Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Thơ Xuân
Thơ Xuân  1


XUÂN ĐẾN
Sắc thắm vui xuân đến mọi nhà. 
Ngàn hương khoe sắc vạn loài hoa.  
Mai vàng đào đỏ đua nhau nở. 
Tấp nập muôn nhà rộn pháo hoa.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

ĐỊA ĐIỂM CỦA THIÊN ĐÀNG Ở TRÊN CAOVị trí của thiên đàng được đề cập trong Kinh Thánh thì ở trên cao. Khi  dân chúng xây dựng tháp Babel, Đức Chúa Trời phán: "Chúng ta hãy đi xuống" (Sáng 11:7). Sau khi Đức Chúa Trời nói chuyện với Áp-ra-ham, " thì Ngài từ Áp-ra-ham ngự lên. " (Sáng 17:22). Đức Chúa Trời phán rằng: "Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ai cập..." (Exo. 3:8). David ngợi khen Đức Chúa Trời, "Ngài làm nghiêng lệch các từng trời, và ngự xuống " (Psa. 18:09). 

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Sự Cất Lên Và Đại Nạn—4


Trong hai bài giảng đầu tiên, tôi đã nói chuyện về những người ủng hộ niềm tin cả Hội thánh sẽ được cất lên trước đại nạn, và tôi đã chỉ ra việc thiếu hụt một lý do đầy đủ và cơ sở Thánh Kinh trong những lập luận của họ. Trong bài giảng vừa rồi, tôi đã nói về những người ủng hộ niềm tin toàn thể Hội thánh sẽ trải qua đại nạn và cho thấy rằng mặc dù lập luận của họ có dựa theo Kinh Thánh nhiều hơn, nhưng họ không phải không có sai sót. Trong sứ điệp này, chúng tôi sẽ xem xét liệu Kinh Thánh dạy rằng toàn thể Hội thánh sẽ trải qua đại nạn.

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

XÂY DỰNG CƠ NGHIỆP NÀO ?


 

Khi kiến trúc sư định hình cho một công trình xây dựng nền móng là chủ yếu, nếu lập nền trên cát cùng vật liệu như lá, rơm rạ, là sự xây dựng tạm thời không bền vững: Chỉ một thời gian ngắn sẽ bị nước chảy mưa sa, gió lay xô động, dễ bị cháy tiêu. Lập nền trên vầng đá và vật liệu tốt sẽ được kiên cố vững chắc, bền lâu. Nếu áp dụng vào cuộc sống thì việc xây dựng cơ nghiệp càng khó hơn, nó đòi hỏi sự khôn ngoan và kỷ năng sáng tạo, áp dụng vào đời sống thực tế; là cuộc hành trình khó khăn khốc liệt, tranh đấu không ngừng, vì nếu thất bại sẽ bị phá sãn. Bởi thế sự lập nghiệp thường đi đôi với việc tạo phước, người ta tin rằng “mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”. Đến lúc thành công cũng chưa kể là vững chắc vì cần có sự nhận định tính chất cơ nghiệp mình đang có thuộc loại nào, để khắc phục, rèn luyện kỉ năng, ứng dụng vào cuộc sống hầu quản lý một cách có hiệu quả. Cùng sự đầu tư thế nào để tiến đến sự thừa hưởng cơ nghiệp đời đời.