Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

SÁCH KHẢI THỊ BÀI 37CON RỒNG LỚN MÀU ĐỎ VÀ SỰ BẮT BỚ CỦA NÓ
Trong Khải Thị chương 12, có ba nhân vật chính: người nữ, người con trai và con rồng lớn màu đỏ . Trải qua nhiều thế kỉ, có chiến trận giữa người nữ và con rắn. Thật ra, người đánh trận không phải là người nữ mà là người con trai. Chương này bao trùm tất cả các thế hệ từ Sáng Thế Kí 3:15 đến cuối thời đại này. Nhưng chương này đặc biệt mô tả chi tiết hơn về hoạt động của Sa-tan trong 3 năm rưỡi sau cùng. Chiến trận này đã bắt đầu ở Sáng Thế Kí 3:15 và sẽ kết thúc vào 3 năm rưỡi sau cùng. Người nữ cùng người con trai sẽ giao chiến với con rắn mà đã trở nên con rồng cho tới thời điểm những người đắc thắng đã chết sống lại. Khi tất cả những người đắc thắng đã chết được sống lại như một thực thể thì người con trai sẽ hoàn toàn được hình thành. Thực thể đơn lẻ này, tức phần mạnh mẽ hơn trong dân Đức Chúa Trời sẽ được cất lên trước đại nạn, không phải lên không trung mà lên ngai của Đức Chúa Trời. Sau khi người con trai được cất lên thì sẽ có 3 năm rưỡi cuối hay 1.260 ngày.
Sau khi người con trai đã được cất lên đến ngai của Đức Chúa Trời thì trên các tầng trời sẽ có chiến tranh. Điều này hàm ý rằng các thánh đồ đắc thắng sẽ có ảnh hưởng lớn trên cuộc chiến sắp đến trên các tầng trời. Khi các thánh đồ đắc thắng được sống lại và được cất lên thì cuộc chiến ấy mới bắt đầu. Sau đó, Sa-tan và các thiên sứ của hắn sẽ chiến đấu với Mi-ea-ên, tức thiên sứ trưởng và các thiên sứ của người. (Trước khi Sa-tan sa ngã, hắn cũng từng là một thiên sứ trưởng). Sau khi người con trai đã được cất lên đến ngai thì noi đó sẽ không còn chỗ cho con rồng nữa. Trái lại, con rồng sẽ bị đánh bại và bị ném xuống đất. Khi hắn xuống đất thì đại nạn sẽ bắt đầu. Trong thời kì này, con rồng sẽ làm mọi cách để gây hại cho loài người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng vì mục đích của Ngài. Vì mãi đến giờ phút này Đức Chúa Trời vẫn chưa có được người con trai nên Ngài không có cách nào ném Sa-tan từ trời xuống đất. Đức Chúa Trời cần một người tập thể thực hiện việc này cho Ngà
i.
Bức tranh trong Khải Thị chương 12, chương tập trung vào 3 năm rưỡi sau cùng, mô tả đầy đủ sự thù nghịch giữa con rắn và người nữ. Khi Sa-tan bị ném xuống đất, hắn sẽ gây tổn hại nặng nề cho người nữ là người vẫn còn ở trên đất. Trong bài này, chúng ta cần xem xét con rồng lớn màu đỏ và sự bắt bớ của nó.
I. CON RỒNG
Câu 3 chép: “Trên trời cũng hiện ra một dấu lạ khác nữa: Kìa, một con rồng lớn màu đỏ, có bảy đầu, mười sừng, đầu đội bảy vương miện.” Trong khi con rắn quỷ quyệt thì con rồng hung ác.
A. Lớn
Câu 3 chép đó là một con rồng lớn. Trong Sáng Thế Kí chương 3, Sa-tan vốn là một con rắn, một tạo vật nhỏ hơn. Ở đây, nó trở nên một con rồng, tức một con vật lớn hơn con rắn nhiều. Vì con rắn đã ăn quá nhiều suốt các thế kỉ nên hắn đã phát triển thành con rồng lớn.
B. Màu đỏ
Con rồng lớn ấy có màu đỏ. Màu đỏ ở đây tượng trưng cho sự đổ máu do những kẻ giết người của Sa-tan gây ra (Gi. 8:44). A-bên là người tử đạo đầu tiên bị con rồng sát hại. Trong Ma-thi-ơ 23:35, Chúa Jesus đề cập đến huyết của A-bên là người công chính, Con rồng không những to lớn do ăn uống mà còn có màu đỏ vì hắn đã sát hại nhiều người đắc thắng trong suốt nhiều năm tháng.
C. Bảy đầu
Con rồng lớn màu đỏ có bảy đầu, tức bảy Sê-sa của đế quốc La Mã (13:1; 17:10-11). Khi đến với 13:1, chúng ta sẽ thấy rằng bảy đầu là những đầu của con thú và con thú không những là đế quốc La Mã mà còn là Anti-christ. Trong 17:9 và 10, chúng ta được biết bảy đầu là bảy Sê-sa. Sự kiện con rồng có bảy đầu là các đầu của bảy Sê-sa và của con thú, tức Anti-christ, hàm ý rằng con rồng và con thú là một. Điều này có nghĩa bảy Sê-sa của đế quốc La Mã là các đầu của Sa-tan. Bởi đó, chúng ta thấy rằng đế quốc La Mã, đặc biệt là Anti-christ, là hiện thân của Sa-tan.
D. Mười sừng
Con rồng cũng có mười sừng. Theo 17:3 và 10, mười sừng ấy sẽ là mười vua dưới quyền Anti-christ. Trong tương lai, đế quốc La Mã sẽ được phục hồi và sẽ có mười vua. Mười vua này tương đương với mười ngón chân của pho tượng lớn mà Nê-bu-cát-nết-sa đã thấy trong giấc mơ của ông (Đa. 2:42-44). Như hai chân của pho tượng lớn này, đế quốc La Mã được chia thành hai phần là tây đế quốc La Mã và đông đế quốc La Mã. Mười ngón chân chưa xuất hiện, sẽ là mười vua dưới quyền Anti-christ. Mười vua ấy sẽ là mười sừng của con rồng lớn. Điều này hàm ý rằng đế quốc La Mã, Anti-christ và mười vua đều là một với Sa-tan.
E. Bảy vương miện
Trên bảy đầu của con rồng có bảy vương miện tượng trưng cho sự vinh hiển vương quyền của bảy Sê-sa. Tất cả bảy Sê-sa ấy đều có vương quyền phi thường, Vương quyền ấy là vương miện của họ. Vì bảy Sê-sa là một với Sa-tan nên vương miện của họ cũng là vương miện của con rồng. Mỗi vị Sê-sa ấy đều tự cho mình là thần, tự xưng là Đức Chúa Trời và ép buộc người ta thờ lạy mình như Đức Chúa Trời. Vì làm như vậy nên họ là một với Sa-tan.
F. Đuôi nó kéo theo phần thứ ba các ngôi sao trên trời
Câu 4 chép: “Đuôi nó kéo phần thứ ba các ngôi sao trên trời mà ném xuống đất.” “Các ngôi sao trên trời” tượng trưng cho các thiên sứ (Gióp 38:7; Ês. 14:12). “Phần thứ ba các ngôi sao trên trời” hẳn là cốc thiên sứ sa ngã đã theo Sa-tan phản loạn chống lại Đức Chúa Trời. Sa-tan kéo tất cả chúng đi. Sau khi được cất lên các tầng trời, người con trai sẽ không chịu được sự hiện diện của Sa-tan trên các tầng trời nữa. Khi ấy, trời sẽ được dọn dẹp sạch sẽ và Sa-tan sẽ bị ném xuống đất. Khi Sa-tan bị ném xuống đất thì tất cả các thiên sứ sa ngã đều sẽ bị ném xuống đất cùng với hắn (c. 9). Khi ấy, trái đất sẽ đầy dẫy các thiên sứ sa ngã là kẻ sẽ phá hoại nơi ở của con người phản loạn. Trái đất sẽ là nơi đáng sợ biết bao! Tôi không muốn ở lại trên đất vào thời điểm ấy.
Anh em có để ý thấy trong chữ dragon (con rồng) có những chữ drag-on (kéo theo) không? Con rồng kéo theo nhiều điều. Bất cứ sự kéo theo nào trong nếp sống Hội thánh cũng là dấu hiệu của con rồng. Con rồng không những kéo theo các thiên sứ mà đôi khi cũng kéo các thánh đồ theo.
G. Đứng trước mặt người nữ
Câu 4 chép: “Con rồng ấy đứng trước người nữ sắp sinh, chờ khi sinh rồi thì ăn nuốt con của nàng. Việc con rồng đứng trước mặt người nữ tượng trưng cho sự kiện Sa-tan luôn luôn chống lại dân của Đức Chúa Trời Từ Sáng Thế Kí 3:15 đến nay, Sa-tan liên tục giao chiến với người nữ với ý định ăn nuốt con bà, Trong 3 năm rưỡi sau cùng, Sa-tan sẽ chống đối phần dân của Đức Chúa Trời còn lại trên đất trong đại nạn.
Đừng chấp nhận sự dạy dỗ sai cho rằng tất cả Cơ Đốc nhân đều sẽ được cất lên trước đại nạn. Không câu Kinh Thánh nào dạy như vậy. Tôi đã nghiên cứu vấn đề cất lên này suốt hơn 50 năm. Trong quá trình nghiên cứu, tôi được biết các giáo sư Cơ Đốc sâu nhiệm, đúng đắn đều không đồng ý với giáo lí cho rằng tất cả Cơ Đốc nhân đều sẽ được cất lên trước đại nạn và không tín đồ nào phải trải qua đại nạn. Quan niệm ấy là một giáo lí sai. Nếu chấp nhận giáo lí ấy, anh em có thể bị bỏ lại trong đại nạn, Trong 12:5, chúng ta thấy rằng người con trai sẽ được tiếp lên đến Đức Chúa Trời trước 3 năm rưỡi sau cùng. Sau khi người con trai được cất lên thì phần còn lại của dòng dõi người nữ bao gồm người Do Thái giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và các Cơ Đốc nhân có chứng cớ của Jesus, sẽ bị bỏ lại trên đất. Một mặt, người con trai sẽ được cất lên trước 3 năm rưỡi và mặt khác, dòng dõi của người nữ bao gồm cả người Do Thái lẫn Cơ Đốc nhân đều sẽ bị bỏ lại để trải qua gần như suốt đại nạn. Sau khi Sa-tan bị ném xuống đất, hắn sẽ cố hết sức bắt bớ dân Đức Chúa Trời là những người vẫn còn ở trên đất sau khi người con trai được cất lên.
Con rắn xưa là kẻ quỷ quyệt, lừa dối. Mỗi khi đề cập đến con rắn, Kinh Thánh nói con rắn là kẻ quỷ quyệt (Sáng. 3:1). Đến thời điểm của Khải Thị chương 12, con rắn không còn mới mẻ nữa mà đã cổ xưa, gần 6.000 tuổi.
I. Ma quỷ
Câu 9 chép rằng con rồng lớn màu đỏ gọi là Ma quỷ. Trong tiếng Hi Lạp, Ma quỷ là diabolos, có nghĩa là kẻ tố cáo, kẻ vu khống. Ma quỷ tố cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời và vu khống chúng ta trước mặt con người. Ma quỷ đã tố cáo Gióp (Gióp 1:9; 2:4-5) và Giê-hô-sua (Xa. 3:1-2), và hiện đang tố cáo các tín đồ "trước mặt Đức Chúa Trời” thậm chí "ngày đêm” (c. 10). Ma quỷ không những tố cáo chúng ta với Đức Chúa Trời mà còn vu khống Đức Chúa Trời với chúng ta. Khi Ma quỷ đến với Đức Chúa Trời thì hắn tố cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng khi Ma quỷ đến vớỉ chúng ta, hắn vu khống Đức Chúa Trời với chúng ta. Đừng nghĩ rằng lời vu khống của hắn dễ nhận ra, vì hắn thường vu khống Đức Chúa Trời một cách xảo quyệt. Chẳng hạn, hắn có thể vu khống Đức Chúa Trời bằng cách gợi lên bên trong anh em một câu hỏi: "Tại sao Đức Chúa Trời lại làm như vậy đối với tôi?” Câu hỏl ấy là một hình thức vu khống. Đôi khi anh em có thể hỏi trong lòng rằng tại sao Đức Chúa Trời lại đối xử với anh em theo một cách nào đó. Đừng nghĩ rằng câu hỏi ấy xuất phát từ chính anh em. Không, đó là tiếng nói của Ma quỷ bên trong anh em. Bất cứ nghi vấn nào về lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh cũng là một lời vu khống. Nếu anh em chấp nhận một lời vu khống nhỏ, Ma quỷ sẽ đem đến cho anh em một lời vu khống lớn hơn. Khi ấy, anh em sẽ nói có lẽ Đức Chúa Trời không thành tín. Đó thật là một lời vu khống quỷ quyệt! Ý nghĩa của tên gọi Ma quỷ cho biết hắn là kẻ tố cáo và kẻ vu khống.
J. Sa-tan
Con rồng lớn cũng được gọi là Sa-tan (12:9). Trong tiếng Hi Lạp, chữ Sa-tan có nghĩa là "kẻ nội thù”. Sa-tan không những là kẻ thù của Đức Chúa Trời ở ngoài vương quốc của Đức Chúa Trời mà còn là kẻ nội thù của Đức Chúa Trời phản loạn chống lại Đức Chúa Trời, từ bên trong vương quốc của Ngài. Kẻ thù tượng trưng cho kẻ địch ở ngoài lĩnh vực của Đức Chúa Trời; kẻ nội thù tượng trưng cho kẻ địch bên trong lĩnh vực của Đức Chúa Trời. Sa-tan từng ở bên trong lĩnh vực của Đức Chúa Trời; hắn vốn không phải là kẻ ở ngoài. Cho nên, hắn từng là và vẫn là kẻ nội thù. Kẻ nội thù ấy đang ở đâu? Hắn đang ở bên trong anh em. Hắn không những là kẻ thù bên ngoài mà còn là kẻ nội thù bên trong. Chống lại kẻ thù thì dễ nhưng chống lại kẻ nội thù thi khó vì hắn ở bên trong anh em. Kẻ nội thù đang ở trong nhà anh em.
Cần nhận thức rằng kẻ nội thù ấy ở bên trong anh em. Nhiều khi hắn giả bộ làm chính anh em. Vì không nhận biết đó là hắn nên anh em có thể nghĩ đó là anh em. Đôi khi anh em không nên trách mình thái quá vì đã sai sót. Trái lại, anh em nên nói: "Hỡi Sa-tan, ngươi phải chịu trách nhiệm vì điều này không phải ta mà là chính ngươi.” Anh em có dám nói như vậy với Sa-tan hay không? Anh em có thể không mạnh dạn nói như vậy vì anh em đã bị lừa dối. Trước năm 1936, tôi đã bị lừa dối hơn 11 năm. Khi những ý tưởng dơ bẩn vào trong tâm trí tôi thì tôi xưng nhận những ý tưởng ấy, nói với Chúa là tôi xấu xa biết bao và cầu xin Ngài tha thứ. Nhưng tôi càng xưng nhận thì những ý tưởng bất khiết ấy lại càng bước vào. Một ngày kia vào năm 1936, tôi nhận thấy mình đang bị lừa dối. Những ý tưởng ấy không phải là của tôi mà là của kẻ ác. Từ đó trở đi, tôi không còn xưng nhận những điều như vậy nữa, Thay vào đó, tôi nói: “Hỡi Sa-tan, hãy lấy điều này đi. Ta không để ngươi lừa gạt nữa, Đây không phải là ý tưởng của ta mà là của chính ngươi. Vì thế, hãy đem nó khuất đi. Hỡi Sa-tan, ngươi phải bị định tội.” Đừng nhân từ với Sa-tan và đừng để hắn lừa gạt. Hãy mạnh dạn nói với hắn như vậy. Sa-tan đang ở bên trong anh em. Do đó, hắn giả vờ làm chính anh em. Cho nên, anh em phải nói với hắn rằng: “Hỡi Sa-tan, đây không phải là ta mà là chính ngươi. Ta không quan tâm đến việc ngươi ở ngoài ta hay ở trong ta; ngươi vẫn là ngươi. Ngươi là kẻ nội thù.” Hãy học tập nói như vậy với hắn. Đừng để bị lừa gạt mà tin rằng anh em xấu xa đến như vậy, Sa-tan mới là kẻ xấu xa, chứ không phải anh em. Trước khi ăn năn, chúng ta không nhìn nhận là mình xấu xa. Trái lại, chúng ta kiêu ngạo và nói: “Tôi không tội lỗi; tôi hoàn hảo.” Nhưng sau khi chúng ta ăn năn, được cứu và nhận được ân điển thì kẻ nội thù âm thầm đến với chúng ta, làm cho chúng ta nghĩ rằng mình rất bẩn thỉu và xấu xa. Đó là tư tưởng của kẻ nội thù.
Suốt nhiều năm, tôi không biết sự khác nhau giữa kẻ thù và kẻ nội thù. Là kẻ nội thù, thậm chí Sa-tan ơ trong Hội thánh, giả vờ là một điều gì đó mà hắn vốn không phải là như vậy. Trong Ma-thi-ơ 16:22, chúng ta thấy Phi-e-rơ bị đánh lừa. Phi-e-rơ tưởng là mình đang nói nhưng thật ra ấy chính là Sa-tan. Chúa phơi bày kẻ nội thù và nói; “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta!” (Mat. 16:23). Cũng vậy, trong kinh nghiệm của chúng ta, nhiều khi chúng ta không phải là người làm điều nào đó mà là chính Sa-tan, tức kẻ nội thù
K. Kẻ lừa dối cả thiên hạ
Câu 9 chép rằng con rồng lớn được gọi là Ma quỷ và Sa-tan “lừa dối cả thiên hạ,” Mọi người không trừ ai, đều đã bị hắn lừa dối. Mọi người trên đất, từ người cao nhất đến người thấp nhất, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất, đều bị Sa-tan lừa dối. Nếu muốn biết con rồng lớn là gì, chúng ta phải biết tất cả những phương diện này về nó.
II SỰ BẮT BỚ CỦA NÓ
A.Bị ném từ trời xuống đất
Bây giờ, chúng ta phải thấy sự bắt bớ của con rồng. Câu 13 chép: “Khi rồng thấy mình bị ném xuống đất, bèn rượt đuổi người nữ đã sinh con trai”. Con rồng sẽ bị ném từ trời xuống đất (cc. 9-10,13). Như chúng ta đã thấy, điều này chưa xảy ra vì người con trai chưa được sinh ra và chưa được cất lên các tầng trời. Nhưng một ngày kia, người con trai sẽ được sống lại và cất lên, rồi Sa-tan sẽ bị ném xuống.
B. Biết thì giờ nó còn chẳng bao lâu
Sau khi đã bị ném xuống đất, Sa-tan biết “thì giờ nó còn chẳng bao nhiêu” (c. 12). Thì giờ ngắn ngủi ở đây sẽ là 3 năm rưỡi đại nạn (c. 14; 13:5; 11:2).
C. Giận hoảng
Con rồng cũng sẽ giận hoảng (c. 12). Hắn sẽ nổi giận vì bị mất lãnh thổ của mình trên các tầng trời và trên không trung. Hắn sẽ bị ném xuống và bị hạn chế ở trên đất. Sự kiện này sẽ làm cho hắn giận giữ.
D. Bắt bớ người nữ
Con rồng sẽ bắt bớ người nữ sinh ra người con trai. Mối thù của Sa-tan sẽ nhắm vào dân của Đức Chúa Trời. Do đó, tôi khích lệ anh em phải chuẩn bị để gia nhập hàng ngũ những người đắc thắng. Bằng không, anh em sẽ là một phần của người nữ bị bỏ lại mà trải qua phần lớn 3 năm rưỡi cuối. Trong suốt thời gian đó, anh em sẽ phải đương đầu với con rồng đang giận dữ.
E. Miệng hắn phun nước ra như dòng sông theo sau người nữ
Câu 15 chép: “Rắn phun nước ở miệng nó ra như sông theo sau người nữ, hầu cuốn nàng đi theo dòng nước ấy.” “Nước” ở đây tượng trưng cho những đội quân mà Sa-tan sai đi tiêu diệt dân Đức Chúa Trời (Ês. 8:7-8; 17:12-13; Gíê. 46:7-9; 47:2-3). Sa-tan sẽ ra lệnh cho các vua trên đất tập hợp quân đội của mình để bắt bớ dân Đức Chúa Trời, Ba uế linh như ếch nhái sẽ ra từ miệng của con rồng, con thú, và tiên tri giả (16:13), Các uế linh ấy sẽ “đi ra đến cùng các vua khắp thiên hạ, để nhóm họp họ cho cuộc chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn năng” (16:14). Các linh ấy sẽ xúi giục các vua phản loạn đưa quân đi bắt bớ dân của Đức Chúa Trời, bao gồm những người Do Thái trung thành và các Cơ Đốc nhân trung tín. Nếu bị bỏ lại để trải qua đại nạn thì có thể anh em phải chịu đựng điều này.
F. Giao chiến với phần còn lại của dòng dõi người nữ
Câu 17 chép: “Con rồng nổi giận với người nữ, và đi giao chiến cùng phần còn lại của dòng dõi bà, là những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời và có chứng cớ của Jesus.” “Phần còn lại của dòng dõi bà” tượng trưng cho dân của Đức Chúa Trời không kể người con trai. Giữa vòng họ, một số người sẽ là người Do Thái, “là những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời”, và một số người sẽ là các tín đồ, tức những người “có chứng cớ của Jesus.” Sa-tan không những bắt bớ người nữ mà còn giao chiến với phần còn lại của dòng dõi bà, tóc là phần yếu hơn của người nữ.
III. ĐÚC CHÚA TRỜI BẢO VỆ NGƯỜI NỮ
A. Ban cho bà một cặp cánh chim ưng để bay vào hoang mạc
Câu 14 chép: “Nhưng nàng được ban cho một cặp cánh chim ưng lớn để bay vào hoang mạc đến chỗ của mình.” “Chim ưng lớn” tượng trưng cho Đức Chúa Trời, và “cặp cánh” tượng trưng cho sức mạnh giải cứu của Ngài (Xuất. 19:4; Phục. 32:11-12). Như Đức Chúa Trời đã đem con cái Israel ra khỏi sự bắt bớ của Pha-ra-ôn thì Ngài cũng sẽ đem dân Ngài khỏi sự bắt bớ của Sa-tan trong đại nạn. Đức Chúa Trời quyền năng sẽ ban cho dân Ngài sức mạnh thần thượng để thoát khỏi sự bắt bớ của Sa-tan.
Một số người tự hỏi hoang mạc là gì. Tôi không thể trả lời câu hỏi này một cách rõ ràng nhưng tôi có nhận thức riêng của mình về vấn đề này. Tuy tôi không muốn giải thích câu này nhưng sẵn lòng chia sẻ vói anh em nhận thức của tôi về hoang mạc là gì. Ngay từ đầu, nước Mĩ là xứ mà những người muốn có tự do tín ngưỡng có thể trú ngụ. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện Mayflower. Những người di cư chạy trốn khỏi sự bắt bớ và lánh nạn tại đất nước này. Trong hơn 300 năm, nước Mĩ đã được Đức Chúa Trời dùng làm nơi ẩn náu cho những người trốn thoát của Ngài. Biểu tượng của đất nước này là chim ưng. Khi sự bắt bớ xảy ra, nhiều người trong dân Đức Chúa Trời có thể đến lánh nạn tại Mĩ bằng máy bay. Ha-lê-lu-gia, trên đất sẽ có hoang mạc dành cho những người trốn thoát của Đức Chúa Trời! Thậm chí ngày nay, nước Mĩ vẫn là nơí trú ẩn cho những người trốn thoát.
B. Đát mở ra nuốt dòng sông
Chúng ta đã thấy con rồng sê “phun nước ở miệng nó ra như sông theo người nữ.” Câu 16 chép: “Nhưng đất giúp đỡ người nữ, hả miệng nuốt dòng sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó.” Vào thời điểm ấy, cũng như trong Dân Số Kí 16:31-33, đất sẽ mở ra và nuốt quân đội được Sa-tan sai đến. Điều này có nghĩa là trong 3 năm rưỡi đó sẽ có nhiều trận động đất. Đức Chúa Trời sẽ dùng các trận động đất ấy để mở đất ra nuốt quân đội do Sa-tan sai đến. Đừng ở lại trên đất vào thời điểm ấy. Trái lại, chúng ta cần phải nhìn xem sự kiện này từ trên các tầng trời. Khi Đức Chúa Trời đưa đến những trận động đất trong suốt đại nạn, trái đất sẽ không còn là nơi thích họp để con người có thể sống bình an nữa. Đức Chúa Trời sẽ làm rúng động trái đất, không những để cảnh báo những cư dân trên đất, mà còn để nuốt quân đội của Sa-tan. Sa-tan sẽ sai ếch nhái của hắn khuấy động các vua trên đất đem quân của họ đến nhưng Đức Chúa Tròi sẽ cử động ngón tay út của Ngài để làm rúng động trái đất hầu trái đất có thể nuốt các đội quân. Đó sẽ là cách Đức Chúa Trời xử lí tình huống ấy.
c. Nuôi bà trong hoang mạc một ngàn hai trăm sáu mươi ngày
Câu 6 chép: “Còn người nữ thì trốn vào hoang mạc, tại đó nàng có một chỗ mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho, để họ nuôi nàng trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.” Hơn nữa, câu 14 nói rằng người nữ sẽ “bay vào hoang mạc đến chỗ của mình”, ở đó nàng được “nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh mặt con rắn.” Sau khi người con trai được cất lên thì người nữ sẽ bị bỏ lại trên đất để chịu bắt bớ (c. 13). Trong đại nạn, Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị một nơi để nuôi bà “một thì, các thì, và nửa thì”, hay “một ngàn hai trăm sáu mươi ngày”, tức 3 năm rưỡi đại nạn. Đức Chúa Trời sẽ nuôi bà trước khi đem dân Ngài vào vương quốc thiên hi niên. Điều này tương tự như thời kì Pha-ra-ôn bắt bớ con cái Israel và Đức Chúa Trời đem dânNgài đến hoang mạc, tại đó Ngài nuôi họ trước khi đem họ vào miền đất tốt tươi. Nước Mĩ rất dồi dào về thực phẩm đến nỗi gần như có thể nuôi bao nhiêu người cũng được. Không đất nước nào trên thế giới dồi dào thực phẩm bằng nước Mĩ. Ngợi khen Chúa, trên đất sẽ có một nơi nuôi dưỡng như vậy!
Chúng ta vừa thấy một bức tranh tổng quát về những ngày sắp đến. Từ Sáng Thế Kí 3:15, cả người nữ lẫn con rắn đều đã hiện diện, giao chiến với nhau. Trải qua nhiều năm tháng, cuộc chiến ấy đã gia tăng và khốc Hệt hơn. Tình hình cứ tiếp tục như vậy cho đến thời kì cuối cùng là khi tất cả các thánh đồ tử đạo như người con trai sẽ được sống lại và được cất lên các tầng trời. Khi lên đến ngai, họ sẽ nói: “Này Sa-tan, chúng ta ở đây. Vì nay chúng ta đã đến nên ngươi phải đi xuống đất.” Khi. ấy, Mi-ca-ên, tức thiên sứ trưởng và các thiên sứ của người sẽ giao chiến với con rồng và các thiên sứ của hắn. Con rồng sẽ bị ném xuống đất và đại nạn sẽ bắt đầu. Trong suốt thời gian đó, con rồng sẽ bắt bớ và giao chiến với dân Đức Chúa Trời là những người vẫn còn ở trên đất. Điều này sẽ kéo dài 3 năm rưỡi. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn tể trị. Một mặt, Ngài sẽ mở đất ra để nuốt các đạo quân của Sa-tan. Mặt khác, Ngài sẽ mở đường để dân Ngài chạy thoát và nuôi họ tại một nơi đặc biệt. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ dân Ngài. Tuy nhiên, tôi không muốn hưởng sự bảo vệ ấy. Tôi thích được cất lên trước đại nạn hơn. Anh em thì sao? Ngợi khen Chúa chúng ta có một bức tranh rõ ràng như vậy về những ngày sắp đến.