Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

ĐẤNG MÊ-SI-A TRỊ VÌ TẠI SI-ÔN-
(Vài lời về Ê sai 11-12)
E-sai 11 và 12 bày tỏ Đấng Mê si a (Đấng Christ) là nguồn gốc mọi ân phước thiên hi niên của dân Ngài.  Chương 1 nói về tính cách của Chúa Jesus còn phần sau chương 11 và 12 nói hiệu quả sự trị vì của Ngài trên vương quốc, mà thủ đồ là Si ôn.
-
Linh Jehovah ngự trên Chúa,
Linh khôn ngoan, thông sáng, mưu toan,
Linh hiểu biết, mạnh sức, kính sợ,
Xét xử mọi người cách đường hoàng.
Thắt lưng đức công bình, thành tín,
Gậy miệng Ngài trừng phạt ác nhân;
Chiên con, muông sói sống hòa hợp,
Bò, sư tử , gấu vui thỏa quây quần.
Trẻ con thò tay hang rắn lục,
Nhân loài hiểu biết Chúa tận tường,
Không đau thương, giết hại trong nước,
Vinh quang Chúa Trời dẫy tràn luôn;
Dân sót Giu đa lạc nhiều nước,
Chúa đem về đoàn tụ hoan ca;
Con đường cái thông các dân tộc,
Ép-ra-im hết ghét Giu- đa,
Đấng Thánh Israel hiển trị,
Tại Si-ôn xứ thánh, dân mình,
Cứu ân thần giảng rao các nước,
Giếng cứu rỗi, nước sống vĩnh sinh,
Chúa là sức mạnh, bài ca mới,
Tân Israel ca hát thỏa tình.
16-5-2018