Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Sự Cất Lên Và Đại Nạn—3


resurrection

Hai lần trước tôi đã nói về những người chủ trương Hội thánh sẽ được cất lên trước  đại nạn. Tôi đã đề cập lý luận của họ không thuần chính như thế nào và khẳng định của họ là quá đà. Tối nay tôi sẽ nói về vấn đề khác: Kinh Thánh có bao giờ nói rằng các thánh đồ sẽ đi qua đại nạn không?

Bằng chứng Hội thánh sẽ trải qua đại nạn:

Trong Kinh Thánh có nhiều bằng chứng các thánh đồ sẽ trải qua đại nạn. Hôm nay tôi sẽ chỉ đề cập ba điểm. Chúng ta có thể đọc những câu sau đây.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Sự Cất Lên Và Đại Nạn -2


Chúng ta đã thấy rằng các anh em mà đã tin rằng Hội thánh sẽ được cất lên trước đại nạn có lý do không đáng tin cậy. Ý tưởng của họ thiếu bằng chứng Kinh Thánh. Đây là một lỗi lầm đầu tiên của họ. Hôm nay tôi muốn thảo luận về lỗi lầm thứ hai của họ.

B. Những giả định của những người tin rằng toàn bộ Hội thánh sẽ được cất lên trước đại nạn:

Các anh em chúng ta, những người tin rằng cả Hội thánh sẽ được cất lên trước khi đại nạn không chỉ có lý do không tự nhiên mà không thể đứng nỗi như là các lý do, nhưng họ cũng có quá nhiều giả định. Mỗi khi chúng ta nói về một lẽ thật kinh thánh, cho dù đó là làm bằng chứng hoặc như là bối cảnh, nó phải là theo đúng Kinh Thánh. Nếu những gì được nói yêu cầu quá nhiều giả định và các giả thuyết quá nhiều, nó không đáng tin cậy. Các anh em là người tin rằng cả Hội thánh sẽ được cất lên khi đại nạn dựa vào quá nhiều giả định. Bây giờ tôi sẽ chỉ ra các giả định của họ từng điều một.