Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

SÁCH KHẢI THỊ BÀI 57CUỘC PHẢN LOẠN SAU CÙNG CỦA NHÂN LOẠI
VÀ SỰ PHÁN XÉT TẠI NGAI TRẮNG LỚN
Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét cuộc phản loạn sau cùng của nhân loại (20:7-10) và sự phán xét tại ngai trắng lớn (20:11-15). Cả hai sự kiện này sẽ xảy ra sau 1.000 năm và trước khi trời mới đất mới đến. Dù tình trạng của mọi sự trong vương quốc thiên hi niên sẽ tuyệt diệu nhưng trong nhân loại vẫn còn bản chất phản loạn. Vì Đức Chúa Trời biết trước rằng thậm chí nhân loại được phục hồi vẫn còn nan đề này nên Ngài sẽ giam Sa-tan trong vực sâu 1.000 năm để Ngài có thể dùng hắn thử nghiệm nhân loại sau khi 1.000 năm đã mãn. Qua sự thử nghiệm ấy, bản chất phản loạn của con người sẽ được phơi bày và được tẩy sạch. Vì thế, sau thiên hi niên, điều đầu tiên được dẹp đi sẽ là bản chất phản loạn của con người.
Sau đó, sẽ có việc dọn dẹp tình trạng ca những người vô tín đã chết; họ là những người đang chờ sự phán xét tại ngai trắng lớn. Sự phán xét tại ngai trắng lớn sẽ xử lí những người vô tín đã chết, xử lí sự chết và Ha-đét giữ kẻ chết, và xử lí các quỷ. Vì vậy, trong phần lời này, chúng ta thấy việc dọn dẹp sau cùng trong vũ trụ để chuẩn bị cho trời mi đất mới đến.

Trước thiên hi niên, nhiều điều sẽ được xử lí: đại kĩ nữ, Anti-christ, tiên tri giả và các thế lực thế tục, gian ác. Trong thiên hi niên, Chúa sẽ xử lí tình trạng chưa trưởng thành của dân Ngài. Nếu chưa trưởng thành và không hoàn hảo trong sự sống đời đời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ là sự xấu hổ cho Đức Chúa Trời. Tình trạng chưa trưng thành của dân Đức Chúa Trời thực sự làm cho Ngài xấu hổ, và trong thiên hi niên, Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ sự xấu hổ này khỏi dân Ngài.
Nhiều Cơ Đốc nhân có quan niệm sai lầm là thiên hi niên sẽ tuyệt hảo về mọi phương diện. Một số giáo sư Cơ Đốc từng nói rằng khi vương quốc thiên hi niên đến thì mọi sự trong gia tể của Đức Chúa Trời đều sẽ được hoàn tất và hoàn hảo. Chúng ta phải tuyên bố mạnh mẽ rằng quan niệm ấy không chính xác. Thời đại vương quốc thiên hi niên vẫn còn diễn ra trong trời cũ đất cũ. Đức Chúa Trời dùng mỗi thời kì ban phát để đối xử với con người theo cách cụ thể. Ngài dùng những thời kì khác nhau để làm cho dân Ngài được hoàn hảo, trọn vẹn và trưởng thành vì mục đích xây dựng Giê-ru-sa-lem Mới là nơi ở đời đời của Ngài. Tất cả các thời kì đều vì mục đích ấy. Thiên hi niên, tức một ngàn năm, sẽ là thời kì cuối cùng. Trong thời kì này vẫn còn những khuyết điểm nào đó cần được xử lí. Do đó, trời mới đất mới sẽ đến sau thiên hi niên ch không phải trước. Vì thế, thiên hi niên cũng sẽ là thời kì được Đức Chúa Trời dùng để hoàn hảo dân chưa trưởng thành của Ngài.
Nếu trưởng thành trong thời kì hiện nay, anh em sẽ không cần thời kì tiếp theo để trưởng thành. Tuy nhiên, nếu không trưởng thành trong thời kì này, anh em sẽ phải trưởng thành trong thời kì sau. Trong thời kì hiện tại, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống của Ngài, ân đin của Ngài, và cũng chuần bị môi trường và những hoàn cảnh cần thiết để chúng ta lớn lên cho đến trưởng thành. Thậm chí, Ngài dùng những điều của sự chết thứ nhất như sự yếu đuối, bệnh tật, khó khăn và khổ sở để giúp chúng ta lớn lên. Nhưng nếu chúng ta vẫn không trưởng thành trong thời kì này dù có sự sống, ân điển và hoàn cảnh thì trong sự khôn ngoan của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ dùng thời kì cuối cùng, tức thời kì vương quốc, để làm chúng ta trưởng thành. Đối với những người trưởng thành và được hoàn hảo, thiên hi niên sẽ là phần thưởng và sự vui hưởng. Nhưng đối với những người chưa trưởng thành, thiên hi niên sẽ là sự thua lỗ và xử lí.
Trong thời kì cuối cùng, thậm chí Đức Chúa Trời sẽ dùng những điều liên quan đến sự chết thứ hai để kỉ luật và sửa phạt những tín đồ chưa trưởng thành. Ngài sẽ làm như vậy với ý định tích cực buộc họ lớn lên cho đến trưởng thành để có thể sẵn sàng vào Giê-ru-sa-lem Mới trong trời mới đất mới. Cảm tạ Chúa, trong thi hiện nay, Đức Chúa Trời đã làm cho nhiều người trong chúng ta lớn lên đến trưởng thành rồi. Trong thời hiện nay, Ngài cũng sẽ xử lí Thi-a-ti-rơ, Do Thái giáo, Anti-christ, tiên tri giả và các thế lực thế tục, gian ác. Sau đó, thiên hi niên là thời đại vương quốc sẽ đến như là phần thưởng cho những người trưởng thành. Trong thiên hi niên, những người chưa trưởng thành trong dân của Đức Chúa Trời sẽ được xử lí để họ có thể trưởng thành.
Sau thiên hi niên, bản chất phản loạn của nhân loại vẫn còn trong các công dân của vương quốc thiên hi niên, và bản chất ấy cần được phơi bày và làm sạch. Hơn nữa, những người vô tín đã chết, sự chết và Ha-đét, và các quỷ đều cần được xử lí. Tất cả những điều tiêu cực ấy vẫn cần được ném vào “thùng rác”. Vì vậy, trong thiên hi niên, Đức Chúa Trời sẽ kỉ luật những tín đồ chưa trưởng thành để cất đi sự xấu hổ khỏi họ và đem họ đến chỗ trưởng thành. Sau 1.000 năm ấy, Sa-tan sẽ đưc thả ra, và Chúa sẽ dùng hắn để thử nghiệm nhân loại phản loạn và loại trừ bản chất phản loạn của con người. Sau đó, những người vô tín đã chết và các quỷ sẽ bị phán xét tại ngai trắng lớn, và tất cả những điều tiêu cực ấy, gồm có sự chết và Ha-đét, sẽ được quét vào “thùng rác” hoàn vũ là hồ lửa. Khi ấy, mọi điều tiêu cực trong cả vũ trụ đều sẽ ở trong hồ lửa, và trời mới đất mới sẽ cùng đến với Giê-ru-sa-lem Mới.
I. CUỘC PHẢN LOẠN SAU CÙNG CỦA NHÂN LOẠI
A. Sa-tan được thả khỏi ngục
Câu 7 chép: “Khi ngàn năm mãn rồi, Sa-tan sẽ được thả khỏi ngục.” Vực sâu chỉ là nhà ngục tạm thời. Như chúng ta đã thấy, sau một ngàn năm, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục và Đức Chúa Trời sẽ dùng hắn để thử nghiệm nhân loại.
B. Sa-tan lừa dối các dân phản loạn chống lại
Câu 8 chép rằng Sa-tan sẽ “đi ra lừa dối các dân bốn phương trên đất, tức là Gót và Ma-gót, đề nhóm họp chúng cho cuộc chiến tranh; số của chúng như cát biển.” Các dân sẽ lên “khắp cả đất”, và bao vây “dinh thánh đồ và thành yêu dấu” (c. 9). Tại đây, chúng ta thấy rằng Sa-tan sẽ lừa dối các dân phản loạn chống lại Đức Chúa Trời. Sau một ngàn năm vui thỏa như vậy mà rất nhiều ngưòi giữa vòng các dân vẫn phản loạn chống lại Đức Chúa Trời và tranh chiến với Ngài thì thật là khó tin. Tuy nhiên, sự việc sẽ xảy ra như vậy. Cuộc chiến tranh ấy sẽ là cuộc chiến tranh sau cùng ở trên đất, cuộc phản loạn cuối cùng của nhân loại. Dù nhân loại sẽ được phục hồi trong 1.000 năm, nhưng bản chất phản loạn của nhân loại vẫn còn. Bản chất ấy sẽ được phơi bày bởi sự xúi giục sau cùng của Sa-tan, và được loại trừ bởi sự phán xét sau cùng của Chúa trên nhân loại.
Theo Ê-xê-chi-ên 38:2-3 và 39:1-2, Gót và Ma-gót chắc hẳn là nước Nga. Ê-xê-chi-ên 38:2 cho thầy rằng Gót và Ma-gót là Rô-sơ, Mê-slếc, và Tu-banh, tương ứng với Russia, Moscow Tobolsk. Ê-xê-chi-ên 39:2 (bản Kinh Thánh ASV) đề cập đến những nơi ấy là “những phần cực bắc”. Những gì được đề cập trong Ê-xê-chi-ên chương 38 và 39 về Gót và Ma-gót sẽ xảy ra trước thiên hi niên, trong khi phần chép về họ trong Khải Thị chương 20 sẽ xảy ra sau thiên hi niên. Khải Thị 20:8 bày tỏ rằng việc Sa-tan lừa dối các dân ở bốn góc đất là việc hắn lừa dối Gót và Ma-gót. Điều này có thể hàm ý rằng trong cuộc phản loạn sau cùng của nhân loại chống lại Đức Chúa Trời, Gót và Ma-gót sẽ cầm đầu để các dân khác đi theo.
Xin lưu ý rằng Sa-tan sẽ “lừa dối các dân bốn phương trên đất, tức là Gót và Ma-gót”. Theo câu này, Gót và Ma-gót tương đương với các dân ở bốn góc đất. Nhưng thật ra Gót và Ma-gót có phải là các dân ở bốn gốc đất không? Không. Vì vậy, câu này chắc hẳn hàm ý rằng Gót và Ma-gót do Sa-tan xúi giục sẽ cầm đầu các dân phản loạn chống lại Đức Chúa Trời. Vì bản chất phản loạn của con người đã đâm rễ sâu vào bản thể con người, nên bản chất ấy sẽ lại lộ diện sau một ngàn năm. Kinh Thánh không phải là không cho chúng ta biết gì về vấn đề này. Nếu đọc kĩ Kinh Thánh trong ánh sáng của tình hình thế giới ngày nay, chúng ta sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho thấy rõ rằng nguồn gốc phản loạn của nhân loại ở phần cực bắc, tại xứ của Gót và Ma-gót. Tư tưởng phản loạn chống lại Đức Chúa Trời đã đâm rễ sâu trong người dân tại vùng này trên đất.
Tôi tin rằng vùng này trên đất chính là nơi mà sách Khải Thị gọi là “phần thứ ba” (8:7). Cách đây 50 năm, tôi đã quen thuộc với những lời tiên tri của Kinh Thánh, nhưng tôi không thấy những lời tiên tri ấy được ứng nghiệm bao nhiêu. Nhưng ngày nay, nhiều lời tiên tri đã được ứng nghiệm rồi. Có lẽ không bao lâu, thêm nhiều lời tiên tri nữa sẽ được ứng nghiệm. Theo như tôi nghiên cứu những li tiên tri trong Kinh Thánh thì trái đất ngày nay có một phần là phần thứ ba rất tối tăm. Thậm chí sau một ngàn năm, dân ở tại phần đất này vẫn liên kết với Sa-tan phản loạn chống lại Đức Chúa Trời. Số người phản loạn chống lại Đức Chúa Trời sẽ như cát biển.”
Câu 9 nói rằng các dân sẽ bao vây dinh các thánh đồ và thành yêu dấu. Dinh các thánh đồ là nơi của các tín đồ đắc thắng; họ là những đạo quân thuộc trời (19:14) đóng trại ở trên đất. Chúng ta là những đạo quân thuộc trời sẽ đóng trại tại đó, và các dân dưới ảnh hưởng của Gót và Ma-gót sẽ tấn công chúng ta. Thành yêu dấu là thành Giê-ru-sa-lem, nơi ở của dân Israel còn sót lại. Các tín đồ đắc thắng và dân Israel còn sót lại sẽ là dân trung tín của Đức Chúa Trời ở trên đất trong thiên hi niên; họ sẽ đứng với Đức Chúa Trời và đại diện cho Đức Chúa Trời. Vào cuối thiên hi niên, Sa-tan sẽ xúi giục nhân loại phản loạn từ cực bắc tấn công họ. Sa-tan ghét hai nơi ấy tức là dinh các thánh đồ và thành yêu dấu biết bao! Tuy nhiên, lửa sẽ từ trời giáng xuống mà thiêu hủy những kẻ phản loạn. Ngợi khen Chúa, Ngài sẽ dễ dàng đánh bại cuộc tấn công ấy!
C. Sa-tan bị ném vào hồ lửa
Câu 10 chép: Còn Ma quỷ là đứa đã lừa di chúng thì bị ném xuống hồ lửa lưu hoàng, trong đó cũng có con thú và tiên tri giả. Chúng nó sẽ bị thống khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời vô cùng.” Hồ lửa được sắm sẵn cho Ma quỷ và các sứ giả của hắn (Mat. 25:41). Tuy nhiên, con thú, tiền tri giả và dê” trong Ma-thi-ơ chương 25 sẽ bị ném vào hồ lửa sớm hơn Ma quỷ một ngàn năm (19:20). Sau một ngàn năm, Ma quỷ cũng bị ném vào đó. Sau thiên hi niên, bản chất phản loạn của nhân loại sẽ hoàn toàn được loại trừ, và Sa-tan sẽ bị ném vào hồ lửa.
Không phải tất cả các dân đều sẽ tham dự vào cuộc phản loạn cuối cùng ấy. Những công dân nào trong vưong quốc thiên hi niên mà không phản loạn chống lại Đức Chúa Trời thì sẽ được chuyển dời vào trời mi đất mới để trở nên dân tại đó. Khải Thị 21:24-27 đề cập đến các dân chung quanh Giê-ru-sa-lem Mới. Các dân ấy sẽ hoàn toàn được gột rửa bản chất phản loạn của mình. Đó sẽ là một sự gột rửa lớn biết bao! Vào cuối thiên hi niên, tình trạng chưa trưởng thành của dân Đức Chúa Trời sẽ không còn nữa, bản chất phản loạn của nhân loại sẽ được loại trừ, và Sa-tan sẽ bị ném vào hồ lửa. Chỉ kẻ chết vô tín, sự chết và Ha-đét, và các quỷ là vẫn cần bị xử lí. Sự kiện này sẽ xảy ra tại ngai trắng lớn.
II. SỰ PHÁN XÉT TẠI NGAI TRẮNG LỚN
A. Ngai trắng lớn nói lên sự phán xét của Chúa tại đó là
công chính
Câu 11 chép: “Đoạn, tôi thấy một ngai trắng lớn cùng Đấng ngự ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa”. Màu trắng ở đây chỉ về sự công chính, biểu thị rằng ngai lớn của Chúa để Ngài phán xét thì công chính.
B. Đấng ngồi trên ngai
Christ là Đấng ngồi trên ngai trắng lớn. “Đấng” trong câu 11 chắc hẳn là Chúa Jesus. Đức Chúa Trời Cha “đã giao mọi sự xét đoán cho Con” (Gi. 5:22) và chỉ định Ngài làm Thẩm phán của người sống và kẻ chết (Công. 10:42; 17:31; 2 Ti. 4:1; La. 2:16). Ma-thi-ơ 25:31-46 nói về Chúa là Thẩm phán của người sống trước thiên hi niên. Ở đây, Chúa là Thẩm phán của kẻ chết sau thiên hi niên.
C. Trời đất trốn hết
Câu 11 chép rằng trời đất sẽ trốn hết trước mặt Đấng ngồi trên ngai và không còn chỗ nào nữa. Các tầng trời cũ và đất cũ sẽ đưc thay đổi (Hê. 1:11-12). Các tầng trời cũ sẽ qua đi, các thể chất sẽ tan chảy, và trái đất sẽ bị thiêu đốt (2 Phi. 3:10).

D. Những ngưòi vô tín đả chết bị phán xét
Câu 12 chép: “Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, các sách bèn mở ra. Lại có một sách khác mở ra nữa, là sách sự sống. Những kẻ chết bị xét đoán tuỳ công việc của họ, cứ như điều đã ghi trong những sách ấy.” Chữ đứng đây biểu thị kẻ chết đã được sống lại. Đây là sự sống lại của những người vô tín, tức sự sống lại để chịu phán xét, sau thiên hi niên (Gi. 5:28-29; 1 Cô. 15:23-24). K chết vô tín sẽ bị phán xét bởi những điều được viết trong các sách, hay là các cuộn sách (Hi văn). Các cuộn sách ấy ghi lại những việc làm, hành vi, của những người vô tín mà theo đó họ sẽ bị phán xét. Một quyển sách khác được mở ra là sách sự sống ghi chép tên của các tín đồ (13:8; 17:8; Lu. 10:20). Những người vô tín sẽ bị phán xét bởi những điều được viết trong các sách, tức là theo những việc làm của họ. Tất cả những gì họ từng nói và làm đều được viết trong các cuộn sách ấy. Trong Ma-thi-ơ 12:36, Chúa Jesus phán: “Và Ta nói với các ông rằng mọi lời tầm phào mà người ta nói thì họ sẽ phải giải trình về chúng trong ngày phán xét.” Mọi lời tầm phào đều được ghi lại. Băng ghi âm hoàn vũ ghi lại mọi lời nói của loài người. Tại ngai trắng lớn, cuộn sách sẽ được mở ra, và Chúa sẽ nói với kẻ chết vô tín rằng: “Đây là những lời ngươi đã nói, và những điều ngươi đã làm.” Mọi miệng đều sẽ ngậm lại. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời; Ngài sẽ lưu ý đến mọi người.
E. Các quỷ bị phán xét
Câu 13 chép rằng “Biển giao lại những kẻ chết trong nó.” Vì những người vô tín bị chết đuối dưới biển được bao gồm trong những người ở Ha-đét nên những kẻ chết mà được biển giao lại chắc hẳn không phải là những người vô tín; chúng có thể là linh của những sinh vật từ thời tiền A-đam, tức là các quỷ trong thời đại này (Mat. 8:31-32; 12:43). Điều này có th cho thấy rằng các quỷ ngày nay sẽ cùng bị phán xét tại ngai trắng lớn với những người vô tín.
Anh em có thể sửng sốt khi được biết rằng không những loài người mà chính các quỷ cũng sẽ bị phán xét tại ngai trắng lớn. Tôi xin lặp lại một lần nữa rằng hiểu Kinh Thánh không phải dễ. Phần lớn Cơ Đốc nhân đọc Kinh Thánh đều nghĩ rằng kẻ chết được biển giao lại là những người bị chết đuối dưi biển. Nhưng những người bị chết đuối dưới biển chắc chắn được bao gồm trong những người được sự chết và Ha-đét giao lại. Xin lưu ý câu 13 cũng chép rằng: Sự chết và Ha-đét cũng giao lại kẻ chết trong nó.” Do đó, chúng ta nhận thấy rằng kẻ chết được biển giao lại chắc hẳn phải là một loại hữu thể khác. Trong bài 2 của Nghiên cứu sự sống Sáng Thế Kí, chúng tôi đã chỉ ra rằng trong thời kì tiền A-đam có một số sinh vật có linh. Sau khi Đức Chúa Trời phán xét Sa-tan và những kẻ theo hắn phản loạn thì những sinh vật ấy trở thành các quỷ, và bin trả nên nơi ở của chúng. Vì thế, các quỷ đã khiến bầy heo lao xuống biển (Mat. 8:31-32). Vì thế, biển sẽ giao lại tất cả các quỷ là những kẻ khi ấy sẽ bị phán xét tại ngai trắng lớn.
F. Sự chết và Ha-đét bị ném vào hồ lửa
Câu 14 chép: Sự chết và Ha-đét bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.” Hồ lửa là thùng rác” cho toàn thể vũ trụ; tất cả những điều tiêu cực, kể cả sự chết và Ha-đét, đều sẽ bị ném vào đó. Sự chết sẽ là kẻ thù sau cùng bị Chúa diệt trừ (1 Cô. 15:26).
Trong lần chết thứ nhất, hồn và linh lìa khỏi thân thể, còn trong trường hợp của những người vô tín thì hồn và linh bị giữ lại trong phần khổ sở của Ha-đét (Lu. 16:22-24). Trong lần chết thứ hai, hồn và linh của những người vô tín, sau khi tái hợp với thân thể trong sự sống lại, sẽ bị ném vào hồ lửa cùng với thân thể. Điều này có nghĩa là toàn bản thể của người vô tín, tức linh, hồn và thân thể sẽ bị diệt vong mà chịu thống khổ đời đời trong hồ lửa.
G. Ai không đưc ghi vào sách sự sống thì bị ném vào hồ lửa
Câu 15 chép: “Nếu có ai không được ghi vào sách sự sống thì bị ném vào hồ lửa.” Những người vô tín bị diệt vong sẽ chịu phán xét theo các sách ghi chép những việc làm của họ (cc. 12-13), nhưng họ sẽ bị ném vào hồ lửa theo sách sự sống. Sự kiện này cho thấy rằng họ bị Chúa đoán phạt vì những hành vi gian ác của họ, nhưng họ bị diệt vong vì sự vô tín của họ, tức là tên của họ không được ghi trong sách sự sống. Không tin Chúa Jesus là tội duy nhất khiến người ta bị diệt vong (Gi. 16:9). Hồ lửa được sắm sẵn cho Ma quỷ và các sứ giả của hắn. Vì những người vô tín theo Ma quỷ nên họ sẽ cùng chịu phán xét với Ma quỷ (Gi. 16:11) và sẽ trở thành những kẻ đồng chịu thống khổ đời đời với Ma quỷ. Các quỷ từng theo Ma quỷ cũng sẽ chịu chung số phận.