Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

MƯỜI HẠNG LOẠI TÔI TỚ CHÚA-          1 Cô-rinh-tô 9
Chiến binh của Chúa hôm nay,
Bạn nên dũng cảm xông ngay trận tiền,
Vườn nho của Đấng thượng thiên,
Công nhân vườn ấy bạn siêng năng rày;
Chăn bầy nuôi dưỡng chiên Ngài,
Chớ nên hút vít chiên hay ốm còi,
Hoa màu đồng ruộng thu rồi,
Làm bò đạp lúa bạn thời nhớ ghi,
Cày ruộng gieo giống thực thi,
Khai hoang đất mới từng li khắp miền;
Kẻ gieo vật thuộc linh siêng,
Ngày kia gặt hái ưu tiên dâng trình;
Bạn hầu việc vật thánh thiêng,
Ồn ào tôn giáo lặng yên đứng ngoài;
Bàn thờ chầu chực đêm ngày,
Phần ăn nơi đó bạn rày hưởng vui,
Tin mừng bạn giảng liên hồi,
Là sự giục thúc Chúa Trời trong ta,
Chạy đua trên lối đường xa,
Chạy cho giựt giải mới là đáng khen,
Mười người đầy tớ như trên,
Đâu là hạng loại ưu tiên bạn tìm?
 MK