Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

BÀN TIỆC TRONG ĐỒNG VẮNG-Image result for Photo of the quail in the wilderness


Thi thiên 78:17-19, “Dầu vậy, họ cứ phạm tội cùng Ngài, Phản nghịch cùng Đấng Chí Cao trong đồng vắng. Trong lòng họ thử Đức Chúa Trời, Mà cầu xin đồ ăn theo tình dục mình.  Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời, Mà rằng: Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao?”.

ĐẮC THẮNG SỰ CHẾT

Kết quả hình ảnh cho photo of the death
Kinh nghiệm đắc thắng sự chết không hiếm giữa vòng các thánh đồ. Bởi huyết của chiên con, dân Israel được giải cứu khỏi tay của thiên sứ mà đã đánh con đầu lòng của dân Ai Cập. David được giải cứu khỏi móng vuốt của sư tử và gấu, cũng như được giải  cứu khỏi tay Goliah. Elisha đã từng bỏ lột vào trong nồi để loại bỏ chất độc chết người (2 Vua 4:38-41). Shadrach, Meshach và Abednego không bị thương tổn gì trong lò lửa đang cháy (Đa 3:16-27) Daniel nhìn thấy Đức Chúa Trời bịt miệng sư tử khi ông bị quăng vào hang của chúng (6:21-23) Paul đã từng giũ con rắn rớt vào trong lửa mà không bị thương tổn (Công 28:3-5). Elijah đều được cất lên trời mà không nếm sự chết – một gương mẫu vượt trổi hơn về việc đắc thắng sự chết

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

KINH NGHIỆM CỦA PAUL


Nếu chúng ta chấp nhận sự dạy dỗ của Kinh Thánh rằng thân thể chúng ta là chi thể của Đấng Christ, chúng ta cũng phải nhận lấy sự dạy dỗ rằng sự sống của Đấng Christ tuôn chảy bên trong thân thể chúng ta. Sự sống của Đấng Christ tuôn chảy từ Đầu đến Thân Thể, truyền sự sống, sự sinh động và sự sống động cho Thân Thể. Vì thân thể chúng ta là một chi thể của Thân Thể đó, nên chắc chắn sự sống này sẽ tuôn chảy bên trong. Nhưng sự sống này chỉ được tiếp nhận bởi đức tin. Lượng sự sống bởi đức tin. Lượng sự sống chúng ta nhận được tùy thuộc vào mức độ đức tin mà chúng ta vận dụng trong việc có được sự sống đó. Từ Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng sự sống của Chúa Jesus có thể được áp dụng và tiếp nhận bởi thân thể các tín đồ, nhưng điều này không thể được thực hiện mà không có đức tin. Nhiều tín đồ có thể kinh ngạc khi mới nghe về một sự dạy dỗ như vậy. Nhưng chúng ta đừng nói giảm đi sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh. Nếu nhìn vào kinh nghiệm của chính Paul, chúng ta sẽ thấy sự quý báu và thực tại của vấn đề này.

CÕI THIÊN NHIÊN VÀ KINH THÁNH-

Kết quả hình ảnh cho photo of sun and earth

Thi thiên 19:1-7, “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ.  Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó.  Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời;  Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, Vui mừng chạy đua như người dõng sĩ Mặt trời ra từ phương trời nầy, Chạy vòng giáp đến phương trời kia; Chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại;Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan…”
-

GÁNH NẶNG ISRAEL—

Kết quả hình ảnh cho photo of city of zion

Xachari 8:13, “Hỡi nhà Giu-đa và nhà Y-sơ-ra-ên! Sẽ xảy ra như các ngươi đã làm sự rủa sả trong các nước thể nào, thì Ta sẽ cứu các ngươi, và các ngươi sẽ làm sự chúc phước thể ấy. Các ngươi chớ sợ hãi, song hãy làm cho tay mình nên mạnh!”
-
Ô Israel, gánh nặng ghê thay,
Lời rủa các nước chỗ ngươi cư ngụ,
Chẳng ai thế nhân ghen ghét, kinh sợ,
Bằng người, đầu đề chế giễu nhiều đời.

HỘI THÁNH-- NƠI SANH CỦA CÁC THÁNH ĐỒ-


Thi thiên 87, “Cái nền Ngài đã đặt trên các núi thánh. Đức Giê-hô-va chuộng các cửa Si-ôn Hơn những nơi ở của Gia-cốp. Ớ thành của Đức Chúa Trời,
Đã được nói những sự vinh hiển về ngươi. Ta sẽ nói đến Ra-háp và Ba-by-lôn, là những người trong bọn quen biết ta; Kìa là Phi-li-tin, và Ty-rơ, với Ê-thi-ô-bi: Kẻ nầy đã sanh ra tại Si-ôn. Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: Kẻ nầy và kẻ kia đã sanh ra tại đó; Chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập Si-ôn.  Khi Đức Giê-hô-va biên các dân vào sổ, thì Ngài sẽ kể rằng: Kẻ nầy đã sanh tại Si-ôn.  Những kẻ hát xướng và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng: Các suối tôi đều ở trong Ngươi”.
-

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA TÍN ĐỒ GIAN ÁC-

Kết quả hình ảnh cho photo of the portion of the Lord to the saint

Cám ơn Chúa , gần 50 năm về trước Lời của thi thiên 73 đã xảy ra cho tôi. Lúc đó, tôi hết lòng tìm kiếm Chúa và giữ mình thanh khiết, nhưng lại bị hoạn liên hồi. Tôi rất bối rối khi nhìn thấy các tín đồ đồng bạn gặp may mắn và thịnh vượng vật chất, dù họ sống gian ác. Cuối cùng tôi tìm được lời giải đáp khi gặp Chúa trong nơi thánh –là hội thánh và trong tâm linh của mình.

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

ĐỨC CHÚA TRỜI NHƯ SỰ SỐNG CỦA THÂN THỂ-,

Kết quả hình ảnh cho photo of the healthy couple

Phần trước chúng ta đã thấy thế nào thân thể chúng ta là đền thờ Thánh Linh, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến sự kiện vị sứ đồ rất quan tâm đến thân thể. Chúng ta thường nghĩ rằng sự sống của Đấng Christ là vì tâm linh chúng ta chớ không vì thân thể. Nhưng thật ra, sau khi linh chúng ta tiếp nhận Thánh Linh, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng đến với thân thể chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời dự định để cho Thánh Linh chỉ cư trú trong linh chúng ta hầu cho chỉ có linh được ích lợi thì tại sao vị sứ đồ không nói “linh anh em là đền thờ của Thánh Linh” mà lại nói “ thân thể anh em là đền thờ Thánh Linh?”. Bây giờ chúng ta phải sáng tỏ rằng việc thân thể chúng ta là đền thờ của Thánh Linh còn hơn là một đặc ân, đó là quyền năng tác động. Sự nội cư của Thánh Linh không chỉ không chỉ làm vững mạnh người bề trong mà còn soi sáng con mắt của tấm lòng chúng ta, và khiến thân thể chúng ta khỏe mạnh.

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

THUỐC CHỮA BỆNH CỦA TÍN ĐỒ

Kết quả hình ảnh cho photo of medicine
Sự ái kỷ tự nhiên sản sinh ra sự tự nỗ lực. Vì các tín đồ yêu mình nhiều và không giao tiếp với Đức Chúa Trời cách cơ bản, nên họ tìm kiếm sự chữa lành bằng những phương thuốc thuộc đất khi bị đau yếu. Tại điểm này, chúng ta sẽ không phán xét xem có nên dùng thuốc hay không. Chúng ta không có thời gian ở đây để tranh cãi về vấn đề này. Tuy nhiên, vì Chúa Jesus đã chuẩn bị sự cứu rỗi cho chúng ta trên thập tự giá và vì thân thể chúng ta có thể nhận được sự chữa lành của Ngài nên dường như nếu chúng ta vẫn xoay qua thế giới để tìm kiếm sự hỗ trợ của y học thì điều đó ra từ sự thiếu hiểu biết của chúng ta, nếu không nói là vô tín.

NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA TUỔI BẢY MƯƠI-

Happy birthday card Royalty Free Stock Photo

Hôm nay tôi cám ơn Chúa được bước vào ngày đầu của tuổi 70. Ngợi khen Chúa, tôi đã gặp Ngài và được tái sinh vào năm tôi lên 12 tuổi, cách đây 57 năm về trướcCám ơn các bạn có gởi lời chúc mừng sinh nhật tôi.

Những ngày qua tôi nhận được nhiều tin nhắn, email cám ơn và tôn vinh tôi về việc tôi dọn bàn cho các bạn. Tôi thành thật cám ơn và tiếp nhận lời cám ơn của các bạn. Còn những lời các bạn tôn vinh tôi, tôi xin dâng lên Chúa vinh hiển, là Đấng đã sáng tạo, cứu rỗi và thiết kế ra tôi ra chiếc bình Ngài tạm dùng được. Tôi chỉ là bụi đất thấp hèn,và là loài sâu bọ Gia-cốp ghê tởm mà thôi (Ê-sai 41:14). Chỉ Chúa đáng được tôn vinh.