Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN XÉT CẢ TRÁI ĐẤT CHO CHUA! JESUS TRỊ VÌ TẠI SI-ÔN-
Chuong 24 sách tiên tri Ê-sai là một chương nói tiên tri về sự phán xét, lật đổ mọi sự trên địa cầu trong cơn đại nạn ba năm rưởi để sau đó Chúa Jesus có chỗ trống mà đăng quang trị vì tại Jerusalem.
Câu 1- Nầy, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho đất trống không và hoang vu; Ngài làm cho mặt đất biến dạng và dân cư tan lạc. Các tai vạ như địa triều, động đất thay đổi địa hình.
Câu 2- Bấy giờ, mọi người sẽ cùng chung cảnh ngộ: Thầy tế lễ cũng như dân chúng;-- Do thái giáo toàn cầu và phong trào thống nhất tôn giáo  đổ nát
Câu 2- Ông chủ cũng như tớ trai, bà chủ cũng như tớ gái; Kẻ bán cũng như người mua;--Các đại công ty đa quốc gia, xuất khẩu lao động toàn cầu—đều sụp đổ

Câu 2 b- Kẻ cho mượn cũng như người mượn, Chủ nợ cũng như con nợ-- Hoạt động các hệ thống ngân hàng toàn cầu đình chỉ, phá sản.
Câu 3-4 Mặt đất sẽ hoàn toàn trống không và hoang vu, Vì Đức Giê-hô-va đã phán lời nầy. Quả đất sầu thảm và hoang tàn, Thế gian hao mòn và hoang tàn; Dân được tôn cao nhất trên đất cũng phải hao mòn.—Hiện tượng sa mạc hóa, mặt đất bị hoang tàn vì nạn phá rừng, xây đô thị, chiến tranh tàn phá mặt đất trầm trọng.
Câu 5- Quả đất bị ô uế Bởi dân cư của nó, Vì họ đã vi phạm luật pháp, Trái điều răn, Và phá vỡ giao ước đời đời.- Mặt đất bị ô uế về mặt tội lỗi luân lí, và ô nhiểm về mặt môi trường.
Xưa kia vùng đất Ca na an đã mửa các dân tộc đại tội ở đó cho Dân Israel chinh phục định cư, hôm nay trái đất sẽ mửa dân địa cầu nầy nhường chỗ cho các dân tộc mới của nước ngàn năm cư trú.- Lê vi kí 18: 25, 28, “Đất đã bị ô uế. Ta đã trừng phạt nó vì tội ác nó, và đất đã mửa dân nó ra. Vậy, đừng làm cho đất trở thành ô uế; nếu không, đất cũng sẽ mửa các con ra như đã mửa dân tộc từng sống ở đó trước các con”.
Câu 6, 11, - Vì thế, sự nguyền rủa ăn nuốt đất, Cư dân trên nó phải mắc tội. Do đó dân trên đất bị thiêu hủy, Chỉ ít người còn sót lại.- Vì giữa các dân trên đất, Sẽ giống như lúc người ta rung cây ô-liu, Và như khi mót trái nho sau mùa hái trái.- Khi Chúa Jesus hiện ra, dân địa cầu còn sống sót rất ít. Đó là các vua, tướng lĩnh , thiểu số đại gia. Họ được thiên sứ gom lại tại phía đông Jerusalem, như bầy chiên và dê nhỏ-- Xem Ma thi o 25:31-46
Câu 7- Rượu mới than vãn, Cây nho tàn héo, Mọi người có lòng vui vẻ đều thở dài; Tiếng trống vui vẻ đã ngưng, Tiếng ồn ào của cuộc vui đã hết, Âm điệu vui tươi của đàn hạc đã dứt. Chẳng còn ai vừa uống rượu vừa hát ca; Rượu mạnh sẽ đắng cay cho người uống nó.—Các cuộc vui địa cầu như Hollywood, Disney, Suối Tiên… không còn nữa.
Câu 10-12-- Thành phố hỗn loạn đã đổ nát; Nhà cửa đều đóng lại, không ai vào được.  Ngoài đường phố có tiếng kêu la đòi rượu Mọi cuộc vui đều trở nên tăm tối, Niềm vui trên đất đã rời xa!  Trong thành chỉ còn cảnh hoang tàn, Cổng thành bị đập phá tiêu tan.—Khải thị 16:19 nói Jerusalem sẽ bị tách làm ba phần, còn mọi thành phố trên thế giới đều đổ xuống cả.-Thành phố vĩ đại bị chia làm ba; còn các thành phố của các dân tộc đều đổ xuống”.
Câu 14-16, “Những người sống sót nầy sẽ cất tiếng reo mừng; Từ phương tây, họ lớn tiếng vui mừng Ca ngợi uy nghiêm của Đức Giê-hô-va. Vậy từ phương đông, hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va, Từ các hải đảo, hãy tôn cao Danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.  Từ các nơi tận cùng mặt đất, chúng tôi đã nghe tiếng ca ngợi: “Vinh quang thuộc về Đấng Công Chính.” Nhưng tôi nói: “Tôi mòn mỏi, tôi mòn mỏi! Khốn nạn cho tôi, những kẻ phản bội! Những kẻ phản bội cứ tiếp tục phản bội!”—Bầu không khi hân hoan chào mừng Chúa đến của người đắc thắng và sự sầu thảm của dân phản bội Chúa-
Câu 17-20-- Hỡi cư dân trên đất,  Sự kinh hãi, hố sâu, và lưới bẫy  Đang chờ đợi các ngươi.  Ai trốn khỏi tiếng kinh hãi Sẽ rơi xuống hố; Nếu lên khỏi hố Sẽ mắc vào lưới bẫy. Vì các cửa sổ trên trời đều mở ra, Các nền dưới đất đều rung chuyển.  Đất bị đập vỡ tan nát, Đất bị xé ra từng mảnh, Đất bị rúng động dữ dội.  Đất lảo đảo như người say, Lắc lư như túp lều tranh; Tội lỗi của nó chất nặng lên nó, Và nó sẽ ngã xuống, không sao dậy nổi!”- Các tai vạ siêu nhiên tàn sát dân địa cầu-
Câu 21-22- “Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ trừng phạt Đạo binh ở trên các tầng trời cao, Và các vua trần gian ở dưới đất thấp.  Họ bị tập trung lại Như tù nhân trong hầm; Họ bị giam trong ngục tối. Sau nhiều ngày, họ sẽ bị trừng phạt”. Chúa sai thiên sứ bắt giữ con rồng và các thiên sứ ác, các quỷ nhỏ và các vua, tổng thống của loài người, giam cầm trong vực sâu. Sau 1000 năm bình an Chúa sẽ xét tội những thành phần đó tại ngai lớn và trắng. Khải huyền 20:11-15.
Câu 23- Mặt trăng sẽ xấu hổ, Mặt trời sẽ mắc cỡ; Vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì Trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem. Ngài bày tỏ vinh quang Trước mặt các trưởng lão Ngài”- Sáng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời, và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn bảy lần, như vốn là sự sáng của bảy ngày, trong ngày Đức Giê-hô-va buộc dấu vít của dân Ngài, và chữa lành vết thương nó. Ê-sai 30:26 .
Chúa Jesus trực tiếp cai trị tại Si ôn, trước mặt 24 trưởng lão là các thánh đồ cao nhất- (so sánh Khải 4-5)
Mong bạn tỉnh thức nhìn cho ra các sự phán xét của Chúa ngày nay trên địa cầu là sự mở màn cho các sự phán xét sau cùng mà Ê sai 24 đã miêu tả.
M.K- 16-5-2018