Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

CHỪNG NÀO CHÚA TÁI HÔN VỚI ISRAEL?Ê-sai 54:4-8, “Đừng sợ, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Đừng nản, vì ngươi không còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn trẻ, Và không còn nhớ sự nhục nhã trong cảnh góa bụa.  Vì chồng ngươi là Đấng Tạo Hóa ngươi; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng Cứu Chuộc ngươi là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên Sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả trái đất. Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi về Như gọi vợ đã bị bỏ, và tâm thần sầu não, Tức là vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị từ bỏ.” Đức Chúa Trời ngươi phán:  “Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn, Nhưng Ta sẽ đón ngươi về với lòng thương xót vô hạn.  Trong cơn tức giận tột cùng, Ta ngoảnh mặt khỏi ngươi một lúc, Nhưng vì lòng nhân từ vô biên, Ta sẽ thương xót ngươi,” Đấng Cứu Chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy”.
Trong chương 53, tiên tri Ê-sai nói rằng dân Israel đã có thái độ vô tín với Đấng Mê-si-a mà đã đến chuộc tội thế giới trong hình dạng con người buồn khổ. Vì họ chối bỏ Đấng Mê-si-a, họ trở nên như người vợ thuộc linh bị bỏ rơi. Trong Ma-thi- ơ 9: 15, Chúa Jesus tự giới thiệu là Chàng Rễ, nhưng theo Ê-sai 53:1 , họ vô tín, không chấp nhận Ngài là Chồng.

Đức Chúa Trời đã bỏ rơi dân Israel suốt thời gian từ năm 70 sau CN đến bây giờ. Họ đã phục quốc vào ngày 14-5-1948, nhưng Ô sê 3:3-5 chép họ phải chờ đợi Chúa tái hôn làm vợ thuộc linh của Ngài. “Rồi tôi bảo nàng: “Bà phải ở yên cho tôi một thời gian;không được bán dâm, không được ngoại tình với bất cứ người đàn ông nào; tôi cũng đối xử với bà như thế.”  Vì trong một thời gian dài, con dân Y-sơ-ra-ên sẽ không có vua, không có thủ lĩnh,không có sinh tế, không có trụ tượng, không có ê-phót và không có thê-ra-phim.  Nhưng sau đó con dân Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và Đa-vít vua mình. Trong những ngày cuối cùng, chúng sẽ run sợ mà trở về với Đức Giê-hô-va và hưởng phước lành của Ngài”.
Đến ngày 14-5-2018 vừa qua Israel đã chờ đợi Chúa 70 năm rồi.  Chừng nào Chúa sẽ tái hôn với họ lần nữa?- Ngày đó sẽ ứng nghiệm lời tiên tri nầy-- “Người ta sẽ không còn gọi ngươi là “kẻ bị ruồng bỏ,” Chẳng gọi đất ngươi là “đất hoang vu” nữa; Nhưng ngươi sẽ được gọi là “người mà Ta vui thích”, Và đất ngươi sẽ được gọi là “người có chồng”; Vì Đức Giê-hô-va vui thích ngươi, Và đất ngươi sẽ có chồng.  Như chàng trai sẽ cưới một trinh nữ, Thì con cái ngươi cũng sẽ nhận sản nghiệp ngươi; Như chú rể vui mừng vì cô dâu, Thì Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi”..
Chúa có thể cưới dân Israel phức tạp, hỗn độn, vô tín hiện nay làm vợ chăng? Tôi không ngờ vực rằng Ngài chỉ cưới 144 ngàn người được đóng ấn ở Khải huyền 7 , là số dân sót sẽ trải qua cơn luyện lọc trong đại nạn. “Đức Giê-hô-va phán: “Trong toàn xứ, Hai phần ba sẽ bị dứt bỏ và tiêu diệt, Nhưng một phần ba sẽ được để lại.  Ta sẽ đưa một phần ba ấy vào lửa, Ta sẽ luyện chúng như luyện bạc, Thử chúng như thử vàng. Chúng sẽ kêu cầu danh Ta Và Ta sẽ nhậm lời chúng. Ta sẽ nói rằng: ‘Chúng là dân Ta.’ Và chúng sẽ nói: ‘Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi’”.
Trong 7 năm sắp đến, dân số trên 8 triệu rưởi tại Israel sẽ bị diệt chủng lần nữa, chỉ còn sót lại 144 ngàn người—đó là Người Vợ thuộc linh mà Chúa Jesus sẽ tái hôn.
Đấng Christ không thể nào cưới một dân Israel ô uế, hỗn tạp, nên Ngài phán, “Ta sẽ thu lại các ngươi từ giữa các dân, nhóm các ngươi lại từ mọi nước và đem vào đất riêng của các ngươi.  Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch; Ta sẽ tẩy sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi.  Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt Thần Linh mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.  Ta sẽ đặt Thần Linh Ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh Ta và làm theo.  Các ngươi sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi” (Ê xê chi ên 36: 24-28).
Đấng Christ tẩy sạch Cô Dâu Israel của Ngài đến mức như vậy, thì Cô Dâu Hội Thánh Tân Ước sẽ phải thể nào mới được Ngài cưới vậy các bạn? Chúa có thể cưới dân đảng Ni cô la không? Chúa có thể cưới dân còn sống hàng hai với Babylon chăng? Chúa có thể cưới dân xác thịt, ham mê ma môn, ham thích thần tượng, sống theo “dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống” chăng?
Bạn có được dự phần vào Cô Dâu mà Ngài sẽ cưới chăng?
19-5-2018