Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

TIỆC CƯỚI CANA


Đến ngày thứ ba có đám cưới tại Ca-na thuộc Ga-li-lê, mẹ Jêsus có tại đó.  Jêsus và môn đồ Ngài cũng được mời dự tiệc cưới.  Khi thiếu rượu, mẹ Jêsus nói với Ngài rằng: “Người ta không còn rượu nữa.”  Jêsus nói cùng người rằng: “Đàn bà kia ơi, ta với ngươi có can gì chăng? Giờ ta chưa đến.”  Mẹ Ngài nói với những kẻ giúp việc rằng: “Hễ Người bảo gì hãy làm theo.”  Vả, tại đó có sáu cái ché đá, để dùng theo lề thói tẩy sạch của dân Do-thái, mỗi cái chứa hai ba vuông nước.  Jêsus bảo họ rằng: “Hãy đổ nước đầy những ché đó đi.” Họ bèn đổ đầy tới miệng, Ngài lại phán rằng: “Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc.” Họ bèn đem cho,  Khi kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu rồi, nhưng không biết từ đâu mà đến (còn những kẻ giúp việc đã múc nước thì biết), thì người bèn gọi tân lang,  mà nói rằng: “Mọi người đều thết rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì mới đến thứ vừa vừa; còn chàng lại giữ rượu ngon đến bây giờ.”Những người tiên phong của lối đi thuộc thiên – 5
- Jordan - Sự thay đổi tình hình

Reading: Joshua 3:; 4:1-9.

Sự vượt qua Jordan, mà chúng ta đọc trong những câu này, là một bài thuyết trình tổng kết về những gì Chúa nói với chúng ta trong loạt bài nghiên cứu nầy. Điều khá rõ ràng đối với chúng ta, như chúng ta đọc nó, là nó đại diện cho một điểm sâu sắc quan trọng trong lịch sử của những người liên quan, kết quả của một quá trình dài được chuẩn bị lâu dài, khởi đầu của một giai đoạn mới và tuyệt vời của cuộc sống của họ. Hơn nữa, từ sự hỗ trợ dồi dào của Tân Ước, chúng ta thấy rằng đây là một đại diện của đời sống con cái Đức Chúa Trời và của các người sẽ là con cái Đức Chúa Trời trong thời đại chúng ta: đó là, Tân Ước tiếp lấy sự cố trong cuộc sống của Israel và tuyên bố rằng đó là một tiêu biểu, hoặc hình ảnh, ý nghĩa thực sự của nó, ý nghĩa tồn tạo của nó, ý nghĩa thuộc linh của nó liên quan đến cơ đốc nhân hoặc những người khao khát muốn trở thành cơ đốc nhân.

THƯ CUA QUI-- 25


THƯ 25
      Cháu Wormwood thân mến!

Điều thật sự gây phiền toái cho chúng ta là nhóm mà anh bệnh nhân của cháu đang leo lên là một nhóm Cơ đốc thuần túy. Đương nhiên mỗi người có những quan tâm riêng nhưng mối liên hệ chung vẫn là Cơ đốc giáo. Nếu như bọn con người phải trở thành Cơ đốc nhân thì điều chúng ta muốn là giữ chúng trong tâm trạng mà chú gọi là Cơ đốc giáo và... Cháu hiểu chứ: Cơ đốc giáo và cuộc khủng hoảng; Cơ đốc giáo và tâm lý học hiện đại; Cơ đốc giáo và trật tự mới, Cơ đốc giáo và sự chữa bệnh bằng đức tin, Cơ đốc giáo và chế độ ăn chay, Cơ đốc giáo và sự đời mới trong cách đánh vần. Nếu bọn chúng phải trở thành Cơ đốc nhân hãy để chúng là Cơ đốc nhân với một sự khác biệt nào đó. Hãy thế vào bằng một thời trang nào đó nhuốm màu Cơ đốc. Hãy sử dụng sự ghê tởm những điều quen thuộc cũ mèm.

NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU TRONG KINH THÁNH--10    Thế thì, điều Giô-suê truyền cho mặt trời làm, là lần nữa, trì hoãn ở nửa lưng trời, và đó là điều đã được chép lại là việc mặt trời đã làm. Trên trời có hai phân nửa, một nửa được chúng ta nhìn thấy là ở phía bên này, và một nửa được chúng ta nhìn thấy là ở phía bên kia của trái đất. Tiền trí từ Hy-bá-lai văn đã được dịch ra là “ước” nguyên vó nghĩa là “độ chừng” hay “đại khái”. Do đó, gộp chung các sự kiện trên đây lại thì điều mà câu chuyện này kể lại trên đường chân trời mà người ta nhìn thấy được là cả một ngày.

NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU TRONG KINH THÁNH--9


MỘT HÀNH ĐỘNG NHÂN TỪ THƯƠNG XÓT ĐỐI VỚI TRẺ CON 
Thứ tư, việc tận diệt các con trẻ của dâm loạn chẳng những là một hành động nhân từ thương xót và tình yêu đối với cả thế giới nói chung, mà còn là một hành động nhân từ thương xót và tình yêu đối với chính các trẻ con ấy nữa. Điều gì chờ đợi đám trẻ con ấy nếu chúng được để cho sống, nếu không phải là một điều gì đó còn vô cùng tệ hại hơn là sự chết?

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

CÁI THANG THUỘC THIÊN


Câu chuyện Jacob nằm mơ tại Bethel được sứ đồ John đem vào chương một phúc âm của ông:

“Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran,  tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và nằm ngủ tại đó;  bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó.”

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU TRONG KINH THÁNH--8


ĐỨC CHÚA TRỜI KHIẾN CHO PHA-RA-ÔN CỨNG LÒNG 

 Có nhiều câu trong kinh điển liên quan đến việc Đức Chúa Trời khiến cho Pha-ra-ôn cứng lòng, từng gây nhiều lúng túng cho các Cơ-đốc nhân hãy con ấu trĩ, và thường được những người không tin Chúa lợi dụng khi công kích Thánh Kinh. Người ta nói rằng nếu Đức Chúa Trời khiến cho Pha-ra-ôn cứng lòng, mà hậu quả của việc làm cho cứng lòng đó là Pha-ra-ôn đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời thì chính Đức Chúa Trời phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của Pha-ra-ôn. Gặp trường hợp như thế, làm thế nào để chủ trương rằng Pha-ra-ôn phải chịu trách nhiệm về sự phản loạn của mình nên phải chịu trừng phạt là công bằng?

NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU TRONG KINH THÁNH--7


CÁC PHÁT KIẾN KHẢO CỔ HỌC

Phải nói thêm rằng có lẽ các nền văn minh cổ đã được phát kiến trong vùng phụ cận Ni-ni-ve và nhiều chỗ khác nữa, vốn là tàn tích của dòng giống tiền A-đam như đã đề cập. Dường như trong nhiều khúc sách trong Thánh Kinh, đã có nói bóng gió rằng một vài người vẫn còn tồn tại cả trong thời Thánh Kinh được viết ra, có lẽ vốn thuộc về các giống người tiền A-đam như thế. Những người đó có thể là người Ra-pha-im, người Xam-xu-nim, và người Ê-mim.

BA PHƯƠNG DIỆN SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS


Đức Chúa Trời có ba nan đề trong vũ trụ cần giải quyết là :tội lỗi và Satan. Chúa Jesus chết như chiên con của Đức Chúa Trời giải quyết nan đề tội lỗi. Chúa chết như con rắn bằng đồng treo trên cây sào xử lí Satan.

Đức Chúa Trời còn có nhu cầu ban phát sự sống thần thượng cho dân được chuộc để sản sinh gia tộc đức tin và xây dựng Thân Thể Đấng Christ.

Hai phương diện đầu tiên vì nan đề tiêu cực, phương diện thứ ba vì nhu cầu tích cực.

Những người tiên phong của con đường thuộc thiên --4


 Moses

Đọc: Hê-bơ-rơ 11:24-27, 13, 16.

Đức Chúa Trời có một mong muốn lớn --để có những gì có thể được gọi là “một dân tốt nhất của Ngài. Cho đến khi Ngài có một dân như vậy, Ngài sẽ không bao giờ được hoàn toàn hài lòng. Có thể có những người sẽ chấp nhận cái tốt nhất thứ hai  của Ngài "- vì chắc chắn Ngài thường cho phép có cái tốt nhất thứ hai - nhưng chỉ có một dân đặt lòng trên cái rất tốt nhất của Ngài sẽ thực sự làm hài lòng trái tim của Ngài. Nhưng vì việc đạt đến sự tốt nhất của Ngài là một vấn đề đầy xung đột, trả giá cao và kỷ luật, và có nhiều điều hoàn toàn trái ngược với toàn bộ tiến trình của tự nhiên, nên điều đó không dành cho tất cả mọi người - thực sự, nó chỉ dành một thiểu số tương đối ít - những người sẽ tiến lên với Ngài đến điều tốt nhất của Ngài. Điều này được thấy trong tất cả Kinh Thánh, và có một số minh họa ngoại hạng về điều đó. Chúng tìm thấy được trong mỗi thời kỳ.

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

THƯ CỦA QUỈ-- 24


THƯ 24
     Cháu Wormwood thân mến!

Chú vẫn liên lạc thư từ với Slumtrimpet, anh bạn đồng nghiệp chịu trách nhiệm về cô bạn gái của anh bệnh nhân và bắt đầu nhìn thấy kẽ hở trong bộ áo giáp của cô ta. Đó là một tật xấu nho nhỏ không rõ lắm, mà hầu hết những phụ nữ được lớn lên trong một nhóm những người thông minh, liên kết với nhau bởi một đức tin được xác định rõ ràng đều có: đó là sự tự phụ cho rằng những người bên ngoài không chia xẻ niềm tin ấy đều ngu xuẩn và lố bịch. Bọn đàn ông, thường tiếp xúc với những người ngoại hơn, không suy nghĩ giống vậy; sự tự tin của họ, nếu họ là những người tự tin, thì đây là một loại. Sự tự tin của cô gái mà cô cho rằng do đức tin, thì thật sự là do ảnh hưởng của môi trường sinh hoạt của cô. Nó cũng không khác lắm sự tin chắc mà cô đã có lúc 10 tuổi, là những con dao làm cá trong nhà cha cô mới là loại đúng, bình thường hay “thật” còn những con dao ở nhà hàng xóm thì không phải là những con dao làm cá. Tuy nhiên, trong lãnh vực này, yếu tố ngờ nghệch và ngây thơ thì quá nhiều, còn yếu tố kiêu ngạo thuộc linh thì quá ít nên chúng ta cũng không hy vọng nhiều lắm vào cô gái này. Nhưng cháu có nghĩ đến việc dùng điều đó để tác động đến bệnh nhân chưa?

THƯ CỦA QUỈ-- 23


THƯ 23
Cháu Wormwood thân mến!

Qua cô gái và gia đình đáng ghét của cô ta, anh bệnh nhân ngày càng quen biết với nhiều Cơ đốc nhân, mà lại là những Cơ đốc nhân rất thông minh. Cho nên trong một thời gian dài chúng ta sẽ không thể dập tắt sinh hoạt thuộc linh của anh ấy. Cũng tốt thôi, chúng ta sẽ phá hoại nó. Chắc cháu đã thường thực tập biến thành một thiên thần ánh sáng ở thao trường rồi chứ. Bây giờ đến lúc làm điều ấy trước mắt Kẻ Thù. Thế gian và xác thịt không giúp được chúng ta nhưng vẫn còn một sức mạnh thứ ba. Và chiến thắng loại này là chiến thắng vinh quang nhất. Một ông thánh hư hỏng, một người Pharisi, một phán quan tòa án dị giáo hay một pháp sư khiến trò chơi dưới Địa ngục thú vị hơn là một nhà độc tài hay một kẻ trụy lạc tầm thường.