Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

CÂY TRÁI MÙA THU-Sáng 2:8-9: Sau đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một khu vườn tại Ê-đen,ở hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. 9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và ăn ngon.
Ê-sai 5:10-Một vườn nho khoảng bốn héc-ta(f) Chỉ sản xuất được hai mươi hai lít(g) rượu nho.
Giăng 15:6-Nếu ai không cứ ở trong Ta thì bị ném ra ngoài như cành nho và bị héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa thì nó cháy-
Lu-ca 13:6-7: Rồi Ngài kể ẩn dụ nầy: “Người kia trồng một cây vả trong vườn nho mình; ông đến tìm quả nhưng chẳng thấy quả nào.  Ông nói với người trồng nho: ‘Kìa đã ba năm nay ta đến hái quả nơi cây vả nầy nhưng chẳng thấy gì cả. Hãy đốn nó đi, tại sao để nó choán đất vô ích.
Ma-thi-ơ 15: 13- 13 Ngài đáp: “Cây nào Cha Ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi.
Giu-đe 1:12- họ là những cây không quả vào cuối thu, chết hai lần, bị nhổ bật rễ.
-
Mùa thu thơ mộng biết bao,
Khơi nguồn thi sĩ dạt dào lời thơ,
Mùa thu trăng sáng êm tờ,
Cây đung đưa trái đang chờ hoạch thu;
Cây mùa thu trái thặng dư,
Đó là định luật nghìn thu vẫn còn;
Nhưng vườn hội thánh héo hon,
Cây không đẹp mắt, tàn còn xác xơ;
Vườn mười mẫu đất trồng nho,
Cho ra bình rượu không to, không đầy;
Cây đưng choán đất lâu ngày,
Chúa mong đốn chụm khỏi gay mắt Ngài,
Cây mùa thu đứt rễ hoài,
Nên không có trái vui thay Chúa Trời,
Bạn ơi, khá nhớ một lời,
Chúa không trồng bạn cây thời nhổ đi,
Bạn đứng nhà Chúa làm chi,
Coi chừng Chúa nhổ quăng đi ra ngoài.
Minh Khải 29-8-2017