Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Thành phố có các nền tảng--5

Joab theo đường ngầm chiếm Jerusalem

Chương 5 - Các nét đặc trưng của người đắc thắng (tiếp theo)

Chúng ta tiếp tục điều chúng ta đã bỏ dở trong bài suy gẫm vừa rồi, và hoàn thành những gì đã chưa hoàn thành khi đó.

Từ Sáng Thế Ký 22 (núi Moriah) Jerusalem không xuất hiện nữa cho đến khi sách Các quan xét đạt tới. Ngay sau cái chết của Giô-suê, Giu-đa và Simeon đã cố gắng chiếm thành phố đó, mà thời điểm đó được gọi là Jebus. Josephus cho chúng ta biết rằng chỉ có phần dưới của thành phố đã được chiếm lấy. Người Bên-gia-min theo sau Giu-đa trong các nỗ lực, nhưng đã không thành công hơn, và thành phố vẫn nằm trong tay người Jebusites trong suốt thời gian Các quan xét, trong suốt triều đại của Saul, và thông qua triều đại của David tại Hebron.

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Hội Thánh Được Cất Lên Trước Đại Nạn Không?

Người đàn bà sinh con traiMời anh em hát lời hát nầy theo nhạc điệu Thánh Ca của HTTL Việt nam số 194.

Đáng sợ đại nạn ngày mai,
Con thú đăng quang cai quản ghê thay,
Thánh đồ và loài người đây,
Cam sống cơ cực trong đại nạn nầy.
Rồng đỏ ráo riết triển khai,
Thực thi bao phương án gay,
Nhờ đó biến đổi dân thánh,
Đức Chúa Cha hoạch thu nhiều ngành.