Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

John Nelson Darby (1800-1882)

John Nelson Darby sinh ngày 18 tháng 11 năm 1800 mất ngày 29 tháng 4 năm 1882. Ông là nhà truyền giảng người Ai-len và là người có ảnh hưởng rất lớn trên Hội Anh Em. Ông cũng là tác giả của bản dịch Kinh Thánh với tựa đề “Kinh Thánh: Bản Dịch Mới từ nguyên ngữ bởi J.N.Darby” từ tiếng Hy lạp và Hebrew. Ông cũng là tác giả của quyển “Đề cương các sách Kinh Thánh”.

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Charles Haddon Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon


Charles Haddon Spurgeon, thường được biết đến với tên C. H. Spurgeon , sanh ngày 19 tháng 6 năm 1834 và qua đời ngày 31 tháng 1 năm 1892), là giảng sư đặc biệt người Anh thuộc giáo phái Baptist, ảnh hưởng của ông vẫn còn đậm nét trên đời sống đức tin của nhiều tín hữu Cơ Đốc thuộc các giáo phái khác nhau cho đến ngày nay. Spurgeon thường được xem là “Ông hoàng của những giảng sư”.

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

VƯƠNG MINH ĐẠO (1900-1991)


VƯƠNG MINH ĐẠO (1900-1991)
-Nhà Truyền Giảng Phúc Âm Độc Lập Ở Bắc Kinh

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ ĐỨC THÁNH LINH TRONG TÂN ƯỚC (2)

Trong bài nầy chúng ta sẽ bàn về các biểu tượng của Đức Thánh Linh trong Tân Ước:

1.Trái Đầu Mùa:
   Rô. 8:23, “chính chúng ta là những kẻ có trái đầu mùa của Đức Linh”
   Trái đầu mùa ở đây không phải là trái đầu mùa đo Đức Linh sản xuất. Trái đầu mùa của Đức L