Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Trái Đầu MùaKính thưa quý thính giả,

Dân tộc Do-thái là tuyển dân của Thiên Chúa và họ có nhiều lễ hội trong năm. Những lễ hội này là những sinh hoạt truyền thống rất lâu đời của họ, có mặt khoảng 1500 năm trước khi Chúa Cứu Thế giáng sinh. Nhưng thật lạ là những lễ hội quan trọng nhất của tuyển dân này, dường như chỉ để báo trước, với chi tiết thật rõ ràng chính xác, về đời sống và sứ mạng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã giáng sinh làm người cách đây hơn 2000 năm, để cứu chuộc nhân loại ra khỏi bản án phạt do tội lỗi gây nên.

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Chức vụ được công nhậnSứ đồ Paul đi truyền giáo
"Tôi ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ sệt và run rẩy lắm;  lời tôi nói, lời tôi giảng chẳng phải bằng lời khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng bằng sự chứng minh của Thánh Linh và quyền năng,  hầu cho đức tin của anh em chẳng lập trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như thừa sai của Christ và quản gia về lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.  Vả lại, điều người ta đòi nơi quản gia là phải trung tín."(1 Cor 2:3-5, Cor; 4:1).

BA NGƯỜI ẨN DANH LÀ AI?


Ngày xưa dân Israel đọc Truyền đạo vào ngày lễ hội. Sách Truyền đạo được đọc theo truyền thống vào ngày thứ ba của Tiệc Lều tạm, khoảng 15-21 tháng 9 hay đầu tháng 10. Đó là thời gian lễ hội mùa gặt hằng năm gợi lại cho Israel nhớ kinh nghiệm trong đồng vắng của họ (Lev.23:33-43). Sự kiện sách nầy được đọc suốt kỳ lễ hội  vui vẻ lớn (so Neh.8:9) phải là một đầu mối về những âm điệu của cuốn sách không được Do Thái giáo coi là bi quan.

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Xuân Tha Hương
Hi tôi ti, đt nước này lnh but,
Cây khô g
y đng ngn lá lìa thân,
Tr
ưa chưa qua đã thy ti đến gn,
Đêm đ
ng đng, ôi bun lâng tt d...

Xuân đ
t khách, xót lòng người t nn,
T
ết quê nhà, không đ bn chung ly,
M
ng gì đây? khi k người đi,
Th
ượng đế hi, xin yêu vì dân Vit!


                                               Nguy
n Đăng