Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI HAY KHÔNG?

Đức Chúa Trời sáng tạo trái đất


TÌM KIẾM ĐỨC CHÚA TRỜI

CÂU HỎI THỨ NHẤT

Chúng ta hãy xem xét đức tin Cơ-đốc từ chính nền tảng của
nó. Chủ đề đầu tiên chúng ta bàn đến là Đức Chúa Trời
(Thượng Đế).
Xin chúng ta đọc vài câu Kinh-thánh. Thi-thiên 14:1 trong
Cựu Ước chép: “Người ngu dại nói trong lòng rằng: Không có
Đức Chúa Trời”. Câu này cũng có thể được dịch là: “Trong lòng
mình, người ngu dại không muốn có Đức Chúa Trời”. Kết quả
của lời nói này được tìm thấy trong phần thứ hai của cùng một
câu Kinh-thánh ấy: “Chúng nó đều bại hoại; đã làm những việc
gớm ghiếc”.

Từ vùng hoang dã đến miền đất tốt lành--1

Vùng hoang dã


" Từ Hô-rếp tới Ca-đe-Ba-nê-a, bởi đường núi Sê-i-rơ, đi mười một ngày đường " (Phục 1:2). 

“Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao nầy. Trong bốn mươi năm nầy,..” (Phục 2:7).

“Vả, thì giờ về các cuộc đi đường của chúng ta, từ khi lìa khỏi Ca-đe-Ba-nê-a, tới lúc đi ngang qua khe Xê-rết, cộng là ba mươi tám năm, cho đến chừng các người chiến sĩ về đời ấy đã diệt mất khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã thề cùng các người đó” (Phục 2;14).

"
Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. " (Phục 8:2).

Đức Chúa Trời “không biết” hồi nguyên thủy của Trung Hoa

Ký tự Trung Quốc

Có bí ẩn liên quan đến ngôi đền thờ Ông Thiên 450 tuổi phức tạp ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại sao các hoàng đế dâng sinh tế bằng một con bò đực trên bàn thờ bằng đá cẩm thạch trắng của đền ông Thiên tại một buổi lễ hàng năm, quan trọng nhất và đầy màu sắc lễ kỷ niệm của năm, với cái gọi là "sinh tế biên giới '? Nghi thức này kết thúc vào năm 1911 khi vị vua cuối cùng bị lật đổ. Tuy nhiên, sinh tế không bắt đầu suông ở 450 năm trước đây. Buổi lễ quay trở lại 4.000 năm trước. Một trong những văn kiện đầu tiên về Sinh tế biên giới được tìm thấy trong Kinh Thư (Sách Lịch sử), do Khổng Tử biên soạn, nơi mà nó được ghi lại về việc Hoàng đế Shun (trị vì từ khoảng năm 2256 TCN đến năm 2205 TCN khi triều đại đầu tiên được ghi chép là bắt đầu) mà 'ông dâng sinh tế cho Shangdi.'

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Thức ăn của loài rắn


Sau khi con rắn lừa dối Ê va, Đức Chúa Trời nguyền rủa nó, nói rằng, " mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời." Mặc dù chúng ta không thể biết chắc chắn rằng con rắn được gọi trong sách Sáng Thế ký 3 thực sự là giống như một con rắn ngày hôm nay hay không, nhiều người sử dụng câu này như một lý do để không tiếp nhận Sáng thế ký 3: theo nghĩa đen, vì cho rằng rắn không ăn bụi đất.

Y-SÁC VÁC CỦI LÊN ĐỒI CAO

Sự hy sinh của Isaac của Rembrandt

Sáng thế ký 22:2-6, “Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho.3 Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Y-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của-lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy.4 Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, 5 thì nói cùng hai kẻ đầy-tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ-phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi. 6 Áp-ra-ham lấy củi về của-lễ thiêu, chất trên Y-sác, con mình; rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi.”-

ĐẤNG AMEN'Đấng A-men, Chứng nhân thành tín chân thật, là khởi đầu cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, phán ....” ( 3:14).

Thông điệp cuối cùng cho Hội thánh là từ Đấng đã chọn cho chính mình từ nhiều danh hiệu và chỉ định một trong các danh hiệu đó, là hiện thân của tất cả mọi thứ mà có tính khẳng định, tích cực, và rõ ràng.

"A-men" không chỉ là một hình thức nhảy vọt ra hoặc sự đồng ý, đó là một danh hiệu thần thượng, và trong danh hiệu đó – luôn luôn – có một tính cách, một định nghĩa. Trong Ê-sai 65:16, "Đức Chúa Trời của sự thật" nghĩa đen là "Đức Chúa Trời  của Amen". Vì Chúa Giêsu thường nói: "Quả thật, quả thật", Ngài đã sử dụng chính từ ngữ này, "A-men, A-men", do đó truyền đạt ý nghĩa những gì Ngài đã là và có tính cách của sự chắc chắn tuyệt đối, sự đảm bảo hoàn hảo, và sự tính tích cực không thể nhầm lẫn.

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Người Nô Lệ Tên Lu-ca

Andrea Mantegna 017.jpg
Bác sĩ Luke


Quý thính giả và độc giả đang đọc tựa đề của bài viết này đúng! Bác sĩ Luca, một trong những vị thánh đồ và tác giả hấp dẫn nhất và được thán phục trong Kinh Thánh, xuất thân từ gia đình nô-lệ. Ông ta hấp dẫn chính vì rất ít dữ kiện về ông ta cho nên cuộc đời của Luca còn lắm bí ẩn chưa tìm thấy. Dầu có ai muốn bài bác đi chăng nữa, ông thường được coi là tác giả của sách Tin Lành Luca và sách Công Vụ, người được sứ đồ Phao-lô gọi là "vị thầy thuốc đáng kính yêu" (Côlôse 4:14).

CON RẮN BẰNG ĐỒNG


Dân số ký 21:4-9, “Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển Đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng. 5 Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. 6 Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều. 7 Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. 8 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. 9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.”

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

TỔNG LƯỢC DÂN SỐ KÝ

Giường ngủ của Óc, Vua Basan.
dài 3 mét 85, ngang 1, mét 8. Phục 3:11

Trong Dân số ký, chúng ta thấy dân được cứu chuộc của Đức Chúa Trời được hình thành quân đội của Ngài, và hành trình của họ khi chiến đấu cho Đức Chúa Trời. Có quân đội để cho dân Đức Chúa Trời chiến đấu, đến nỗi Đức Chúa Trời có thể chiếm được lập trường trên trái đất hầu xây dựng vương quốc Ngài chung với nơi cư ngụ của Ngài.

So sánh giữa Dân số ký với Lê vi ký, chúng ta thấy Lê vi ký nhấn mạnh sự thờ phượng và nếp sống của dân được cứu chuộc, còn Dân số ký nhấn mạnh hành trình và sự chiến đấu của dân được cứu chuộc đó. Trong Lê vi ký, dân được cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã được giáo dục biết cách thờ phượng và sống một cuộc đời thánh khiết. Trong Dân số ký, dân được cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã được hình thành một quân đội và đã chiến đấu cho Ngài suốt qua hành trình của họ.

NĂM CỦA TẾ LỄ

Chiên Con

  1. Của Lễ Thiêu—Lev. 1:
Của lễ thiêu không chủ yếu tiêu biểu sự việc Đấng Christ cứu chuộc cho con người ra khỏi tội lỗi nhưng trong việc Ngài sống một cuộc sống hoàn hảo và tuyệt đối vì Đức Chúa Trời và vì sự thỏa mãn của Đức Chúa Trời (Giăng 5:19,30; 6:38; 7:18; 8:29; 14:24) và trong việc Ngài làm sự sống hầu giúp dân Ngài có thể có một nếp sống như vậy (II Cor. 5;15; Gal. 2:19-20).

Đó là thức ăn mà Đức Chúa Trời có thể vui hưởng và được thỏa mãn (Dân 28:2). Tế lễ nầy được dâng lên hằng ngày vào buổi sáng và buổi chiều tối (Xuất 29:38-42; lev 6:8-13; dân 28:3-4).

1 và 2 Sử Ký: cương yếu

Hoàng hậu Ê-xơ-tê

Cho chúng ta lịch sử của gia đình David-- phần kết thúc, tất nhiên, như sách II Vua trước đây, Sử ký nói về  sự giam cầm tại Babylon.
1 Sử Ký nói về một mình David. Vào phần kết luận, bởi Linh, David có mô hình của tất cả mọi thứ của Chúa, và để cho Solomon thực thi.
2 Sử ký nói về hậu duệ của David.
Bộ Sử ký nầy được kết nối hơn với sự thiết lập vương quốc trên trái đất, sách Các Vua tượng trưng nhiều hơn những gì ở trên trời. Tại đền thờ trong sách Sử ký có một tấm màn che ( 2 Chron. 3:14 ), trong sách Các Vua thì không có. Bức màn sẽ không được xé ra cho Israel trong thiên niên kỷ.

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST--5MỘT THÂN THỂ ĐƯỢC MỘT CHỨC VỤ XÂY DỰNG

Kinh văn: Eph 4: 3-32

Cuộc gia tể để phân phối các sự phong phú của Christ
Chúng ta đã thấy rằng sự xuất phát của sự phân phối Tam vị nhất thể thần thượng là Thân Thể của Christ cho sự biểu hiện đầy đủ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời lập một kế hoạch, một sự sắp xếp để thi hành sự phân phối Ngài, và sự sắp xếp này được giấu kín trong chính Ngài như một huyền nhiệm. Trong thời đại Tân Ước, Ngài đã khải thị huyền nhiệm này cho các sứ đồ mình, làm cho họ trở nên các quản gia với cuộc gia tể để phân phối các sự phong phú không dò lường được của Christ. Công tác phân phối của họ là sự phân phối thần thượng. Phân phối các sự phong phú của Christ là phân phát Tam vị nhất thể thần thượng vào tuyển dân của Đức Chúa Trời, hầu Đức Chúa Trời có thể có một hội thánh để triển lãm trí tuệ đa diện của Ngài cho các bậc chấp chánh và quyền bính thiên sứ trong các nơi trên trời, đặc biệt cho Satan và các thiên sứ của hắn. Về một diện, Đức Chúa Trời lập kế hoạch, một sự sắp xếp thần thượng. Về mặt khác, Ngài uỷ nhiệm các sứ đồ mình với cuộc gia tể để thi hành kế hoạch Ngài phân phối mọi sự phong phú của Christ.