Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

SÁCH KHẢI THỊ BÀI 54HÔN LỄ CỦA CHIÊN CON VÀ TIỆC CƯỚI
Sau khi Đức Chúa Trời phán xét tất cả những điều tiêu cực được khải thị trong chương 16, 17 và 18, chúng ta có hôn lễ của Chiên con và tiệc cưới (19:5-10). Có lẽ anh em chưa bao giờ nhận thức rằng là Chiên con, Đấng Christ cần một tiệc cưới. Quan niệm này hoàn toàn phi tôn giáo. Ai nghĩ được rằng Đấng Cứu Chuộc cần một tiệc cưới? Một ngày nọ, Giăng Báp-tít tuyên bố rằng: Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất bỏ tội của thế giới!” (Gi. 1:29). Câu này rõ ràng bày tỏ rằng Đấng Christ đến như Chiên con để cất bỏ tội của thế giới. Sau đó, Giăng Báp-tít cũng cho biết rằng Đấng Christ là Chàng rể, Giăng nói: Ai có cô dâu thì người ấy là chàng r; còn bạn của chàng rể đứng và nghe người, rất đỗi vui mừng vì tiếng của chàng rể” (Gi. 3:29). Vì vậy, trong Phúc Âm Giăng, Đấng Christ được khải thị vừa là Chiên con đến để cất bỏ tội vừa là Chàng rể đến để có Cô dâu. Mục đích ca Christ không phải để cất bỏ tội mà là để có Cô dâu. Trong sách Khải Thị, cũng là sách được sứ đồ Giăng viết, chúng ta thấy rằng Đấng Christ là Đấng Cứu Chuộc ca chúng ta chính là Chiên con và Chàng rể sắp đến. Do đó, là Chàng rể, Ngài phải có một tiệc cưới.

Tiệc cưới của Chiên con sẽ là một tiệc cưới hoàn vũ. Đó sẽ là một hôn lễ giữa Đấng Cứu Chuộc và những người được chuộc. Cuối Kinh Thánh, chúng ta thấy một thành phố là Giê-ru-sa-lem Mới, Thành phố ấy là Vợ (21:2, 9-10), và Đức Chúa Trời cứu chuộc là Chồng. Dù quan niệm Đức Chúa Trời kết hôn với con người là xa lạ đối với tôn giáo nhưng chúng ta nhấn mạnh đến điều này trong sự khôi phục của Chúa để cho thấy rằng vị trí của chúng ta là Cô dâu và vị trí của Đấng Christ sắp đến là Chàng rể. Ở đất này, chúng ta đang đưc chuẩn bị trở thành Cô dâu để gặp Ngài, còn trên ngai trong tầng trời thứ ba, Ngài đang chuẩn bị đến với tư cách là Chàng rể để gặp chúng ta. Vì vậy, Ngài đang đến như Chàng rể, và chúng ta sẽ là Cô dâu. Cô dâu và Chàng rể sẽ gặp nhau, không phải trên trời cũng không phải dưới đất mà ở trên không trung. Khi gặp Ngài trên không trung, chúng ta sẽ có một tiệc cưới.
I. SAU KHI BA-BY-LÔN LỚN BỊ HỦY DIỆT
Tiệc cưới của Chiên con sẽ diễn ra sau khi Ba-by-lôn Lớn bị hủy diệt (19:1-4). Trong vũ trụ này ch có một Cô dâu thuần khiết, trung trinh, và cũng có một sự giả mạo là đại kĩ nữ. Thậm chí, một phần của Cô dâu đã bị kĩ nữ chiếm đoạt và có quan hệ với nó. Hãy lấy Madame Guyon làm ví dụ. Dù chắc chắn bà là một phần của Cô dâu, nhưng bà đã có quan hệ với kĩ nữ ấy. Tuy nhiên, kĩ nữ không ưa gì Madame Guyon, trái lại còn bỏ tù bà. Dù vậy, Madame Guyon rõ ràng có quan hệ với kĩ nữ ấy. Như chúng tôi đã chỉ ra, thậm chí bà đã đứng trước tượng Ma-ri. Tình cảnh ngày nay rất phức tạp. Kinh Thánh định tội kĩ nữ ấy và chúng ta cũng kết án nó. Nhưng trong kĩ nữ ấy có một số tín đồ đích thực, nhiều người trong họ siêng năng tìm kiếm Chúa còn hơn những ngưi trong các giáo phái. Vì tình cảnh phức tạp, nên khải tượng ca chúng ta phải sáng tỏ. Chúng ta phải biết mình nên ở đâu và đừng bao giờ có quan hệ với sự giả mạo là kĩ nữ ấy.
Kinh Thánh cho biết rằng Sa-tan luôn cố nhúng tay vào những điều của Đức Chúa Trời. Những hoạt động của Sa-tan luôn được khuấy động bởi sự chuyển động của Đức Chúa Trời. Theo Kinh Thánh, hầu như không có phương điện nào trong sự chuyển động của Đức Chúa Trời mà Sa-tan không cố xen vào. Đức Chúa Tri đến nơi nào thì Sa-tan cũng đến nơi đó. Thậm chí hắn còn năng nổ rao giảng phúc âm và cố tiêm chính hắn vào trong công việc xây dựng Hội thánh. Vào ngày Ngũ tuần, cả Đức Chúa Trời lẫn Sa-tan đều năng động. Nguyên tắc cũng giống như vậy trong sự khôi phục của Chúa ngày nay vì Sa-tan vẫn đang nghĩ ra cách giả mạo những gì Đức Chúa Trời đang thực hiện. Thường thì công tác của Sa-tan luôn đi trước công tác của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, trước khi Đức Chúa Trời xây dựng Giê-ru-sa-lem thì Sa-tan dựng lên tháp và thành Ba-bên. Sa-tan biết ý định của Đức Chúa Trời, và cố làm ra sự giả mạo trước khi Đức Chúa Trời thc hiện kế hoạch của Ngài. Thật là quỷ quyệt! Chúng ta phải nhận thức rõ Sa-tan thực hiện việc giả mạo Cô dâu và đừng bao giờ dính líu với nó. Chúng ta là một phn của Cô dâu. Làm sao chúng ta có thể có quan hệ vi kĩ nữ ấy?
Lâu nay, nhiều Cơ Đốc nhân yêu dấu đến với tôi, cố hết sức tranh luận với tôi và chinh phục tôi. Có người từng nói: “Anh Lee ơi, anh không nhận thấy tôi thực sự là một anh em trong Chúa sao? Anh không biết rằng trong tất cả các giáo phái có nhiều tín đồ thật sao? Vậy thì tại sao anh không thừa nhận chúng tôi? Nhiều lần, những Cơ Đốc nhân mạnh mẽ chất vấn tôi với những câu hỏi ấy. Tôi luôn trả lời rằng: “Anh là một anh em yêu dấu, và không phải là tôi không thừa nhận anh. Tuy nhiên, anh có biết mình đang đâu không? Anh đang ở một nơi bị Đức Chúa Tròi định tội. Dù với tư cách là một anh em thì anh đúng nhưng anh vẫn đang ở một nơi sai.” Chúng ta phải thấy sự khác biệt giữa con người và nơi chốn. Con người có thể hoàn toàn đúng nhưng nơi người ấy đóng có thể hoàn toàn sai.
Vào năm 1957, một đầy tớ yêu dấu của Chúa được mời đến Đài Loan. Trong lần viếng thăm ấy, các anh em hướng dẫn tương giao với anh rất nhiều. Một trong các anh em hỏi anh rằng: “Tại Đài Bắc đây có vài nhóm Cơ Đốc nhân tự xưng mình không phải là giáo phái và nhóm họp trong danh Chúa Jesus. Thưa anh, xin cho chúng tôi biết nhóm nào đúng.” Anh đáp rằng không nhóm nào hoàn toàn đúng và tất cả các nhóm đều tương đối đúng. Bàng hoàng trước câu trả lời như vậy, các anh em liền hỏi anh rằng các nhóm ấy tương đối đúng theo tiêu chun gì. Anh đáp rằng lượng Đấng Christ của chúng ta càng lớn thì chúng ta càng đúng đắn trong vấn đề Hội thánh và lượng Đấng Christ của chúng ta càng nhỏ thì chúng ta càng ít đúng đắn trong vấn đề này. Trong hai buổi nhóm đầu tiên với anh ấy, tôi là người thông dịch. Nhưng đến đim này, tôi tham gia tranh luận và nói: “Chúng ta hiện đang nói về lượng Đấng Christ. Có người nói rằng lượng Đấng Christ của chúng ta càng lớn thì chúng ta càng đúng đắn trong vấn đề Hội thánh. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng trong 300 năm qua, Madame Guyon có lẽ là người có lượng Đấng Christ lớn nhất. Thế nhưng, chúng ta có thể nói bà đúng về vấn đề Hội thánh không? Bà đã trong Thi-a-ti-rơ thuộc Sa-tan. Chúng ta cũng hãy xem xét phương diện hình bóng trong Cựu Ước. Con cái Israel bị bắt làm phu tù và bị lưu đày suốt 70 năm. Cuối 70 năm ấy, Đức Chúa Tri can thiệp và truyền cho họ trở về Giê-ru-sa-lem. Giả sử, có một người giảng dạy đứng lên nói: ‘Trở về Giê-ru-sa-lem là không cần thiết. Hãy xem Đa-ni-ên thuộc linh như vậy mà vẫn lại Ba-by-lôn. Hễ thuộc linh thì chúng ta ở đâu cũng được’. Anh đồng ý với lời nói ấy không? Thuộc linh là một điều, và ở tại một nơi đúng đắn là một điều khác. Anh có thể thuộc linh bằng Đa-ni-ên nhưng nếu cứ ở lại Ba-by-lôn thì anh vẫn tại Ba-by-lôn. Tình trạng của anh có thể thuộc linh nhưng anh vẫn bị phu tù. Đừng dùng trường hợp Đa-ni-ên để bào chữa. Tuy ở lại Ba-by-lôn nhưng mỗi ngày ba lần ông mở cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem mà cầu nguyện (Đa. 6:10). Đa-ni-ên qua đi vào năm có lệnh truyền cho những người bị phu tù trở về Giê-ru-sa-lem (Đa. 1:21; Exr. 1:1-3). Nếu không qua đời vào năm ấy, có lẽ ông đã trở về. Hễ còn sống thì anh phải trở về Giê-ru-sa-lem. Đừng bỏ qua vấn đề vị trí. Công giáo, tất cả các giáo phái và những nhóm chia rẽ đều bị Tân Ước lên án. Ai có thể bào chữa cho họ? Dù anh có thuộc linh đến đâu đi nữa, hễ còn ở trong Công giáo, trong các giáo phái hoặc trong những nhóm chia rẽ thì anh đang ở trong vị trí bị Kinh văn định tội.”
Dù một số người có thể tự thanh minh cho mình nhưng sâu trong lưong tâm, họ biết mình đang ở một nơi sai. Khi có người tranh luận với tôi, tôi thường chỉ mỉm cười và nói: “Dù anh tranh luận với tôi, nhưng có một Đấng ở trong ạnh đồng ý với tôi và không đồng ý với anh. Đấng ở bên trong ấy không đứng về phía anh mà đứng về phía tôi.” Nhiều người trong chúng ta đã quay sang đường lối Hội thánh nhưng vẫn không nhìn thấy khải tượng liền. Trái lại, chúng ta vẫn cứ ở chỗ cũ và cố gắng dung hòa tình huống. Cuối cùng, Đấng ở bên trong là Đấng mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều đã bắt lấy chúng ta vâ chúng ta phải đến nơi đúng đắn. Xin hãy sáng tỏ rằng làm người đúng đắn là một điều và ở nơi đúng đắn là một điều khác.
Chúng ta sống trong thời kì đầy phức tạp và hỗn loạn. Cả Cô dâu lẫn sự giả mạo, tức kĩ nữ đều đây. Dường như kĩ nữ thắng thế hơn Cô dâu nhiều. Cô dâu ch là một cây thân thảo nhỏ bé, còn kĩ nữ là một cây to lớn (Mat. 13:31-32). Nếu chỉ nhìn biểu hiện bề ngoài, anh em sẽ bị đánh lừa và phân tâm. Phần lớn Cơ Đốc nhân thấy khó phân biệt giữa hai điều ấy. Bề ngoài của cả hai đều như nhau, đều có vàng, ngọc trai và đá quý. Cả hai đều có điều gì đó của Đức Chúa Trời, của Christ và của Kinh Thánh. Nhưng trong sự khôi phục ca Chúa ngày nay, khải tưng thật rõ ràng, và ánh sáng đang chiếu rọi. Ánh sáng ấy phơi bày và biện biệt. Nhờ ánh sáng trong sự khôi phục của Chúa, chúng ta biết điều gì là thật và điều gì là giả; chúng ta biết Cô dâu là gì còn kĩ nữ là gì, và chúng ta có thể dễ dàng biện biệt cái này với cái kia. Ha-lê-lu-gia, chúng ta ở trong Cô dâu và không liên quan gì đến kĩ nữ! Hơn nữa, chúng ta biết rằng một ngày kia, Chúa sẽ can thiệp mà phán xét kĩ nữ ấy. Vì vậy, tiệc cưới của Chúa sẽ diễn ra sau khi kĩ nữ bị hủy diệt.
Một số người trong anh em có thể vẫn thông cảm với kĩ nữ. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng khi hôn lễ của Chiên con đến thì không ai trong chúng ta còn thông cảm với nó nữa. Dù ngày nay, anh em có thề tranh luận thay cho nó nhưng cuối cùng, nó sẽ hoàn toàn bị thiêu đốt và bị hủy diệt. Chúa ghét kĩ nữ ấy, và trước khi Ngài vui hưởng tiệc cưới vui thỏa với Cô dâu Ngài thì Ngài sẽ hoàn toàn tiêu diệt kĩ nữ đó. Không Chàng rể nào muốn có mối quan hệ tay ba, và Chúa là Chàng rể chắc chắn sẽ không chịu được một điều như thế. Trong hôn lễ của Chiên con và Cô dâu sẽ không có đối tượng thứ ba. Đối tượng thứ ba là kĩ nữ sẽ hoàn toàn bị thiêu đốt. Ngợi khen Chúa về điều ấy! Tôi sẽ vui mừng chứng kiến sự giả mạo, tức Ba-by-lôn Lớn, bị hủy diệt.
II. SAU KHI PHẦN LỚN TÍN ĐỒ ĐƯỢC CT LÊN
Hôn lễ của Chiên con sẽ đến sau khi phần lớn tín đồ được cất lên (1 Tê. 4:15-17). S có nhiều sự cất lên: sự cất lên trái đầu mùa, sự cất lên người con trai, sự cất lên những người đắc thắng trên biển pha lê, sự cất lên hai chứng nhân, sự cất lên phần lớn các tín đồ và sự cất lên lúa sót. Tiệc cưới Chiên con sẽ theo sau những sự cất lên này.
III. SAU NGAI PHÁN XÉT CỦA ĐẤNG CHRIST
Hôn lễ của Chiên con cũng sẽ theo sau ngai phán xét của Đấng Christ (2 Cô. 5:10). Sau tất cả các sự cất lên và trước tiệc cưới sẽ là sự phán xét tại ngai phán xét của Đấng Christ đề quyết định xem tín đồ nào có đ điều kiện tham dự tiệc cưới. Nếu được thưởng tại ngai phán xét của Đấng Christ, anh em sẽ tham dự tiệc cưới. Nếu không được thưởng và không được Chúa chấp thuận, anh em sẽ không bị diệt vong nhưng phải chịu lỗ như được mô tả trong 1 Cô-rin-tô 3:15. Câu ấy chép: Nếu công trình của ai bị thiêu huỷ thì người ấy sẽ bị lỗ, còn chính người thì sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.” Những người đã được cứu mà chịu lỗ chắc chắn sẽ bỏ lỡ tiệc cưới. Theo Ma-thi-ơ 25:1-13, năm trinh nữ khôn ngoan sẽ được chấp nhận đến tiệc cưới còn năm nàng dại thì sẽ bị từ chối.
Sự phán xét tại ngai phán xét của Đấng Christ sẽ không quyết định xem chúng ta được cứu hay bị diệt vong mà sẽ quyết định xem chúng ta nhận được phần thưởng từ Chúa hay chịu lỗ. Ch những người được cứu mới xuất hiện trước ngai phán xét này. Khi Chúa từ trời ngự xuống đất, Ngài sẽ nán lại một thời gian trên không trung, tại đó Ngài sẽ giải quyết những vấn đề nào đó. Ngai phán xét của Đấng Christ sẽ được lập trên không trung, và tiệc cưới cũng sẽ diễn ra tại đó. Sau sự phán xét và tiệc cưới ấy, Đấng Christ sẽ cùng ngự xuống với những người được chọn của Ngài là quân đội của Ngài đ giao chiến với Anti-christ tại cuộc chiến ở Hạt-ma-ghê-đôn. Vì thế, cả ngai phán xét lẫn tiệc cưới đều sẽ diễn ra trên không trung. Vì thế, tiệc cưới sẽ diễn ra sau khi hủy diệt kĩ nữ, sau tất cả các sự cất lên và sau sự phán xét tại ngai phán xét của Đấng Christ. Như chúng ta sẽ thấy, những người được chọn tại ngai phán xét sẽ là Cô dâu và cũng là khách mời dự tiệc, Những khách mời ấy sẽ là Cô dâu tập thể.
IV. HÔN LỄ CỦA CHIÊN CON
A. Li ngợi khen của đoàn dân rất đông
Trong các câu từ 5 đến 7, chúng ta có lời ngợi khen của đoàn dân rất đông. Ngay sau khi Ba-by-lôn bị hủy diệt sẽ là hôn lễ của Chiên con. Sự phán xét và hủy diệt Ba-by-lôn Lớn, cả phương diện tôn giáo lẫn phương diện vật chất, đem đến hôn lễ của Chiên con và sự cai trị của Đức Chúa Trời, tức vương quốc của Đức Chúa Trời (c. 6). Đó là lí do vì sao đoàn dân rất đông bao gồm những người được cứu vui mừng và ngợi khen với những tiếng Ha-Iê-lu-gia (cc. 1, 3, 6), và 24 trưởng lão cùng bốn sinh vật tham gia ngợi khen Đức Chúa Trời với họ (c. 4).
Đây thực là một sự kiện phấn khích được ghi lại trong các câu này! Khi ấy chúng ta sẽ chứng kiến kĩ nữ bị hủy diệt, chúng ta đã trải qua sự phán xét tại ngai phán xét, và sẽ có mặt tại lễ cưới. Ha-lê-lu-gia! Tuyệt diệu biết bao! Tôi muốn ở nơi đó, và thiết tha chờ đợi ngày ấy.
Câu 6 mô tả tiếng của đoàn dân rất đông như “tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm lớn.” Lời ngợi khen như tiếng của nhiều dòng nước liên tục tuôn ra, và lời ngợi khen như tiếng sấm lớn cho thấy tính chất trang trọng.
B. Sự sn sàng của Cô dâu
Bây giờ, chúng ta đến với một vấn đề rất trọng yếu là sự sẵn sàng của Cô dâu, Câu 7 chép: “Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài, vì lễ cưới Chiên con đã đến, và v Ngài đã tự sửa soạn rồi.” “Vợ Ngài” chỉ về Hội thánh (Êph. 5:24-25, 31-32), tức Cô dâu của Đấng Christ (Gi. 3:29). Tuy nhiên, theo câu 8 và 9, Vợ tức là Cô dâu của Đấng Christ ở đây chỉ bao gồm những tín đồ đắc thắng trong thiên hi niên; trong khi Cô dâu, tức là Vợ trong 21:2 thì bao gồm tất cả các thánh đồ đưc cứu sau thiên hi niên cho đến đời đời. Sự sẵn sàng của Cô dâu tùy thuộc vào sự trưởng thành trong sự sống của những người đắc thắng. Hơn nữa, những người đắc thắng không phải là những cá nhân riêng lẻ mà là một Cô dâu tập thể. Về phương diện này, sự xây dựng là cần thiết. Họ không những trường thành trong sự sống mà còn được xây dựng với nhau làm một Cô dâu.


1.         Đấng Christ được sống ra từ các thánh đồ như là sự
công chính chủ quan của họ
Câu 8 chép: Cũng đã cho nàng mặc áo bằng vải lanh sáng láng tinh sạch vì vải lanh mịn ấy là những sự công chính của các thánh đồ.” Chữ tinh sạch chỉ về bản chất, trong khi chữ sáng láng chỉ về sự biểu lộ. Từ Hi Lạp được dịch là những sự công chính” cũng có thể được dịch là những hành động công chính. Những sự công chính không chỉ về sự công chính (tức là Đấng Christ) mà chúng ta nhận được khi được cứu (1 Cô. 1:30). Sự công chính mà chúng ta tiếp nhận để được cứu thì khách quan hầu có thể thỏa đáp đòi hỏi của Đức Chúa Trời công chính; trong khi những sự công chính của các thánh đồ đắc thắng ở đây thì chủ quan (Phil. 3:9), hầu họ có thể thỏa đáp đòi hỏi của Đấng Christ đắc thắng. Vì thế, vải lanh mịn chỉ về sự sống đắc thắng của chúng ta, đời sống đắc thắng của chúng ta. Đây chính là Đấng Christ mà chúng ta sống ra từ bản thể mình.
2. Áo cuới trong Ma-thi-ơ chương 22
Theo khải thị trong toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta là những người đã được cứu cần hai chiếc áo: một chiếc dành cho sự cứu rỗi và một chiếc dành cho phần thưởng. Để được cứu, chúng ta cần một chiếc áo che phủ. Đây là chiếc áo mà người con trai hoang đàng trong Lu-ca chương 15 mặc vào. Khi trở về, người con trai hoang đàng nói với cha mình rằng: Cha ơi, con đã phạm tội đối với tri và trước mặt cha; con không còn xứng đáng được gọi là con của cha nữa” (Lu. 15:21), Anh nghĩ là mình không xứng đáng trong hiện diện của cha. Nhưng người cha bảo đầy tớ của mình: Hãy mau lấy chiếc áo tốt nhất đó ra mặc cho cậu” (Lu. 15:22). Áo dài ấy là Đấng Christ như sự công chính của chúng ta. Áo dài ấy là để chúng ta được Đức Chúa Trời xưng công chính trong hiện diện của Ngài. Tất cả chúng ta đều có áo dài này, tức chiếc áo thứ nhất là Đấng Christ như sự công chính của mình, sự xưng công chính của chúng ta, làm chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời công chính.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chiếc áo thứ hai là áo cưới trong Ma-thi-ơ 22:11 và 12. Chiếc áo này không phải để chúng ta được cứu rỗi mà là vì phần thưởng của chúng ta, làm cho chúng ta đủ điều kiện dự tiệc cưới của Con Đức Chúa Trời. Chiếc áo thứ nhất làm cho chúng ta đủ điều kiện gặp Đức Chúa Trời để được cứu rỗi. Chiếc áo thứ hai làm cho chúng ta đủ điều kiện gặp Đấng Christ để được phần thưởng. Chiếc áo thứ hai là công tác của Thánh Linh bên trong chúng ta. Đó thật ra là chính Đấng Christ mà chúng ta sống bởi Ngài và sống ra Ngài. Đó là Christ được biểu lộ qua chúng ta trong nếp sống hằng ngày. Đây là những sự công chính ca các thánh đồ trong câu 8.
Chiếc áo th hai cũng là sự công chính được đề cập trong Ma-thi-ơ 5:20. Trong câu ấy, Chúa Jesus phán: Vì Ta nói với các anh, nếu sự công chính của các anh không trỗi hơn sự công chính của các kinh luật gia và người Pha-ri-si thì các anh chắc chắn không thể bước vào vưong quốc các tầng trời được.” Đây là một lời quan trọng và không nhiều Cơ Đốc nhân hiểu được. Câu này rõ ràng cho thấy rằng chúng ta phải có sự công chính trỗi hơn sự công chính của người Pha-ri-si. Sự công chính này không phải là Đấng Christ khách quan mà chúng ta tiếp nhận như chiếc áo dài để được xưng công chính. Trái lại, đây là Đấng Christ chủ quan mà chúng ta sống ra như nếp sống hằng ngày của mình. Đây không phải là chiếc áo xưng công chính mà là chiếc áo làm cho chúng ta đủ điều kiện nhận phần thưởng.
Áo cưới trong Ma-thi-ơ 22:11 và 12 minh họa cho điều này. Trong ần dụ ấy, Chúa nói về một người vào tiệc cưới mà không có áo cưới. Khi vua thấy người ấy thì nói rằng: “Bạn ơi, sao vào đây mà không mặc áo lễ cưới?” Người khách không nói được gì. Sau đó, vua bảo các tôi tớ: “Hãy trói chân tay hắn lại, ném vào nơi tối tăm bên ngoài. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Mat. 22:13). Áo cưới không phải là chiếc áo xưng công chính mà là một chiếc áo rất đặc biệt. Theo tục lệ của người Do Thái thời xưa, không ai có th dự tiệc cưới mà không có áo cưới đặc biệt. Nếu muốn dự tiệc cưới Chiên con, chúng ta phải được mặc một chiếc áo như thế. Nếu muốn có đủ điều kiện dự tiệc cưới của Đấng Christ, anh em cần sống bởi Christ và sống Ngài ra trong nếp sống hằng ngày của mình. Đấng Christ này, tức Đấng Christ chủ quan, sẽ là áo cưới làm cho anh em đủ điu kiện để được chấp nhận vào tiệc cưới. Vì vậy, chúng ta vừa cần áo xưng công chính vừa cần áo cưới.
Chiếc áo thứ hai được đề cập trong Khải Thị 3:4, 5 và 18. Trong 3:4 và 5, Chúa phán với Hội thánh tại Sạt-đe rằng những người không làm ô uế áo xống mình sẽ mặc áo trắng mà đồng đi với Ngài và những người đắc thắng sẽ “được mặc áo trắng.” Đây là áo dành cho tiệc cưới. Trong 3:18, Chúa khuyên Hội thánh tại Lao-đi-xê mua “áo trắng” noi Ngài. Vì vậy, trong sách Khải Thị, vấn đề chiếc áo thứ hai được nhấn mạnh. Nếu không có chiếc áo ấy, chúng ta sẽ hụt mất tiệc cưới.

3. Áo gấm trong Thi Thiên 45
Hai loại áo này cũng được thấy trong Thi Thiên 45. Trong Thi Thiên này, hoàng hậu có hai chiếc áo (cc. 13-14): một chiếc tương ứng với sự công chính khách quan vì sự cứu rỗi của chúng ta, còn chiếc kia tương ứng với sự công chính chủ quan vì chiến thắng của chúng ta. Chiếc áo sau tương đương với áo cưới trong Ma-thi-ơ 22:11 và 12, Hoàng hậu trong Thi-thiên 45 tượng trưng cho Hội thánh. Chiếc áo thứ nhất của nàng “được thêu dệt bằng vàng”, và chiếc thứ hai là “áo gấm.” Trong Kinh Thánh, vàng chỉ về bản chất thần thượng của Đức Chúa Trời, Vào lúc được cứu, chúng ta nhận được áo bằng vàng làm cho chúng ta có thể ở trong hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngoài chiếc áo ấy, chúng ta cần một chiếc khác là áo gấm. Áo gấm này tượng trưng cho công tác biến đổi của Thánh Linh. Ngày nay, Thánh Linh đang hành động đề biến đổi chúng ta như thợ thêu đan từng đường kim mũi chỉ vào áo. Dù chúng ta đã có chiếc áo thứ nhất nhưng chiếc thứ hai của chúng ta hiện đang được tạo ra dưới công tác thêu dệt của Thánh Linh. Áo này sẽ làm cho chúng ta đủ điều kiện để gặp Đấng Christ tại ngai phán xét của Ngài. Ngày ngày, chúng ta đang chịu những mũi kim, tức sự biến đổi của Thánh Linh. Chúng ta cần chiếc áo thứ hai này biết bao! Đây là một vấn đề nghiêm trọng.
Dù vấn đề này nghiêm trọng thế nào đi nữa nhưng phần lớn Cơ Đốc nhân chỉ quan tâm đến chiếc áo thứ nhất. Thậm chí có người nói: “Hễ chúng ta được xưng công chính, cứu chuộc và cứu rỗi thì mọi sự đều ổn thỏa.” Đừng nghe theo lời ấy về vấn đề cứu rỗi, anh em có thể ổn thỏa nhưng về phân thưởng thì sao? Anh em không những cần được xưng công chính mà cũng cần được chấp thuận. Khi anh em đứng trước ngai phán xét của Đấng Christ, liệu Ngài có chấp thuận anh em không? Ma-thi-ơ 22:14 nói rất rõ rằng một số người sẽ được chọn còn những người khác thì không được chọn. Chỉ những người có chiếc áo thứ hai là áo được tạo ra bởi công tác thêu dệt của Thánh Linh mới được chọn và có đủ điều kiện dự tiệc cưới của Chiên con.
c. Đem sự cai trị của Chúa đến
Trong câu 6, tiếng của đoàn dân rất đông tuyên bố rằng: “Ha-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đấng Toàn Năng, đang làm Vua,” Sự cai trị của Đức Chúa Trời, tức vương quốc, liên quan đến lễ cưới ca Chiên con, và lễ cưới của Chiên con là kết quả của việc hoàn tất gia tể Tân Ước ca Đức Chúa Trời. Gia tể của Đức Chúa Trời trong Tân Ước là đạt được cho Đấng Christ một Cô dâu, tức Hội thánh qua sự cứu chuộc và sự sống thần thượng của Ngài. Bởi công tác liên tục của Thánh Linh trải qua suốt các thế kỉ mà mục tiêu đó sẽ đạt được vào cuối thời đại này. Khi ấy, Cô dâu cùng với các tín đồ đắc thắng sẽ sẵn sàng. Đồng thi vương quốc của Đức Chúa Trời cũng sẽ đến. Điều này tương ứng với lời tiên tri của Chúa trong Ma-thi-ơ 26:29.
Tiệc cưới sẽ đem sự cai trị của Chúa, tức vương quốc đến, vì tất cả khách mời đến tiệc cưới đều vừa là Cô dâu tập thể vừa là những người đồng làm vua với Chàng r. Chàng rể sẽ nhận lấy cả trái đất làm vương quốc của Ngài nên chắc chắn cần nhiều vua thuộc cấp để đồng làm vua với Ngài. Tất cả những người đồng làm vua với Ngài sẽ là Cô dâu tập thể của Ngài.
Tôi không biết chắc là tiệc cưới sẽ kéo dài bao lâu. Chính lễ cưới sẽ diễn ra trên không trung kéo dài khoảng một thời gian ngắn. Sau lễ cưới thì đến tiệc cưới. Tiệc cưới luôn luôn lâu hơn lễ cưới. Dù tôi tin tiệc cưới sẽ kéo dài một ngàn năm, nhưng Kinh Thánh không cho chúng ta nền tảng để khẳng định điều này. Đối với Chúa, một ngàn năm cũng như một ngày (2 Phi. 3:8). Ma-thi-ơ chương 22 cho thấy tiệc cưới sẽ là vương quốc thiên hi niên. Đối với chúng ta, một ngàn năm trong vương quốc sẽ là tiệc cưới. Mọi người được mời đến tiệc cưới cũng sẽ làm vua suốt một ngàn năm. Vua của chúng ta sẽ là Chàng rể; chúng ta, tức những người đồng làm vua với Ngài, sẽ là Cô dâu; và một ngàn năm sẽ là tuần trăng mật của chúng ta. Sự cai trị một ngàn năm của Đấng Christ sẽ là bữa tiệc của chúng ta.
Tôi hoàn toàn tin chắc rằng nhiều Cơ Đốc nhân sẽ không nhận được phần thưởng đồng cai trị với Đấng Christ trong vương quốc sắp đến. Anh em tuy đã được cứu, nhưng vẫn phải trở nên người đắc thắng để nhận được vương quốc làm phần thưởng. Đối với những người đắc thng, đồng cai trị với Đấng Christ trong vương quốc của Ngài sẽ là tiệc cưới.


V. TIỆC CƯỚI CỦA CHIÊN CON
Câu 9 chép: “Thiên sứ lại bảo tôi rằng: Hãy chép: Phước cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên con! Người lại tiếp rằng: Đó là lời chân thật của Đức Chúa Trời.” Tiệc cưới của Chiên con ở đây là tiệc cưới trong Ma-thi-ơ 22:2 (Hi văn). Đây sẽ là phần thưởng cho tín đồ đắc thắng. Chỉ những người đắc thắng mới được mời đến dự tiệc cưới, chứ không phải tất cả những người được cứu. Năm trinh nữ dại trong Ma-thi-ơ 25:8-13 sẽ bỏ lỡ tiệc cưới. Tuy nhiên, sau khi được Chúa xử lí trong thời đại vương quốc, họ sẽ dự phần trong Giê-ru-sa-lem Mới cho đến đời đời. Vì vậy, được phước là được mời đến tiệc cưới của Đấng Christ, là điều sẽ đưa tín đồ đắc thắng vào sự vui hưởng thiên hi niên. Tín đồ đắc thắng được mời đến tiệc cưới của Chiên con cũng sẽ là Cô dâu của Chiên con. Phước hạnh được đề cập trong câu 9 là phước hạnh được dự phần trong thiên hi niên.
Ma-thi-ơ 22:14 chép: “Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn” và Khải Thị 17:14 chép: “Những kẻ với Ngài, là kẻ được kêu gọi, lựa chọn và trung tín”. Được kêu gọi là một điều, và được lựa chọn là một điều khác. Những người theo Chúa giao chiến với Anti-christ không những được kêu gọi mà còn được lựa chọn. Dù chúng ta tin chắc rằng mình đã được kêu gọi, nhưng chúng ta không biết chắc là mình sẽ được lựa chọn. Điều này sẽ được quyết định tại ngai phán xét của Đấng Christ. Sau khi được cất lên, chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa tại ngai phán xét, và Ngài sẽ quyết định xem chúng ta có hội đủ điều kiện để được chọn hay không. Chỉ những người được chọn mới được mời đến tiệc cưới của Chiên con.
VI. CHNG CỚ CỦA JESUS
Câu 10 chép: “Tôi bèn sấp mình xuống dưới chân người để thờ lạy người, song người nói cùng tôi rằng: Kìa, đừng làm vậy! Ta là đồng bộc với ngươi và vói anh em ngươi, là kẻ giữ chứng cớ của Jesus. Hãy thờ lạy Đức Chúa Trời. Vì chứng cớ của Jesus là linh của lời tiên tri.” Câu này hàm ý rằng Cô dâu là khách được mời chính là chứng cớ của Jesus. Dù Hội thánh ngày nay phải là chứng cớ của Jesus, nhưng một số người giữa vòng chúng ta vẫn ở dưới tiêu chuẩn chứng cớ của Jesus. Tuy nhiên, vào thòi điểm của câu 10, tất cả những người đắc thắng được mời đều sẽ hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn ấy. Sau khi đã có được Cô dâu của Ngài, Chúa có thể khoe với Sa-tan và cả vũ trụ rằng: “Cô dâu này là chứng cớ của Ta.”
Câu 10 chép rằng chứng cớ của Jesus là linh của lời tiên tri. Toàn bộ sách Khải Thị có một linh, và linh ấy là chứng cớ của Jesus. Linh của tiên tri là thực tại, thực chất, tính chất, đặc tính của lời tiên tri. Vậy, chứng cớ của Jesus là thực tại, thực chất, tính chất, đặc tính của lời tiên tri trong sách này. Ngày nay, chứng cớ của Jesus là Hội thánh. Tuy nhiên, không phải mọi thành viên của Hội thánh đều đã đạt đến tiêu chuẩn của Chúa. Vì vậy, Chúa phải chờ cho đến khi có được Cô dâu rồi mới có thể tuyên bố với Sa-tan rằng: Đây là chứng cớ của Ta. Chứng cớ này hoàn hảo và trọn vẹn đến tột cùng.” Vì thế, Cô dâu là thực tại, thực chất và yếu tố của lời tiên tri trong sách Khải Thị. Sách này là vì nếp sống Hội thánh, vì Cô dâu.