Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Công Tác Làm Hao Mòn Của Satan


Kinh Thánh: Dan. 7:25

“Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh đồ của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.”

Satan luôn luôn hoạt động để tấn công con cái Đức Chúa Trời. Các cuộc tấn công của hắn không bất ngờ, chúng thường đến dần dần. Theo Daniel 7:25, Satan sẽ làm hao mòn các thánh đồ của Đấng Tối Cao. Một trong những chiến lược của Satan chống lại các thánh đồ của Đấng Tối Cao là làm hao mòn họ. Chúng ta phải nhớ rằng công việc của Satan giữa vòng con cái Đức Chúa Trời không rõ ràng, hắn làm việc bằng cách làm hao mòn họ.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Người Của Đức Chúa Trời Và Vị Tiên Tri GiàĐọc Kinh Thánh: 1 Các Vua 13:1-32

“Đương khi Giê-rô-bô-am đứng gần bàn-thờ, đặng xông hương, kìa, có một người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa, vâng-mạng Đức Giê-hô-va mà đến Bê-tên. 2 Người vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, quở-trách bàn-thờ mà nói rằng: Hỡi bàn-thờ, bàn-thờ! Đức Giê-hô-va phán như vầy: Một đứa con trai sẽ sanh ra cho nhà Đa-vít, tên nó là Giô-si-a. Nó sẽ dâng trên mầy những thầy tế-lễ của các nơi cao, là người xông hương trên mầy, và người ta sẽ thiêu trên mầy hài-cốt của người chết.

NGÔN TỪ--


 Lời nói là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu nói: "Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. " (Mt 12:34). Điều này cho thấy rằng những lời nói thể hiện tấm lòng của một con người, chúng cho thấy những gì nói dối trong tấm lòng của một con người. Nếu một con người không mở miệng, không dễ dàng cho chúng ta để biết tấm lòng anh. Tuy nhiên, ngay sau khi anh ấy mở miệng, tấm lòng của anh được vạch trần. Nếu một con người không nói, không có ai biết linh của anh. Sau khi anh nói, tuy nhiên, những người khác sẽ chạm vào linh của anh qua lời nói của anh, họ sẽ biết tình trạng của anh trước mặt Chúa. Chúng ta có thể phán xét một người bằng những lời anh nói.


Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

TẠ ƠN CHÚA (GIẢI PHÓNG NÔ LỆ)


Ra khỏi Ai Cập
Cuộc đời nô lệ đắng cay
Hê-bơ-rơ sống những ngày đau thương
Cực hình, hành hạ thê lương
Chịu nhiều uất ức, đoạn trường đớn đau!
Chúa thương thêm sức dồi dào
Sản sinh dân số tăng cao lạ thường.
Khiến Vua Ai cập lo lường
Lệnh truyền giết hết chẳng thương nhi hài

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Một người nghèo

Người nghèo

Kinh Thánh: Rev 3:17

“Ngươi nói: Ta giàu rồi, ta đã được giàu có rồi, không cần chi nữa, song ngươi không biết rằng mình là kẻ khốn khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù, loã lồ”.
MỘT
Trong số các con cái Đức Chúa Trời, có một vấn đề về thái độ Lao-đi-xê và một tấm lòng Lao-đi-xê. Một người nghĩ rằng anh rất giàu nhưng trong thực tế, là người nghèo có một thái độ Lao-đi-xê và một tấm lòng Lao-đi-xê.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Sự Phục sinh, Đức Thánh Linh, Và Hội Thánh- 2


Empty Tomb Picture 08

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:19

“Và biết quyền năng Ngài quá đỗi lớn lao đối với chúng ta là kẻ tin là dường nào, y theo sự vận hành của đại năng do lực lượng của Ngài,”

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Sự Phục Sinh, Đức Thánh Linh, Và Hội Thánh (1)


Empty Tomb Picture 02

Đọc Kinh Thánh: Công vụ 2:24-28, 31-34; 1 Cor. 12:12-13; Ê-phê-sô 1:19-23

“Nhưng Đức Chúa Trời đã giải thống khổ của sự chết, khiến Người sống lại, vì sự chết không thể giữ Người được. Bởi Đa-vít có nói về Người rằng:
'Tôi hằng thấy Chúa ở trước mặt tôi, Vì Ngài ở bên hữu tôi, khiến tôi chẳng bị rúng động.  Cho nên lòng tôi vui mừng, lưỡi tôi hớn hở, Xác thịt tôi cũng sẽ ở yên trong sự hi vọng;  Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ, Cũng chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống. Cũng sẽ khiến tôi đầy vui mừng trong sự hiện diện Ngài.”

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Thơ Xuân
Thơ Xuân  1


XUÂN ĐẾN
Sắc thắm vui xuân đến mọi nhà. 
Ngàn hương khoe sắc vạn loài hoa.  
Mai vàng đào đỏ đua nhau nở. 
Tấp nập muôn nhà rộn pháo hoa.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

ĐỊA ĐIỂM CỦA THIÊN ĐÀNG Ở TRÊN CAOVị trí của thiên đàng được đề cập trong Kinh Thánh thì ở trên cao. Khi  dân chúng xây dựng tháp Babel, Đức Chúa Trời phán: "Chúng ta hãy đi xuống" (Sáng 11:7). Sau khi Đức Chúa Trời nói chuyện với Áp-ra-ham, " thì Ngài từ Áp-ra-ham ngự lên. " (Sáng 17:22). Đức Chúa Trời phán rằng: "Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ai cập..." (Exo. 3:8). David ngợi khen Đức Chúa Trời, "Ngài làm nghiêng lệch các từng trời, và ngự xuống " (Psa. 18:09). 

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Sự Cất Lên Và Đại Nạn—4


Trong hai bài giảng đầu tiên, tôi đã nói chuyện về những người ủng hộ niềm tin cả Hội thánh sẽ được cất lên trước đại nạn, và tôi đã chỉ ra việc thiếu hụt một lý do đầy đủ và cơ sở Thánh Kinh trong những lập luận của họ. Trong bài giảng vừa rồi, tôi đã nói về những người ủng hộ niềm tin toàn thể Hội thánh sẽ trải qua đại nạn và cho thấy rằng mặc dù lập luận của họ có dựa theo Kinh Thánh nhiều hơn, nhưng họ không phải không có sai sót. Trong sứ điệp này, chúng tôi sẽ xem xét liệu Kinh Thánh dạy rằng toàn thể Hội thánh sẽ trải qua đại nạn.

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

XÂY DỰNG CƠ NGHIỆP NÀO ?


 

Khi kiến trúc sư định hình cho một công trình xây dựng nền móng là chủ yếu, nếu lập nền trên cát cùng vật liệu như lá, rơm rạ, là sự xây dựng tạm thời không bền vững: Chỉ một thời gian ngắn sẽ bị nước chảy mưa sa, gió lay xô động, dễ bị cháy tiêu. Lập nền trên vầng đá và vật liệu tốt sẽ được kiên cố vững chắc, bền lâu. Nếu áp dụng vào cuộc sống thì việc xây dựng cơ nghiệp càng khó hơn, nó đòi hỏi sự khôn ngoan và kỷ năng sáng tạo, áp dụng vào đời sống thực tế; là cuộc hành trình khó khăn khốc liệt, tranh đấu không ngừng, vì nếu thất bại sẽ bị phá sãn. Bởi thế sự lập nghiệp thường đi đôi với việc tạo phước, người ta tin rằng “mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”. Đến lúc thành công cũng chưa kể là vững chắc vì cần có sự nhận định tính chất cơ nghiệp mình đang có thuộc loại nào, để khắc phục, rèn luyện kỉ năng, ứng dụng vào cuộc sống hầu quản lý một cách có hiệu quả. Cùng sự đầu tư thế nào để tiến đến sự thừa hưởng cơ nghiệp đời đời.

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Sự Cất Lên Và Đại Nạn—3


resurrection

Hai lần trước tôi đã nói về những người chủ trương Hội thánh sẽ được cất lên trước  đại nạn. Tôi đã đề cập lý luận của họ không thuần chính như thế nào và khẳng định của họ là quá đà. Tối nay tôi sẽ nói về vấn đề khác: Kinh Thánh có bao giờ nói rằng các thánh đồ sẽ đi qua đại nạn không?

Bằng chứng Hội thánh sẽ trải qua đại nạn:

Trong Kinh Thánh có nhiều bằng chứng các thánh đồ sẽ trải qua đại nạn. Hôm nay tôi sẽ chỉ đề cập ba điểm. Chúng ta có thể đọc những câu sau đây.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Sự Cất Lên Và Đại Nạn -2


Chúng ta đã thấy rằng các anh em mà đã tin rằng Hội thánh sẽ được cất lên trước đại nạn có lý do không đáng tin cậy. Ý tưởng của họ thiếu bằng chứng Kinh Thánh. Đây là một lỗi lầm đầu tiên của họ. Hôm nay tôi muốn thảo luận về lỗi lầm thứ hai của họ.

B. Những giả định của những người tin rằng toàn bộ Hội thánh sẽ được cất lên trước đại nạn:

Các anh em chúng ta, những người tin rằng cả Hội thánh sẽ được cất lên trước khi đại nạn không chỉ có lý do không tự nhiên mà không thể đứng nỗi như là các lý do, nhưng họ cũng có quá nhiều giả định. Mỗi khi chúng ta nói về một lẽ thật kinh thánh, cho dù đó là làm bằng chứng hoặc như là bối cảnh, nó phải là theo đúng Kinh Thánh. Nếu những gì được nói yêu cầu quá nhiều giả định và các giả thuyết quá nhiều, nó không đáng tin cậy. Các anh em là người tin rằng cả Hội thánh sẽ được cất lên khi đại nạn dựa vào quá nhiều giả định. Bây giờ tôi sẽ chỉ ra các giả định của họ từng điều một.

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Sự Cất Lên Và Cơn Đại Nạn – 1


Wheat Harvest

Tối nay tôi sẽ mang đến một chủ đề rất quan trọng. Chủ đề này là sự cất lên. Sự cất lên là một thuật ngữ đặc biệt, nó đề cập đến việc chúng ta được cất lên đến các từng trời vào lúc Chúa đến một lần nữa. Chúng ta đều biết rằng Chúa sẽ trở lại sớm. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trước khi Ngài xuống trái đất, Ngài sẽ mang chúng ta lên các từng trời, sau đó Ngài sẽ đi xuống. Việc Ngài đưa chúng ta lên trời được gọi là sự cất lên.

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

HIỂU BIẾT CÔNG GIÁO LA MÃ


Hôm nay chúng ta sẽ xem xét Công giáo La Mã. Chúng tôi muốn vạch trần sự sùng bái thần tượng của họ cũng như sự việc họ đàn áp các tín hữu chân chính. Chúng ta phải giúp những người mới tin biết Công giáo La Mã. Những kiến ​​thức này sẽ giúp họ biết làm thế nào để đối phó với nó và sẽ cứu họ khỏi bị phá hoại nhiều. Khải huyền 17: 4 nói, " Người đàn bà ấy mặc sắc tía sắc hồng, trau giồi bằng vàng, bửu thạch, ngọc châu, tay cầm chén vàng đựng đầy vật gớm ghê, tức là sự ô uế của dâm loạn nó." Nếu chúng ta xem xét Công giáo ngày nay trong ánh sáng của câu này, chúng ta phải thừa nhận rằng người phụ nữ này ám chỉ đến Giáo Hội Công Giáo. Trong Giáo Hội Công Giáo La Mã có màu đỏ tía và đỏ tươi trong mọi góc cạnh. Áo choàng Hồng y màu đỏ. Giáo Hội Công Giáo dầy dẫy đá quý, vàng, và bạc. Giáo hoàng có hai mão miện, một đại diện cho quyền lực tôn giáo của mình và cái kia quyền lực thế tục của mình. Cả hai mão miện được làm bằng vàng. Cái đại diện cho quyền lực thế tục của ông có 146 viên kim cương to, 540 viên ngọc trai, và bảy lớp vàng. Đây là hình ảnh thực sự của Giáo hội Công giáo La Mã.

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Liên quan đến Giê-ru-sa-lemTrong Ezra và Nehemiah mà thực sự là hai nửa của một tổng thể, chúng tạo thành một câu chuyện, có một ý nghĩa mà toàn bộ có thể được thu thập trong ba điều đại diện và những thứ biểu hiệu được tìm thấy ở đó tại Giê-ru-sa-lem, cụ thể là, Bàn Thờ, Ngôi nhà và Vách thành. Chúng ta có thể nói rằng ba điều này đại diện cho Giê-ru-sa-lem, vì khi bạn xem xét việc thực hiện các sự việc trong lòng Ezra và Nehemiah, chúng tác thành và biểu hiện gần như, nếu không nói là hoàn toàn, đều kết nối với ba điều đó. Có những giai đoạn và các tính năng khác nhưng chúng đều hướng về ba điều nầy, bàn thờ, nhà và tường thành.

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

JEROBOAM RỚT CUỘC THI TRẮC NGHIỆM CỦA CHÚA


“Bởi cớ ấy ta trở lòng thất vọng về mọi công việc ta đã lao khổ mà làm ở dưới mặt trời. Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng, và tài giỏi, rồi phải để lại làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn.” (Truyền 2:20-21)

“Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác; nhưng người không vâng theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn rằng: Bởi vì ngươi đã làm điều nầy, không giữ giao-ước và luật-pháp Ta truyền cho ngươi, nên Ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi, cho kẻ tôi-tớ ngươi.  Song vì cớ Đa-vít, cha ngươi, Ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi” (I Vua 11:9-12)

Chờ Đợi Sự Trở Lại Của Chúa


The Coming King Đọc Kinh Thánh: 1 Cor. 1:7; 1 Thes. 1:9-10; Phil. 3:20; Tít 2:11-13

Sụ giảng dạy của Kinh Thánh về lần đến thứ hai của Chúa

Theo giáo lý Kinh Thánh, Chúa đến một lần trong xác thịt, Ngài đã chết cho chúng ta trên thập tự giá để thỏa mãn sự công bình của Đức Chúa Trời và sau đó sống lại và lên ngôi làm Thượng Tế của chúng ta. Ngài đang cầu thay cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời và hành động thay mặt chúng ta là Chấp hành viên và Đấng bảo lãnh của chúng ta. Ngài cũng sẽ đến trái đất lần thứ hai. Cựu Ước nói rằng khi Chúa trở lại một lần nữa sẽ không còn tội lỗi trên trái đất (Ê-sai 2:11). Nhiều phần của Kinh Thánh cho chúng ta biết cụ thể về sự trở lại của Chúa. Công vụ 1:11 nói rằng khi Chúa đã được đem lên trời, hai thiên thần tuyên bố: “Jêsus nầy đã được tiếp lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở xuống như cách các ông đã thấy Ngài lên vậy." Điều này cho chúng ta biết rằng Chúa chúng ta sẽ đến một lần thứ hai. Tác giả Hê-bơ-rơ 9: 28 tuyên bố cùng con cái Đức Chúa Trời, "cũng vậy, Đấng Christ, vì đã dâng mình một lần đủ cả để gánh tội lỗi của nhiều người, thì sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải vì tội lỗi nữa, bèn để cứu rỗi những kẻ trông đợi Ngài.." Vào thời điểm chép Khải Huyền 22:20, Chúa đã đến một lần và lên ngôi. Đức Thánh Linh đã đến. Hầu hết các sứ đồ đã ra đi, và thành phố thánh đã bị phá hủy, chỉ có John còn lại. Tại thời điểm này, Chúa an ủi thánh đồ của Ngài, nói rằng, "Vâng, Ta đến một cách nhanh chóng." John trả lời, nói rằng, "Amen., ôi Chúa Giêsu, xin hãy đến". Từ những câu  này, chúng ta có thể thấy rằng Chúa đã không chỉ đến một lần. Ngài sẽ đến lần thứ hai.

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

NHỮNG NGƯƠI CẦU THAY VÀ CHÚC PHƯỚC


 Hebrew 7:7  “Vả, bậc trên chúc phước cho bậc dưới, ấy là lẽ không cãi được”

Isaiah 59:16 “Đức Giê-hô-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng,  thấy không có người, chẳng ai cầu thay, thì lấy làm lạ lùng. Ngài bèn dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến; lấy sự công bình mình mà nâng đỡ.”

Chỉ những thánh đồ đầy dẫy Đức Chúa Trời mới có khả năng cầu thay và chúc phước người khác. Cầuu thay là chúc phước bằng sự cầu nguyện. Chúc phước là nói tốt cho đối tượng trước mặt chúng ta, là tuôn đổ Đức Chúa Trời vào trong họ. Chỉ có bậc trên mới chúc phước cho bậc dưới, là đều không ai cãi được.

ĐẠO THỜ QUỈ SATAN ?


" Một buổi chiều Chúa nhật vào Mùa Giáng sinh, cảnh đồi núi lan tỏa bầu khí an bình cho toàn dân quận Jasper, Tiểu bang Missouri. Bốn thanh niên trên chiếc xe truck lao mình trong bụi mù, cố chạy càng xa gia đình và nhà trường càng tốt. Chúng đi để tế lễ Satan. Steven Newberry quan sát phần còn lại của con mèo mới bị giết mà run sợ . Bỗng một trong ba thanh niên hô to: "Lập tức tiến hành". Một tên khác cầm khúc gậy chơi bóng quật (baseball) đập vào mặt Steven như đã dự tính. Steven lảo đảo, kinh hãi, chạy trốn và la lớn:"Tại sao lại là tôi?".
Ít ngày sau, cảnh sát đã khám phá ra thi thể của Steven bị buộc chặt bằng 200 pounds đá."

Ðạo Chứng nhân Giêhôva (Jehova's Witnesses)

(người canh báo động)


Đạo Giêhova được lập cách đây chừng 100 năm, do ông Charles Russell. Đạo này cũng được gọi là Hội Tháp canh (Watchtower Society).

1.      Những điều phải tin:
     1/ Đạo này tin ngày tận thế: Sẽ có cuộc giao chiến giữa Chúa Kitô và Satan trước ngày tận thế. Họ nghĩ rằng trận đấu quyết tử này sẽ xảy ra vào năm 1914, 1925, và năm 1975 nhưng đã không xảy ra. Dầu vậy, họ vẫn giải thích loanh quanh, lừa dối kẻ ngây thơ. Họ nghĩ rằng họ không phải là công dân của bất cứ nước nào, mà chỉ là dân của tân thế giới Giêhôva. Nên họ không chịu chào cờ, đứng nghe quốc ca, đi lính, bầu cử, giữ chức vụ công cộng.

Đạo Mormon


Tên gọi: Đạo Mormon, tên gọi chính thức là Giáo hội Chúa Giêsu Kitô của các Thánh ngày Sau hết. Đạo này đã được ông Joseph Smith lập ra năm 1829. Ông nói một thiên thần đã dẫn ông tới một nơi có những vật giống những đĩa vàng ở tỉnh Palmyra, tiểu bang New York, Hoa kỳ . Ông nói rằng thiên thần cho ông biết cách đọc những ký hiệu giấu ẩn trên các đĩa và đọc sách Mormon.

Tín đồ: Theo ông  Smith, giáo hội Chúa Kitô đã rơi vào những sai lầm chỉ một thời gian vắn sau khi vị Tông đồ cuối cùng qua đời. Nhưng điều đó đã được Chúa Cha và Chúa Giêsu sửa sai vào năm 1829. Ông di chuyển nhà thờ mới của ông tới Ohio, tới Missouri, rồi tới Illinois, nơi ông bị giết vào năm 1844. Sau đó ông Brigham Young lên kế vị và đưa đạo Mormon tới miền Tây, bây giờ gọi là tiểu bang Utah. Cộng đồng Mormon phát triển ở đây. Ngày nay có hơn 7 triệu tín đồ trên cả thế giới.

Hồi giáo (Islam)


            1. Lịch sử: Islam có nghĩa là phục tùng, tức là phục tùng theo lời dạy của Allah. Allah ( tiếng Á rập nghĩa là Chúa). Islam truyền sang Trung hoa được gọi là đạo Hồi. Người theo đạo Hồi gọi là Muslim, hay Moslem, Moslim. Ðạo Hồi ra đời vào thế kỷ thứ 7 tại Arabia (Ả rập).
 Người sáng lập là Muhammad Abu Qasim. Ông sinh năm 570 tại thành phố Mecca , nước Arabia (Ả rập) trong một gia đình nghèo. Lên 6 tuổi mẹ mất, được ông nội chăm nuôi, 8 tuổi,  sống với người chú là Abu Talid. Lúc còn trẻ,  chuyên hướng dẫn các đoàn du hành trong sa mạc, về sau làm công cho một người đàn bà góa giàu có, chủ một hiệu buôn ở Mecca, tên là Khadija, bà goá này sau kết hôn với Muhammad tuy bà lớn tuổi hơn ông nhiều, và họ có một con gái tên là Fatima.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

TRÁI ĐẤT QUÁ ĐẸP


Planet Earth _Amazing Nature

https://www.youtube.com/embed/6v2L2UGZJAM?rel=0

      

__._,_.___
 

3.Anh giáo(Anglican Church)


    1. Lịch sử: Anh giáo có từ năm 1534. Nói tới Anh giáo là phải nói tới vua Henri 8.
 
    Vua Henri 8 (sinh 1509- tử 1547) cai trị Nước Anh (England) vào thế kỉ 16. Khi mới lên ngôi vua, ông tỏ ra rất trung thành với Giáo hội Công giáo, . Ông đã ngăn cấm làn sóng Tin lành Luther từ nước Đức không cho tràn vào nước Anh, nên Đức Thánh cha Lêô 10 đã tặng ông tước hiệu "người Bảo vệ đức tin". Nhưng khốn thay, chỉ vì vấn đề "vợ con" mà ông đã chống lại Đức Thánh cha, bỏ Giáo hội, lập ra Anh giáo, gây đổ máu cho biết bao người. Cho tới ngày nay, tuy Anh giáo có nhiều quan điểm gần với Công giáo, nhưng cũng chưa sao hợp nhất với nhau được.

2. Tìm hiểu đạo Tin Lành (Protestant Church)
1. Lịch sử: Không kể những nhà cải cách như John Wicliff (1320-1384) Ông là linh mục học giả người nước Anh, có trước Luther chừng 200 năm. Ông chủ trương lấy Kinh thánh làm qui luật sự sống. John Hus (1369-1415) linh mục người Bohemian, ông tung ra 30 luận đề chống Công đồng Constantinô. Ở đây chỉ tìm hiểu Đạo Tin lành do linh mục Luther khởi xướng năm 1517.

1. Giáo hội Chính thống Đông phương
(Eastern Oxthodox Church).

1. Lịch sử: Giáo hội Chính thống Đông phương bắt đầu từ năm 1054:
 Chúa Kitô lập Giáo hội và lưu truyền từ thời các Tông đồ trở đi. Giáo hội ấy bị bách tại cấm cách dữ dội tại Rôma bắt đầu từ thời vua Nêron. Ông cho đốt thành Rôma rồi đổ tội cho người Công giáo và ra lệnh cấm đạo (năm 64) qua nhiều triều vua.

Đạo Công giáoĐạo Công giáo do Chúa Giêsu lập ra.
Đạo Công giáo phát xuất từ đạo Do thái . Nguồn gốc từ đầu như sau:
Theo Kinh thánh của đạo Do thái thì Thiên Chúa Yavê rất quyền phép, đã làm nên trời đất và muôn vật. Loài người được làm nên giống như Thiên Chúa , nghĩa là có trí khôn, ý muốn.
Nhưng loài người đã nghe lời thần dữ, không tuân giữ lời Thiên Chúa dạy, nên bị phạt sống lầm than khổ sở và phải chết.

Gặp Chúa


Một lần nọ, có một cậu bé thiết tha muốn được gặp Chúa. Cậu ta nghĩ rằng để gặp được Chúa phải trải qua một chặng đường rất dài. Thế là cậu ta sắp xếp đồ đạc vào một chiếc túi xách nhỏ. Cậu cũng không quên bỏ vào đấy lương thực đi đường: một ít bánh, 6 lon nước ngọt, và cậu bé bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Xác Thịt Và Công Việc Của Chúa

The Death of Agag
Ba đi kẻ thù của dân ĐC CHÚA TRI

Trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên, dân Đức Chúa Trời có ba kẻ thù chính: người Ai Cập, dân Phi-li-tin, và dân Amakelites. Thế giới được biểu hiện bởi Ai Cập, quyền năng của bóng tối, Satan là ai, được biểu thị bởi dân Phi-li-tin, và xác thịt được biểu thị bởi dân Amakelites. Đức Chúa Trời tam nhất có một kẻ thù ba một phá hỏng dân Ngài đi theo Ngài. Bên ngoài của dân Chúa, có thế giới, bên dưới chúng có Satan, và trong đó có xác thịt. Ba kẻ thù này cùng làm việc với nhau để phá hỏng công việc của Đức Chúa Trời giữa dân Ngài.

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

ĐÔI MẮT

"Có một dòng dõi bộ mặt kiêu hãnh thay,
Mí mắt giương cao dường nào" (Châm. 30:13)


"Ngươi đã cất tiếng lên và ngước mắt lên cao nghịch cùng ai? Ấy là nghịch cùng Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên." (Esai 37:23)Thành ngữ có câu: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”.
Ánh mắt reo vui bày tỏ một tâm hồn đang vui mừng
Ánh mắt buồn chứng tỏ người ấy đang có tâm sự. 
Ánh mắt sợ hãi, ánh mắt khinh thường, ánh mắt độ lượng, ánh mắt khoan dung, ánh mắt âu yếm, ánh mắt vỗ về, ánh mắt hân hoan, ánh mắt ngỡ ngàng, ánh mắt bàng hoàng, ánh mắt bâng khuâng… đều cho ta biết tâm hồn người đối diện. Biết bao ánh mắt đã đi qua trong đời ta.

TÔI MUỐN

          
Tôi muốn tôn vinh Đấng cứu đời
Ngợi khen Thiên Chúa mãi trên môi
Hiển vinh danh Chúa Giê-su Christ
Muôn thuở tình yêu Chúa tuyệt vời.

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Lịch Sử Của Quyển Kinh Thánh


Danh từ Kinh Thánh được dịch ra từ chữ La-tinh "biblia" có nghĩa là quyển sách. Ngày xưa người ta dùng vỏ cây cắt ra thật mỏng như tờ giấy (papyrus) để ghi chép các tài liệu, loại giấy nầy được sản xuất và bán đi các nơi từ thành phố Biblios, một hải cảng ở phía bắc nước Do Thái, của người Phê-ni-xi, gần Beyruth, Lebanon ngày nay.Vào thế kỷ thứ 5 S. C., các Hội thánh Hy Lạp dùng danh từ "Tà Biblia" hoặc "Biblia" cho Các Quyển Sách Thánh (Kinh Thánh). Nhiều người cho rằng Jean Chrysostome trưởng lão tại thành Constantinople (398-404 S. C.), là người thứ nhất dùng danh từ nầy. Ðến thế kỷ thứ 13, thì "Tà Biblia" trở nên "Biblio" hay "Biblia[1]" theo tiếng La-tinh tức là Các Sách Thánh trở nên Kinh Thánh. Sau đó các nước Tây phương cũng chấp nhận và dùng danh từ "The Bible" hoặc "La Bible"

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

LO LẮNG THÁI QUÁ!
        Anh kia có tật lo lắng rất thái quá, dần dần thành bệnh. Chuyện gì không đáng cũng cứ lo. Ngày nọ cưới vợ, anh mừng nhưng lo, không biết vợ có thai được chăng? Lo đến mất ăn mất ngủ. Năm sau, vợ mang thai, anh lại lo hơn, không biết vợ có sanh được chăng? Lại một phen mất ngủ. Rủi thay, vợ anh chuyển bụng lúc mới hơn tám tháng, đứa bé sanh non cân nặng 1, 9 Kg. Anh lo lắng quá, sợ không nuôi được đứa bé. Gặp ai anh cũng hỏi: “Sanh thiếu tháng như thế, liệu có nuôi được không?” Và dù ai cũng trấn an, nhưng anh chẳng an tâm chút nào. Tình cờ gặp người bạn cũ, anh đem chuyện ra hỏi. Người bạn biết tánh anh hay lo, vừa an ủi vừa dẫn chứng để anh yên lòng: - “Có gì đâu mà lo với lắng! Bà nội tôi sanh ra cha tôi cũng là sanh non, mới hơn bảy tháng đã sanh rồi!” Anh chàng lo lắng kia vội hỏi dồn một cách nghiêm trang rằng: - “Thế à! Rồi có nuôi được đứa nhỏ không?” !!!

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Bốn Khía Cạnh Về Sự Chết Của Chúa


Kinh Thánh: Exo. 12:13; Rom. 6:6, 11

“Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi Ta hành hại xứ Ai cập,thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.”

“Vì biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài trên thập tự giá, hầu cho thân thể của tội lỗi bị diệt trừ, để chúng ta không còn làm tôi mọi cho tội lỗi nữa.-- Dường ấy anh em cũng hãy kể mình là thật chết đối với tội lỗi, mà sống đối với Đức Chúa Trời trong Christ Jêsus.”

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Nhà Tiên Tri Tân Ước


Nhà Tiên Tri Cựu Ước

Đọc Kinh Thánh: Công vụ 21:4, 10-11; 1 Cor. 14:3-4

“Khi tìm gặp môn đồ rồi, bèn ở lại đó bảy ngày. Họ được linh cảm, bảo Phao-lô chớ lên Giê-ru-sa-lem.- Chúng tôi trọ tại đó mấy ngày, có một tiên tri tên là A-ga-bút từ Giu-đê xuống. 1 Người đến cùng chúng tôi lấy dây nịt của Phao-lô trói chơn tay mình, mà nói rằng: “Thánh Linh phán như vầy: 'Tại Giê-ru-sa-lem, dân Do-thái sẽ trói người có dây nịt nầy như vậy, và nộp vào tay người Ngoại bang.'

“Còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên lơn, và yên ủi. 4 Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng cho mình, song kẻ nói tiên tri xây dựng Hội thánh.”

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

NHỚ MẸ


 

Đêm nay đất khách gợi hồn con,
Nhớ mẹ thâu đêm mắt lệ mòn!
Tiếng dế nỉ non sầu vọng tưởng,
Phải chăng mẹ nhắn gọi sang con?

Sự Hiện Hữu Của Ma Quỷ

Symbol of Satan
Biểu hiệu của Satan
Ma quỷ thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: hung dữ, gian ác, lừa dối, giảo quyệt và cũng có thể được ngụy trang dưới lớp áo của một thiên sứ sáng láng tốt đẹp. Nhưng dù thể hiện dưới bất cứ hình thức nào, ma quỷ cũng đều là hiện thân của Satan. Satan chu du khắp thế gian dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ loài người sa vào bẩy sập của chúng. Satan chính là con rắn xưa đã cám dỗ tổ phụ loài người là Ê-va và A- đam, phạm tội bất tuân với Đức Chúa Trời, do đó chúng bị trừng phạt và nhận chịu sự rủa sã của Ngài.

Dâng hiến của cải vật chất


(Lời tương giao trước giờ bẻ bánh)

Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 13:15-16; 1 Cor. 16:1-3

“Vậy, chúng ta hãy nhờ Ngài mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng thừa nhận danh Ngài. Nhưng chớ nên quên làm lành và lo cung cấp, vì tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.”

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Sự Cứu Rỗi Làm Thay Đổi Tâm Tính Và Hành Vi


Sau khi một người được cứu, anh phải trải qua một sự thay đổi nhất định trong tâm tính cũng như trong hành vi của mình. Sự Cứu Rỗi thay đổi chúng ta trong cuộc sống, trong tâm tính, và trong hành vi. Sự thay đổi quan trọng nhất trong tâm tính và hành vi của tín đồ là một sự thay đổi trong sự nóng giận của mình. Nan đề lớn nhất của nhiều người có trước khi họ được cứu là sự nóng giận của họ. Nếu một người đã làm Cơ đốc nhân trong nhiều năm và chưa hề có bất kỳ sự thay đổi nào trong sự nóng giận của mình, anh ta sẽ mất lời chứng của mình trước các dân ngoại và hội thánh. Trong những trường hợp bình thường, một người cảm thấy một sự thay đổi trong sự nóng giận của mình ngay sau khi anh được cứu.

Bảy tư

Khi tôi được bảy tư
Ngài phán cùng tôi,
“Con ơi, con đã sống trên 70.
Con đã đầu tư vào hạ giới
Nơi mối mọt và rỉ sét làm hủy hoại,
Và kẻ trộm khoét vách lấy đi.
Đã đến lúc con phải đầu tư vào nước trời
Là nơi mối mọt không thể hủy hoại
Và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy được.
Nếu con có cả thiên hạ
Mà mất linh hồn thì có ích gì.

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Cá Nhân Và Tập Thể


Đọc Kinh Thánh: 2 Cor. 5:13, Rom. 9:3, 1 John 4:7, James 4:7, Eph. 5:22-24; 1 Cor. 12:25 Ê-phê-sô 5:21; Ô-sê 7:08

“Vả, hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời; hoặc chúng tôi tỉnh, ấy là vì anh em.”

“Bởi tôi nguyện nếu có thể vì anh em, bà con tôi theo xác thịt mà chính tôi phải bị rủa sả lìa khỏi Đấng Christ, thì tôi cũng cam”

“Hỡi kẻ yêu dấu, chúng ta hãy thương yêu lẫn nhau; vì sự thương yêu đến từ Đức Chúa Trời, hễ ai thương yêu thì sanh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời.”