Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Điều gì nếu ...?

Image result for picture of the man gives alms to the poors

Điều gì nếu ... tất cả các nhà thờ và các giáo phái ở Mỹ bán tất cả các tòa nhà của họ, tất cả các trường học của họ, tất cả các bất động sản của họ, tất cả các phương tiện truyền thông truyền hình và tài sản của họ, tất cả các nhà xuất bản của họ, sau đó đi ra đường với tất cả số tiền đó và cho người đói ăn, xây nhà cho người vô gia cư, an ủi những người nghèo, mặc quần áo kẻ trần truồng, dựng lên tất cả các gia đình bị tổn thương là những người chỉ cần giở một chân lên?


Điều gì nếu ... mỗi nhà truyền giáo Mỹ đã được gởi ra nước ngoài, được kêu về nhà, và chúng ta chỉ đơn giản cầu nguyện xin Chúa mang sự sống và tình yêu của Ngài cho người nghèo và thiếu thốn trong thế giới này?

Điều gì nếu .... mỗi nhóm có tên là "Cơ Đốc" đã được bí mật giải thể,  tất cả các phù hiệu và nhãn hiệu mà làm chúng ta chia rẽ đã không còn? Điều gì nếu tất cả các dấu hiệu bị lật đổ và đóng dấu xuống bụi đất?

Điều gì nếu ... chúng ta dừng xét đoán các tội nhân và chỉ đơn giản  bắt đầu yêu thương và phục vụ họ?

Điều gì nếu... những con cừu sẽ dấy lên và lật đổ bàn ghế, sau đó lấy lại tất cả những gì họ đã bị đánh cắp trong danh Đức Chúa Trời trong hơn 2.000 năm qua?

Điều gì nếu ... nếu không có nhiều giảng sư và các thầy tế lễ, không có hàng ghế đặc biệt, không có phòng riêng, không có địa vị đặc quyền giữa vòng những người nhỏ bé của Đức Chúa Trời?

Điều gì nếu... con người và những tên trộm đã ngừng sản xuất hàng hóa từ nguồn nguyên liệu là những điều của Chúa chúng ta, và chỉ đơn giản tôn thờ Ngài trong Đức Linh và trong sự thật?

Điều gì nếu... không có những nơi cao hơn, không Jerusalem và Rome, chỉ một sườn đồi, và một nơi mà chúng ta đến gặp Chúa bất cứ nơi nào Ngài có thể được gặp?

Điều gì nếu ... thế giới đã nhìn thấy một cái gì đó mà đã chưa bao giờ thực sự thấy trước đây, và có kinh nghiệm một chân lý sinh ra trong tình yêu, và sự soi sáng sinh ra trong ân sủng thật không?

Điều gì nếu ... cuối cùng chúng ta nhận ra rằng Con Đường hẹp là một Thân vị - không phải là một tôn giáo, không phải là một nhóm, không phải là một hệ thống, không phải là một cuốn sách hay một tòa nhà?

Điều gì nếu ... chúng ta trả lại cho Caesar những gì là của ông, và chúng tôi trả lại cho Chúa tất cả mọi thứ khác?  

Điều gì nếu các Cơ Đốc nhân dừng giả vờ, dừng nói dối với chính mình, dừng phục vụ hai vị thần, ngừng dùng vũ khí để làm đổ máu của con cái Đức Chúa Trời, dừng  hành nghề làm kỹ nữ thuộc linh với thế giới?

Điều gì nếu ...?
W.E. Smith   8-9-2014