Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Lúa Mót Từ Hê-NócBây giờ tôi sẽ nói một cái gì đó liên quan đến Enoch. Nó sẽ giống như một loại
lúa mót. Tôi không biết khi nào Enoch đã ăn năn, và những gì ông đã làm trước khi ông được 65 tuổi. Nhưng chúng ta biết rằng ông bắt đầu đồng đi với Đức Chúa Trời ở tuổi 65 sau khi ông sanh Methuselah. Chúng ta không biết gì về cuộc sống của ông trước 65 năm đó. Nhưng chúng ta biết rằng sau khi ông sanh Methuselah, ông đã có một thay đổi. Nó có thể là do nhìn thấy một lời tiên tri. Ông đã sống ba trăm sáu mươi lăm tuổi. 300 năm còn lại, ông đồng đi với Đức Chúa Trời. Tên của con trai ông phải có một ý nghĩa sâu xa. Tên Methuselah  có nghĩa là "tại thời điểm cái chết của ông nầy, điều đó sẽ xảy ra." Sau khi Enoch đã sanh Methuselah, ông chắc chắn đã tìm kiếm Chúa cách tha thiết hơn về tên của con trai ông. Chắc chắn Đức Chúa Trời cho ông thấy cơn đại nạn sắp đến. Ông chắc chắn đã được cảnh báo và đã sợ hãi.

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Give This Red rose

Give This Red rose to everyone you don't want to lose in 2012 including me,I just did.....
Thankyou for your wonderful friendship .....

William Goodell (1792—1867).


William Goodell (1792-1867)  một nhà truyền giáo 
người Mỹ. Ông được sinh ra tại Templeton, Massachusetts, được giáo dục tai Phillips Academy (Andover), Đại học đường Dartmouth,  chủng viện thần học Andover. Ông đã được chấp nhận như một nhà truyền giáo của Hội đồng Mỹ quốc  ông  khởi hành đi đến đảo Malta  ở Địa Trung hải vào gần cuối năm 1822  từ đó, trong năm tiếp theo, ông đã đến Beirut, nước Lebanon, nơi ông hỗ trợ trong việc thiết lập các trạm để trở thành trung tâm của hội truyền giáo Syria.