Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

CHỜ SAO MAI HIỂN LỘ--CHỜ SAO MAI HIỂN LỘ-- EXPECTING THE MORNING STAR APPEARING-
“Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta vì các Hội thánh mà làm chứng những điều nầy cho các ngươi. Ta là Cội gốc và Hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói.”(Khải 22:16)
Revelation 22:16--King James Version (KJV)
I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star".
-
Lời hứa cuối cùng trong Khải thị 22:16 nói về hi vọng cho dân sót Israel kỉnh kiền và cho Hội thánh là Cô Dâu của Chúa.
1. Với dân Israel sẽ được cứu trong đại nạn thì Chúa Jesus là Cội gốc của David và Hậu Tự của David. Ngài là Rễ David, vì là Ngài là Nguồn gốc David, là Chúa David. Họ là 144.000
người được đóng ấn theo Khải thị chương bảy. Họ sẽ gặp Ngài là Chúa là Con David vào cuối đại nạn.
-
2. Với hội thánh được tậu mua bằng huyết quý báu của Ngài, hội thánh là Cô Dâu chờ đón Ngài trở lại. Chúa nói Ngài là Sao mai sáng chói—Đây là tình cảm đặc biệt đem
lại cho các thánh đồ sự hi vọng, an ủi tấm lòng ta và khuyến khích tâm linh ta đang khi bóng tối và sự bội đạo thuộc linh lan tỏa sâu hơn quanh ta.
- 2 Phiero 1:19, “Chúng ta lại có lời tiên tri càng chắc chắn hơn, là lời anh em đáng nên để ý đến, như ngọn đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em”—Lời Chúa như ngọn đèn soi sáng bóng tối luân lí và thuộc linh anh ta, vạch trần sự hư hoại khắp nơi trong hội t
hánh. Chức năng Lời kinh thánh dọn đường Chúa hiện ra như Sao Mai trong lòng chúng ta. Với tín đồ, Chúa hiện ra từ bên trong lòng họ.

- Khải 2:28, ““Kẻ đắc thắng và giữ công việc ta đến cùng, ta sẽ ban cho quyền bính trên các dân, người sẽ chăn họ bằng cây gậy sắt, đập tan họ như khí mạnh của thợ gốm, cũng như ta đã nhận nơi Cha ta vậy. Ta sẽ cho người ngôi sao mai” –Trong tình trạng đáng buồn hiện nay là sự thắng thế của điều ác thuộc linh, là tính chất của thời đại nầy- Linh gian ác nầy cũng hành động trong hội thánh. Cho nên Chúa hứa ai làm người đắc thắng sẽ được ban cho Sao mai, là được biến hóa trước đại nạn, rồi họ sẽ cai trị các dân tộc trong Vương quốc.
- -
- Malachi 4:2 “Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng” – Mặt Trời hiện lên, sẽ đuổi xua bóng tối, buồn rầu, đau đớn, bệnh tật và sự chết.
Hội thánh đắc thắng thấy Sao Mai xong, sẽ gặp Chúa như Mặt Trời Công Nghĩa.
-
Trước khi bóng tối của cơn đại nạn càng đi sâu trong tình trạng đen tối tăng cường của nó trên các nước, cộng với cơn thạnh nộ đổ ra của Đức Chúa Trời trên nền văn minh chối bỏ Chúa Jesus hiện nay, chúng ta hãy nghe lời hứa sau cùng của Chúa Jesus một lần nữa-“ Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta vì các Hội thánh mà làm chứng những điều nầy cho các ngươi. Ta là Cội gốc và Hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói”-
-
Chỉ những người đăc thắng mới có tư cách thấy được sao Mai, thế giới vô tíni và Cơ Đốc giáo sa bại ngủ mê không thấy được.. “Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa” (Thi thiên 17:15)
Psalm 17:15--King James Version (KJV)
As for me, I will behold thy face in righteousness: I shall be satisfied, when I awake, with thy likeness.