Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Tám Nguyên Tắc Thần Thượng Cho Một Cuộc Sống Hôn Nhân Hạnh Phúc --

Couple of birds in love on a branch Stock Image

Sáng 1: 26-28; Sáng 2: 18-32; Giăng 12: 1-3, 16-24; Ep. 5: 17-33  
Hôn nhân là mối quan hệ thánh thiện nhất do Đức Chúa Trời ấn định từ ban đầu cuộc sáng tạo. Chúng ta tìm thấy trong Lời Chúa rằng nó luôn luôn gắn liền với niềm vui và hạnh phúc bất thường cho những người đang sống theo kế hoạch thuộc thiên của Ngài. Ví dụ chúng ta thấy trong Ê-sai 62: 5, "Như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh, thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi; chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi". Một lần nữa trong Isaiah 61:10 chúng ta đọc:" Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu báu". Tương tự như vậy, trong Jer. 33:11 có chép rằng: "người ta sẽ còn nghe tiếng kêu vui và reo mừng, tiếng của rể mới dâu mới, tiếng của những kẻ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vạn quân, vì Đức Giê-hô-va là nhân lành, sự nhân từ của Ngài còn đời đời! ". Ngoài ra chúng ta nhìn thấy trong Khải huyền 19: 7:" Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài, Vì lễ cưới Chiên Con đã đến, Và vợ Ngài đã tự sửa soạn rồi ". Như vậy rõ ràng từ Lời Chúa mà Ngài đã ấn định mối quan hệ này để cung cấp đầy đủ niềm vui cho những người được Ngài kết hợp theo kế hoạch hoàn hảo thuộc thiên của Ngài, sau nhiều sự chờ đợi Ngài, trước khi kết thúc quyết định cho hôn nhân của họ.

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

BA NGÔI NHÀ CỦA CHÚA-

Kết quả hình ảnh cho photo of bethlehem

Bê-tên, nhà Chúa, mầu nhiệm thay,
Gia-cốp lở đường thấy nhà nầy,
Hai chục năm sau ông hiểu rõ,
Toàn gia phụng hiến Chủ Nhà hoài.

BÀN CHÂN CON NGƯỜI—


Con người đi đứng hai chân,
Không như loài vật đa phần bốn chân;
Trái tim sư tử tuyệt luân,
Ta cần học tập đường trần bước đi.
Vấu sư tử rất hiểm nguy,
Bàn chân sắc bén ta thì tránh xa.
CHÚA KHÔNG THÍCH BÀN CHÂN TA,
Bàn chân cong quẹo khó mà thẳng ngay;
Bước đi tính cách phô bày,
Lập lờ không rõ lối nầy, đường kia!
Chân bò thẳng đứng, móng chia,
Nói lên tính chất không chia hai lòng.
Nhớ lời Chúa dạy đề phòng:
“Không, không, phải, phải” nói sòng ra đi!
Phao-lô tuyên bố những gì?
“Không hề hai mặt, hay khi giả vờ,
Người chân thật bị nghi ngờ,
Là người hai lưỡi giả khờ rất thâm”.
Bàn chân đẹp giảng phúc âm,
Nhưng bàn chân cũng lộ tâm tánh mình.
Cầu xin Chúa đổi tánh tình,
Bước đi, lối sống chuyển mình đổi thay,
Trong Linh Chúa, ta bước hoài,
Sắc hình giả trá có ngày biến tan./.

BÊ-THA-NI--NHÀ TRÁI VẢ

Image result for pictures of fig fruitsImage result for pictures of fig fruits cakes

“Ê-sai bèn biểu: Hãy lấy một cái bánh trái vả. Người ta lấy nó đắp trên mụt ung, thì vua được lành” (2 Vua 20:7).

Tên “Bê-tha-ni”, làng của Ma-ri, Ma-thê, có nghĩa nhà của những trái vả. Trong Kinh thánh, trái vả nói lên sức khỏe, thí dụ 2 Vua 20:7.  Trái vả là một phần trong bữa ăn bình thường của dân Do thái.

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


Vì rằng run rẩy sợ anh mình,
Gia-cốp ra đi dạ khiếp kinh,
Qua đêm tại Bê-tên hoang vắng,
Gối đầu trụ đá giữa đêm thanh.

CÓ NHỮNG CHIẾC BÌNH…


 Kết quả hình ảnh cho photo of the many ceramic vases

A-đam do đất sét nắn nên,
Con người bản chất cũng thiên nhiên,
Chúa muốn thiết kế bình cao quí,
Phô bày Danh Chúa đến vạn niên.

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Năm cặp hình ảnh tương phản trong Kinh Thánh

1 Cô-rinh-tô 15:45-49 chép rằng: “…Người thứ nhứt là A-đam đã nên hồn sống. A-đam sau hết là Linh ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thuộc linh đến trước, ấy là thể huyết khí (thuộc hồn); rồi thể thuộc linh đến sau. Người thứ nhứt bởi đất mà ra, là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thể nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy; người thuộc về trời thể nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời.”
Hê-bơ-rơ 8:13 chép: “Gọi ước đó là ước mới, thì đã xưng ước trước là cũ; vả, điều chi đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi.”

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

NHỮNG LOẠI CHỨC VỤ CẤP DƯỠNG LỜI


Cấp dưỡng lời của Chúa cho thiên dân,
Là truyền Đấng Christ qua lời Kinh thánh,
Chuyển Thánh Linh và sự sống lành mạnh,
Nuôi dưỡng, xây dựng dân thánh hôm nay.