Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

ĐẤNG LÀM VƯỜN THIÊN THƯỢNG


Khu vườn trên đất ta đang chăm sóc,
Hột giống Ngài, Chúa cho mượn gieo trồng,
Nào củ huệ đỏ với rễ hoa hồng,
Ta trồng xuống, canh chừng chúng phát triển.

Thời gian qua mau, kìa Ngài hiện đến,
Thu hoạch bó lúa mì mẩy hạt thơm,
Lúa chín khô dành cho lưõi hái gom,
Lúa ngã đổ dưới chân những con gặt.

NHỮNG NGỌN ĐÈN CỦA CHÚA


Chúng ta là đèn của Chúa Trời,
Soi sáng những nơi Ngài truyền dặn:
Không soi vào phòng đầy ánh sáng,
Không thắp lên vào lúc ban ngày,
Nhưng cho trái đất tối tăm nầy,
Nơi kẻ tội phạm, sai lầm sống,
Hay lúc ánh tà dương buông xuống,
Nơi chiên lạc bầy đi lang thang,

CÂY CHÚA TRỒNG

fruit panicle of Cannonball tree -

Hấp thu trong Lời của Chúa,
Cắm bộ rễ xuống thật sâu,
Rễ lan toả hút chất mầu-
Sống thân mật cùng Linh thánh,
Cây lớn lên nảy nhiều nhánh,
Cành lá đói ánh dương quang,
Nhựa sống dẫy đầy huy hoàng-
Nhờ tình yêu của Cứu Chúa,
Nhành lá cây mọc tua tủa,
Cây đúng tuổi trổ hương hoa-

LÊN NÚI CAO


Leo lên ngọn núi cao,
Lên đường Chúa đi nào!
Nhìn xem mặt Jêsus,
Anh không lạc đường đâu.

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

SỰ XỨC DẦU


"Vả, Đấng làm cho vững bền chúng tôi với anh em trong Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời;  Ngài cũng đóng ấn cho chúng tôi, và ban Thánh Linh trong lòng chúng tôi để làm của đặt cọc" (2 Cor 1:21,22).

"Còn các con đã chịu xức dầu từ nơi Đấng Thánh, và đã biết mọi sự rồi… Ơn xức dầu mà các con đã nhận được nơi Ngài vẫn cứ ở trong các con, chẳng cần ai dạy các con; song ơn xức dầu của Ngài dạy các con mọi sự, mà ơn ấy là thật, không phải dối, và theo như ơn ấy đã dạy các con thể nào, thì hãy cứ ở trong Ngài thể ấy" (1 Giăng 2:20,27).

"Thể nào Đức Chúa Trời lấy Thánh Linh và quyền năng xức dầu cho Jêsus ở Na-xa-rét, rồi Ngài trải khắp nơi làm lành và chữa mọi kẻ bị ma quỉ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài" (Công vụ 10:38).

CHÍN DANH NHÂN TRONG GENESIS

 

1.Ađam “đất đỏ” Chúa làm ra,                         
   Biểu lộ trị vì thế Chúa Cha;                              
   Bởi quá yêu người vợ hái trái,                          
   Ađam phạm lỗi khác người ta.                           

2.“Làn hơi nước” ý nghĩa Abên,                       
   Vì Chúa hết lòng trưởng dưỡng chiên;           
   Kẻ ác ghét ganh người tuận đạo,                     
   Chết rồi còn nói đến thiên niên.         

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

NHỮNG KẺ CHÚA CHE GIẤU 3- Nhã Ca


Jesus on the Calvary

Ai có các điều răn của Ta và giữ lấy, ấy là kẻ thương yêu Ta; còn ai thương yêu Ta sẽ được Cha Ta thương yêu lại, Ta cũng thương yêu người, và tỏ chính mình Ta cho người” (Giăng 14:21)

Chương 3: Tiếng Nói Của Đức Vua

Hỡi bạn tình Ta, Ta sánh mình như ngựa chiến của xe Pha-ra-ôn. Đôi má mình đẹp với đồ trang sức; Cổ mình xinh với hột trân châu. Chúng tôi sẽ làm cho mình chuyền vàng có vảy bạc” ( 1:9-10).-Bản A.V.

Khi đáp ứng với tiếng kêu của nàng, chính Đức Vua nói cùng nàng bằng những lời phấn khích, nàng nhận biết tiếng của Ngài, như một em bé biết tiếng mẹ nó, vì cớ sự sống thần thượng đã được trồng trong hồn do huyết tậu mua đáp ứng theo trực giác với tiếng nói của Đấng Sáng tạo ra nó.

Đấng Christ là của lễ thiêu của chúng ta

ngayba0


Sáng Thế Ký 1:24 “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức gia súc, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy”. Các con gia súc được nhắc đến trong câu này không chỉ được dùng để phục vụ con người, mà chúng còn là các con vật được dùng để hiến tế (làm các sinh tế) cho Đức Chúa Trời.

A. Đấng Christ là thực tại của tất cả của lễ thuộc linh

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Những Kẻ Chúa Che Giấu 2—Nhã Ca


 

Nếu ai đến cùng Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đồ Ta” (Lu-ca 14;26).

Sự Tự Nhận Thức Của Hồn

Chớ dòm xem tôi, bởi vì tôi đen, Mặt trời đã giọi nám tôi. Các con trai của mẹ tôi giận tôi, Đã đặt tôi coi giữ vườn nho; Còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ” (1:6)

Người được tậu mua đã là một công nhân năng động, một “người giữ các vườn nho”, do anh em bố trí. Trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, nàng khám phá điều nầy, cũng như biết sự kết quả công tác là thành quả của“hoạt động theo năng lực thiên nhiên”. Nàng đã nghĩ nhiều về phụng sự hơn là về sự đồng hoá theo hình ảnh của Đấng Christ. Giống như Ma-thê, nàng đã bị bối rối (Lu ca 10:40) và trong khi chăm lo các nhu cầu của kẻ khác, nàng đã không ngồi dưới chân Chúa dể nghe lời Ngài.

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

NHỮNG KẺ CHÚA CHE GIẤU 1- Nhã Ca
(Dò Theo Sự Liên Hiệp Với Đấng Christ Trong Nhã Ca)

Chương 1
“Ví thử các ngươi làm theo điều Ta truyền cho, thì các ngươi là bạn hữu Ta”               .(Giăng 15:14).

 Bài Ca Của Các Bài Ca
Nhã ca trong các bài ca, mà Sa-lô-môn đã làm”(1:1).

Solomon làm dự biểu cho Đấng Christ Chinh phục, đã được Gô-gô-tha gia miện, Chúa Jesus đã sống lại và thăng thiên, sau khi chính Ngài đã tẩy trừ các tội lỗi của chúng ta và đã “ngồi bên tay hữu Đấng Oai nghi trên cao”(Heb. 1:3). Điều quan trọng là phải nhớ rằng bây giờ Ngài là Đấng đã được vinh hoá, Ngài đã hoàn tất công tác cứu chuộc của Ngài, Ngài đã ngồi như một Nhà Chinh Phục khải hoàn,  bây giờ Ngài là Chúa đang trông mong, chờ đợi, Đấng đã ban sự sống mình để cứu chuộc ra khỏi trái đất, từ giữa các tội nhân sa ngã, một Cô Dâu dự phần ngai của Ngài, nhấc lên một “kẻ ăn mày từ đống phân” để thừa kề ngai vinh quang” (1 Sam. 2:8).

Người Thế Hạ Và Người Thiên Thượng


"Chúa Jêsus đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu người nào chẳng được tái sanh (sinh ra từ trên cao ( RVM ), thì không thể thấy được nước Đức  Chúa Trời"(Giăng 3:3).

Những lời này và những câu gần đó được sử dụng gần như cách độc quyền khi cần nói chuyện với người chưa được cứu, và, tất nhiên, ban đầu chúng được áp dụng như vậy. Nhưng tôi nhớ rằng John đã viết lời này nhiều thập kỷ sau khi sự việc đó xảy ra. Là Sứ đồ lớn tuổi, người sống lâu hơn tất cả các sứ đồ khác, đã trở lại đúng với thời gian ban đầu và đã viết ra lời này, không viết cho người chưa được cứu nhưng cho Hội thánh. Chắc chắn các tác phẩm của John là viết cho Hội thánh, và ông đã viết cho Hội thánh "nếu người nào chẳng được tái sanh (sinh ra từ trên cao ( RVM ), thì không thể thấy được nước Đức  Chúa Trời”. Tất nhiên, tôi không có ngụ ý ông nói với Hội thánh rằng họ phải được sinh ra một lần nữa, nhưng ông đặt xuống một cái gì đó quan trọng hàng đầu cho các Cơ Đốc nhân. Bạn sẽ ghi nhận rằng tôi đã trích dẫn lời bên lề của phiên bản Kinh thánh sửa đổi,"sinh ra từ ở trên" bởi vì từ ngữ theo nguyên văn Hi Lạp được sử dụng ở đây là giống như trong câu 31- "Đấng từ trên mà đến là trên hết thảy". Đây là một điều bất thường khi nói chuyện với các Cơ Đốc nhân về văn bản, nhưng thực tế là, trong cách này hay cách khác và ở các mức độ khác nhau, toàn bộ Tân Ước bàn về điều được sinh ra từ trên cao - bản chất của nó, nó là gì, những gì nó làm, nó nên cư xử như thế nào, và mọi thứ khác. Đó là một tuyên bố có tính càn quét, nhưng nó sẽ đứng nổi trước mọi sự kiểm tra.