Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

DÙNG TIỀN BẠC BẤT CHÍNH KẾT BẠN-Hỏi: Chúa Giê-su có ý gì khi Ngài nói về việc kết bạn bằng sự giàu có trần tục (Lu-ca 16: 9)?
Trả lời: Trong Lu-ca 16:9 Chúa Jesus nói, “Và Ta bảo các ngươi, các ngươi hãy dùng ma-môn của sự bất chính làm phương tiện để kết bạn cho mình; để khi thất bại, họ có thể tiếp đón các ngươi vào trong các chỗ ở đời đời”.

Tuyên bố của Chúa Jesus về việc sử dụng sự giàu có trên thế giới để kiếm được những người bạn của mình ngay sau câu chuyện ngụ ngôn về người quản gia bất công (Lu-ca 16: 1 -8). Ý nghĩ về việc sử dụng ma-môn, hay sự giàu có bất chính, để kết bạn bè trên thế giới tấn công chúng ta, vì điều nầy có vẻ không đúng đắn, và việc Chúa Jesus quảng bá về một ý tưởng như vậy có vẻ kỳ quặc. Để hiểu ý của Chúa Jesus  trong câu 9, chúng ta phải hiểu quan điểm của Ngài trong câu chuyện trước.

ÁP-RA-HAM-2-
Sáng thế ký 22: 1

--Chúa tôn vinh và ban phước cho Áp-ra-ham

Áp-ra-ham trước đây đã chứng minh đức tin của mình nơi Chúa trong nhiều dịp. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời  đã tôn vinh ông bằng cách thử thách đức tin của ông theo một cách độc đáo, chưa từng có để biến ông thành một sự tưởng niệm lâu dài. Đáng chú ý là Đức Chúa Trời  đã không mang đến thử thách này bằng các điều kiện sống mà Ngài đã thực hiện trong sự quan phòng của Ngài, nhưng bằng cách trao cho Áp-ra-ham một sự ủy nhiệm trực tiếp.

ÁP-RA-HAM-1-
-Đức tin lớn lao của Áp-ra-ham (01)
Sáng thế ký 22: 1

Áp-ra-ham là một người có đức tin. Trong Rô-ma 4:11, ông được gọi là cha của tất cả những người tin (dân chịu cắt bì) và ông chiếm một vị trí nổi bật giữa các nhân chứng đức tin trong Hê-bơ-rơ 11. Theo một nghĩa nào đó, ông là một ví dụ hoàn hảo cho những người tin. Hầu như không ai từng trải bài kiểm tra đức tin lớn lao và độc đáo như ông. Trong Sáng thế ký 22, đức tin của ông đạt đến dỉnh điểm. Đó là lý do tại sao chương này chứa rất nhiều bài học hữu ích cho đời sống đức tin của chúng ta.

Ngoài những bài học thực tế này, chúng ta còn tìm thấy trong chương này một bức tranh đẹp: Mối quan hệ giữa Áp-ra-ham và Y-sác cho chúng ta thấy một sự hiệp thông sâu sắc và mật thiết giữa Đức Chúa Trời  Cha và Con của Ngài -- một cộng đồng tồn tại từ cõi vĩnh hằng và tìm thấy sự tiếp nối không ngừng của nó, khi Con Ngài đến trái đất. Trong sự hiệp thông này, Chúa  Jesus đã lên đường đến thập giá. Trong Áp-ra-ham, chúng ta thấy các thuộc tính của Đức Chúa Trời Cha, Đấng đã không tiếc Con Trai mình, nhưng đã ban cho chúng ta tất cả. Trong Y-sác, chúng ta nhận ra các đặc điểm của sự phục tùng và sự vâng lời của Chúa Jesus, Đấng  đã để mình được dẫn dắt như một con cừu đến thập tự giá để chết ở đó với tư cách là đại diện của chúng ta. Ngoài ra, tính chất của lễ thiêu về sự hy sinh của Đấng Christ được đặt trước mặt chúng ta trong chương này.

Giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ
Sáng thế ký 19

Trong văn hóa của chúng ta, cụm từ "giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ" thỉnh thoảng vẫn được sử dụng để diễn tả sự đồi bại về đạo đức của một điều gì đó. Tuy nhiên, thông thường, lời diễn tả này không còn được biết đến hoặc chỉ được sử dụng cách trớ trêu. Ví dụ, một người nào đó bận tâm về hành vi sai trái và một người khác đã làm anh ta bình tĩnh lại bằng cách nói, "Điều này giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ"thôi mà - để tương đối hóa vụ việc.

Nhưng Sô-đôm và Gô-mô-rơ đang nói về điều gì và những thành phố giống như vậy của Cơ Đốc giáo giới nói lên điều gì hôm nay?

Hai thành phố này nói về tội lỗi đạo đức sâu sắc mà con người có thể cho xác thịt của mình mắc phải dưới ảnh hưởng của ma quỷ. Điều này hoàn toàn phù hợp hơn, vì nó không phải là về cá nhân, mà là về toàn bộ các thành phố.

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Lót Định Cư Tại Sô-đôm-
 Sáng thế ký 12: 4 “Vì vậy Áp-ram ra đi như Đức GIA-VÊ đã phán với mình;
và Lót đi với người”.
Sáng thế ký 13:10 “Lót bèn ngước mắt mình lên và thấy cả thung-lũng sông Giô-đanh, nó được tưới dồi-dào ở mọi nơi—đây là trước khi Đức GIA-VÊ tiêu hủy Sô-đôm và Gô-mô-rơ—như cái vườn của Đức GIAVÊ, như đất Ê-díp-tô…”.
2 Phi-e-rơ 2:7, “Ngài đã cứu Lót công-chính, người đã bị đè nặng bởi cách cư xử nhục-dục của bọn người vô luân”.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Mên-chi-xê đéc và Áp-ra-ham-2Sáng thế ký 14: 17-24; Hê-bơ-rơ 7: 1-17
--Khi nào Mên-chi-xê-đéc đến?

Với ấn tượng về sự vĩ đại và vinh quang của thân vị Đấng Christ, chúng ta trở lại với các sự kiện trong thung lũng vua. Điều quan trọng là Mên-chi-xê-đéc  không gặp Áp-ra-ham trước trận chiến. Trước khi chiến đấu, ông ta chắc chắn cần thêm sức mạnh. Ở đây chúng ta thấy sự phục vụ tư tế của Mên-chi-xê-đéc rất khác với A-rôn. Chức tư tế của A-rôn nói về những gì Chúa Jesus hiện đang ở trên thiên đàng cho một dân tộc trên hành trình sa mạc, những người cần lòng trắc ẩn và sự can thiệp từ Đức Chúa Trới. Rõ ràng, chức vụ tư tế của Mên-chi-xê-đéc là phước lành.

Do đó, sự hoàn thành đầy đủ của ông sẽ chỉ tìm thấy trong sự phục vụ tư tế của Đấng Christ, và không còn cần theo cách của A-rôn. Khi chúng ta ở với Đấng Christ và Ngài đã đánh bại tất cả kẻ thù, sau đó Ngài sẽ trở lại trái đất với chúng ta như là phước lành cho dân trên đất của Ngài.

Mên-chi- xê-đéc Và Áp-ra-ham
Sáng thế ký 14: 17-24; Hê-bơ-rơ 7: 1-17

--Sự thấp kém của Áp-ra-ham
Áp-ra-ham, tộc trưởng, là quân vương của Đức Chúa Trời, người mang lời hứa, cha của tất cả các tín đồ, đứng trước mặt Mên-chi- xê-đéc và được ông ban phước, là phước hạnh  "tốt hơn". Bằng cách dâng của thập phân, Ông nhận ra sự vượt trội tuyệt đối của Mên-chi- xê-đéc. Người Do Thái nói với Chúa Jêsus: "Ông có lớn hơn cha của chúng tôi là Áp-ra-ham đã chết không? ... Ông đang làm gì với chính mình?" Ồ, ông không làm gì với chính mình. "Trước khi có Áp-ra-ham Ta hằng hữu". Áp-ra-ham chỉ là con người.  Nếu ông trở thành một cái gì đó, thì chỉ là một con người. Nhưng "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt." Nhưng Lời vĩnh cửu đã bắt đầu.

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Đa-vít -38-
2 Sa-mu-ên 24: 10-25

Mô hình gây tử vong (2)

Trước khi Chúa hình phạt dân chúng, lương tâm của Đa-vít khuấy động. Và ngay ngày hôm sau, tiên tri Gát đến và đưa ra cho ông ta một sự lựa chọn trong ba hình phạt. Nếu Đa-vít nghĩ rằng anh ta là vị vua vĩ đại, thì bây giờ ông ta có thể chứng minh các kỹ năng đặc biệt của mình. Ông ta có thể tự mình chọn bệnh dịch hạch, điều này củng cố ấn tượng rằng sự đổ lỗi nhằm vào ông ta. Đa-vít, người đã phạm tội công khai, sẽ bị trừng phạt công khai (và tất nhiên người dân cũng vậy). Trong cuộc chọn lựa, Đa-vít không dễ dàng gì: Ông ta bị mọi người săn lùng và đã trải qua một nạn đói. Anh không thể chọn điều đó. Rõ ràng anh ta không biết bệnh dịch hạch là gì- nhưng anh ta tránh chọn nó một cách rõ ràng.

Đa-vít -37-
2 Sa-mu-ên 24: 1-9
--Mô hình gây tử vong (1)

Đa-vít đếm lính của mình. Nhưng một hình phạt khủng khiếp của Chúa đánh ông ta. Người ta có thể tự hỏi điều gì đã xảy ra với mô hình này. Hai điểm đáng nói:

Đa-vít muốn khám phá sức mạnh của vương quốc của mình. Ông ấy chứng tỏ niềm tự kiêu ngạo và tự tin.
Một khoản bồi thường phải được trả trong quá trình kiểm tra để tránh bị trừng phạt (Xuất 30). Việc thanh toán tiền chuộc tội đã bị bỏ qua ở đây, cho nên sự điều tra quân số của Đa-vít bị trừng phạt.
Hơn nữa người ta tự hỏi tại sao nhiều người dân bị Chúa đánh, nếu đó là tội lỗi của Đa-vít. Dĩ nhiên, Đa-vít gây ra khuôn mẫu, nhưng Đức Chúa Trời cũng tức giận toàn dân, như lời nói rõ ràng (2 Sam 24: 1, xem Thi 12: 1, Thi 30: 6). Bên cạnh đó, chính những người được điều tra quân số đã thất bại trong việc đóng tiền chuộc tội.

Chỉ huy quân đội là Giô-áp. chuẩn bị tinh thần chống lại chỉ thị của Đa-vít. Anh ta thấy không có điểm nào trong nỗ lực công phu này và không muốn mạo hiểm làm bất cứ điều gì có thể có nghĩa là đổ lỗi cho Chúa (1 Sử ký 21: 3). Nhưng bây giờ Đa-vít thắng thế. Ông ta vượt qua dấu hiệu dừng lại, như Phi-lát sau này đã làm, người đã không để giấc mơ phạm tội khủng khiếp của vợ mình quấy rầy.

Các mô hình mất gần mười tháng. Có thời gian để suy nghĩ lại (so sánh với 2 Sam 11, nơi chúng tôi tìm thấy một khoảng thời gian tương tự)! Nhưng Đa-vít không suy nghĩ về nó. Sau đó, kết quả của Giô-áp được trình bày cho vua. Cho dù Đa-vít thất vọng hay nhiệt tình, chúng ta không được biết. Ít nhất Đa-vít không bình tĩnh trong lòng.

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Đa-vít -36-
--Bài thánh ca của Đa-vít (2 Sam 22)
Đa-vít hát bài hát này sau khi Chúa đã giải thoát ông ta khỏi tất cả kẻ thù của mình. Và đó là một cái gì đó rất lớn, bởi vì Đa-vít có nhiều kẻ thù. Tại sao? Tại sao có nhiều người chống lại người đàn ông này là người có nhiều đặc điểm đẹp như vậy? Bởi vì ông là một người vừa lòng Đức Chúa Trời và không phải là một người làm đẹp lòng loài người. Chúng ta không bàn luận các chi tiết của bài hát hay này vào thời điểm này bởi vì chúng ta quan tâm đến cuộc sống của Đa-vít trong loạt bài này.

--Những Lời cuối cùng của Đa-vít (2 Sam 23)