Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

CÂY VẢ KHÔ HÉO-


Một lời kinh khủng Jesus nói,
Cùng cây vả không trái mùa đông,
Lời quyền năng thấu vào trong,
Rồi cây khô héo chết dần trong đêm.
-
Cây vả Is-ra-el Chúa giận,
Ngài ngụ ý nói đến chúng ta,
Là cây Chúa đã trồng mà,
Cần nghe cảnh cáo rất là nghiêm minh.
-
Vả nhiều lá thân hình không trái,
Lối sống khoa trương mãi không thôi,
Nặng nề án Chúa giáng rồi,
“Từ nay ngươi chẳng đâm chồi nở hoa”.
-
Nhiều thánh đồ sâu xa học đạo,
Quỷ che mắt, kiêu ngạo, lạc đường,
Sống như cây vả phô trương,
Um tùm cành lá, nhưng thường trái đưng.
-
Tri thức, nói nhiều cùng nhiệt huyết,
Thiếu đức tin chân thiệt, tình yêu,
Bôn ba khắp nẻo truyền rao,
Tài ba chuyên nghiệp nhưng nào trái trăng.
-
Cây không trái Chúa hằng trông đợi,
Tri thức cao lề lối càng tồi,
Cây đưng Chúa nhổ bỏ rồi,
Hình dung khô héo đến thời tỏ ra.
-
Vườn hội thánh cây to không trái,
Con khẩn cầu Chúa đoái chúng con,
Vun phân, tưới nước chu toàn,
Trái ngon, hoa đẹp, kính dâng hiến Ngài.
Minh Khải cảm tác—13-6-2016
(Nguồn: John Newton, Tô cách Lan)
“Mác 11:12-14; 20-21, Mathio 15:13-Ngày hôm sau, khi họ rời làng Bê-tha-ni, Đức Giê-su cảm thấy đói.  Từ xa Ngài thấy một cây vả đầy lá nên đến tìm xem thử có trái nào không, nhưng khi đến nơi Ngài chỉ thấy lá vì lúc ấy chưa phải là mùa vả.  Đức Giê-su bảo cây vả rằng: “Từ nay về sau sẽ không một ai ăn trái của mầy nữa.” Và các môn đệ Ngài đều nghe lời ấy.- Sáng hôm sau, khi đi ngang qua đó, họ thấy cây vả đã chết khô đến tận rễ.  Phê-rơ nhớ lại nên thưa cùng Đức Giê-su: “Thưa Thầy xem kìa, cây vả mà Thầy quở đã chết khô rồi.”--Ngài đáp: “Cây nào Cha Ta trên trời không trồng sẽ bị nhổ”