả mọi điều và có nhiều mối liên hệ. Ngược lại với người đàn bà này là cô dâu trung thành chồng mình và chỉ có một mối liên hệ với chồng.

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Tân Jerusalem- 6

NHỮNG NGUYÊN TẮC THUỘC LINH VÀ NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA JERUSALEM MỚI – KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NẾP SỐNG HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG THỰC TIỄN NGÀY NAY (4)
HỘI THÁNH – BỘT MỚI
Vì là Jerusalem mới, mọi điều cũ phải tan biến đi. Chúa làm mọi sự nên mới, một sự sáng tạo mới ( 2 Cor 5:17), bột mới (1 Cor 5:17). Bột mới là một hình ảnh dành cho người mới, và chính Chúa là bột mịn không men. Nếu chúng ta loại sạch men cũ, Chúa sẽ được biểu lộ. Men là tội lỗi, chẳng hạn như sự gian dâm, tham lam, cãi lẫy, ganh ghét , tranh chấp… Tại Corinth còn có cả một tội lỗi kinh khủng mà ngay cả người vô tín cũng lên án, và hội thánh tại Corinth đã thấy là cần phải loại điều đó ra. Paul đã phải quở trách người Corinth vì thái độ dung túng của họ đối với người anh em tội lỗi này.

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Phương Cách Sùng Đạo Của Con Một Chúa Cha


 Jesus on the Cross

Trong cuộc sống của Ngài, trong lời nói của Ngài và tất cả mọi thứ, Ngài bày tỏ và thể hiện Chúa Cha khi Ngài từ trời bước xuống bước đi giữa chúng ta, Con Một của Chúa Cha, từ chối tất cả mọi thứ gì là tôn giáo.

Tôn giáo xảy ra khi loài người, trong một số phương cách, chạm vào hoặc giải thích những việc của Đức Chúa Trời Cha.

Điều gì nếu ...?

Image result for picture of the man gives alms to the poors

Điều gì nếu ... tất cả các nhà thờ và các giáo phái ở Mỹ bán tất cả các tòa nhà của họ, tất cả các trường học của họ, tất cả các bất động sản của họ, tất cả các phương tiện truyền thông truyền hình và tài sản của họ, tất cả các nhà xuất bản của họ, sau đó đi ra đường với tất cả số tiền đó và cho người đói ăn, xây nhà cho người vô gia cư, an ủi những người nghèo, mặc quần áo kẻ trần truồng, dựng lên tất cả các gia đình bị tổn thương là những người chỉ cần giở một chân lên?

Phi-e-rơ - 2 Việc chuyển đổi

Việc chuyển đổi  

Chúng ta đã thấy rằng Phi-e-rơ, là người đầu tiên trong số mười hai Sứ đồ, đại diện cho sự liên kết giữa cựu Israel, những người phá hỏng nước Đức Chúa Trời, và Israel mới, những người thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói với người Do Thái xưa, ở đỉnh cao của thời kỳ Ngài rằng: "Bởi vậy, Ta nói cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, giao cho một dân sanh hoa lợi của nước đó" (Mathio 21:43). Phi-e-rơ đại diện cho sự chuyển đổi đó, và trong một cách rất thực tế là liên kết giữa hai nước.

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Tân Jerusalem--5

NHỮNG NGUYÊN TẮC THUỘC LINH VÀ NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA JERUSALEM MỚI – KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NẾP SỐNG HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG THỰC TIỄN NGÀY NAY (3)
(Epheso 5:22-27)
ĐẤNG CHRIST – LÀ ĐẦU TRÊN TẤT CẢ
Thư Epheso, một bức thư nói về hội thánh, đã bày tỏ trong chương thứ nhất rằng Đức Chúa Trời đã đặt Đấng Christ của Ngài trên mọi sự cho hội thánh. Điều nay chỉ cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời có ý định đối với hội thánh. Sau khi chúng ta đã nói Zion là lĩnh vực cai trị của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng hiểu tại sao Paul bắt đầu bức thư của mình như vậy. Đấng Christ trên tất cả và mọi sự ở dưới chân Ngài. Mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời là vào lúc các thời kỳ đầy đủ, muôn vật sẽ qui tụ dưới một đầu trong Đấng Đấng Christ. Trong mối liên hệ với Zion, chúng ta còn đánh giá điều này cao hơn nữa.

Tân Jerusalem- 4

NHỮNG NGUYÊN TẮC THUỘC LINH VÀ NHỮNG NÉT  ĐẶC TRƯNG CỦA JERUSALEM MỚI – KẾ HOẠCH  XÂY DỰNG NẾP SỐNG HỘI THÁNH
ĐỊA PHƯƠNG THỰC TIỄN NGÀY NAY (2)
( Eph. 5:22 – 27; Xuất 25:9, 40; 1 Sử 28: 10 – 19; Công 7:44;
Heb. 8:5; 9:23; 3:1-6)
Ý NGHĨA THUỘC LINH CỦA JERUSALEM (ZION)
Chúng ta biết rằng Jerusalem chiếm một vị trí rất quan trọng trong Kinh Thánh và rất quan trọng đối với Chúa. Nhưng Jerusalem, tức thành phố tuyệt vời này, không chỉ có trong lòng Đức Chúa Trời, mà cũng quan trọng đối với dân Ngài. Tác giả Thi Thiên đã nói: “Hỡi Jerusalem, nếu ta quên ngươi, Nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi; Nguyện lưỡi ta dính cứng nơi vòm miệng, nếu ta không nhớ đến Jerusalem; không yêu thích Jerusalem hơn niềm vui bậc nhất của ta” (Thi 137: 5 – 6). Halellujah Ngợi khen Chúa về thành thánh Jerasalem!.