Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Sứ Mạng,Ý nghĩa,Và Sứ Điệp Của Giêsu Christ-5


Chương 5 – Trong Sách Công Vụ

Lạy Chúa, chúng
 tôi đã cầu xin Ngài làm một vài việc rất lớn trong chúng tôi. Chúng tôi đã yêu cầu Ngài hoàn toàn thay đổi sự suy nghĩ của chúng tôi về nhiều điều. Chúng tôi đã cầu xin Ngài ban cho chúng tôi một ý tưởng hoàn toàn mới mẻ về sự tự do và sức mạnh. Chúng tôi đã cầu nguyện rằng Chúa nên hoàn toàn đảo ngược lại cấu tạo của chúng tôi. Chúng tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi nếu Ngài đáp lời cầu nguyện nầy. Tất cả chúng tôi có thể thưa cùng Ngài là chúng tôi đồng ý với điều đó và chúng tôi cầu xin Ngài làm những việc này. Chúa ôi, cho chúng tôi làm kẻ bị giam cầm của Ngài, để chúng tôi được làm người chinh phục, giúp chúng tôi giải cứu hồn của mình. Chúa ôi, xin làm công việc của Ngài trong chúng tôi, hãy nắm giữ Lời Ngài sáng nay và sử dụng lời Ngài hành động trong chúng tôi. Lạy Chúa, chúng tôi cầu nguyện hầu những gì chúng tôi nghe thấy sáng nay có thể là Lời của Chúa. Lời Ngài giống như một thanh kiếm đâm xuyên qua, Lời Ngài  giống như một cái búa phá vỡ từng mảnh, lời Ngài giống như một ngọn lửa làm tan chảy, lời Chúa giống như một ngọn đèn cho chân của chúng tôi. Lời Ngài như dầu xức đổ ra. Nếu Chúa phá vỡ chúng tôi bằng Lời Ngài, thì xin dùng nó chữa lành chúng tôi. Chúng tôi đặt mình vào bàn tay Ngài, hãy làm với chúng tôi theo điều tốt đối với Ngài. Trong danh Chúa Giêsu. Amen.

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Quan Sát Sự Bất Ổn Tại Ai Cập Nhớ Lại Các Sự Bách Hại Cơ Đốc Nhân

Xoá Bỏ Sự Cay Đắngheart.gifTrước đây tôi có một danh sách, đó là một danh sách dài, không phải trên giấy, nhưng đúng hơn ở trong đầu tôi, mắt thường không nhìn thấy được, nhưng rất tai hại cho tấm lòng. Tôi điểm qua danh sách này mỗi buổi sáng khi thức dậy,và rồi trong nhiều lúc khác nhau trong ngày. Đó là danh sách mà một số người nào đó đã làm tổn thương tôi và làm tôi buồn phiền. Danh sách này không mang lại cho tôi sựvui mừng hay cất đi sự đau đớn, ngược lại nó chỉ làm cho tôi thêm cay đắng, thêm khổ sở mỗi khi nhớ lại.

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

QUẢ PHỤ, NGƯỜI VỢ, VÀ TRINH NỮĐọc Kinh Thánh: Luca 18: 3; Rev 18:7, 17:1; Rom. 7:2-4; 2 Cor. 11:2-3

Những câu
Kinh thánh ngày hôm nay cho chúng ta biết rằng hội thánh hoặc các cơ đốc nhân có ba loại trường hợp trước mặt Đức Chúa Trời.Trước khi nói về ba trường hợp này, tôi muốn liên hệ đến một trong những điều đầu tiên: có một đường hướng từ Sáng Thế Ký đến Khải Thị về các phụ nữ được Đức Chúa Trời sử dụng làm tiêu biểu cho con cái của Ngài, dân của Ngài. Trong các câu mà tôi đã đọc ngày hôm nay, Đức Chúa Trời so sánh con cái của Ngài với các phụ nữ. Trong một trường hợp Ngài so sánh họ với góa phụ; trong một trường hợp khác Ngài so sánh với người vợ, trong trường hợp thứ ba Ngài so sánh họ với một trinh nữ. Mỗi cơ đốc nhân sống trong thế giới là một góa phụ, một người vợ, và một trinh nữ. Trên thế giới, có các sự khác biệt lớn giữa một góa phụ, người vợ, và trinh nữ. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh,  Luca nói rằng cơ đốc nhân chiếm vị trí của một góa phụ (18:3), Rô-ma 7 nói rằng cơ đốc nhân có vị trí của một người vợ (câu 2-4), và 2 Cô-rinh-tô 11 nói rằng cơ đốc nhân có địa vị của một trinh nữ (các câu 2-3).

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Giá trị của sự yếu đuối2 Sử. 26:15; 1 Cor. 1:27; 2 Cor. 12:9; Eph. 6:10, 3:16; Col. 1:11

Tầm quan trọng và giá trị của sự yếu đuối và sự phụ thuộc ý thức những gì nằm trên bề mặt của các đoạn văn Kinh thánh khi bạn ghép chúng lại với nhau. Gần như chúng có vẻ mâu thuẫn: "Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối ..." - "Hãy mạnh mẽ ...", "tăng cường với sức mạnh ...". Luôn luôn có thể làm cho Kinh Thánh chọi lại Kinh Thánh và nếu làm vậy sẽ giới thiệu một sự mâu thuẫn, nhưng Kinh Thánh không bao giờ thực sự mâu thuẫn với chính nó. Điều đó phải được giải quyết một lần đủ cả. Ý nghĩa của mâu thuẫn hiển nhiên phải được xem xét sâu hơn, và khi đó ý nghĩa thực sự sẽ được tìm thấy, dường như Kinh Thánh có vẻ mâu thuẫn lại được tìm thấy là hòa hợp cách hoàn hảo